ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het fietsenplan in het centrum onder de loep.

woensdag, 02 november 2016 09:35 Het fietsenplan in het centrum onder de loep.

Winkelen op de fiets door het centrum van Venray.

Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van Venray gedurende de maand november hun mening kunnen geven over het fietsenplan.
De stelling was : Het fietsenplan in het centrum moet beter.
Uit het resultaat van deze peiling van de uitgebrachte stemmen, blijkt dat maar liefst 88 % het daarmee eens is.

Van de meer dan 900 bezoekers van deze pollingsite hebben er bijna 175 daadwerkelijk hun stem uitgebracht.
Bovendien heeft een groot aantal stemmers van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de eigen mening over het fietsenplan op de site te laten plaatsen.
Daarbij valt op dat er veel suggesties worden gegeven om het huidige fietsenplan aan te passen of te verbeteren.
Met name het fietsverbod door de Schoolstraat is voor velen een doorn in het oog.
Om al fietsend door het centrum te mogen winkelen, wordt gesuggereerd om dat te kunnen doen in de ochtenden omdat dan ook de winkels worden bevoorraad door busjes en (vracht)auto’s.
Ook om het fietsgedrag kris-kras op de pleinen in goede banen te leiden worden een aantal suggesties gedaan. Dat geldt ook voor de bestaande fietsenstallingen.
Zelfs het te snelle rijgedrag van bestuurders van scootmobielen zou moeten worden gereguleerd wordt door sommigen gesuggereerd.

De rode draad bij vrijwel alle reacties is dat er in het geheel niet wordt gehandhaafd op het huidige fietsplan door politie of door de BOA’s. Daardoor nemen de overtredingen - door jong en oud - steeds vaker toe.

De Stichting Burgers van Venray adviseert de beleidsmakers bij de gemeente om goede nota te nemen van de reacties op haar website en mogelijk tegemoet te komen aan de daarop vermelde wensen.
Overigens kan iedereen alle reacties op de stelling over het fietsenplan nog nalezen op deze website onder het hoofdstuk “vorige stellingen”.
Daarbij valt op, dat zelfs uit de reactie van een tweetal oneens stemmers blijkt dat het fietsenplan toch zou moeten worden verbeterd.

REACTIES

anoniem: eens

met veel geld is er een stoep straat stoep gerealiseerd. het moet toch heel eenvoudig zijn om dit te regelen. Tot 12 uur in de ochtend overal fietsen. Daarna lopen op de stoep rechterkant fietsen ook de scootmobiel immers zij maken er een potje van .Zij nemen het rijk alleen.Alleen de grotestraat fietsvrij na 12 uur.

Geef uw reactie.

jac: eens

Ik onderschrijf de mening van het GehndicaptenPlatform

Geef uw reactie.

ria: eens

hoe het nu NIET geregeld is het is een grote puinhoop, niemand snapt er iets van, je dient niet alleen aan de mensen van uit Venray te denken maar ook al die toeristen die hier komen die snappen er gewoonweg niets van. ook die lelijke gevangenis, waar je nu de fietsen dient te stallen het ziet er niet uit.Dus gemeente doe nu een eindelijk je PLICHT en verstop je niet achter allerlei rare regeltjes en formuliertjes.

Geef uw reactie.

Peters: eens

Ja het moet beter

Geef uw reactie.

Peter: eens

Als je alle andere reacties leest hoef ik eigenlijk geen verdere becommentariering te geven. De gemeente voert een kort termijn beleid dat weer zichtbaar was bij het verwijderen van de bewaakte fietsenstalling in de Poststraat.

Geef uw reactie.

wim: eens

Huidige situatie is niet aanvaardbaar en grote puinhoop. 1. duidelijke fietsroutes creeeren, ook op de pleinen. 2. Handhavend optreden en sanctie zeer gewenst. 3. Schoolstraat voor fietsers toegankelijk maken. 4. Grotestraat verbod tussen 10.00 uur en 18.00 uur. 5. Uitbreiding fiestenstallingen aan zuidzijde centrum.

Geef uw reactie.

