ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met zondag, 29 november -0001

EENS ONEENS
zondag, 28 mei 2023 14:46 Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang

Burgers van Venray trekt aan de bel.

Als regelmatige bezoeker van deze website bent u ongetwijfeld op de hoogte van de mogelijkheid om daarop te reageren.
Elke maand wordt door de redactie van de Stichting Burgers van Venray een stelling aan de inwoners van de gemeente Venray gepresenteerd.
Op die stelling kan men reageren door eens dan wel oneens te stemmen. Bovendien kan men een eigen reactie op de website achterlaten.

Vanaf het prille begin van het functioneren van deze pollingsite in 2010 is een groot aantal actuele en uiteenlopende onderwerpen maandelijks aan de inwoners voorgelegd. Voor de introductie van die stellingen en de evaluatie na afloop van de maand werden de plaatselijke weekbladen ingeschakeld. In eerste instantie Peel en Maas, gevolgd door Venray Bloeit en laatstelijk HALLO Venray. Op dit moment is er wederom overleg met Peel en Maas om de maandelijkse poll daarin op te nemen.

De opzet van de pollingsite is om de burgers van Venray te betrekken bij plaatselijke politieke besluitvorming of actuele ontwikkelingen die eenieder van ons zou kunnen raken.
Daarnaast wordt aan iedere bezoeker van de website de mogelijkheid geboden om digitaal te reageren.
Het bestuur van de Stichting Burgers van Venray evalueert de reacties op de maandelijkse stellingen, maar kan en wil geen actie ondernemen om opvolging daaraan te geven.

De vraag is of het functioneren van de website voldoet aan de wensen van de burgers om - indien men dat wenst - hun reactie op de site te kunnen plaatsen. De respons varieert afhankelijk van de gekozen stelling, schommelend tussen 500 en soms zelfs meer dan 800 bezoekers.
Spreekt het de inwoners dan nog wel aan ? Vindt men het zinvol of nuttig om te reageren ?

Om die reden wil de Stichting de mening van de Venrayse burgers peilen op de stelling :
Onze maandelijkse stellingen zijn van algemeen belang.
U heeft de mogelijkheid om gedurende de gehele maand juni hierop te reageren.

REACTIES

Piet: oneens

Kijk even verder dan je neus lang is: dit is gewoon een product van het reclamebedrijf aan de eindstraat. Handel dus. Vooral dat!

Geef uw reactie.

beheerder website: oneens reageert op Piet : oneens

Blijkbaar bent u onjuist geïnformeerd Piet.
Onze stichting Burgers van Venray werkt met volstrekt onafhankelijke vrijwilligers en heeft een ander statutair.postadres.
Helaas zijn we - nog niet - in staat om op google dat verkeerde adres te verwijderen.

Geef uw reactie.

Rick: eens reageert op beheerder website : oneens

Beste beheerder,

Als u naar google.nl gaat en dan in de kolom onder de foto (het liefst op een groter scherm bekijken), staat onder de provincie twee linkjes. Kun je
dat niet gebruiken om dit verkeerd adres te veranderen/verwijderen?

Met vriendelijke groet,
Rick

Geef uw reactie.

Rick: eens

Met deze stellingen kan deze organisatie iets in de aandacht zetten om mensen te laten denken en daarmee tegelijkertijd de
mening peilen van deze mensen. Dit helpt het bestuur, maar dan behoort dit bestuur daar wel aandacht aan te besteden.

Geef uw reactie.

Jan H: eens

Eens, het is één van de weinige mogelijkheden van de burger om zijn of haar mening te geven over zaken die het algemeen belang dienen. Dus zeker doorgaan. Wat nog wel zou moeten gebeuren is de politiek ter verantwoording roepen. Laat hen verklaren wat ze er wel of niet mee hebben gedaan en waarom. En publiceer dit duidelijk in de plaatselijke media. Zo krijg je op den duur veel meer transparantie en betrokkenheid van allen, inwoners / burgers en politici.
Een ander voordeel is dat met het lezen van meningen van anderen je zelf een breder beeld van het betreffende onderwerp krijgt dat je zelf weer aan het denken zet.

Geef uw reactie.

Y: eens

Goed dat ze om je mening vragen. Soms wel lastig om echt te kiezen tussen eens en oneens. Soms ligt het genuanceerder en vind ik niet alle stellingen even interessant. Er zouden dus 3 keuzemogelijkheden moeten zijn.
Wat ook een verbetering zou zijn is een terugkoppeling wat de politiek met de informatie doet. Nemen ze her serieus? Of doen ze toch wat ze zelf willen of al besloten voordat de stelling hier wordt neergelegd.

Geef uw reactie.

Ab: eens

Een kort en neutraal geformuleerde stelling kan de lokale politiek aangeven hoe de deel van de bevolking van Venray over een bepaald onderwerp denkt.

Geef uw reactie.

