ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Huisvestingen van arbeidsmigranten in Venray

woensdag, 03 augustus 2016 14:00 Huisvestingen van arbeidsmigranten in Venray

Bij voorkeur niet in onze achtertuin.

Gedurende de maand augustus hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen bepalen over de huisvestingen van arbeidsmigranten in Venray.
Op de website : www.burgersvanvenray.nl kon men een standpunt bepalen op de stelling :
 “Venray heeft behoefte aan grootschalige huisvestingen voor arbeidsmigranten”.

Er hebben in deze periode bijna 700 unieke personen de pollingsite bezocht. Van deze bezoekers hebben er 313 aangegeven het eens of oneens te zijn met de stelling.
Maar liefst 79 % daarvan vindt dat Venray geen behoefte heeft aan grootschalige opvang.
Uit de reacties die men op de website kon aangeven blijkt dat deze oneens stemmers meestal als argumentatie aangeven dat de verkeersveiligheid het grootste bezwaar is.
Enkele van deze reacties zijn hierna opgenomen.

R.H. die het oneens is met de stelling schrijft :
Geen goed plan. De verkeersdrukte is op dit moment al een probleem. Voor fietsers is het nu al goed uitkijken met een ambulance post en een brandweerkazerne binnen 200 meter. Door de nieuwe situatie ontstaan er 4 op- en afritten binnen 100 meter. Dit is vragen om ongelukken. Niet doen dus.
Een andere persoon meldt :
Slecht plan zoveel arbeidsmigranten bij elkaar, ook al belooft men dat de verkeersveiligheid aangepast wordt, onze kinderen moeten er langs naar school/werk en van en naar uitgaansgelegenheden; het geeft een onveilig gevoel. Onze eigen jeugd kan nergens een betaalbare woning vinden, zorg daar eerst eens voor. Er wonen in onze gemeenschap her en der arbeidsmigranten zonder problemen. Ze wonen met niet zoveel bij elkaar, ze integreren op deze manier veel beter en voelen zich meer verantwoordelijk.
Erwin, een dorpsbewoner uit Leunen, schrijft :
Of Venray er behoefte aan heeft kan ik niet beoordelen, maar Leunen in ieder geval niet gezien dat de arbeiders die in Leunen werken al op een goede manier zijn gehuisvest op een goede manier bij de verschillende tuinders. Te veel in een klein dorp. Biedt geen voordelen voor Leunen. Nadelen zijn niet bekend volgens de gemeente. Hoe dan ook beter word het er niet op behalve de entree van Leunen of Venray.

Gelet op de tekst van de meeste oneens reacties blijkt dat vooral inwoners van Leunen zich afzetten tegen de voorgestelde bouw bij de voormalige melkfabriek.

Slechts enkelen van de 21 % eens stemmers hebben de moed gehad om hun mening op de site te zetten. Ook zij hebben immers recht om hun mening te mogen verkondigen.
Wim schrijft :
Alleen al het feit dat er dan gereguleerd fatsoenlijke opvang is zou een reden moeten zijn om voor te zijn. Op dit moment proppen huiseigenaren meerdere arbeidsmigranten in een woning. De huizen, ook in het centrum, zien er nu slechter uit dan als het een studentenwoning was. Dat is op zich al een schande!!!
Ineke is van mening dat het een kwestie van fatsoen is om mensen op te vangen die werk doen wat wij zelf niet willen of kunnen doen. We moeten blij zijn dat deze mensen dat werk willen doen en dan is het niet meer dan normaal dat je ze dan een goede huisvesting biedt, dus niet met 10 op een kamer, maar gewoon, netjes, zoals je zelf ook zou kunnen wonen.

Onder de button “vorige stellingen” kan men op deze website  alle reacties nog nalezen. Er wordt namelijk ook gereageerd op geplaatste reacties.
 

