ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Venray moet de komende jaren bezuinigen.

donderdag, 03 juni 2010 17:50 Venray moet de komende jaren bezuinigen.

Venray moet de komende jaren bezuinigen. Dat was de stelling op www.burgersvanvenray.nl. Zestig procent van de 147 mensen die hebben gereageerd is het met die stelling eens. Veertig procent denkt daar dus anders over. De mensen die het niet met de stelling eens zijngeven vooral aan op welke sectoren er niet bezuinigd mag worden. Onderwijs en cultuur scoren daarbij hoog.
<pstyle:all-mag-inspr>Van de 147 personen die gereageerd hebben, zijn er 49 die hun standpunt beargumenteerd hebben. Opvallend of misschien juist niet opvallend is het feit dat meer oneens-stemmers zich laten horen.
De mensen die het er mee eens zijn zijn heel duidelijk. “We ontkomen er niet aan” is de algehele tendens. Maar ook wordt er op gewezen dat de gemeente duidelijke keuzes moet maken. “Geen kaasschaaftechniek toepassen” wordt door menigeen geopperd. Sjaak laat in zijn reactie weten dat, voordat er gekozen moet worden, eerst maar eens in de Dikke van Dale opgezocht moet worden wat het woord “gemeenschapsgeld” betekent. Wil stelt: “Het is aan de plaatselijke politici om darbij onderscheid te maken tussen prioriteiten die de gehele gemeenschap betreffen en ambtelijke stokpaardjes”.
Kritiek is er ook op de verbouwing van het gemeentehuis. Veelvuldig wordt dit als voorbeeld aangehaald om op te bezuinigen of juist helemaal niet uit te voeren. Ook de komst van het AZC mag door menigeen wel wegbezuinigd worden.
Onder de reflectanten behoorlijk veel fans van de Volksuniversiteit. Daar mag volgens hen absoluut niet op bezuinigd worden.
Wat men ook belangrijk vind is dat een lastenverhoging voor de burgers voorkomen moet worden. Net als Appie die stelt dat bezuinigd moet worden op onnodige uitgaven maar ook op lelijke kunstwerken. “Kijk gewoon waar je alles aan uitgeeft”, is zijn advies.
 

REACTIES

Den Haag moet bezuinigen en daardoor ontkomt Venray volgens burgemeester en wethouders ook niet aan deze bezuinigingsronde. Bent u het daarmee eens of juist oneens? En waar zou Venray dan op moeten bezuinigen of waarop juist NIET . Denk daarbij aan onderwerpen zoals cultuur, verenigingsleven, veiligheid in de wijken, leefbaarheid in de dorpen, wegenonderhoud,......

Lees verder