ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Bezuinigen en toch een nieuw ziekenhuis.

woensdag, 07 september 2016 10:56 Bezuinigen en toch een nieuw ziekenhuis.

Onlangs kondigde de directie van ziekenhuis Vie Curi aan dat er fors bezuinigd moet gaan worden op de kosten.
Op grond daarvan vond de stichting Burgers van Venray dat de stelling voor de maand september gerelateerd moest worden aan die bezuinigingen. Er bestond namelijk gerede twijfel of het ziekenhuis in Venray de dupe ging worden van die aangekondigde kostenbesparingen.

Tot ieders verbazing verschijnt eind augustus in de pers het bericht dat in Venray een nieuw ziekenhuis gebouwd zal gaan worden. Zelfs samen met een zorghotel.
Het nieuwe ziekenhuis wordt weliswaar kleiner dan het huidige, maar er zouden geen functies verdwijnen.
Bovendien bestaat er een mogelijkheid om weer een EHBO spoed-post in dat ziekenhuis op te nemen, niet op basis van een 24-uurs voorziening, maar dan toch grotendeels overdag en in het weekend. Tien jaar geleden werd die spoedpost onder protest van velen gesloten

De stichting Burgers van Venray is geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Venray over deze nieuwe ontwikkelingen. Moet Venray een volwaardig ziekenhuis krijgen of kan worden volstaan met bepaalde specialismen en poliklinische dagbehandeling ? Kan Vie Curi Venray de "concurrentie" met het maasziekenhuis in Boxmeer met deze nieuwbouw aan ?
Gedurende de maand september kunt u aangeven op deze website of u het eens of oneens bent met de stelling : De ziekenhuisfunctie in Venray moet versterkt worden.
Vanzelfsprekend kunt u daarnaast ook uw eigen standpunt op de site laten opnemen.

REACTIES

Rien Van den Brand: eens

Aan de permanent verschraling van de laatste jaren en ontnemen van allerlei cardinale functies ten gunste van Venlo moet gestopt worden en ook hoort de EHBO-post in het Venrayse ziekenhuis met grote spoed weer daadwerkelijk functionerend worden gemaakt. Service in directe omgeving is een MUST.

Geef uw reactie.

anoniem: oneens

Och een nieuw gebouw helpt niet het onfatsoen van de medewerkers. het fungeert meer als vliegen vangen, hebbes al weer een patiënt naar Venlo om behandeld te worden. Als eerst alle medewerkers een heropvoeding krijgen, zodat de mensen uit Venray zich niet in het buitenland voelen met het Venlose geschreeuw dan kan men denken over een nieuw gebouw. Mensen komen nu niet en ook in een nieuw gebouw niet als het fatsoen ontbreekt. Boxmeer is dan veel fijner.

Geef uw reactie.

jac haegens: eens

De klant staat centraal. Ook minder valide mensen moeten zonder al te veel inspanningen gebruik kunnen maken van medische zorg dicht bij huis.

Geef uw reactie.

Wiebo X: eens

Niet versterkt, maar wel blijven zoals het nu is. Mondelingen dingen, kleine ingrepen, onderzoeken, bloedprikken enz. Iemand schreef: gewoon sluiten is goedkoper. Ja voor Vie Curi, maar niet voor de klanten. Tijd, benzine en parkeerkosten is niet voor een ieder op te brengen (vooral ouderen). En ... een nieuw gebouw voor de show of mooie beleidsmakers praatjes, is onzin en duur (tenzij er nu bouwkundige gebreken zijn).

Geef uw reactie.

ikke: eens

Het ziekenhuis in Venray is belangrijker als andere onnodige verbouwingen in Venray

Geef uw reactie.

Rick Cremers: eens

Venray is sterk aan het groeien

Geef uw reactie.

Louis: eens

Is belangrijker als de schouwburg

Geef uw reactie.

Pieter: oneens

Een kleine gemeente als Venray hoeft geen volwaardig ziekenhuis te hebben. De huidige functionaliteit voldoet prima: geplande zorg. Als daar een ander gebouw voor nodig is, prima.

Geef uw reactie.

Mava: eens

Ziekenhuis Venlo is een gezondheidsfabriek, waar je onpersoonlijk behandeld word. Iedere keer dat ik de keuze krijg ga ik maar ook anderen in mijn directe omgeving liever naar Venray ivm de daar wel aanwezige persoonlijke en professionele behandeling.

Geef uw reactie.

mo: eens

ik heb geen overzicht van kosten nieuwbouw of dit gebouw een opknapbeurt geven., maar een eerste hulp post is een pre. voor zo een grote gemeente voldoet het huidig systeem absoluut niet. en dit ziekenhuis is zolang ik mij kan herinneren altijd het ondergeschoven kindje geweest van het ziekenhuis in Venlo. waar ik trouwens als ik een keuze heb, niet naar toe wil.

Geef uw reactie.

sp: eens

Als Harry Maessen het niet wil komt het er ook niet. Geld regeert in Venray. Zou wel beter zijn met het oog op een polen hotel bij de entree van Venray (ondanks dat er geen draagvlak is, is het omdat Maessen het wil) al lang een gelopen zaak! Beste oplossing om er meteen een SEH bij te bouwen, scheelt een hoop reistijd en extra verkeer.

Geef uw reactie.

henk: eens

goed als er een eerste hulppost in de belangrijkste uren is

Geef uw reactie.

pim: oneens

Als wethouder Peeters maar geen bemoeienis heeft,anders kost het weer handen vol geld ! Daar weten ze bij het CDA alles van.

Geef uw reactie.

Harry: eens

Om niet de gehele dag te horen: Wie geit ut.

Geef uw reactie.

jack.: eens

het ziekenhuis is belangrijk voor de regio. Dus E.H.B.O is nodig.

Geef uw reactie.

henk jansen: eens

Het moet weer een ziekenhuis worden met een eerste hulppost en voldoende specialisatie waardoor je niet naar venlo moet, waar je vaak onheus benaderd wordt

Geef uw reactie.

Tom: eens

Om niet de gehele dag te horen: Wie geit ut.

Geef uw reactie.

Tiny: eens

Een EH is wenselijk voor Venray of er een nieuw ziekenhuis gebouwd moet worden daar kan ik geen antwoord op geven die kennis heb ik niet in huis nieuwbouw of verbouwen? Hangt af van zoveel factoren.

Geef uw reactie.

Jan: eens

In Venray, als een van de 4 centrumgemeenten van Noord - en Midden Limburg ( Roermond,Venlo, Venray en Weert.) moet een volwaardig ziekenhuis ( met Spoedeisende hulp) een basisvoorziening zijn...Venray 43.000 inwoners en regio Venray ongeveer 80.000 inwoners. Feiten en cijfers die voor zich spreken lijkt me zo....

Geef uw reactie.

Dr. Pretorius: oneens

Een volledig uitgerust ziekenhuis met een SEH lijkt mij voor Venray een utopie. Je hebt dan bijvoorbeeld een 24/7 lab nodig, er moet 24/7 aan beeldvorming kunnen worden gedaan en je continue artsen nodig om patiënten die zich via de SEH aanbieden te kunnen helpen. En dit alles met een volledige SEH in Venlo en Boxmeer? Binnen een straal van 26 km? Een buitenpoli en een klein ziekenhuis voor dagopnames lijkt me realistischer, gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Geef uw reactie.

Pieter Simons. : oneens

Op een lokatie minder kosten en betere specialisatie. Afstand , verbinding Venray Venlo is toch prima. En dit zal ook nogveel kosten besparen.

Geef uw reactie.

Wiebo X: eens reageert op Pieter Simons. : oneens

Ja voor Vie Curi, maar niet voor de klanten. Tijd, benzine en parkeerkosten is niet voor een ieder op te brengen (vooral ouderen).

Geef uw reactie.

wim: eens

spoedhulppost zou al een verbetering zijn. Ik begrijp niet waarom er nieuwbouw noodzakelijk is. Huidige gebouw is toch nog prima m.i. Nieuwbouw is geld over de balk gooien.

Geef uw reactie.

Smits: eens

Gisteren nog in het ziekenhuis geweest, maar het mag echt wel een opknapbeurt hebben.

Geef uw reactie.

Jolanda: eens

Destijds dat t gros naar Venlo ging was ik al tegen. Niet voor niks gingen de vroedvrouwen naar Boxmeer. Zel f ook, omdat je n nummertje bent in Venlo als je daar ligt. Tevens is de regio hier erg groot. Misschien kan meer personeel behouden blijven.

Geef uw reactie.

Anja: eens

Jazeker moet de ziekenhuisfunctie in Venray versterkt worden, maar een nieuw ziekenhuis bouwen lijkt mij daarvoor niet nodig. Als je ook ziet wat voor luxe gebouw ze neer willen zetten, dan lijkt er eerder geld te veel te zijn dan te weinig, dus waarom zijn die bezuinigingen op het personeel nodig? Gebruik dat geld liever om het personeel aan te houden en bestaande functies uit te breiden en/of verdwenen functies weer terug te halen, zoals een spoedpost.