REACTIES

ria: oneens

in jullie artikel hebben jullie het over 400 en een stukje verder over 288 immigrantenwoningen, ja als je zelf al niet weet... maar dat kennen we al, zie het st. anna terrein, maar er zal wel ergens weer heel wat aan de strijkstok blijven hangen waar iemand likkebaardend naar uitkijkt, dus burgers let op je tellen, wat zeg ik nu let op je centen want het riekt behoorlijk naar.......en de kleine man is weer de dupe

Geef uw reactie.

Tjebbe: oneens

we hebben genoeg problemen om op te lossen in Venray.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Wethouder van der Putten heeft anders wel een andere politieke kleur, Paul

Geef uw reactie.

paul: eens

. laat u zich niet belazeren zoals dat in Blitterswijck is gebeurd.Toch iemand die het opvalt dat de website zinloos is.Het is een zoethoudertje van het CDA !!!

Geef uw reactie.

R. H.: oneens

Geen goed plan. De verkeersdrukte is op dit moment al een probleem. Voor fieters is het nu al goed uitkijken met een ambulance post en een brandweerkazerne binnen 200 meter. Door de nieuwe situatie onstaan er 4 op-afritten binnen 100 meter. Dit is vragen om ongelukken. Niet doen dus.

Geef uw reactie.

Martin: oneens

Ik ben het absoluut oneens met dit plan. zoveel arbeidsmigranten op deze locatie. De veiligheid en verkeerveiligheid komt in gevaar. Bij Hoex-Maessen is het gewoon een geld kwestie en word er niet gekeken naar leefbaarbeid.

Geef uw reactie.

BB: eens

Mocht het er toch komen. Dan zal er wel gehandhaafd moeten op alle andere onderkomens waar arbeidsmigeanten wonen in de gemeente venray. En dit niet gedogen zoals nu het geval is. Al de ondernemers hebben nu dan voorniets geinvesteerd. Maar als dit zo door gemeente gespeeld wordt zullen ze ook de conclusie moeten trekken.

Geef uw reactie.

j van lierop: oneens

dat gebouw kunnen ze beter gebruiken voor de mensen van limburg zelf voor woningen of kamers

Geef uw reactie.

fons: oneens

Nu al te veel verkeer op Leunseweg.Teveel op een kluitje.

Geef uw reactie.

John: oneens

Genoeg arbeidsmigranten waarvan een heel groot deel nog steeds niet geïntegreerd is. De reden waarom deze mensen hier zijn is enkel en alleen de poen en dat is ook de reden waarom Hoex-Maassen dit wil. Ze vergeten één ding, het zijn en blijven buitenlanders die net zoals die honderdduizenden Turken die in Europa leven voor Erdogan of hun eigen land de straat op gaan. Zorg eerst maar eens voor de lokale bevolking en onze kinderen.

Geef uw reactie.

a oneens: oneens

slecht plan zoveel arbeidsmigranten bij elkaar, ook al belooft men dat de verkeersveiligheid aangepast wordt, onze kinderen moeten er langs naar school/werk en van en naar uitgaansgelegenheden het geeft een onveilig gevoel. onze eigen jeugd kan nergens een betaalbare woning vinden zorg daar eerst eens voor. er wonen in onze gemeenschap her en der arbeidsmigranten zonder problemen ze wonen met niet zovelen bij elkaar, ze integreren op deze manier veel beter en voelen zich meer verantwoordelijk

Geef uw reactie.

henk: oneens

laat ze maar in het buitengebied onderdak regelen daar werken ook de meesten

Geef uw reactie.

Roel: oneens

Zeer slecht plan! Veel te veel mensen op een hoop! Gaat zeker problemen geven, zeker ook verkeerstechnisch. 1 beheerder op 288 personen..... Hoex-Maassen zijn natuurlijk alleen op eigen gewin uit. Als het er eenmaal staat maakt ze het niks meer uit wat er daar gebeurd, zolang ze het geld maar krijgen!

Geef uw reactie.

Loenen: oneens

De meeste hebben al een goed onderkomen. Dus geen meer woningen nodig. Zorg maar eerst voor onze eigen bewoners. Die worden naar achter geschoven. Het lijkt wel of onze eigen mensen niet belangrijk zijn. Voor andere wordt goed gezorgt.

Geef uw reactie.

