ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Venray moet de komende jaren bezuinigen.

donderdag, 03 juni 2010 17:50 Venray moet de komende jaren bezuinigen.

Venray moet de komende jaren bezuinigen. Dat was de stelling op www.burgersvanvenray.nl. Zestig procent van de 147 mensen die hebben gereageerd is het met die stelling eens. Veertig procent denkt daar dus anders over. De mensen die het niet met de stelling eens zijngeven vooral aan op welke sectoren er niet bezuinigd mag worden. Onderwijs en cultuur scoren daarbij hoog.
<pstyle:all-mag-inspr>Van de 147 personen die gereageerd hebben, zijn er 49 die hun standpunt beargumenteerd hebben. Opvallend of misschien juist niet opvallend is het feit dat meer oneens-stemmers zich laten horen.
De mensen die het er mee eens zijn zijn heel duidelijk. “We ontkomen er niet aan” is de algehele tendens. Maar ook wordt er op gewezen dat de gemeente duidelijke keuzes moet maken. “Geen kaasschaaftechniek toepassen” wordt door menigeen geopperd. Sjaak laat in zijn reactie weten dat, voordat er gekozen moet worden, eerst maar eens in de Dikke van Dale opgezocht moet worden wat het woord “gemeenschapsgeld” betekent. Wil stelt: “Het is aan de plaatselijke politici om darbij onderscheid te maken tussen prioriteiten die de gehele gemeenschap betreffen en ambtelijke stokpaardjes”.
Kritiek is er ook op de verbouwing van het gemeentehuis. Veelvuldig wordt dit als voorbeeld aangehaald om op te bezuinigen of juist helemaal niet uit te voeren. Ook de komst van het AZC mag door menigeen wel wegbezuinigd worden.
Onder de reflectanten behoorlijk veel fans van de Volksuniversiteit. Daar mag volgens hen absoluut niet op bezuinigd worden.
Wat men ook belangrijk vind is dat een lastenverhoging voor de burgers voorkomen moet worden. Net als Appie die stelt dat bezuinigd moet worden op onnodige uitgaven maar ook op lelijke kunstwerken. “Kijk gewoon waar je alles aan uitgeeft”, is zijn advies.
 

REACTIES

anoniem: oneens

ja ik weet niet

Geef uw reactie.

Patrick Kempff: eens

Zolang de burger het niet in zijn portemonnee voelt ben ik het er mee eens

Geef uw reactie.

anoniem: oneens

blablalbala

Geef uw reactie.

anoniem: eens

ik weet het eigenlijk niet

Geef uw reactie.

anoniem: eens

aksuhdkasl dhbasidsaljdhsadibasd ilsahdsalkdhsakdasdas dasdasdsa

Geef uw reactie.

Marcel Zwartjes: oneens

Ik denk dat het goed is om op materiële zaken te bezuinigen, maar ben absoluut tegen bezuiniging op onderwijs (zoals o.a. de VU dit biedt), op welzijn, ouderenzorg en faciliteiten voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Naar mijn mening wordt de rekening van de crisis afgerekend op een groep die hiervan niet de schuld is, maar door alle bezuinigingen wel het meest in de knel komt. Dit is onmenselijk en mag en kan niet.

Geef uw reactie.

A.D.Baksteen: eens

500 karakters is TE veel ....Dat nodigt uit tot zelf protectie !!

Geef uw reactie.

lean: oneens

er zijn genoeg andere dingen te bedenken om op te bezuinigen ,dingen wat echt nodig is gaan ze op bezuinigen soms denk ik waar moet dit naartoe.

Geef uw reactie.

Ilona: oneens

Ik denk dat het goed is om op materiële zaken te bezuinigen, maar ben absoluut tegen bezuiniging op onderwijs (zoals o.a. de VU dit biedt), op welzijn, ouderenzorg en faciliteiten voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Naar mijn mening wordt de rekening van de crisis afgerekend op een groep die hiervan niet de schuld is, maar door alle bezuinigingen wel het meest in de knel komt. Dit is onmenselijk en mag en kan niet.

Geef uw reactie.

Sjaak: eens

Voordat gekozen wordt waarop zal worden bezuinigd, geef ik B&W en de gemeenteraad in overweging om tevoren in de dikke van Dale de betekenis van het woord gemeenschapsgeld op te zoeken.

Geef uw reactie.

Carla Smits: oneens

bezuinigen heeft pas zin als bekend is met welk bedrag de gemeente zelf gekort zal worden: op dit moment is het voorbarig en brengt het alleen onrust, ongeloof en onbegrip teweeg !