Geef uw reactie.

AP: eens reageert op Anja : eens

Helemaal mee eens, er wordt veel te veel geld in luxe gebouwen gestoken! besteed het geld maar aan meer handen aan het bed.

Geef uw reactie.

Wim Vlemmings: eens

Venray is een regio gemeente inclusief achterland van plus minus 75000 inwoners dan lijkt mij dat er voldoende draagvlak is voor een versterkte ziekenhuisfunctie

Geef uw reactie.

Drees: oneens

Nog meer geld uitgeven !!!!

Geef uw reactie.

Toon : eens

lijkt me duidelijk. Een eerste hulp post hoort in Venray en waar kan dit beter dan bij een ziekenhuis

Geef uw reactie.

Johan: eens

Het is toch te zot dat er geen spoedeisende hulp is in Ziekenhuis Venray. Zou liever, sneller naar Boxmeer gaan dan Venlo.

Geef uw reactie.

Anne Mie: eens

door Venray weer een volwaardig ziekenhuis te geven kan in Venlo de parkeerdruk van de ketel. Het zou wel mooi zijn als de spoedeisende hulp in het nieuwe ziekenhuis ook een plek kan krijgen. Viecuri zou hierdoor het image kunnen opvijzelen waardoor mensen minder geneigd zijn om naar boxmeer te gaan. Op dit moment spreken ze in Venlo al van de dependance in Venray.

Geef uw reactie.

Gerard: eens

Ook voor de ouderen in Venray en omgeving is het fijner als er Hulp in de buurt is, niet eerst extra vervoer regelen om in Venlo te komen.

Geef uw reactie.

Geert: eens

reistijd verkorten is erg wenselijk

Geef uw reactie.

Antoine: eens

Fijnmazige en kleinschalige punten met professionele medische expertise versterken de sociale cohesie. Van daaruit kan doorverwezen worden naar kostbare specifieke specialistische zorg.

Geef uw reactie.

Maria: eens

Het aantal ouderen neemt toe in de gemeente Venray.

Geef uw reactie.

Jan Dr: eens

Versterking met een EHBO-post is een must. Daarnaast ook uitbouw van de speciale poliklinieken, die alle service kunnen bieden. VieCuri Venlo en Venray moeten samen sterk blijven voor de medische hulp; waarbij locatie Venray een volwaardige functie moet kunnen behouden met tevens vernieuwing. Als nieuwbouw daar ook een belangrijke bijdrage aan levert is dat prima en kan een meerwaarde opleveren.

Geef uw reactie.

l.folkerts: eens

Dit ziekenhuis is niet volwaardig;omdat er geen spoedeisende hulppost is.Je moet steeds of naar Venlo of naar Boxmeer toe en dat is vooral voor ouderen vaak moeilijk. In deze tijd van bezuinigingen vind ik een nieuw ziekenhuis belachelijke geldverspilling. De kosten voor de burgers zijn al hoog genoeg. Nog niet zo lang geleden is er een ingrijpende verbouwing geweest.Het is toch goed zo.Al die luxe kost handen vol geld

Geef uw reactie.

Twan: eens

Ik ben een regelmatige bezoeker van het Venrayse ziekenhuis. Cardiologie, KNO poli, Oogarts, laboratorium en polikliniek dermatologie. Ik ben uiterst tevreden over de accommodatie en de dienstverlening. Ik mis de afdeling spoedeisende hulp.

Geef uw reactie.

Wil Gommans: eens

Wat is er mis met het nog niet eens zo oude ziekenhuis? Dat geld kunnen ze zich dus besparen.

Geef uw reactie.

Doortje van S: eens

De andere locaties zijn gewoon te ver weg. Zelfs al zou er geen volwaardig ziekenhuis komen, dan zou er in ieder geval een EHBO moeten zijn die dag en nacht bereikbaar is. Het is belachelijk dat we minstens 20 minuten moeten rijden als we dringend hulp nodig hebben.

Geef uw reactie.

Rudolf J vd V: eens

Gezondheid is belangrijk voor een ieder. Daarin dienen we geen consessies doen. Als Een gehucht een volwaarxiv ziekenhuis kan hebben dan Venray ook. Zeker een spoedeisende EHBO is van belang nu de A73 regelmatig verkeersongevallen opleverd.

Geef uw reactie.

