ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met maandag, 29 november -0001

EENS ONEENS
zondag, 28 mei 2023 14:46 Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang

Burgers van Venray trekt aan de bel.

Als regelmatige bezoeker van deze website bent u ongetwijfeld op de hoogte van de mogelijkheid om daarop te reageren.
Elke maand wordt door de redactie van de Stichting Burgers van Venray een stelling aan de inwoners van de gemeente Venray gepresenteerd.
Op die stelling kan men reageren door eens dan wel oneens te stemmen. Bovendien kan men een eigen reactie op de website achterlaten.

Vanaf het prille begin van het functioneren van deze pollingsite in 2010 is een groot aantal actuele en uiteenlopende onderwerpen maandelijks aan de inwoners voorgelegd. Voor de introductie van die stellingen en de evaluatie na afloop van de maand werden de plaatselijke weekbladen ingeschakeld. In eerste instantie Peel en Maas, gevolgd door Venray Bloeit en laatstelijk HALLO Venray. Op dit moment is er wederom overleg met Peel en Maas om de maandelijkse poll daarin op te nemen.

De opzet van de pollingsite is om de burgers van Venray te betrekken bij plaatselijke politieke besluitvorming of actuele ontwikkelingen die eenieder van ons zou kunnen raken.
Daarnaast wordt aan iedere bezoeker van de website de mogelijkheid geboden om digitaal te reageren.
Het bestuur van de Stichting Burgers van Venray evalueert de reacties op de maandelijkse stellingen, maar kan en wil geen actie ondernemen om opvolging daaraan te geven.

De vraag is of het functioneren van de website voldoet aan de wensen van de burgers om - indien men dat wenst - hun reactie op de site te kunnen plaatsen. De respons varieert afhankelijk van de gekozen stelling, schommelend tussen 500 en soms zelfs meer dan 800 bezoekers.
Spreekt het de inwoners dan nog wel aan ? Vindt men het zinvol of nuttig om te reageren ?

Om die reden wil de Stichting de mening van de Venrayse burgers peilen op de stelling :
Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang.
U heeft de mogelijkheid om gedurende de gehele maand juni hierop te reageren.

REACTIES