Mariel: eens

Fietsen toestaan vanaf een half uur na winkelsluiting. Over de pleinen niet kriskras, maar een fietsroute aangeven bv. met rood wegdek. Fietsers die zich niet aan de regels houden, beboeten! dus vooral zorgen voor goede handhaving. Ik zie vaak gevaarlijke situaties. Overigens niet alleen met fietsers, maar ook met geruisloze maar snelle en onvoorzichtige scootmobielen.

Geef uw reactie.

Adriaan: eens

Grotestraat allen voor voetgangers. Schoolstraat ziet eruit als een weg met 2 voetpaden. Hier dus gewoon fietsen toestaan en voetgangers op het voetpad en opletten met oversteken. Over de pleinen fietspad duidelijk aangeven en niet meer kris kras over het plein fietsen.

Geef uw reactie.

Peters: eens

Het is een grote wanorde, iedereen doet waar men zin in heeft. Soms gevaarlijke situaties, met o.a. Overstekende kinderen in de Schoolstraat. Diverse malen gezien dat de politie helemaal niet reageert op fietsers. Ook op de pleinen heerst wanorde. Graag meer duidelijkheid!

Geef uw reactie.

Jos: eens

Een gemarkeerde fietsbaan op de pleinen, vooral Hensenius - en schouwburgplein! En handhaven!

Geef uw reactie.

F.Arts: eens

Het is een zootje iedereen doet en laat wat hij of zij wil. En de ouderen zijn de duppe van dit wanbeleid.

Geef uw reactie.

joop: eens

wanneer gaat men nu eindelijk eens over tot HANDHAVEN ? Het is nog steeds VENRAY KNOEIT !

Geef uw reactie.

Charles: eens

Voor oudere mensen is het huidige plan onnodig belemmerend. Onnodig is het verbod voor de gehele dag. Ontheffing voor het neerzetten van de fiets, zoals oorspronkelijk voorzien is zeer gewenst. De Schoolstraat vrijgeven is een stap in de goede richting. Hoe het plan ook uitpakt. In ieder geval handhaven. Als handhaven niet consequent wordt gadaan, dan alles vrijgeven.

Geef uw reactie.

Matty Rens- Caarls: eens

Als ik met mijn fiets boodschappen ga doen wil ik niet nog een halfuur met mijn boodschappen sjouwen en wil ik mijn fiets zo dicht mogelijk bij mij hebben. Ik loop niet goed en ik kan niet een stok of een rollator op mijn fiets meenemen. Ik vind dat de winkels met een fiets bereikbaar mioeten zijn.

Geef uw reactie.

th. van dijk: eens

het plan als zodanig goed doorspreken en dan HANDHAVEN !!!!!!!!

Geef uw reactie.

anoniem: oneens

Gemeente heeft grote chaos gecreëerd. Er is een stoep straat stoep beleid gemaakt. Lopers op de stoep, fietser en scoot mobiel rechts en links passeren. Mobiels sjezen , gaan kris kras door de straat. Fietsen tot 12 uur , ook voor de ouderen beter. Niet alleen Nederland maar ook Venray, winkeliers lijden aan vertrutting en betutteling.Systemen, systemen, ze zullen je hangen , ze zullen je vangen. Pas op voor systemen- en geef ieder de kans om zijn of haar bestemming te bereiken,

Geef uw reactie.

Piet: eens

Fietsverbod is fietsverbod. Handhaven dit verbod en niet alleen een waarschuwing meteen op de bon, anders is het gewoon een aansluiting. De pleinen fietsvrij houden . Scootmobielen moeten ook in de fietsvrij zones stapvoets rijden.

Geef uw reactie.

AP: eens

Het fietsplan moet inderdaad beter. Beter handhaven waar niet gefietst mag worden,. Op het plein duidelijker aangeven waar je mag fietsen, belijning.

Geef uw reactie.

Joepy: eens

Het is een grote puinhoop ,je word niet alleen door fietsers bijna of omver garden maar ook door bromfietsen.Het is een grote flut, Je ziet niemand om daar tegen op te treden, parkeerbonnen uitschrijven is veel belangrijker.en brengt geld op.Neem een voorbeeld aan oa. Venlo en Boxmeer. Trouwens wat stelt het centrum nog voor lege winkelpanden en er is totaal geen sfeer.Een en al horeca...