Lc: oneens

geen grootschalige opvang kleinschalig in de wijk biedt meer perspectief op participatie en integratie.

Geef uw reactie.

Mechtil: eens

Buitenlandse werknemers zijn er nu eenmaal, mede dank zij de EU. Maar Leunenaren waakt over uw zaak .... laat u zich niet belazeren zoals dat in Blitterswijck is gebeurd.

Geef uw reactie.

N.: oneens

-Locatie is verkeerstechnisch niet geschikt, denk aan de vele fietsers die over de Leunseweg komen. - Draagvlak in Leunen is minimaal. -Integratie is naar mijn idee mensen tussen de gemeenschap laten wonen en niet tussen 2 kernen in op een hoopje stoppen. -Huisvesting op kleine schaal is veel beter beheersbaar. -Is er vanuit de eventuele "nieuwe" bewoners uberhaupt wel behoefte aan dit plan? Gemeente zou er voor zijn inwoners moeten zijn en hier naar moeten luisteren niet naar 2 ondernemers

Geef uw reactie.

EllaE: oneens

Ik ben niet tegen arbeidsmigranten in Leunen, maar zovelen op één plek is niet goed! Om te kunnen integreren lijkt me beter om hen niet op een plek bij elkaar te laten wonen. Ook ben ik van mening dat deze mensen zich kunnen inschrijven voor een woning , net zoals onze eigen bevolking dat ook moet doen ! Met name eigen jongeren krijgen nauwelijks kansen voor betaalbare woningen. We discrimineren onze eigen bevolking!

Geef uw reactie.

Dorien: oneens

Grootschaligheid is uit den boze. Huisvest deze arbeidsmigranten dicht bij het werk en laat de werkgever zorgen voor woonruimte, die te controleren is op leefbaarheid

Geef uw reactie.

Robert: oneens

Er zijn veel voorbeelden van mislukte projecten met onvoldoende diversiteit in type bewoners. De kans op problemen bij een concentratie van zoveel arbeidsmigranten op één locatie is aanzienlijk. Niemand zit te wachten op zo’n grote groep nieuwe buren die een eigen enclave vormen en niet gemotiveerd worden om te integreren. We moeten niet stigmatiseren en arbeidsmigranten individueel als "probleemgeval" betitelen maar met zovelen bij elkaar krijgen ze vanzelf een stempel "ongewenst".

Geef uw reactie.

E.: oneens

Er is geen draagvlak voor deze locatie in Leunen. Vandaar oneens. .Zelfs de mensen die eens schrijven praten niet over de locatie maar over het algemene probleem. De stelling had wel wat duidelijker mogen zijn. Zou zeggen op zoek naar een betere locatie in Venray waar wel draagvlak van de buurtbewoners is. Hier in Leunen voor deze locatie dus zeker niet.

Geef uw reactie.

Henri Peters: oneens

Ik persoonlijk ben van mening dat werkgevers die met oost-Europese arbeidsmigranten wil werken deze mensen op een nette kleinschalig opvang moet plaatsen en zorgen dat deze mensen bij de omgeving /maatschappij inburgeren en een gevoel krijgen dat ze er bij horen.

Geef uw reactie.

M.: oneens

Slecht plan: -Bij andere groepen is reeds vastgesteld dat grootschalige averechts werkt en dat men terug gaat naar kleinschalige opvang. Dus Gemeente blijf wel eerlijk! -Standpunt wat hier genoemd wordt namens de dorpsraden is in ieder geval niet gecommuniceerd met Dorpssraad Leunen en is niet hun standpunt, zie reactie Facebook, Leunen. -Omwonende zijn niet gevraagd zoals de heer Baken op deze site suggereert. Wel het eerlijke verhaal blijven vertellen!

Geef uw reactie.

E.Koenen: oneens

Nee, het lijkt me beter dat de migranten gewoon tussen de burgers komen te wonen. Dan maar langer wachten op woonruimte maar zo integreren de mensen beter. Toch meer goedkope huurwoningen bouwen vooral voor jonge mensen. Maak plaats voor plaats. Voor iedereen gelijk, hier zijn ook veel jonge mensen die wachten op woonruimte.

