ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Over Burgers van Venray

Wat vindt de Venrayse burger er eigenlijk van?

Venray heeft een zogenoemde pollingsite. Op deze website wordt maandelijks een stelling gepubliceerd waarop inwoners van Venray kunnen reageren. De site is 10 jaar geleden ontstaan op initiatief van enkele inwoners van Venray. Door financiële donaties van particulieren is het mogelijk om deze volstrekt onafhankelijke website te kunnen laten functioneren.

Wat vindt de Venrayse burger er eigenlijk zelf van ? Deze vraag wordt vaak gesteld als er zich in Venray een onderwerp aandient waarover de inwoners van de gemeente Venray zich verwonderen, opwinden of gewoon een eigen mening hebben. Na enige tijd verstomt de publieke discussie omdat menigeen denkt dat hij of zij er toch niets aan kan veranderen. De burgers van Venray hebben daar ongetwijfeld hun eigen mening over. Wat Wij Willen, als burgers van Venray, kan worden aangegeven op de website: www.burgersvanvenray.nl
Met deze site wordt aan de inwoners van Venray de mogelijkheid geboden om hun mening over uiteenlopende zaken te geven. Dit zijn onderwerpen die vooral binnen de gemeente Venray om aandacht vragen. Op deze site kunt u ook uw eigen mening geven over een voorgelegde stelling. Bovendien kunt u ook aangeven waarom u die mening bent toegedaan. In dat laatste geval zal uw reactie op deze website worden gepubliceerd. Bij voorkeur onder uw eigen naam. Deze reacties moeten zakelijk en beknopt zijn en mogen maximaal 250 woorden bevatten. Kwetsende en/of discriminerende opmerkingen alsmede het gebruik van scheld- en schuttingwoorden zullen van de website worden verwijderd.

Elke maand wordt er een nieuwe stelling gepresenteerd. Bij die stelling wordt in enkele begeleidende artikelen extra informatie over dat onderwerp aangeboden, na het lezen waarvan men zelf een oordeel kan vellen over de betreffende stelling. De Stichting Burgers van Venray wil hiermee een beeld krijgen van wat er leeft onder de Venrayse bevolking. Uitgangspunt is dat deze verworven informatie niet alleen op de website wordt getoond onder “vorige stellingen” maar ook onder de aandacht wordt gebracht van bij die stelling betrokken partijen.

Het bestuur van de Stichting Burgers van Venray,