Geef uw reactie.

Remie : eens

Huidige fietsplan is niet duidelijk en er wordt onvoldoende gehandhaafd. Dit levert onnodig irritatie en gevaarlijke situaties op.

Geef uw reactie.

Piet: eens

Grotestraat moet zeker fiets vrij blijven. Schoolstraat indien mogelijk ook. Er moet wel beter toezicht zijn!

Geef uw reactie.

Lambert: eens

In de Schoolstraat moet gewoon gefietst kunnen worden, voor alles en iedereen beter. Ik ken geen plaats in Nederland waar je zo spaarzaam mag fietsen in het centrum als in Venray.

Geef uw reactie.

henk jansen: eens

Er moeten meer fietsen stallingen komen Waarom in de Schoolstraat na het sluiten van de winkel vrij geven voor de fietsers

Geef uw reactie.

Wim: eens

Ik ben slecht ter been, kan noch geen honderd meter lopen, als ik in de Schoolstraat moet zijn, bij de boekhandel of brillenzaak, kan ik zonder fiets niet komen, vandaar mijn voorstel de Schoolstraat wel voor de fiets toegankelijk. !!!!!!!!!!

Geef uw reactie.

Jelle: eens

Er zijn te weinig fietsstallingen. De ene stalling wordt opgeheven en die ervoor in de plaats komt (oude AH) is veel te klein. Als zelfs bij een bewaakte rijwielstalling de fietsen al overal neer worden gezet (waarvan niks wordt gezegd) hoe moet dit dan bij de andere fietsenstallingen die openbaar zijn. Fietsen door het terras heen helemaal gevaarlijk. Maar ook de minder validen scheuren met hen mobiel door de grote straat (erg gevaarlijk) dus het is zeker niet alleen de jeugd!

Geef uw reactie.

Twan: eens

Fietsverbod Grote Straat beter handhaven, fietsenstallingen uitbreiden, fietsverbod Schoolstraat schrappen.

Geef uw reactie.

joan: eens

Ik heb zelf gezien dat een politieauto door de Schoolstraat rijdt en een fietsende vrouw niet laat afstappen ! Hoezo handhaven ! Daarnaast moeten er meer nietjes komen om fietsen te stallen.

Geef uw reactie.

Toon : eens

Ik erger me ook aan de links en rechts voorbij jagende fietsers in de grote straat. Door de Schoolstraat mag wat mij betreft gefietst worden.

Geef uw reactie.

Ger: eens

Natuurlijk eens, maar wel veel betere toezicht als nu. Grotestraat, Schoolstraat Fietsen??? kom op zeg.

Geef uw reactie.

Ge: eens

Fietsen tussen al de terrasjes moet verboden worden. het is ook nog eens gevaarlijk voor het personeel.

Geef uw reactie.

Theo: eens

Even snel winkelen met de auto is een ramp. Even snel winkelen met de fiets is eveneens een ramp. Als je bij een winkel moet zijn, gaat het wel, maar als je bij meerdere winkels moet zijn, loop je je benen uit je lijf, terwijl je een fiets heb ! Waarom niet meerdere fiets parkeer plaatsen in het centrum, die met fiets stroken verbonden zijn?

Geef uw reactie.

Sanne: eens

Ik Blijf het gek vinden dat je tussen de terrassen mag fietsen en aan de achterkant van de Hema niet, waar ook nog eens een mega fietsenrek staat. Het Zijn wel verbindings punten waar je makkelijk doorheen zou moeten kunnen (de terrassen), maar vind dit gewoon niet werken zo met de fietsen er door heen. Er zijn ook veel voetgangers die het niet weten of willen weten en gewoon de hele breedte gebruiken om op te lopen..

Geef uw reactie.

Ma: eens

Fietsen in het centrum moet verboden blijven, beter handhaven!

Geef uw reactie.