Geef uw reactie.

JOhn: eens

Het is gewoon noodzakelijk. Wel moet men er voor waken om overal een beetje te bezuinigen net als in de tachtiger jaren. Duidelijke keuzes maken wat wel en wat niet meer gebeurt. anders worden we weer artikel 12 gemeente....

Geef uw reactie.

Wil: eens

Als heel Nederland noodgedwongen moet bezuinigen, zal Venray daar ook niet aan ontkomen. Het is aan de plaatselijke politici om daarbij onderscheid te maken tussen proiriteiten die de gehele gemeenschap betreffen en ambtelijke stokpaardjes. Een te kostbare verbouwing van het gemeentehuis a raison van € 90.000,= per arbeidsplaats is niet iets waar heel Venray op zit te wachten.

Geef uw reactie.

Charles: eens

Bezuiningen zal wel nodig zijn om het huishoudboekje op orde te houden. Daarbin zoals kennelijk het geval is de schaafmethode te handteren is geen goede zaak. B&W moet bereid zijn te kiezen. Niet elke doelstelling is even sterk, en niet elke organisatie heeft dezelfde bezuinigingsmogelijkheden. Om de crisis te bestrijden lijkt mij het naar voren haren van toekomstig noodzakelijke investeringen een goede zaak. Daarvoor mag wel geld gelend worden, ten laste van diezelfde toekomst.

Geef uw reactie.

we: oneens

sociale en educatieve functie van o.a. volksuniversiteit is buitengewoon zinvol. dus: niet bezuinigen op dit soort zaken. zoals iemand zei: bezuinig op stenen en niet op mensen en cultuur c.a.

Geef uw reactie.

letty: oneens

Er kan best bezuinigd worden op verbouwingen aan het gemeentehuis, efficciënter personeelsbeleid, vernieuwingen centrum ed. maar niet op onderwijs (zoals bijv. ook de Volksuniversiteit), veiligheid, cultuur en sociale projecten.

Geef uw reactie.

Marian Fleuren: oneens

De bibliotheek is informatief, educatief, ontspannend. Voor elke leeftijd voor elke beurs en voor elke nationaliteit. Bezuinigen op de bibliotheek zou een achteruitgang betekenen in de ontwikkeling van Venray. Bezuinig op regels en zo op uitvoering, handhaving en gebouwen.

Geef uw reactie.

Joke Born: eens

Laten we bezuinigen op stenen en niet op mensen!!

Geef uw reactie.

Corinne Hendriks: oneens

Het is vreselijk om te zien dat op die dingen die venray de moeite waard maken, juist bezuinigd gaat worden. Cultuur moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen.

Geef uw reactie.

Liesbeth: oneens

Venray moet niet gaan bezuinigingen op cultuur, culturele instellingen, onderwijs en zorg. Er kan gekeken worden naar een effectievere manier van werken binnen het gemeentehuis in plaats van de burger te treffen.

Geef uw reactie.

Rick: oneens

Volgens onderzoek is het niet perce nodig om nu veel te besparen. Natuurlijk moet er maatregelingen getroffen worden maar niet zo uitgebreid als men dat laat blijken via de media.

Geef uw reactie.

Ron: oneens

De volksuniversiteit heeft diverse cursussen die onmisbaar zijn voor de Venrayse samenleving. Ik ben bang dat, na alle voorgaande bezuinigingen door de gemeente, het terugbrengen van de subsidie naar 0 (nihil) het einde betekent voor de volksuniversiteit te Venray. De voorgenomen bezuiniging staat ook niet in verhouding tot de 10% bezuiniging voor andere instanties.

Geef uw reactie.

Ineke Immens: oneens

Ik volg al jaren een cursus Spaans op de Volksuniversiteit, voorheen div. computercursussen gevolgd daar, en hoop in de toekomst dit te kunnen blijven doen. Samen met mensen uit mijn eigen omgeving, dicht bij huis. Het is laagdrempelig, en, zeer belangrijk: ook te betalen voor mensen met een klein budget. Dit zou voor iedereen toegankelijk moeten blijven.

Geef uw reactie.

Marielle: oneens

Niet bezuinigen op de Volksuniversiteit, onderwijs krijgen is heel belangrijk en als er bezuinigd wordt is het voor velen niet meer betaalbaar.

Geef uw reactie.

JEROEN: oneens

Geen AZC , geen verbouwing gemeentehuis. bespaart de burger MILJOENEN

Geef uw reactie.

