ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Bezuinigen en toch een nieuw ziekenhuis.

woensdag, 07 september 2016 10:56 Bezuinigen en toch een nieuw ziekenhuis.

Onlangs kondigde de directie van ziekenhuis Vie Curi aan dat er fors bezuinigd moet gaan worden op de kosten.
Op grond daarvan vond de stichting Burgers van Venray dat de stelling voor de maand september gerelateerd moest worden aan die bezuinigingen. Er bestond namelijk gerede twijfel of het ziekenhuis in Venray de dupe ging worden van die aangekondigde kostenbesparingen.

Tot ieders verbazing verschijnt eind augustus in de pers het bericht dat in Venray een nieuw ziekenhuis gebouwd zal gaan worden. Zelfs samen met een zorghotel.
Het nieuwe ziekenhuis wordt weliswaar kleiner dan het huidige, maar er zouden geen functies verdwijnen.
Bovendien bestaat er een mogelijkheid om weer een EHBO spoed-post in dat ziekenhuis op te nemen, niet op basis van een 24-uurs voorziening, maar dan toch grotendeels overdag en in het weekend. Tien jaar geleden werd die spoedpost onder protest van velen gesloten

De stichting Burgers van Venray is geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Venray over deze nieuwe ontwikkelingen. Moet Venray een volwaardig ziekenhuis krijgen of kan worden volstaan met bepaalde specialismen en poliklinische dagbehandeling ? Kan Vie Curi Venray de "concurrentie" met het maasziekenhuis in Boxmeer met deze nieuwbouw aan ?
Gedurende de maand september kunt u aangeven op deze website of u het eens of oneens bent met de stelling : De ziekenhuisfunctie in Venray moet versterkt worden.
Vanzelfsprekend kunt u daarnaast ook uw eigen standpunt op de site laten opnemen.

REACTIES

Bezuinigen en toch een nieuw ziekenhuis

Onlangs kondigde de directie van ziekenhuis Vie Curi aan dat er fors bezuinigd moet gaan worden op de kosten.
Op grond daarvan vond de stichting Burgers van Venray dat de stelling voor de maand september gerelateerd moest worden aan die bezuinigingen. Er bestond......

Lees verder