Karin: eens

Ben een alleenstaande moeder beschik niet over rijbewijs nog auto mocht er iets gebeuren met de kids kan niks heb geen sociaal netwerk of mensen waar ik terug kan vallen en ik vindt dat er een ruimte moet komen waar ouderen mensen maar ook alleenstaande mensen die geen sociaal netwerk hebben terecht kunnen niet iedereen is bevoorrecht met een sociaal netwerk ik hou mij hart vast als er iets gebeurd met mij of mij kids

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

Omdat Venrayse inwoners recht hebben op een volwaardig medisch centrum tegen zo aanvaardbaar mogelijke kosten

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Basis zorg voor alle specialismen moet gehandhaafd blijven . Een EHBO is een utopie . Die kan je alleen openhouden als je een intensive care achter de hand hebt , en dat is onrealistisch (onbetaalbaar en er zou geen genoeg werk voor een IC zijn) . Zou het verbouwen en moderniseren van het huidige zh. niet voldoen ?

Geef uw reactie.

Ger: eens

Op zijn minst een spoedeisende afdeling, en misschien bepaalde specialisatie afdelingen zodat we niet naar Venlo moeten, maar dat Venlo naar Venray komt.

Geef uw reactie.

joan: eens

een spoedeisende hulp is een eerste vereiste

Geef uw reactie.

Ward: eens

Omdat Venrayse inwoners recht hebben op een volwaardig medisch centrum tegen zo aanvaardbaar mogelijke kosten.

Geef uw reactie.

j.vanlierop: eens

ben het mee eens dat een nieuwe aanpak van ziekenhuis en ehbo ook voor venray toegankelijk moet zijn het is een grote gemeenten nu ben je nog steeds afhankelijk van venlo en voor de vergrijzing is het ook goed.

Geef uw reactie.

Bert Timmerman: eens

Deze geheel nieuwe aanpak past goed in deze tijd en is goed voor Venray. Ik hoop, dat de architect in staat is om een prettige, klantvriendelijk geheel neer te zetten. Ik ben benieuwd naar het ontwerp van zowel ziekenhuis als zorghotel!

Geef uw reactie.

Rianne: eens

Mee eens

Geef uw reactie.

Jos: eens

Een spoedeisende hulp is minimaal noodzakelijk i.v.m. d vergrijzing. Veel ouderen zijn aangewezen op vervoer van anderen.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Natuurlijk moet de functie versterkt worden. Het is verschrikkelijk dat alles naar Venlo is gegaan. Een goede EHBO in Venray zou een must moeten zijn. Onze gemeenschap verouderd, met de nodige zorgvragen en niet alle ouderen hebben vervoer. Laat het in Venray maar weer fors uitbreiden, dan hoeven er misschien ook niet zoveel mensen ontslagen te worden.

Geef uw reactie.

patrick: eens

Uiteraard,moet het versterkt worden, het is toch een van de basis behoeften welke mensen in hun nabijheid hebben moeten. Het niet hebben van de juiste zorg is tegen de mensenrechten zou ik willen stellen. Naast de zorg zal dit ook hoognodige werkgelegenheid met zich meebrengen net alle positieve gevolgen erbij. ONTWIKKELEN ZOU IK ZEGGEN, NIET ACHTERUIT GAAN

Geef uw reactie.

Alain C: eens

Goede afspraken en zorg verdeling tussen Viecuri Venlo en Venray zijn noodzakelijk. Extra duur apparatuur/specialisten op een locatie gewenst (meer mensen gaan toch naar Duitsland voor Robot Operaties t.a.v kanker bestrijding). Een goed, gespecialisserd EHBO is een zeer gewenste (terugkerende) functie! Ik ben zeer verrast dat na zoveel investering in Viecuri Venray dat men gaan nu een nieuw ziekenhuis bouwen. En wij praten over lange termijn investeringen!

Geef uw reactie.

Caat: eens

Het is belangrijk om voor alle mensen in de gemeente Venray een ziekenhuisfunctie in Venray te hebben. Momenteel ben je in veel gevallen afhankelijk van een auto. Niet iedereen heeft een auto. Wachttijden zijn veelal langer, zeker bij de spoedeisende. Verdelen is prima, maar spoedeisende moet in iedere gemeente makkelijk bereikbaar zijn.

Geef uw reactie.

Ank: eens

Ik ben het er mee eens

Geef uw reactie.

joos: eens

Elke inwoner dient voorzien te worden van goede medische hulp/zorg. De ziekenhuisfunctie past hierin duidelijk. We moeten echter wel de voorzieningen afstemmen met de zorgvoorzieningen die er al in de omgeving zijn om doublures van de toch al dure voorzieningen te voorkomen. Derhalve dient er afstemming met Venlo en Boxmeer te zijn. Dit voorkomt onnodige verspilling van gemeenschapsgeld.