Frank: eens reageert op JEROEN : oneens

Geen AZC en geen verbouwing zijn ook bezuiningingen.

Geef uw reactie.

Denissen: oneens

Niet bezuinigen op de volksuniversiteit!

Geef uw reactie.

Mevr.Janssen: oneens

Maar hopelijk toch geen bezuiniging op de volksuniversiteit. Hier word juist door mensen met lagere inkomsten gebruik van gemaakt.Als hier gekort word op de subsidie,juist in deze tijd van bezuiniging, waar men toch al veel gaat inleveren,ook weer dit verzetje weg.

Geef uw reactie.

Jans: eens

Bezuinigen op en in het gemeentehuis, maar niet op de susidies van bv de volksuniversiteit of culturele zaken.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Aangezien van hogerhand bezuinigingen worden opgelegd, zal ook Venray de dans niet ontspringen. Het zou echter zeer jammer zijn als cultuur , culturele instellingen en onderwijs hier de dupe van worden. Zonder meer 10% op culturele instellingen is zonder dat er naar serieus naar betreffende instelling gekeken is vind ik een optie, die niet te volgen is voor de burger. Hopelijk realiseert de gemeente zich dat ze hier aan iets komt waar iedere burger zijn voordeel mee kan doen.

Geef uw reactie.

Arnoud: eens

Als er moet worden bezuinigd, moet dat gebeuren op basis van vastgesteld en eventueel gewijzigd beleid en niet op basis van "alle culturele instellingen 10%" zonder dat men de consequenties van een dergelijke ingreep overziet. Daarnaast bezuinigt men ook op indexeringen waardoor de bezuinigingen uiteindelijk verdubbelen tot 20% in 2015. Dat betekent het einde voor de cukturele instellingen.

Geef uw reactie.

Jan Hendriks: oneens

Bezuinigen zal hier en daar wel kunnen, maar niet op belangrijke zaken als onderwijs, cultuur en mondiale vorming. Dus geen bezuinigingen op Volksuniversiteit, Mondiaal Platform, Match, Synthese e.d.

Geef uw reactie.

Lyda Lammers: oneens

Er wordt in deze omgeving al zo weinig aangeboden. In het westen is er op alle gebieden, kunst, cultuur, etc. volop. De bezuinigingen zoeken ze altijd in de verkeerde hoek! Ben nog steeds blij dat ik cursussen kan volgen bij de volksuniversiteit en qua afstand te doen.

Geef uw reactie.

R.: oneens

Bezuinig maar op de lelijke kunst op de rotondes. Zonde van het geld. Maar laat de volksuniversiteit blijven ....

Geef uw reactie.

Jan: eens

Bezuinigen moet. Het Rijk draagt minder aan gemeentes bij. Daarin heeft Venray geen keus. Maar de wijze waarop Venray bezuinigt, daarin kan Venray wel keuzes maken. Alle keuzes zijn in Venray weer eens op de burgers gevallen. Misschien eens in Horst gaan kijken, hoe men het daar "samen met de burgers doen".

Geef uw reactie.

Silvie: oneens

Als de gemeente eens kijkt naar de plannen in het brukske , het gemeente huis en tijdelijke kunst op de rotondes hoeven ze niet aan de subsidies te komen van verenigingen en volksuniversiteit. Je investeerd dan toch in sport en kennis.,wat weer goed voor Venray is

Geef uw reactie.

Anja: oneens

Ik ben het oneens met het bezuinigen op burgerbelangen. Als b.v. verenigingen minder subsidie krijgen wordt sportvereningen, opleidingen bij bv de volksuniversiteit voor de gemiddelde burger onbetaalbaar. Waarom niet bezuiningen op vlagvertoon van de gemeente Venray zoals bv de Floriade, de verbouwing van het gemeentehuis en andere activiteiten waarvan men zich moet afvragen welk nut deze hebben. Laat het voor IEDEREEN toegangkelijk blijven om bij een vereniging of opleiding te blijven.

Geef uw reactie.

van Rijt J.J.H.M.: oneens

Wanneer de gemeentes minder adviseurs aantrekken die handen vol geld kosten en de capaciteit van het ambtenarenapparaat op niveau brengen voor de kerntaken blijft er genoeg over om de burgers ter wille te zijn.

Geef uw reactie.

freek: oneens

er is genoeg poen over! http://www.burgersvanvenray.nl/archief/meevaller+van+een+miljoen+euro?nieuws=8 dus waarom nog bezuinigen?