Ls: eens

Duidelijker aangeven waar wel en niet gefietst mag worden, handhaven , fietsers om voetgangers en terrassen omleiden.

Geef uw reactie.

ee: eens

Er staan niet voor niets borden, Maar wat ik veel hinderlijker vind is dat er bij terrassen gefietst mag worden bv op het Henseniusplein. Het beste zou zijn dat er vanaf De Stad tot aan de Bloemenkorf niet meer gefietst zou worden. Op zich is het in Venray een vreemde situatie in geen enkele ander plaats mag je in het centrum fietsen kijk naar Venlo, Endhoven, Maastricht. Het beste zou een algeheel fiets verbod in het centrum gebied.

Geef uw reactie.

AB: oneens

Grotestraat moet inderdaad fietsvrij blijven en hierop moet beter gecontroleerd worden. Echter zijn beide markten belangrijke stukken om het dorp snel door te komen. Hier zou een speciaal fietspad moeten komen zodat fietsers en voetgangers geen overlast van elkaar hebben maar wel goed begaanbaar blijven voor beiden.

Geef uw reactie.

mo: eens

laat alles zoals het is behave in de schoolstraat. daar moet gewoon doorheen gefietst kunnen worden, ik loop nogal moeilijk en het zal een prima oplossing voor mij zijn als ik kan fietsen door de schoolstraat en mijn fiets neer kan zetten bij de hema. alles in mijn bereik, en dat geld voor meer ouderen, en zijn het niet de ouderen die vooral nog boodschappen doen in het centrum. maak het beleid een beetje soepel zodat wij niet ook moeten gaan winkelen op het internet.

Geef uw reactie.

Martien: eens

Als je borden plaats moet je ook handhaven.

Geef uw reactie.

jack.: eens

fietsen in het centrum moet verboden blijven. Streng handhaven.

Geef uw reactie.

Rob: eens

Als fietser vind ik het Schouwburgplein het meest onduidelijk en zou graag een baan op over het plein zien waar je mag fietsen.

Geef uw reactie.

Hans Seykens: eens

Op de pleinen zou een fietssuggestiestrook voor een oplossing kunnen zorgen, rode stippellijnen zou voldoende kunnen zijn

Geef uw reactie.

Adriaan: eens

Handhaven , maar wel beter toezicht. Vooral de jongere jeugd wil nog wel eens doorfietsen.

Geef uw reactie.

Hans: eens reageert op Adriaan : eens

Ik zie inderdaad jongeren fietsen maar vooral ook mensen van middelbare leeftijd door de Grotestraat fietsen

Geef uw reactie.

mo: eens reageert op Hans : eens

en daar is ook onder ouderen een enorme behoefte aan de schoolstraat open gooien

Geef uw reactie.

RGL: eens

De huidige situatie handhaven , maar dan wel dag in, dag uit optreden tegen de overtreders, of de hele zaak terug draaien, en laat iedereen doen en laten wat ze zelf willen, precies wie het nu is.

Geef uw reactie.

HA: eens

Moet inderdaad duidelijker

Geef uw reactie.

Jan Driessen: eens

De Schoolstraat had al bij de herinrichting in de middenas een tweezijdig breed fietspad moeten worden met aan weerszijden heel brede loopstroken. De Grotestraat tijdens winkeluren moet verboden blijven voor fietsverkeer. De fietsstallingen in het kernwinkelgebied zelfs uitbreiden. Bewaakte fietsstallingen blijven een must. Gemeente.....durf te heroverwegen en ook daarop andere infrastructurele maatregelen te nemen. Ten gunste van alle fietsers en ook...voor de voetgangers!.

Geef uw reactie.

sdvo: eens

Tot 12.00 uur vrij fietsen in de Schoolstraat Bleek en de Grote straat. Na sluitingstijd en op koopzondagvrije zondagen overal vrij fietsen.

Geef uw reactie.

t s: eens

Een fietsvrij centrum brengt meer rust onder het winkelend publiek. Je moet steeds alert zijn om niet aangereden te worden. Ik doe geen boodschappen meer in het centrum.

Geef uw reactie.

