dorpsraad Oostrum

donderdag, 05 juni 2014 15:20 dorpsraad Oostrum

Oostrum 11 maart 2014

DORPSRAAD THEMAVERGADERING : LEEFBAARHEID / ZELFSTURING
( beknopt verslag )
Inleiding : Joost Linskens , voorzitter DORPSRAAD OOSTRUM
In het verleden is er al tweemaal ( 2005 en 2010 ) een D.O.P. geweest. D.O.P staat voor Dorps Ontwikkelings Plan gerealiseerd. Komend jaar zal de WMO ingevoerd gaan worden en de Gemeente Venray wil dat ieder dorp en wijken in 2018 op eigen benen kan staan. Wat betekent dit voor het accomodatiebeleid – zelfsturing – beleid van Gemeenschapshuizen e.d. Behoefte aan actuele inventarisatie – mogelijk indienen van een nieuw project voor 2018 – wat heeft Oostrum ( nodig )
Probleemstelling van deze avond: ( inleider Bert Linskens )
1. Welke behoefte is er aan verschillende accomodaties ?
2. Wat is het huidige aanbod ?
3. Wat zijn de middelen/beperkingen ?
Wat is de draagkracht ( kunnen ) en wat is het draagvlak ( willen ) in Oostrum
Daarbij moeten we rekening gaan houden met omgevingsfactoren:
• demografisch ( let op krimp – vergrijzing e.d. )
• technologisch ( o.a. digitalisering )
• economisch ( werkgelegenheid )
• sociaal cultureel ( vrijwilligersbeleid )
• ecologisch ( duurzaamheid )
• politiek – juridisch ( subsidiebeleid )
Een veertigtal belangstellenden zijn vervolgens in de soort carroussel rond drie tafels gegaan in drie groepen. Daar zijn de vragen 1, 2 en 3 op de tafels ingevuld. Na een klein kwartier ging men met de eigen groep naar de volgende tafel etc. Op deze wijze kwam er een scala van antwoorden / opmerkingen / ideeën. Het was niet de bedoeling om op elkaars inbreng te reageren, alleen verduidelijk was mogelijk. Langs deze methode kwam er dus veel inbreng op de tafels. Tenslotte: de Dorpsraad zal de komende weken tot een eerste inventarisatie komen en dit zal als uitgangssituatie dienen bij het vervolg op deze avond.

Joop Bus
 

 

Gerelateerde artikelen

Brief Dorpsradenoverleg naar gemeentebestuur

Lees verder

Gemeenschapshuis, pijler van een vitale gemeenschap

Lees verder

gemeenschapshuis Vredepeel

Lees verder

Adviesnota aan de gemeenteraad

Lees verder

Column Hannes over alcohol in kantines

Lees verder

Dorpen en wijken straks zelf baas in gemeenschapshuis en wijkgebouw.

Lees verder

Gemeenschapshuizen blijven open zolang er vrijwilligers zijn.

Lees verder

Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING