ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

donderdag, 05 juni 2014 18:00 Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

Gemeenschapshuizen en wijkcentra moeten hun eigen broek ophouden.

Gedurende de maand Juni hebben de inwoners van Venray en de kerkdorpen hun mening gegeven op de website Burgers van Venray over de stelling :
“Gemeenschapshuizen blijven open zolang er vrijwilligers zijn”.
De gemeenschapshuizen en wijkcentra moeten vanaf 2018 de gehele exploitatie zonder subsidie van de gemeente zelf gaan verzorgen. Voor een aantal centra zou dit kunnen gaan betekenen dat de totale kosten van onderhoud en exploitatie niet meer zelfstandig te dragen zijn. Uitbreiding van de horeca-activiteiten kan meer geld in het laatje brengen maar is aan strenge regels gebonden om concurrentie met de plaatselijke horeca te voorkomen. Het is dus maar de vraag of zelfs met het inzetten van alleen maar vrijwilligers die gemeenschapshuizen het hoofd boven water kunnen houden.
De reacties op de stelling op de website Burgers van Venray lopen sterk uiteen.
Er hebben 280 personen de site bezocht, waarvan er 190 unieke bezoekers zijn.
Van diegenen die gestemd hebben is 71 % het eens met de stelling, terwijl 29 % er heel anders over denkt. Slechts twee personen die het oneens zijn met de stelling hebben hun motivatie op de site geplaatst.
Overigens is er ook bij de stemmers die het eens zijn met de stelling gerede twijfel of de gemeenschapshuizen het met de inzet van vrijwilligers zullen gaan redden in de toekomst.

Staat het sluiten van alle gemeenschapshuizen voor de deur ?
Het blijkt dat vooral ouderen behoefte hebben aan ontmoetingsplekken. De groep ouderen wordt in de toekomst alleen maar groter.
Is er dan niet een taak voor de gemeente om in het kader van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning , deze ontmoetingsplekken te faciliteren i.p.v. de subsidie op exploitatie te schrappen ? Er zijn ongetwijfeld binnen de gemeente mogelijkheden om de gemeenschapshuizen en wijkcentra financieel te helpen.
De gemeente zou bv. de financiële last van gemeenschapshuizen kunnen verlichten door de aanslag WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) niet meer op te leggen.

In een uitzending bij Omroep Venray op 10 Juni, werd over de stelling gedebatteerd door direct bij deze problematiek betrokken personen, t.w. Wethouder Lucien Peeters, Peter van der Markt, voorzitter van het Gemeenschapshuizen Overleg (GHO) en Geert Pelser, voorzitter van Horeca Venray. Het is interessant om deze uitzending alsnog te beluisteren omdat de argumenten van deze personen duidelijk daarin worden verwoord.
Burgers van Venray is benieuwd hoe deze problematiek zich zal gaan ontwikkelen en of de gemeenschapshuizen daadwerkelijk hun deuren zullen moeten sluiten.
 

REACTIES

Jose: eens

We zullen hoe dan ook zelf meer voor elkaar moeten gaan doen. De tijd dat we alles af konden schuiven op overheid, verzekeringen en professionals is voorbij. Wat we zelf kunnen doen zullen we zelf (met anderen) moeten gaan doen. Dat blijven de professionals e.d."beschikbaar voor degenen, die hen echt nodig hebben. De buurt/wijk/gemeenschap heeft een ontmoetingsplaats nodig. Dat kunnen gemeenschapshuizen zijn mits we die rede en mogelijkheden van bestaan geven; dus voorzien in zowel de vraag als het aanbod.

Geef uw reactie.

Jan Willem Franssen: eens

om explotatiekosten zo laag mogelijk te houden is dit een verreiste voor het voorbestaan van gemeenschapsacc. ook om te verkomen dat bv. huren zo hoog worden dat wekelijks gebruik makende verenigingen, dat deze zouden moeten gaan zoeken naar betaalbare ruimtes! daarom is eigenlijk steun van een gemeente onontbeerlijk!

Geef uw reactie.

Pierre: oneens

Het is wel erg makkelijk om de openstelling van gemeenschapshuizen te koppelen aan de bereidwilligheid van burgers om de handen uit de mouwen te steken. Voor gemeenschapshuizen is vooral professioneel welzijnswerk nodig dat pro-actief mensen betrekt bij het wel en wee van de wijk. Natuurlijk willen burgers graag meewerken als vrijwilliger, maar voor de ondersteuning is vaak ook opbouwwerk nodig door professionele welzijnswerkers die initiatieven nemen in het belang van de burgers.

Geef uw reactie.

Johanna: eens

Als je ziet dat het momenteel al niet lukt om een beheerder te betalen en dat die het moet doen met een kleine onkostenvergoeding dan zie ik in de toekomst hier ook geen mogelijkheden voor. De mensen die de gebouwen huren zijn meestal ook niet de meest kapitaalkrachtigen. Je kunt voor een hobbieclub die 1 middag een ruimte huurt ook geen echte commerciële prijs vragen, want dan zullen ze afhaken omdat de prijs te hoog is.

Geef uw reactie.

Antoine: eens

Gemeenschapshuizen faciliteren de gemeenschap. Als die behoefte er is uit die zich door spontane inzet van mensen.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Ja,natuurlijk alles draaid tegenwoordig op vrijwilligers,omdat de overheid en de gemeete,s alles kapot bezuinigen. Ze geven het geld liever aan onzinnige dingen uit.

Geef uw reactie.

Gerard: oneens

Je kunt nog zoveel vrijwilligers hebben, maar als je als gemeenschapshuis de financiële lasten niet kunt dragen houdt het m.i. op. De gemeente bespaart geld maar de gemeenschap betaalt het gelag.

Geef uw reactie.

De gemeente en de besturen van de gemeenschapshuizen en wijkcentra in Venray hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de toekomst van de accommodaties.

Vanaf 2018 zijn de dorpen en wijken immers zelf verantwoordelijk voor hun gemeenschapshuis of wijkcentrum. De gemeente gaat onderzoeken hoe zij de accommodaties tot 2018 kan ondersteunen......

Lees verder