Geef uw reactie.

marion: eens

dat gemeente venray maar niet op de mensen of weer op de zorg gaat inkorten, maar op hun belachelijke uitjes voor hun plezier en alle promotie reclame, gelukkig delen ze de venray pepermunt mini blikjes niet meer uit, want die ben ik opeens ook gratis gaan ophalen om wat geld te kunnen besparen. de groeten.

Geef uw reactie.

Jacob Friedich: eens

bezuinig maar op het gemeentehuis!

Geef uw reactie.

vermeulen wb: eens

iedereen moet bezuinegen,ook venraij

Geef uw reactie.

Twan: eens

Minder ambtenaren met minder inhuur in een alternatieve, kleinere en goedkopere huisvesting. Werk met flexplekken. Immers slechts een fractie van het bestand is dagelijks echt aanwezig. Huidig gemeentehuis verkopen. Jaarlijkse bijdragen aan Schouwburg en cultuur en geprivatiseerde accommodaties zijn tonnen te hoog. Schouwburgprogramma kan soberder en regionaler. Accommodatiebijdragen zijn bovendien scheef verdeeld. Kan eerlijker en minder. Samen goed voor jaarlijkse miloenen.

Geef uw reactie.

Appie: eens

Bezuinig nu eens op zaken als het gemeentehuis, azielzoekers weglaten, geen lelijke kunstwerken op de rotondes, en verdere onnodige uitgaven. Dan hoef je met de rest niet te bezuinigen. Kijk gewoon goed waar je alles aan uitgeeft.

Geef uw reactie.

Frank: eens

De afgelopen tijd is er veel geld verspild door ambtelijke fouten aan onzinnige zaken. Als de gemeente alweer een nieuw gemeentehuis wil, laat dan eerst maar eens zien dat ze goed met geld om kan gaan. Loon naar werken heet dat !!!!!

Geef uw reactie.

Wim: eens

Als ik naar de reacties kijk weet niet iedereen wat bezuinigen is. Als je zo´n bedrag moet bezuinigen praat je over jaarlijkse lasten. Het niet doorgaan van de grote projecten geeft jaarlijks beperkte ruimte, namelijk de afschrijving en de rentelast. De totale uitgaven jaarlijks gaat aan heel andere dingen op, waarbij de investeringslasten wel meetellen.

Geef uw reactie.

Leo: eens

Geen Azc en dure verbouwing van het gemeentehuis. Lees vandaag dat wethouder ook Polen en ander Oost Europeanen wil binnenhalen. Bezuinigen waardoor lasten voor de burger niet hoger worden. Er is geen behoefte voor dure hobbys van de gemeente.

Geef uw reactie.

Theodoor: eens

Omdat, de economische situatie in ons land er toe dwingt om te bezuinigen. Zie de enorme staasschulden in de Europesche landen en de verwactingen dat de banken nog grote bedragen moeten gaan afschrijven. vraag is waarop kan een gemeente bezuinigen. Mijn mening is dat er o.a. nog eens goed moet worden gekeken naar de verbouwing van het Gemeentehuis. Stop met uitbreiding industrieterreinen. Maark eerst de bestaande terreinen vol. Bezuinig op het inhuren van externe adviseurs.

Geef uw reactie.

Riet: eens

In de deze periode van bezuinigen, is een grote verbouwing aan het Gemeentehuis, net als het Gilde gebouw aan de Westsingel, niet veroorloofd. Men kan ook het werk doen, zonder al die mooie / moderne uitstralingen. Waarom kan de Gemeente hier hun werk niet doen, terwijl er voor die tijd wel duizenden schoollieren zich moesten behelpen? Deze geldverspilling, komt weer op de schouders van de burgers, die al genoeg belasting betalen.

Geef uw reactie.

Herman: oneens

Ben het eens met peter, de vorige stellling is een van de onderdelen waarop venray prima hun budget aan kan passen, niks bezuinigen, gewoon zulke overdreven onzin projecten aanpassen en respect hebben voor de mening van de burger

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Geen AZC en de overbodige verbouwing van het gemeente huis bespaar je miljoenen mee. En dan zijn de bezuinigingen dus GEWOON NIET NODIG!!!!!!!!

Geef uw reactie.

Den Haag moet bezuinigen en daardoor ontkomt Venray volgens burgemeester en wethouders ook niet aan deze bezuinigingsronde. Bent u het daarmee eens of juist oneens? En waar zou Venray dan op moeten bezuinigen of waarop juist NIET . Denk daarbij aan onderwerpen zoals cultuur, verenigingsleven, veiligheid in de wijken, leefbaarheid in de dorpen, wegenonderhoud,......

Lees verder