René: eens

De stellingen zijn vaak van algemeen belang echter is het soms moeilijk door de verwoording van de stelling om eens of oneens te stemmen omdat ook een mening genuanceerd is. Wat een mooie aanvulling kan zijn is naar aanleiding van een stelling en de verzamelde meningen een artikel te plaatsen in bijvoorbeeld Peel en Maas, dit kan ook gebruikt worden om de nieuwe stelling te publiceren.
Wat nu echt gedaan wordt met de reakties op de stellingen is niet duidelijk ook dat zou aandacht moeten krijgen. Overigens hoeft de mening van de meerderheid niet per definitie te betekenen dat die de actie bepaald. Verder zou via de website het ook mogelijk moeten zijn om voorstellen te maken voor stellingen.

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Ik ben het helemaal met Joost L. eens. Meningen geven, hoe belangrijk en nuttig dan ook, geven een indruk hoe inwoners over bepaalde zaken denken. Maar wat gebeurt er mee? Is het een leuk speeltje waar niets mee wordt gedaan ? Graag terugkoppeling, wat doet de politiek ermee. Dan pas heeft een mening geven zin. Nu heeft het meer de schijn van meedenken als democratisch element, maar dat is het niet. Gemeente, doe er wat mee!!

Geef uw reactie.

Van Dijk: eens

Zeker belangrijk om je mening te geven.
Maar wordt er ook naar geluisterd wat de burger wil en vindt.
In de politiek zowel landelijk als regionaal heb ik niet die indruk.
Dus wrl doorgaan.
Hopelijk komt het ooit goed.

Geef uw reactie.

Henk Jansen: eens

het is een mogelijkheid om je mening te geven, vooral doorgaan!

Geef uw reactie.

Hay Philipsen: eens

het is altijd goed dat er ergens een plek is om mee te denken, of je mening te geven.
vooral doorgaan.
En hoe meer deelnemers , hoe meer draagvlak.

Geef uw reactie.

uit_gekookt: eens

Geeft een indruk hoe "men" erover denkt maar 500/800 reacties zijn helaas niet representatief voor de goegemeente en zullen amper van invloed zijn op de politieke besluitvorming ben ik bang.

Geef uw reactie.

EE: eens

de stellingen moeten wel duidelijk omschreven worden en niet zoals nu vaak het geval is op verschillende manieren gelezen kunnen worden.
Ook zouden ze gepubliceerd mogen worden,zodat het onder meer lezers onder de aandacht komt.
Daarnaast mag ook de politiek wat met de antwoorden ,uitkomst , kunnen doen.

Geef uw reactie.

TENG: eens

Meningen.....Dan weet je hoe de mensen er over denken.........

Geef uw reactie.

Sonja: eens

Maar dan moeten de stellingen wel duidelijk omschreven worden en niet zoals nu vaak het geval is op verschillende manieren gelezen kunnen worden. En idd zoals al meerderen hebben aangegeven ook gepubliceerd worden en ter harte worden genomen door de politiek.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Maandelijkse stellingen zijn zeker van belang , hoop wel dat ze ook echt de plaatselijke Politiek bereiken en dat ze er ook dan iets mee doen.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Verscheidendheid van meningen is altijd opbouwend

Geef uw reactie.

N: oneens

De woordkeuze algemeen belang is slecht gekozen. Dan klopt de stelling niet.

Geef uw reactie.

ES: eens

Ik vind het de moeite waard om te zien hoe anderen over deze stellingen denken en vanuit welke motieven. Verder spelen de stellingen meestal goed in op actuele onderwerpen. Dus graag hiermee doorgaan.

Geef uw reactie.

Corrie Kok : eens

De stellingen zijn zeker van algemeen belang. Interessant en ook leerzaam. Het geeft een goed beeld van de interesse van de burgers van Venray. Betrokken inwoners die niet onverschillig zijn en zeker interesse tonen door mee te doen met de maandelijkse stellingen. Ga vooral door met de stellingen!

Geef uw reactie.

Hans: eens

Uiteraard zijn die stellingen van algemeen belang, ik hoop alleen dat deze stellingen ook de gemeentelijke politieke partijen bereiken en zij daaraan eventueel akties op kunnen ondernemen.

Geef uw reactie.

Linders: eens

Het lijkt mij de eerste stap bij het nemen van een beslissing omtrent een onderwerp. Dan weten de beleidsmakers in ieder geval hoe de Venraynaren erover denken

Geef uw reactie.

Joos L.: oneens

De stellingen zijn pas van algemeen belang indien de reacties die er op worden gegeven voor een ruim publiek toegankelijk zijn. Ik heb nog nooit de uitslag van een stelling met eventueel commentaar ergens gepubliceerd gezien.

Zolang dat niet gebeurt hebben de stellingen geen enkel nut.

Geef uw reactie.

Gé: eens

Een peiling geeft altijd zocht op de mening van inwoners van de gemeente.

Geef uw reactie.