Geef uw reactie.

adriaan: oneens

Recht op bewoning als ze voor ons werken, akkoord. Maar of dat zo grootschalig moet zijn, betwijfel ik. Het kan ook een stuk minder.

Geef uw reactie.

Erwin: oneens

Of Venray er behoefte aan heeft kan ik niet beoordelen, maar Leunen in iedergeval niet gezien de dat de arbeiders die in Leunen werken al op een goede manier zijn gehuisvest op een goede manier bij de verschillende tuinders. Te veel in een klein dorp. Bied geen voordelen voor Leunen. Nadelen zijn niet bekend volgens de gemeente. Hoe dan ook beter word het er niet op behalve de entree van Leunen of Venray.

Geef uw reactie.

T : oneens

Nee, Geen grootschalige arbeidsmigranten. De mogelijke problemen die kunnen ontstaan bij grootschaligheid is dat de problemen en overlast vergroot worden. De arbeidsmigranten moeten net als ieder ander gewoon integreren onder de mensen. De problemen blijven dan klein en overzichtelijk.

Geef uw reactie.

Ikke: oneens

Te groot, verkeerde locatie en dan daarbij moet nog maar zien dat er voor deze mensen ook allemaal werk is.

Geef uw reactie.

TwanP: oneens

Ik ben niet tegen arbeidsmigranten in Leunen, maar met zovelen, daar zet ik een vraagteken bij. Liever verspreiden. Zorg ook gelijkertijd voor onze eigen jeugd. "Gewone" huizen/appartementen zijn vaak te duur cq niet beschikbaar ivm te lange wachttijden. Iedereen heeft nl het recht op een "eigen" woning.

Geef uw reactie.

Davey: oneens

Geen goed plan

Geef uw reactie.

Rochelle: oneens

Belachelijk dat ze zoveel arbeidsmigranten bij elkaar willen stoppen! Er kan wel wat anders moois gemaakt worden van de oude melkfabriek! Denk ook nog eens aan de ouderen die daar langs lopen die dadelijk niet meer naar venray durven, het verkeer ( busjes die af en aan rijden) wat voor overlast gaat zorgen!! Het gevaar wat er dan ook komt kijken is de kinderen die naar school moeten fietsen, in al de drukte van het verkeer!!

Geef uw reactie.

Leunenaar: oneens

In stelling wordt beoogde locatie niet genoemd en ook niet hoe die huisvesting eruit gaat zien. Hoe kan er dan draagvlak gemeenten worden? Om wiens gewin gaat het hier? Die van arbeidsmigrant of van projectontwikkelaar? Vooral laatst genoemde lijkt het hier en niet zoals gesuggereert de arbeidersmigrant. In ieder geval is de locatie Melkfabriek verkeerstechnisch ongeschikt. Het is nu al problematisch om de Albionstraat op te komen in de spits en ook is er onvoldoende ruimte voor parkeerplaats.

Geef uw reactie.

j swinkels: oneens

In t verleden zijn er afspraken gemaakt dat het er qua verkeer het niet meer drukker mocht worden daar zie ik een probleem.ik denk dat de gemeente weer ergens wat euros naar zich ziet stromen , anders zwichten ze niet voor dit plan .

Geef uw reactie.

Geert : oneens

Verwacht veel verkeersproblemen in de ochtend en avondspits. Leunseweg/albionstraat slipt nu al regelmatig dicht.

Geef uw reactie.

Bert: oneens

Zet er een sporthal neer

Geef uw reactie.

Gerrit Reintjes Secretaris Dorpsraad Leunen: oneens

Als Dorpsraad Leunen: 1) Kunnen we NIET instemmen met dit plan voor de Melkfabriek, er zitten (nog) te veel haken en ogen aan. 2) Nemen we afstand van het standpunt van Theo Zegers: dit is een persoonlijk standpunt en niet besloten in het DRO en heeft daarmee dus geen draagvlak binnen het DRO

Geef uw reactie.