AvdE: eens

Regels die nu gelden ook handhaven. Niet door de grote straat, niet voor winkel parkeren. Consequent zijn hierin. Duidelijkheid waar wel en niet gefietst mag worden oo de pleinen.

Geef uw reactie.

jan: eens

Ik erger me mateloos aan de onverschilligheid. Met name veel jeugd trekt zich niets aan van de regels die er gelden. Als de scholen uit gaan moet je opletten in het of ze fietsen je over hoop. Velen denken dat door de verandering van het parkeren er daarom ook weer gefietst mag worden. Ik heb laatst de politie persoonlijk op het fietsen aangesproken nadat er twee fietsers door de grote straat fietsten en zij niet handelend optraden. Ik was zo boos dat ik zei waarom lopen jullie hier dan.

Geef uw reactie.

p hasselt: eens

voor de fietsers moet ook kunnen parkeren, maar alles word duurder het word steeds slechter in Venray, ook de middenstand heeft het zwaar te verduren,

Geef uw reactie.

Roel: eens

het is zoals eerder genoemd een warboel, geen handhaving en idd maak fietspaden zodat duidelijk is waar men wel en niet kan en mag fietsen en handhaaf daarop.

Geef uw reactie.

bert: eens

ruimte genoeg om fietser en voetgangers normaal als verkeersdeelnemers langs elkaar plaats te laten nemen

Geef uw reactie.

S.: eens

De Schoolstraat moet wel toegankelijk zijn voor fietsers.

Geef uw reactie.

L.: eens

Schoolstraat is een prima straat om wel door heen te fietsen.

Geef uw reactie.

B Mennink : eens

Omdat het bagger is

Geef uw reactie.

Hans: eens

Duidelijke regels, evt. markering op het wegdek, en vooral handhaven, als je door de Grotestraat loopt moet je uitkijken dat je niet aangereden wordt door fietsers, zoals afgelopen vrijdagavond, al fietsend zonder licht, met de telefoon in de hand en met oortjes in

Geef uw reactie.

Wim: eens

Ik vind het huidige plan zoals dat in gebruik is prima. De ontevredenheid komt naar mijn mening helemaal door het ontbreken van handhaving. Het aantal fietsen dat alweer in de Grotestraat wordt gestald bij de winkels, het fietsen door de Schoolstraat e.d. Laat heel duidelijk zien waar wel en waar niet gefietst mag worden.

Geef uw reactie.

Wim: eens

Ik ben het met de vorige reacties eens en vind bovendien dat de Schoolstraat weer door fietsers gebruikt mag worden.

Geef uw reactie.

Tom: eens

Ik ben een oudere man. Kan niet zonder mijn fiets. Ik ben blij dat ik in de Schoolstraat kan fietsen tot de Hema anders kom ik in het centrum niet meer. Dit vinden meerdere ouderen die afhankelijk zijn van hun fiets om nog in het centrum te komen. Laat ons tot de Hema fietsen, of moeten we achter die bekende bloemen zitten. En wachten dat het zover is?

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Het is levensgevaarlijk geworden in het centrum met al die fietsers. Vaak word je haast ondersteboven gereden en krijg je nog een grote mond toe. Gisteren stond er een agent in de Grotestraat en....weg waren de fietsers. Die reden nu door de Schoolstraat. Er moet veel meer gehandhaafd worden, of het moet worden toegestaan, wat ik niet wens. Maar het moet en het kan echt beter. En anders gewoon hekken plaatsen.

Geef uw reactie.

Peet: eens

Wat een aanfluiting dat hele fietsplan! Verdeel de fietsenstallingen in de winkelstraten, zo kun je toch dichtbij je fiets stallen. In de winkelstraat lopen (met fiets aan de hand) oke, maar de rest van het dorp gewoon fietsen. Als ik daar niet meer mag fietsen, ga ik mooi naar mijn buurgemeente (HadM). Neem dáár maar eens een voorbeeld aan!

