Adviesnota aan de gemeenteraad

donderdag, 05 juni 2014 15:50 Adviesnota aan de gemeenteraad

In december 2010 is door de gemeenteraad de Kadernota Accommodatiebeleid vastgesteld. In deze nota is aangegeven dat voor de gemeenschapsaccommodaties aanvullend beleid zou worden opgesteld. De verwachtingen bij de gemeenschapsaccommodaties waren hooggespannen, met name voor wat betreft de financieringsmogelijkheden, doch het aanvullend beleid bleef uit en zette de relatie tussen gemeenschapshuizen (vertegenwoordigd in het Gemeenschapshuizenoverleg GHO) en de gemeente onder druk. In een intensief traject is vanaf het voorjaar 2012 gewerkt aan herstel van vertrouwen en het opstellen van beleidsuitgangspunten.

Lees de gehele adviesnota hier.

Gerelateerde artikelen

Brief Dorpsradenoverleg naar gemeentebestuur

Lees verder

Gemeenschapshuis, pijler van een vitale gemeenschap

Lees verder

gemeenschapshuis Vredepeel

Lees verder

Column Hannes over alcohol in kantines

Lees verder

Dorpen en wijken straks zelf baas in gemeenschapshuis en wijkgebouw.

Lees verder

dorpsraad Oostrum

Lees verder

Gemeenschapshuizen blijven open zolang er vrijwilligers zijn.

Lees verder

Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING