Gemeenschapshuizen blijven open zolang er vrijwilligers zijn.

donderdag, 05 juni 2014 15:10 Gemeenschapshuizen blijven open zolang er vrijwilligers zijn.

Een wijkcentrum, gemeenschapshuis of dorpshuis dankt zijn ontstaan en exploitatie nagenoeg altijd aan de vrijwillige inzet van inwoners uit de gemeenschap van het dorp of de wijk. In de naoorlogse periode waren het in Noord-Limburg soms de “bouwpastoors” die na de herbouw van de kerk en de school zich met verenigingen inzetten voor de bouw van een gemeenschapshuis. Daarom heten sommige dorpshuizen nog parochiehuizen. In de uitbreidingswijken van Venray werd tot en met de jaren 90 naast de planning van woningbouw ook rekening gehouden met de bouw van wijkcentra. Dat gebeurde onder ander in Veltum, Brukske en Landweert. In de nieuwe wijken zoals Antoniusveld en Brababander is dat niet meer het geval. De gemeente is de laatste jaren terughoudend met de planning van gemeenschapsaccommodaties omdat een overaanbod van accommodaties dreigt te ontstaan in de vorm van leegstand in onder andere schoolgebouwen en kerken. De kern Venray heeft in dit verband ook te maken met doelgroepaccommodaties voor ouderen, vrouwen, allochtonen, gehandicapten en met specifieke verenigingsgebouwen. Een aantal van deze accommodaties krijgt ook te maken met leegstand. Maar belangrijker is dat door een versnippering van accommodaties je een gemeenschapshuis nauwelijks open kunt houden, ook niet met vrijwilligers.
De behoefte aan wijkcentra en gemeenschapshuizen zal de komende jaren fors toenemen. Dat komt niet alleen door onze verenigingen die zich blijven vernieuwen met andere activiteiten en met nieuwe vrijwilligers, maar ook door de vele nieuwe initiatieven die in dorpen en wijken ontstaan. Het gaat dan om eetpunten, dorpsdagvoorzieningen, ontmoetingspunten met boekenuitleen en klussendiensten. Deze nieuwe activiteiten en het bestaande verenigingsleven bestaan bij de gratie van vrijwillige inzet. Een gemeenschapshuis is de plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar ideeën worden geboren. Activiteiten kunnen er onderdak vinden tegen gunstige voorwaarden. Een gemeenschapshuis blijft betaalbaar voor de gemeenschap dankzij de vrijwillige inzet.

25 mei 2014,
Sjaak Sluiters,
Voorzitter gemeenschapshuis Blitterswijck en
Bestuurslid Gemeenschapshuizenoverleg Venray.

 

Gerelateerde artikelen

Brief Dorpsradenoverleg naar gemeentebestuur

Lees verder

Gemeenschapshuis, pijler van een vitale gemeenschap

Lees verder

gemeenschapshuis Vredepeel

Lees verder

Adviesnota aan de gemeenteraad

Lees verder

Column Hannes over alcohol in kantines

Lees verder

Dorpen en wijken straks zelf baas in gemeenschapshuis en wijkgebouw.

Lees verder

dorpsraad Oostrum

Lees verder

Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING