ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het fietsenplan in het centrum onder de loep.

woensdag, 02 november 2016 09:35 Het fietsenplan in het centrum onder de loep.

Winkelen op de fiets door het centrum van Venray.

Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van Venray gedurende de maand november hun mening kunnen geven over het fietsenplan.
De stelling was : Het fietsenplan in het centrum moet beter.
Uit het resultaat van deze peiling van de uitgebrachte stemmen, blijkt dat maar liefst 88 % het daarmee eens is.

Van de meer dan 900 bezoekers van deze pollingsite hebben er bijna 175 daadwerkelijk hun stem uitgebracht.
Bovendien heeft een groot aantal stemmers van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de eigen mening over het fietsenplan op de site te laten plaatsen.
Daarbij valt op dat er veel suggesties worden gegeven om het huidige fietsenplan aan te passen of te verbeteren.
Met name het fietsverbod door de Schoolstraat is voor velen een doorn in het oog.
Om al fietsend door het centrum te mogen winkelen, wordt gesuggereerd om dat te kunnen doen in de ochtenden omdat dan ook de winkels worden bevoorraad door busjes en (vracht)auto’s.
Ook om het fietsgedrag kris-kras op de pleinen in goede banen te leiden worden een aantal suggesties gedaan. Dat geldt ook voor de bestaande fietsenstallingen.
Zelfs het te snelle rijgedrag van bestuurders van scootmobielen zou moeten worden gereguleerd wordt door sommigen gesuggereerd.

De rode draad bij vrijwel alle reacties is dat er in het geheel niet wordt gehandhaafd op het huidige fietsplan door politie of door de BOA’s. Daardoor nemen de overtredingen - door jong en oud - steeds vaker toe.

De Stichting Burgers van Venray adviseert de beleidsmakers bij de gemeente om goede nota te nemen van de reacties op haar website en mogelijk tegemoet te komen aan de daarop vermelde wensen.
Overigens kan iedereen alle reacties op de stelling over het fietsenplan nog nalezen op deze website onder het hoofdstuk “vorige stellingen”.
Daarbij valt op, dat zelfs uit de reactie van een tweetal oneens stemmers blijkt dat het fietsenplan toch zou moeten worden verbeterd.

REACTIES

Het fietsenplan in het centrum onder de loep

Het fietsen door straten in het centrum van Venray waar het op dit moment verboden is blijft de gemoederen bezighouden.

Wat is er allemaal aan de hand.

Niet alleen wordt er door sommigen gewoon gefietst waar dat niet mag, maar ook het handhavend......

Lees verder