Geef uw reactie.

Ans van Oers: eens

Prima dat er wordt geïnvesteerd in de medische zorg in Venray. Er komen steeds meer ouderen , die zijn aangewezen op hulp bij vervoer. Daarom zijn vooral ook controles dichter bij huis is nodig. Geen kostbare investeringen in "apperatuur" die alleen in Venlo.

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens

Ik ben er wel blij mee, hoewel ik het niet kan bevatten dat er in Venlo 600 mensen uit moeten en er wel 28 miljoen te besteden is voor een nieuw ziekenhuis in Venray!! Dat vind ik wel raar....

Geef uw reactie.

Margo Verstegen: eens

De zorg dicht bij huis, verkort de reistijden! Dit is vaak een extra zware belasting voor de cliënt en e.v . de begeleiding. We zijn al heel blij met alles wat aanwezig is! Maar de care of medium care en EHBO zou wel wenselijk zijn!

Geef uw reactie.

Sip: eens

Een goed uitgerust- al is het klein- ziekenhuis in Venray blijft wenselijk, vooral - omdat er een EHB)-post inbegrepen is - omdat de reisafstanden voor initiële gesprekken en ook controlebezoeken korter worden, dus minder kosten, milieubesparend etc. - kostbare tijd gewonnen kan worden in geval van spoed (ongelukken enz.) - geen dure investeringen gedaan worden in apparatuur, die op relatief korte afstand reeds beschikbaar is.

Geef uw reactie.

Martien: eens

We gaan er op vooruit

Geef uw reactie.

Helene: eens

vanwege de vergrijzing en omdat Venray als gemeente groot genoeg is om een ziekenhuis te hebben

Geef uw reactie.

Marian: eens

Het huidige ziekenhuis is qua gebouw verouderd en te groot. Dit brengt ook kosten met zich mee. Dat de EHBO functie terug komt is alleen maar meegenomen. Ik heb niet begrepen waar het nieuwe ziekenhuis komt te staan.

Geef uw reactie.

Margo Verstegen: eens reageert op Marian : eens

Op de parkeerplaats , langs het ziekenhuis!

Geef uw reactie.

Francien : eens

met name voor de oudere en mensen met een zwaar handicap zij hebben vaak niet de mogelijkheid om naar elders te gaan en deze regio is groot genoeg om nog een ziekenhuis dichter bij te hebben

Geef uw reactie.

Hans: eens

Venray heeft een ziekenhuis nodig Venray is een grote kern gemeente met velen kerkdorpen. en de bejaarde mensen zouden weer op onkosten gejaagd worden

Geef uw reactie.

Johan van der Velde: eens

Regio functie .Leefbaarheid van de regio aantrekkingskracht om vergrijzing tegen te gaan . Openbaar vervoer , voor klanten en verplegend personeel . Ontlasten van mantelzorgers gezien de afstanden . wederom een kans tot meer efficient bezig zijn nieuwe huisvesting nieuwe technieken etc.

Geef uw reactie.

frits: eens

Vooral EHBO is een zeer gewenste (terugkerende) functie!

Geef uw reactie.

Anton: eens

Vooral een EHBO zou welkom zijn.

Geef uw reactie.

Margo Verstegen: eens reageert op Anton : eens

Maar dan moet er een extra rijbaan voor de Ambulance komen! Of via de Hoenderstraat!

Geef uw reactie.

theo: eens

Venray heeft een ziekenhuis nodig Venray is een grote kern gemeente met velen kerkdorpen. en de bejaarde mensen zouden weer op onkosten gejaagd worden. en ook anderen mensen. wie heeft de tijd nog mee gemaakt het hele oude ziekenhuis( met de nonnen) en het huidige ziekenhuis of moeten de mensen uit wijken naar venlo of Boxmeer .

Geef uw reactie.

Margo Verstegen: eens reageert op theo : eens

Ik heb de tijd nog meegemaakt met de nonnen! En die moesten hard werken!

Geef uw reactie.

Bezuinigen en toch een nieuw ziekenhuis

Onlangs kondigde de directie van ziekenhuis Vie Curi aan dat er fors bezuinigd moet gaan worden op de kosten.
Op grond daarvan vond de stichting Burgers van Venray dat de stelling voor de maand september gerelateerd moest worden aan die bezuinigingen. Er bestond......

Lees verder