Johan: oneens reageert op Gerrit Reintjes Secretaris Dorpsraad Leunen : oneens

Hoe is het mogelijk dat Theo Zegers (voorz. dorpsraden) het doet lijken of alle dorpsraden achter dit plan staan? Het is niet goed om zijn persoonlijk idee op deze manier naar buiten te brengen!!!

Geef uw reactie.

J.: oneens

Het ruikt naar omkoping binnen het college door maessen. Of we nu voor of tegen zijn, het zal er komen... Wij als burger hebben hier niets over te zeggen, werd nog eens beaamt door wethouder vd Putten. Het hele plan stinkt! Dit gaat de kop kosten van alle wethouders die hier mee instemmen. Harry, je bent goed bezig! En konten likker vd Putten, bedankt voor oor in oor uit luisteren...

Geef uw reactie.

Hay: oneens

Veel te groot. Willen geen ghetto in Leunen.

Geef uw reactie.

Frank: oneens

H&M moeten volgens de gemeente voor DRAAGKACHT zorgen !!!! maar als ik hieronder lees krijgen ze weinig draagkracht. Veel te dicht op twee dorps kernen en zeker geen goede binnenkomer in Leunen!! NIET doen dus

Geef uw reactie.

Remie van de Craats: oneens

100% Ondernemerschap en 0% Beleid. Nieuwe migranten werven/huisvesten/commercieel bemiddelen. Lost gesuggereerde vraagstuk niet op+is niet onderzocht. Landelijk loopt behoefte huisvesting terug +ervaringen verdeeld. Politie trekt ivm onderbezetting aan noodbel/gevaarlijke situaties. Ongeschikt veiligheid, draagvlak, Short-stay, naast onduidelijke reactie politiek iz besluitvormings-proces/criteria/wegingsfactoren. Vertrouwen in "volksvertegenwoordigers" zakt naar dieptepunt.

Geef uw reactie.

Guus: oneens

Venray heeft geen behoefte aan grootschalige opvang. Er zijn voldoende voorbeelden van goede kleinschalige opvang (tussen 10 a 75 personen). Daarnaast zal de grootschalige opvang de huidige knelpunten niet oplossen. De gemeente weet waar het nu knelt en dient derhalve gewoon handhavend op te treden. Niet meer en niet minder.

Geef uw reactie.

John: oneens

Te groot en Te veel bij elkaar op een locatie !

Geef uw reactie.

W.Vervuurt: oneens reageert op John : oneens

Slecht plan. Slecht voor leefgemeenschap in Leunen.

Geef uw reactie.

Claessens: oneens

Te grootschalig voor klein terrein en dorp. Te veel mensen in kleine ruimtes waardoor conflicten makkelijk ontstaan.

Geef uw reactie.

Henk: oneens

Niet in Leunen in ieder geval

Geef uw reactie.

ik: oneens

Te veel/groot. Tel er ook nog eens de "bezoekers" bij die er zullen komen, zit je zo op 400/500 personen. Dat kan 1 toezichthouder echt niet overzien...

Geef uw reactie.

LL: eens

Goed plan!

Geef uw reactie.

M.: oneens reageert op LL : eens

Noem 1 punt wat hier goed aan is, ik kan het niet vinden?

Geef uw reactie.

Clint: oneens

Omvang is veel te groot, dit zorgt zeker voor problemen op en rondom het terrein. 1 beheerder kan er echt niet voor zorgen dat 288 mensen zich gedragen en ook kan hij er niet voor zorgen dat er naar hun wensen wordt geluisterd. Dit maakt de entree van Leunen en ook Venray er echt niet fraaier op, misschien is het gebouw fraaier maar met zoveel mensen er in is dat zo over. Hoeks/Maessen denkt hiermee alleen aan het snelle geld in de vorm van huren vangen.

Geef uw reactie.

Inwoner gemeente Venray : oneens

Mijn visie op het plan waarom het geheel afgekeurd moet worden: -extra verkeershinder op deze Locatie door extra verkeers last -wanneer passerende fietsers / wandelaars in avond uren naast deze locatie komen hoe ziet het eruit Met onze vodka drinkende arbeidsmigranten -mooi complex goed alternatief voor vluchtelingen opvang Arbeidsmigranten eruitvluchtelingen eruit

Geef uw reactie.

T.: oneens

Gewoon nee, niet doen!

Geef uw reactie.

Casper baeten: oneens

Oneens. Ondoordacht plan. Geen communicatie of goed overleg!

Geef uw reactie.

L.: oneens

Als er op die plek toezicht word gehouden hoe gaat jet van de rest van leunen? Ze worden daar gecontroleerd alleen denk niet dat de arbeidsmigranten alleen daar blijven dus gaan zwerven. Dit zal ook voor genoeg overlast rotzooi zorgen. Verder het is de doorgaande weg naar Venray. Ik weet niet of ik dan mijn dochter van venray het stappen zou terug laten fietsen. Denk niet dat het er veel veiliger van gaat worden

Geef uw reactie.

Dennis van den Heuvel: oneens

Niet nodig

Geef uw reactie.

Jan Strolenberg: eens

Natuurlijk moet je arbeidsmigranten op een humane manier onderbrengen .of dat op grote schaal moet gebeuren lijkt mij niet zo goed .Het voorstel om ze samen onder te brengen met mensen die een goedkopere woning zoeken gaan scheiden of wat anders is een goed idee .ook het aanstellen van iemand die toezicht houd is een must. Hopelijk gaat die oude rommel dat geen gezicht is snel tegen de grond

Geef uw reactie.

Johan: oneens reageert op Jan Strolenberg : eens

Jan, zou jij je daar op je gemak voelen om er tussen te wonen?? Gemakkelijk praten als het niet voor jou van toepassing is!!!

Geef uw reactie.

Jelle: oneens

Huisvesting akkoord, maar het creeeren van een "getto" zal niet de bedoeling zijn

Geef uw reactie.

Harrie: oneens

Prima dat ze gehuisvest moeten worden. Maar niet in een dorpskern. Geeft alleen maar problemen. Politiek die dat niet wil/kan zien hoort niet in de politiek.

Geef uw reactie.

Johan: oneens reageert op Harrie : oneens

Helemaal mee eens, de door ons gekozen personen horen er voor onze eigen mensen op de eerste plaats te zijn!! Ze verdienen tenslotte hun vet salaris door dat ze door inwoners van Venray zijn gekozen en niet door personen van wat voor land ook! Goede opvang voor arbeidsmigranten prima, maar niet zo dicht en op de entree van een dorp en laat de werkgevers zelf hun best doen voor hun arbeiders. En dan rest nog de vraag willen die arbeidsmigranten zelf zo op een kluitje wonen???

Geef uw reactie.

Marij: oneens

In leunen zijn diverse agrarische bedrijven die hun personeel zelf onderbrengen. Dit heeft nog nooit voor problemen gezorgd en is mijns inziens een Veel betere oplossing als een grootschalige klustering van arbeidsmigranten. Volgens mij is hier ook geen vraag naar.

Geef uw reactie.

Ikke: oneens

Er zijn niet eens genoeg betaalbare woningen voor de eigen inwoners. Ook niet voor mensen met een hoge urgentie, weinig of geen inkomen. Ik voel me soms gediscrimineerd in eigen land/ dorp. Degene die de mensen hierheen haalt om te werken, moet maar zorg dragen voor een goede woning. Nee, die laten ze voor een habbekrats werken en 500, = p.p huur betalen. Als ze dat maar eens gaan controleren en boetes op zetten. Van die opbrengsten kunnen ze woningen bouwen voor de eigen burgers.

Geef uw reactie.

Fons Merken: eens

Men weet duidelijk niet waar men het over heeft. Enkel recente feiten over Poolse arbeidsmigranten. 45% is man -55% is vrouw -Gem. leeftijd 34 jaar -38% Met partner zonder kinderen -36% Met Partner en Kinderen -20% Alleen staand -54% een opleidingsniv van mbo of hoger -23,1% een HBO/Wo Dus hoezo mannen

Geef uw reactie.

