ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Burgers van Venray blijft bestaan !

woensdag, 01 juni 2016 14:11 Burgers van Venray blijft bestaan !

Alle politieke partijen van de gemeente Venray - met uitzondering van de PvdA - hebben positief gereageerd op het voortbestaan van de pollingsite Burgers van Venray.

Inmiddels is de stichting Burgers van Venray formeel door notariskantoor Mathijsen & Weijs statutair opgericht. Er is een stichtingsbestuur en een redactie gevormd.

Zowel voor het bestuur als voor de redactie wordt gezocht naar personele uitbreiding. Kandidaten worden verzocht te reageren via de contactmogelijkheid op deze website.

REACTIES

R. Lenards: eens

Alles hier onder gelezen Zeer duidelijk niets aan toe te voegen.

Geef uw reactie.

sjef: eens

vele meningen niets aan toe te voegen

Geef uw reactie.

Theo Verhoeven: eens

Uiteraard is het belangrijk en zeer nuttig dat er een onafhankelijk medium, in dit geval Burgers van Venray, is waar iedereen zijn mening kenbaar kan maken. Natuurlijk zou het fijn zijn als er naar de mening van de burgers geluisterd zou worden, maar we weten inmiddels dat we dat helaas kunnen vergeten.

Geef uw reactie.

Alain Corneil: eens

Als ik leest alle hieronder vermelde opmerkingen, kan ik alleen verklaren dat ik ze 100% steun en jullie ook natuurlijk. Succes.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Het is belangrijk om een onafhankelijk medium als dit in Venray te hebben.

Geef uw reactie.

Frits: eens

Onafhankelijke meningsuiting en gedachtenbepaling is erg belangrijk

Geef uw reactie.

Ger: eens

Zeker is een onafhankelijke website een goed ding. Hopelijk dat men er verder ook iets mee doet.

Geef uw reactie.

Cees Adm: eens

Er zit immers een mini-referendum-effect in. Staat los van alle partijmeningen. Kan dus goed van pas komen bij eindbeslissingen, hoop ik.

Geef uw reactie.

ria: eens

belangrijk blijft wel dat deze site onafhankelijk blijft zodat je een oprecht en eerlijk beeld krijgt van wat er speelt. In het verleden is vaker gebleken dat de politiek toch op een been hinkt, dus voor iedereen blijf deze site koesteren en voor de PVDA zou ik zeggen, pieelhaas wer es wakker

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Klankbord functie

Geef uw reactie.

Anny vd voorn: eens

Belangrijk dat de bevolking hun mening kan laten horen ,en dit terug koppelen naar de politiek

Geef uw reactie.

E.Koenen: eens

Belangrijk om je mening te kunnen geven, zo blijven gemeentebestuurders en burgers op de hoogte van hoe men over bepaalde zaken hun stelling neemt. Mits er door de bestuurders ook werkelijk wat mee gedaan wordt.

Geef uw reactie.

Christel: eens

Het is prettig je stem te geven over zaken

Geef uw reactie.

adriaan: eens

Ik ben het eens met de stelling. Het is altijd goed als de bevolking mee kan praten over belangrijke zaken. Waarom niet?

Geef uw reactie.

Wim Lenssen: eens

Zoals ik ook op de noodkreet gereageerd heb, is jullie site van belang voor Venray. Als ik de reacties van de politiek lees, lijkt het vreemd dat het college jullie niet ondersteunde. Naamsbekendheid is wel van belang. Hierbij kan de politiek jullie helpen. Bereiken zij ook hun kiezers

Geef uw reactie.

AM: eens

Ik vind het belangrijk dat deze website onafhankelijk is

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: eens

ik ben het eens dat het belangrijk is voor Venray vooral als er ook wat mee gedaan word!!!!

Geef uw reactie.

Joep Gielens: eens

Ik ondersteun de website Burgers van Venray van harte. Het is een laagdrempelige manier om mensen hun mening te laten geven over onderwerpen die alle inwoners van de gemeente Venray aangaan. Hierbij gaat het soms over politiek gevoelige onderwerpen. Op deze manier kunnen mensen meer betrokken raken bij de lokale politiek en democratie. Bovendien is het voor politieke partijen een bron van informatie waaruit goede inhoudelijke argumenten voor bepaalde standpunten kunnen worden gehaald.

