Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

donderdag, 05 juni 2014 18:00 Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

De gemeente en de besturen van de gemeenschapshuizen en wijkcentra in Venray hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de toekomst van de accommodaties.

Vanaf 2018 zijn de dorpen en wijken immers zelf verantwoordelijk voor hun gemeenschapshuis of wijkcentrum. De gemeente gaat onderzoeken hoe zij de accommodaties tot 2018 kan ondersteunen om hun exploitatie toekomstbestendig te maken. Maar er wordt ook een flinke inspanning verwacht van de accommodatiebesturen, samen met het dorp of de wijk.
Algemeen uitgangspunt van de gemaakte afspraken is dat elke dorps- en wijkgemeenschap zelf verantwoordelijk wordt voor de accommodatie. De gemeente trekt zich terug uit de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de wijk- en dorpshuizen. De inwoners van de dorpen en wijken dragen in de toekomst zelf deze financiële verantwoordelijkheid. De belangrijkste voorwaarde voor het bestaansrecht van een gemeenschapsaccommodatie is dan het draagvlak onder de inwoners.

Uitbreiding van activiteiten.
Naar verwachting zal de behoefte aan wijkcentra en gemeenschapshuizen in de komende jaren fors toenemen. Dat komt niet alleen door de verenigingen die zich blijven vernieuwen met andere activiteiten en met nieuwe vrijwilligers, maar ook door de vele nieuwe initiatieven die in dorpen en wijken ontstaan. Het gaat dan om eetpunten, dagvoorzieningen, ontmoetingspunten en klussendiensten. Deze nieuwe activiteiten en het bestaande verenigingsleven bestaan bij de gratie van de inzet van vrijwilligers. Een gemeenschapshuis biedt een omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ideeën ontstaan. Activiteiten kunnen er onderdak vinden zonder dat de plaatselijke horeca dat als concurrentie ziet.

Inkomsten.
Een gemeenschapshuis dat straks “ zijn eigen broek moet ophouden” zal op zoek moeten gaan naar extra inkomsten.
Burgemeester en Wethouders van Venray hebben een voorlopige verordening vastgesteld, waarin is opgenomen op welke tijden jeugdsozen, dorpshuizen en wijkcentra alcohol mogen schenken. Deze verordening heeft als doel het voorkomen van overmatig alcoholgebruik maar bovendien het voorkomen van oneerlijke concurrentie met commerciële horecabedrijven. Wijkgebouwen mogen maximaal zes keer per jaar de zaal verhuren voor een feestje, echter niet voor bruiloften. Gemeenschapshuizen in dorpen met een café mogen maximaal vier keer per jaar de ruimte verhuren voor een feest. Als het dorpshuis en de plaatselijke horeca er samen uitkomen, mogen er maximaal vier feesten extra worden gehouden.

Inzet van vrijwilligers.
Een wijkcentrum, gemeenschapshuis of dorpshuis is voor de exploitatie ervan aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Door veranderingen in de samenleving blijkt dat er op allerlei gebieden steeds minder personen bereid zijn in hun vrije tijd vrijwilligerswerk te verrichten. De onafhankelijke website www.burgersvanvenray.nl wil graag uw mening peilen over de toekomst van de gemeenschapshuizen in de dorpen en wijken.
Gedurende de maand Juni kunt u op deze website aangeven het eens of oneens te zijn met de stelling : Gemeenschapshuizen blijven open zolang er vrijwilligers zijn.
 

REACTIES

Jose: eens

We zullen hoe dan ook zelf meer voor elkaar moeten gaan doen. De tijd dat we alles af konden schuiven op overheid, verzekeringen en professionals is voorbij. Wat we zelf kunnen doen zullen we zelf (met anderen) moeten gaan doen. Dat blijven de professionals e.d."beschikbaar voor degenen, die hen echt nodig hebben. De buurt/wijk/gemeenschap heeft een ontmoetingsplaats nodig. Dat kunnen gemeenschapshuizen zijn mits we die rede en mogelijkheden van bestaan geven; dus voorzien in zowel de vraag als het aanbod.

Geef uw reactie.

Jan Willem Franssen: eens

om explotatiekosten zo laag mogelijk te houden is dit een verreiste voor het voorbestaan van gemeenschapsacc. ook om te verkomen dat bv. huren zo hoog worden dat wekelijks gebruik makende verenigingen, dat deze zouden moeten gaan zoeken naar betaalbare ruimtes! daarom is eigenlijk steun van een gemeente onontbeerlijk!

Geef uw reactie.

Pierre: oneens

Het is wel erg makkelijk om de openstelling van gemeenschapshuizen te koppelen aan de bereidwilligheid van burgers om de handen uit de mouwen te steken. Voor gemeenschapshuizen is vooral professioneel welzijnswerk nodig dat pro-actief mensen betrekt bij het wel en wee van de wijk. Natuurlijk willen burgers graag meewerken als vrijwilliger, maar voor de ondersteuning is vaak ook opbouwwerk nodig door professionele welzijnswerkers die initiatieven nemen in het belang van de burgers.

Geef uw reactie.

Johanna: eens

Als je ziet dat het momenteel al niet lukt om een beheerder te betalen en dat die het moet doen met een kleine onkostenvergoeding dan zie ik in de toekomst hier ook geen mogelijkheden voor. De mensen die de gebouwen huren zijn meestal ook niet de meest kapitaalkrachtigen. Je kunt voor een hobbieclub die 1 middag een ruimte huurt ook geen echte commerciële prijs vragen, want dan zullen ze afhaken omdat de prijs te hoog is.

Geef uw reactie.

Antoine: eens

Gemeenschapshuizen faciliteren de gemeenschap. Als die behoefte er is uit die zich door spontane inzet van mensen.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Ja,natuurlijk alles draaid tegenwoordig op vrijwilligers,omdat de overheid en de gemeete,s alles kapot bezuinigen. Ze geven het geld liever aan onzinnige dingen uit.

Geef uw reactie.

Gerard: oneens

Je kunt nog zoveel vrijwilligers hebben, maar als je als gemeenschapshuis de financiële lasten niet kunt dragen houdt het m.i. op. De gemeente bespaart geld maar de gemeenschap betaalt het gelag.

Geef uw reactie.

Gemeenschapshuizen en wijkcentra moeten hun eigen broek ophouden.

Gedurende de maand Juni hebben de inwoners van Venray en de kerkdorpen hun mening gegeven op de website Burgers van Venray over de stelling :
“Gemeenschapshuizen blijven open zolang er vrijwilligers zijn”.
De gemeenschapshuizen......

Lees verder

Gerelateerde artikelen

Brief Dorpsradenoverleg naar gemeentebestuur

Lees verder

Gemeenschapshuis, pijler van een vitale gemeenschap

Lees verder

gemeenschapshuis Vredepeel

Lees verder

Adviesnota aan de gemeenteraad

Lees verder

Column Hannes over alcohol in kantines

Lees verder

Dorpen en wijken straks zelf baas in gemeenschapshuis en wijkgebouw.

Lees verder

dorpsraad Oostrum

Lees verder

Gemeenschapshuizen blijven open zolang er vrijwilligers zijn.

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING