ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Biodiversiteit in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie in De Spurkt.

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met dinsdag, 05 januari 2021

EENS ONEENS
woensdag, 25 november 2020 20:32 Biodiversiteit in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie in De Spurkt.

Industrieterrein De Spurkt houdt de gemoederen bezig.

Het college van B&W wil een bedrijventerrein op De Spurkt ontwikkelen om daar nieuwe of doorgroeiende Venrayse bedrijven te vestigen. Daartoe wordt een ontwerp van het bestemmingsplan op 15 december voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op 17 november heeft een aantal personen op het zogenoemde Sprekersplein hun afwijzende meningen hierover kenbaar kunnen maken. Het zogenoemde Loobeekdal zou naar hun overtuiging natuurgebied moeten blijven, vonden zij. Daartoe werden een aantal argumenten gehanteerd, uiteenlopend van vroegere besluiten van de gemeenteraad, het handhaven van de huidige biodiversiteit tot aan de mogelijke overlast voor bewoners van het St. Annapark en de Brabander.
Hoewel wethouder Jan Loonen aangeeft dat er zeker geen “blokkendozen” van grote logistieke bedrijven zich daar mogen vestigen, zullen er toch middelgrote bedrijven mogen komen. Vooral de maakindustrie, de agrobusiness maar ook logistieke bedrijven krijgen daar een mogelijkheid tot uitbreiding, echter op relatief kleinere kavels.

De Stichting Burgers van Venray vraagt zich af wat de inwoners van de gemeente Venray vinden van de uitbreiding met een nieuw industrieterrein op het gebied bij De Spurkt.
Daarom nodigt zij u uit om gedurende de maand december te reageren op deze website op de stelling: Biodiversiteit in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie in De Spurkt.
U kunt op deze website aangeven of u het eens of oneens bent met deze stelling, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen mening hierover plaatsen.
Ongetwijfeld zullen de leden van de gemeenteraad voorafgaand aan hun vergadering van 15 december met belangstelling naar die reacties kijken.

REACTIES

Wil: eens

Als je de argumenten van Loonen leest tav de natuur op het industrie terrein, dan wordt de twijfel aan zijn geestesgesteldheid alleen maar groter.Wat een kul argumenten.
Er zijn al genoeg hokken en dozen in Venray.
Wanneer komt er een norm tav arbeidsplaatsen per eenheid ruimte beslag ?
Het gaat toch om arbeidsplaatsen in Venray en niet om dozen ?
Gewoon niet meer op het CDA stemmen .Verlos ons van die. dozen

Geef uw reactie.

Hans Klaassens: eens

Nog even en je hoeft het geen Venray Bloeit meer te noemen maar Venray Grijs (kleur van de fabriekshallen). Venray was een van de groenste gemeentes van Nederland, maar door de steeds toenemende industrie, aan alle kanten van de gemeente, blijft hier niet veel van over.
Wat weg is komt niet meer terug. Vreselijk toch om weer een natuurgebied op te offeren voor een aantal blokkendozen. Er staan er nog wel ergens wat leeg, laten we die maar eerst eens vullen.
Gemeente Venray kies eens een andere koers!

Geef uw reactie.

Henk: eens

Laten we rieel zijn een bedrijfspand is nu eenmaal een blokkendoos hoe we het wenden of keren. Maar wat mij meer verbaasd is dat een Greenport Venlo hier ook al een vinger in de pap heeft. Niks tegen de Venlonaar maar dit is een Venrayse aangelegenheid neem ik aan! We willen toch wel even zelf beslissen wat we hier wel en niet willen hebben er wordt ons al voldoende door de neus geboord ziekenhuis, HAP allemaal weg. Zullen we eerst alle leeg staande bedrijven gaan vullen en als die vol zijn aan iets nieuws beginnen. Wordt tijd dat de gemeente Venray eens opstaat en een ander geluid van zich laat horen.

Geef uw reactie.

Gerrit: eens

Wethouder J.Loonen zou het beter moeten weten zelf van boeren afkomst.. Dan kan hij tegen zijn eigen kinderen zeggen. Daar zitten dassen buizerds en rode wouw te broeden.En dat grasland is voor de koeien en paarden daar drink jij je melk van..

Geef uw reactie.

Leo: eens

Ik vul eens in, maar met recht kan ik ook oneens invullen. Weer natuur opofferen voor werkgelegenheid klinkt hard, maar is voor de toekomst onontkoombaar. Wat veel meer schuurt, is het feit dat woningbouw niet in de plannen van de gemeente wordt opgenomen. Nu is het weer dat uitstoot van nitraten de boosdoener is. Dan weer, dat er geen ruimte voor is. Terwijl er een enorme behoefte is aan goedkopere huurwoningen. Ook voor statushouders, die nu woonmogelijkheden voor onze kinderen beperken. Oplossing: bouw woningen, als natuur voor industrieterreinen kan, is ook ruimte voor woningbouw te vinden

Geef uw reactie.

Joke: eens

Er staan naast de vroegere Rank alweer honderd betonpalen voor nog zo’n kolos. En zo gaat het maar verder. Triest!

Geef uw reactie.

Corrie Kok : eens

Nogmaals een tip voor iedereen die het belang inziet van behoud van de natuur rondom Venray, STEM NIET OP JAN LOONEN!!!

Geef uw reactie.

Joke: eens reageert op Corrie Kok : eens

Zo is dat!

Geef uw reactie.

Hans Klaassens: eens reageert op Corrie Kok : eens

Eens!

Geef uw reactie.

Wil: eens reageert op Corrie Kok : eens

Helemaal waar.Als je de argumenten van Loonen leest tav de natuur op het industrie terrein, dan wordt de twijfel aan zijn geestesgesteldheid alleen maar groter.Wat een kul argumenten.
Er zijn al genoeg dozen in Venray.
Wanneer komt er een norm tav arbeidsplaatsen per eenheid ruimte beslag ?
Het gaat toch om arbeidsplaatsen in Venray en niet om dozen ?
Gewoon niet meer op het CDA stemmen .Verlos ons van die. dozen

Geef uw reactie.

Corrie Kok : eens

De discussies over het mooie Spurkt en de vergevorderde plannen van gemeente Venray/Venlo is om te huilen van woede. De aantasting van de natuur, de zogenaamde "'groene"' stroken rondom de torenhoge lelijke gebouwen die er komen te staan is een lachertje. Wat wordt het, een stukje berm ? Bermgroen die langs de snelwegen rondom Venray worden aangelegd ten behoeve van het industrie gebied Spurkt.
92% is het er niet mee eens en ik ook niet voor de zoveelste keer. En dringend beroep wordt er gedaan aan de gemeente Venray/Venlo om dit hele plan niet door te laten gaan. Wie is er mee gebaat?? Al die mensen/bewoners van Spurkt uit hun bedrijf/woning gejaagd, onteigend. Onmenselijk handelen daar is gemeente Venray heel goed in gebleken. De nieuwe naam van dit gebied, is die naam al bekend? Wordt het misschien gedoopt tot Jan Loonen Blokkendoosparc? met een c aan het einde, moet tenslotte toch iets van allure hebben, staat deftig, parc.
Bezint eer Gij begint, staat ook wel deftig.

Geef uw reactie.

Trees: eens

https://drimble.nl/vergunning/3654082/venray-omgevingsvergunning-uitgebreid-ontwerp-de-boterpot-7-te.html

Loonen schaakt door in het Loobeekdal.
De natuur staat bijna schaakmat

Geef uw reactie.

Sjef: eens

Eerst veel geld in natuur stoppen en dan subsidie geven om het af te breken hoe gek wil je het hebben. Er zijn europese afspaken gemaakt over de ecologische hoofdstructuur gelden due niet meer.

Geef uw reactie.

Hetty: eens reageert op Sjef : eens

Wat vaak wordt vergeten is dat we niet zonder natuur kunnen leven. Hoeveel grote industrieterreinen zijn er in de woestijn? Waarom wonen daar geen mensen?
Natuur met name natte natuur en bomen hebben een belangrijke rol in de waterkringloop.

Geef uw reactie.

Dorrie: eens

Eens, omdat de natuur voor de toekomst van de jeugd is. De industrie moet ver van de natuur wegblijven. Zeker van dit heringerichte Loobeekdal.

Geef uw reactie.

Jan Koopmans: eens

Het Waterschap Limburg is druk bezig om het Loobeekdal opnieuw in te richten en een kwaliteitsslag te maken voor burgers en recreanten.
Wandelroutes worden aangelegd langs de Loobeek.
Maar als de plannen doorgaan wordt het uitzicht straks "verpest" door bedrijfshallen van wel 15 meter hoog.
Gemeentebestuur van Venray (lees CDA) stop met het "slopen" van het mooie Loobeekdal.
Zorg voor een goed onderbouwd ecologisch rapport en dan kom je er achter dat je in dit gebied niets te zoeken hebt. Lees de zienswijze van IVN Geijsteren Venray erop na. Lokale deskundigheid.
Raad, gebruik je gezond verstand, spaar de natuur en doe het Loobeekdal niet in de uitverkoop.

Geef uw reactie.

Henk jansen: eens

Eerst worden er plannen gemaakt voor de natuur in dat gebied, het verleggen van de beek o.a. En nu heeft Venray ineens behoefte aan industriegrond !
We hebben al genoeg blokkendozen en ook vee bedrijven.

Geef uw reactie.

Frank Janssens : eens

Ik heb het volkomen net Henk Degen eens. Eerst de bestaande leegstand benutten en dan langs de snelweg Venray Horst .

Geef uw reactie.

Joan: oneens

Waarom kunnen Nieuwe Venray’s bedrijven niet naar de leegstaande blokkendozen ?
Zijn deze te duur ?

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

nvt

Geef uw reactie.

wim: oneens

Als de plannen worden uitgevoerd zoals gepland met grote groene zones, relatief kleine kavels en geen blokkendozen van formaat dan is dit mijns inziens geen grote aantasting van de natuur. Het is nu een kaal landbouwterrein zonder veel natuurschoon en blijft ver genoeg verwijderd van de Loobeek. Verder zal er toch ook iets moeten met de ontwikkeling van Venray. Die kun je niet stopzetten en moet je ook niet willen . Stilstand is achteruitgang. Ruimte bieden aan bedrijven is noodzakelijk, anders vertrekken er bedrijven naar elders.

Zijn er alternatieve locaties mogelijk als dit niet doorgaat Dan begint het protestencircus op een andere plek weer opnieuw en wordt alles vertraagd en kost het opnieuw veel geld. Er is al het nodige geld uitgegeven om dit te ontwikkelen, doe dus niet aan kapitaalsvernietiging.

Mogelijke alternatieve locaties ??? Zuidelijk van N270 tegenover Intratuin ??? Dan komt Leunen natuurlijk weer in opstand. Zo kan ik nog wel meer locaties aanwijzen, maar geheid leidt dit weer tot grote protesten.

Dus gewoon aanleggen met natuurlijke uitstraling zoals gepland.

Geef uw reactie.

Henk Deegens: eens

Ik denk dat het beter is dat we eerst alle leegstaande industrie panden gaan vullen voordat we nieuwe gaan bouwen.
En bovendien denk ik dat het dan beter zou zijn op nieuwe industrie panden te bouwen tussen Venray en Horst langs de Snelweg A73.

Geef uw reactie.

Herman: eens

Eens . Zorg eerst dat de blokkendozen die allemaal leeg staan in gebruik worden genomen.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Eens. Niet nog meer blokkendozen in Venray. Er staan daar genoeg gebouwen leeg. Herontwikkeling daar lijkt mij een betere optie. Blijf van de natuur af.

Geef uw reactie.

Jan Dr: eens

Het Loobeekdal moet de huidige waardevolle functie behouden. Er zijn meer dan voldoende bedrijventerreinen in de gemeente en de huidige leegstand van hallen is nu al groot.Gemeente...concentreer je op de huidige terreinen en maak als speerpunt de verhoging van de biodiversiteit op deze terreinen, want groen en stroken natuur ontbreekt volledig. Zet je daar maar eens op in !

Geef uw reactie.

Remco: eens

Dit stukje natuur is nu diverser dan het op het eerste gezicht lijkt.
Ik kwam eens vanuit Smakt via dat kleine tunneltje toen mijn weg gekruist werd door een flinke bever.
Dit alles moet dus op de schop voor kleine blokkendoosjes omzoomd met groen voor gelukkige werknemers?
Met alle respect, ik vind dat echt een armoedig argument. Zou zo van een spin-doctor als Jack de Vries kunnen komen.
Gaat er met de fiets bevoorraad worden?
Hebben die werknemers al woonruimte?
Wie heeft hier belang bij?

Geef uw reactie.

Pedro: eens

Dit is een mooi gebied met zeldzame soorten planten en dieren. Er moeten toch wel andere gebieden, zoals landbouwgronden, te vinden zijn die daarvoor in aanmerking komen.

Geef uw reactie.

nelly loonen : eens

ik kom daar al jaren en heb er vele soorten dieren en vogels gezien en ook gemeld op waarnemingen.nl
en zelfs een boomkikker . en die staat op de rode lijst !!! dat zou al een gegronde reden moeten zijn om daar niet te bouwen !!
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/boomkikker#:~:text=Bedreiging%20en%20bescherming,beschermd%20volgens%20de%20Wet%20Natuurbescherming.

Geef uw reactie.

JoosL: eens

Los van de stelling, is het niet wenselijk om WEER een Industrieterrein te ontwikkelen. Eerst de huidige industrieterreinen vullen of verouderde industrieterreinen vernieuwen . Echter wel in het oog houden dat er ook nog zo iets is als architectuur.
Blijkbaar wordt hieraan geen aandacht geschonken. Was de Hulst, langs de Stationsweg niet bedoeld voor kleinschalige bedrijvigheid met WONEN? Wat zien we nu wederom DOZEN zonder wonen. Waarom niet vastgehouden aan de primair ingenomen standpunten? Kan men de rug niet recht houden als het kapitaal om de hoek komt?

Geef uw reactie.

A Woudstra : eens

Natuur moet hersteld worden!

Geef uw reactie.

Sib vam den Berg: eens

Dit prachtige deel natuur mag niet! als een decor gaan dienen voor nog meer "schoenendozen " waar Venray al mee vergeven is.
Ik heb in de jaren zeventig hetzelfde met Weverslo zien gebeuren waar toen zo'n nodig een ruilverkaveling moest gebeuren...dat is toen doorgezet. Dank god is het nu wedetom teruggebracht in de oorspronkelijke, natuurlijke staat.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Hebben al genoeg lege plekken
Laat de natuur behouden

Geef uw reactie.

Ine: eens

Veel panden staan leeg, prioriteit om leegstand en mogelijkheden te herzien alvorens men doorgaat met de Spurkt

Geef uw reactie.

Marian : eens

We worden ingepakt door dozen, kippen, varkens.
Als ik tussen industrie en stenen had willen wonen, was ik naar de grotere steden gegaan. Daar is een HAP dichtbij. Dat dan weer wel. Juist de natuur houdt me als laatste hier. Al het mooie in Venray verdwijnt.

Geef uw reactie.

Theo: eens

dit is een mooi stuk natuur en vele diersoorten staan op het spel dood en doodzonde dat dit verdwijnt

Geef uw reactie.

Paul Willems: eens

Zeker weer van die logistieke meug wat totaal geen arbeidsplaatsen oplevert.
Er is her en der nog voldoende ruimte. Snap niet waarom ook dit mooie stuk moet gaan wijken

Geef uw reactie.

Striepke: eens

Het is triest dat nieuwbouw altijd voor de natuur gaat. Laat het prachtig natuurstuk voortbestaan! Denk aan de toekomst van degene die na ons komt, zodat zij zich nu met de natuur kunnen gaan bezighouden. In Venray kan inderdaad De Spurkt een fantastisch leefgebied worden, voor het kunnen voortzetten van verschillende biotopen, waaronder de amfibieën, reptielen enz. Als je daar fietst, is het afschuwelijk om tegen die nieuwbouw aan te kijken. Het is toch veel natuurlijker en gezonder, als er net als vroeger rondom de weilanden wallen met planten, zoals korenbloemen, klaprozen, klaver, enz gaan groeien. In deze modern periodes wordt er veel bestrijdingsmiddelen gebruikt, waardoor o.a. de bijen met uitsterven worden bedreigt.