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens

Tja, dat er zoveel wantoestanden zijn is niet te voorkomen, als er weinig tot niet gehandhaafd wordt. Maar ja, als de hoge heren van de politie er in den Haag of Amsterdam met het geld vandoor gaan, door het te verspillen aan hun eigen genoegens, zal er nooit meer blauw op straat bijkomen! Terug laten betalen dus dat geld en meer blauw op straat, ook in Venray!!

Geef uw reactie.

p.beijersbergen v an henegouwen: eens

meer bekeuringen misschien is dat de oplossing

Geef uw reactie.

de graaff: eens

Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt in verkeers situatie s in Venray.Het is al lang genoeg een puinhoop helemaal zonder politie en handhaving toezicht.

Geef uw reactie.

Sip: eens

Nu een onmogelijke, chaotische situatie, te veel borden, geen logica ter plaatse enz. enz. Lokt uit tot burgerlijke ongehoorzaamheid, bewust overtreden van regels, borden enz. Op pleinen is ´t een `zootje`. Beter rond de pleinen een gemarkeerd fietspad aangeven, daarbuiten niet fietsen. Fiets aan de hand overal toestaan, maar niet fietsen in Grotestraat, Schoolstraat en op pleinen buiten de aan te geven fietspaden.

Geef uw reactie.

Yo: eens

Overal kunnen fietsen. Zo be je sneller geneigd of even een winkel in te gaan. Als je tenminste ook je fiets voor de winkels mag neerzetten zoals in andere dorpen en steden.

Geef uw reactie.

joos: eens

het is voor velen een janboel, zorg voor duidelijke markering waar gefietst mag worden, ook op de pleinen. De Schoolstraat kan bets gebruikt worden voor fietsers tot aan de kruising bij van Essen. Maak meer parkeerplaatsen voor fietsers.

Geef uw reactie.

Toon: eens

Wil het centrum meer publieksvriedelijker zijn. Zal in de schoolstraat het fietsverbod opgeheven moeten worden

Geef uw reactie.

ajpj: eens

betere handhaving van waar wel en niet gefietst mag worden is door wirwar aan borden voor velen niet duidelijk omdat mensen ook waarschijnlijk niet goed kunnen en/of willen lezen, heeft al vaak voor (bijna) incidenten geleid

Geef uw reactie.

j.vl: eens

Voor belevenis zou de schoolstraat een fietspad moeten worden. Meer fietsverkeer leeft en mensen zijn sneller geneigd af te stappen om het centrum in te gaan! Zie Horst

Geef uw reactie.

Johan van der Velde : eens

Duidelijker aangeven waar wel en waar niet . Fiets ring in het centrum projecteren makkelijk voor de snelle boodschap voor de burgers. Het voor komt auto`s want je hebt fiets tassen .

Geef uw reactie.

Francien Gielen: eens

fietsen in de school straat zou mogelijk moeten zijn trekt meer winkelend publiek want even snel kan dan weer nu blijft men daardoor weg

Geef uw reactie.

Margo: eens

Op de parkeerplaatsen misschien ook ruimtes of enkele parkeerplaatsen beschikbaar stellen voor de fietsers! Even naar de Hema of kruidvat fietsen is er niet bij! Dit zie je wel in de grotere steden! En handhaving of politie zie je op de Markt en koopavonden ook niet meer! Had vroeger toch een bepaald beeld van we kunnen rustig door het dorp lopen! Af en toe zie je een agent op de Fiets dan wel weer door het dorp gaan! Succes met een goede oplossing!

Geef uw reactie.

Jan: eens

De onderbouwende tekst dekt de lading: het huidige beleid voorziet niet voldoende en heeft enkele rare kronkels.

Geef uw reactie.

J V: eens

Voor belevenis zou de schoolstraat een fietspad moeten worden. Meer fietsverkeer leeft en mensen zijn sneller geneigd af te stappen om het centrum in te gaan! Zie Horst

Geef uw reactie.

Het fietsenplan in het centrum onder de loep

Het fietsen door straten in het centrum van Venray waar het op dit moment verboden is blijft de gemoederen bezighouden.

Wat is er allemaal aan de hand.

Niet alleen wordt er door sommigen gewoon gefietst waar dat niet mag, maar ook het handhavend......

Lees verder