M.: oneens reageert op Fons Merken : eens

Deze mensen zullen daar dus ook echt niet gaan wonen, als ze hier willen integreren kiezen ze wel voor de reguliere manier van een woning zoeken en niet via deze weg.

Geef uw reactie.

MV : oneens

Oneens, zie genoemde zaken op site. Vraag voor de heer Theo Zegers die zegt te spreken als vertegenwoordiger van dorpsraden van de kerkdorpen, -Is dit werkelijk het standpunt van de kerkdorpen en is dit gecommuniceerd met alle dorpsraden? -Of is dit de mening van de ondernemer Theo Zegers?

Geef uw reactie.

FW: eens

Buurtbewoners hebben dubbele agenda: als het rendabel is werker de Polen voor ze. Maar tegen een prima nieuw gebouw heeft ben bezwaar. Ga u schamen voor dit gedrag.

Geef uw reactie.

Marcel: oneens reageert op FW : eens

Een prima gebouw met 6 man op een kamer, dit vind je fatsoenlijk, ga je schamen

Geef uw reactie.

Johan: oneens reageert op FW : eens

Niks dubbele agenda!! Volgens mij weet U niet hoe het in elkaar zit!! En bent U degene die zich moet schamen voor U opmerking! Want waar zijn deze mensen werkzaam !: 1-niet bij de buren. 2-bij Hoex-Maessen en elders zelfs niet in Venray! 3- en met alle verkeer dat zo al vast loopt is dit gewoon geen goede plek. 4- geen idee waar U woont maar misschien is er bij U voor de deur wel een mogelijkheid in plaats van in de entree van Leunen en Venray!!!

Geef uw reactie.

WC: oneens

Zoveel van die mannen op één plek zal alleen maar voor overlast zorgen en het is al druk genoeg wat verkeer en inwoners betreft.

Geef uw reactie.

Harrie: oneens

En wie gaat dat hotel runnen? Laat me raden: OTTO, of niet? nog meer uitknijpen en op de rand van het toelaatbare opereren om de eigenaar te verrijken...

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Te veel op één plek kan alleen maar problemen op gaan leveren.

Geef uw reactie.

Ckh: oneens

Waarom gecentraliseerd? En in zo een klein dorp?

Geef uw reactie.

RL: oneens

Vragen om problemen in een klein dorp

Geef uw reactie.

john: oneens

Burgemeester Harry Maessen heeft wethouder (Hoex) gevonden. Wel zakenlui die investeren in Venray, chapeau! Meld me bij deze aan om de keukentafelgesprekken te voeren aldaar, die zullen ze toch ook wel krijgen.... Investeer dan zelf in programma: met het mes op tafel! In Leunen zitten meer straks meer wodkazuipers als knöllekes. Kortom: BELACHELIJK PLAN !

Geef uw reactie.

Frie: oneens

Grootschalig is nooit goed. Niet voor de integratie en kan alleen maar overlast veroorzaken als er geen volledige controle is en die kan niemand waarborgen. De gemeente zal dan de handen terugtrekken.

Geef uw reactie.

Stef: oneens

Nederland en ook venray heeft een zeer hoge bevolkingsdichtheid. In andere landen is ruimte genoeg

Geef uw reactie.

RP: oneens

Niet doen. Zo veel bij elkaar zorgt voor problemen en totaal geen integratie. Het lijkt me een beter plan om er een supermarkt van te maken. Waarom is dat plan door de gemeente afgewezen?

Geef uw reactie.

Mp: oneens

Teveel bij elkaar. Toch al gevaarlijke verkeerssituatie. Kan nooit een goed plan worden.

Geef uw reactie.

Onlangs verscheen in de lokale pers een bericht over de plannen om op de plaats van de oude melkfabriek aan de Leunseweg huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren.

De maatschap Hoex/Maessen heeft daartoe een bouwplan ingediend bij de gemeente.
Volgens dat bouwplan kunnen maar liefst 288 arbeidsmigranten worden gehuisvest.

Weliswaar......

Lees verder