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

Geen daverend fraai stuk natuur . Een belangrijke voorwaarde : Als er maar geen foei lelijke blokkendozen worden neergezet.

Geef uw reactie.

F. Verhoeven: eens

Jan Loonen verkoopt totale flauwekul als hij zegt dat op de Spurkt met name kleinere bedrijven vanuit Venray komen. De grote aanjager van deze ontwikkeling is Greenport Venlo en zij doen dit niet zonder eigenbelang. Want wat heeft Venlo nodig: ruimte voor grote logistieke blokkendozen. Jan Loonen weet dat exact en hij hoeft niet te denken dat wij zo dom zijn dit niet te doorzien.
Dat is en wordt de toekomst van Spurkt en niets anders. Een complete en onomkeerbare verwoesting van zeldzame en beschermende flora en fauna in een gebied waarvan ons beloofd was door Jan Houba en de gemeente destijds dat dit NOOIT daar zou gebeuren. Een uniek stukje natuur waar nu door de aanpassing van de Loobeek zelfs een natuurlijkere invulling gegeven kon worden.
Agrarische bedrijven die er nu zitten moeten wijken en worden tegen hun wil onteigend. Er is geen draagvlak voor, geen wens vanuit de bewoners van Venray. We weten allemaal dat sommige blokkendozen op het terrein ervoor al jaren (deels) leegstaan. En nee, dat is niet tijdelijke leegstand, dat is leegstand van jaren en jaren.
De ontwikkeling op de Spurkt is niet nodig en zal de huizenprijzen op het St Anna terrein, de Brabander en alle woningen langs de Overloonseweg gigantisch laten kelderen, het woongenot, de natuur en de leefomgeving zullen erdoor significant verslechteren. Het is een rampzalig plan dat z'n weerga niet kent.
En nee heer Loonen, geen enkele wadi of groenstrook compenseert deze zinloze groenvernietiging.

Jan Loonen dramt z'n zin door met herhalingen van holle frasen en leugens over dit idiote plan voor een ongewenst en onnodig industriegebied. Hij kiest er doelbewust voor de wensen van zijn achterban en kiezers compleet te negeren. Er zit maar 1 ding op met de verkiezingen, hem nooit meer terug laten komen.

Geef uw reactie.

Sib vam den Berg: eens reageert op F. Verhoeven : eens

Hard, hard grondig met je eens!
Jan L hoeveel krijgt hij! ervoor van de logistieke maffia!?

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens reageert op F. Verhoeven : eens

Goed verwoord!

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens

Het is een grof schandaal dat afspraken van vroeger geschonden worden ten koste van een prachtig stuk natuur! Het speeltje van Jan Loonen is belangrijker dan behoud van een natuurgebied, waar geen blokkendozen in passen! Die hebben we al genoeg in Venray, bovendien staan er nog genoeg leeg, vul die maar eerst eens op!
Heel erg dat in Venray natuur moet wijken voor economisch gewin!

Geef uw reactie.

Els Berghout : eens

Natuur in Venray e.o. is vele malen belangrijker dan industrie. Venray hoort hoger op de lijst van groene gemeenten te komen. Meer industrie is tevens minder toerisme. Houd Venray groen, ook voor onze kinderen.
Proces is ook niet naar behoren gelopen!

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens reageert op Els Berghout : eens

Helemaal mee eens!

Geef uw reactie.

Ivonne: eens reageert op Joke Brands : eens

Ik sluit me hierbij aan.

Geef uw reactie.

Gerelateerde artikelen

Video over ontwikkeling van het landschap in De Spurkt

Lees verder

Zienswijze van wethouder Jan Loonen.

Lees verder

Zienswijze van het IVN Geijsteren Venray

Lees verder