Geef uw reactie.

folkerts: eens

Erg belangrijk.Ik hoop alleen dat de pollitiek met de meningen van het publiek rekening houdt.Want daar hapert het in ons Nederland vaak aan.

Geef uw reactie.

joan: eens

Absoluut belangrijk. ! Zo komt de mening van de inwonenden tenminste bij de politiek terecht.

Geef uw reactie.

Sip: eens

Dit is in ieder geval een middel om de politieke partijen en het college de mening van "het volk" te laten weten hoe dat er over denkt.

Geef uw reactie.

HJME Mathijsen: eens

Dit is een eenvoudige en goedkope manier om draagvlak af te tasten

Geef uw reactie.

hasselt: eens

Als inwoners van Venray moeten we de bestuurders van onze gemeente laten weten hoe we over verschillende zaken denken. Dit kunnen ze dan meenemen met de besluiten die er in de Gemeenteraad moeten worden genomen. Het is een onderdeel van het democratisch proces.Motivatie waarom u het eens of oneens bent met de stelling (max. 500 karakters) *

Geef uw reactie.

Twan: eens

Mensen moeten over een bepaald onderwerp hun mening kunnen geven. Burgers van Venray is daarbij onmisbaar.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Hoe meer mensen deze site gebruiken hoe groter de kans dat ons bestuur ook daadwerkelijk iets met onze reacties gaat doen.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Als inwoners van Venray moeten we de bestuurders van onze gemeente laten weten hoe we over verschillende zaken denken. Dit kunnen ze dan meenemen met de besluiten die er in de Gemeenteraad moeten worden genomen. Het is een onderdeel van het democratisch proces.

Geef uw reactie.

Bert: eens

Is heel belangrijk als platvorm voor ons, burgers van Venray. We moeten onze bestuurders blijven laten weten wat er leeft! Als deze laatsten nou ook, behalve hiervan kennis te nemen, onze meningen meenemen in hun beslissingen, hebben we ook een echte democratie!

Geef uw reactie.

Pielhaas: oneens

Je kunt wel veel tijd in de site, en de reacties daarop, steken maar het openbaar bestuur luistert/kijkt wel naar de burger maar doet er niets mee. Ze doen toch wat ze zelf willen.

Geef uw reactie.

joos linskens: eens

Voorwaarde is wel dat er meer bekendheid over deze site is. Ik heb niet het idee dat veel inwoners van Venray ooit van deze site gehoord hebben. De meerwaarde is een grote bekendheid en een grote deelname bij en van de inwoners.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Medezeggenschap en vertrouwen in de politiek wordt vergroot!

Geef uw reactie.

cees: eens

Zo kan B&W en de gemeenteraad enigzins lezen wat de mening van haar burgers is. Luisteren naar de burger is belangrijk.

Geef uw reactie.

Sjaak van Osch: eens

Meer transparantie geeft de burger meer vertrouwen in de politiek.

Geef uw reactie.

Francien : eens

kan je als burger ook inbreng hebben

Geef uw reactie.

Johan van der velde: eens

maatschappelijke betrokkenheid dus belangrijk

Geef uw reactie.

Margo: eens

Het moet blijven bestaan, zo heb je als burger iets extra in te brengen!

Geef uw reactie.

Louis: eens

Via dit medium is er enig tegenwicht op de Venrayse politiek, die wel zeer eenzijdig wordt bedreven door een partij. Het gevaar van deze politiek is het Van Rey-effect, zoals Roermond het zich heeft laten gebeuren. Onder de mantel van het was zonne goeie vur os Rooy, is alles in achterkamertjes beslist, hopelijk niet voor geldelijk gewin, maar vaak uit persoonlijke drive. Dus kom maar op met jullie stellingen, maar wie bepaalt de stellingen, dat is natuurlijk ook sturend of niet?

Geef uw reactie.

Peter: eens reageert op Louis : eens

Eens. Vooral ook de gedachte achter: samenstellen van de stelling. Misschien de burgers een ruimte geven om een onderwerp te vermelden naar de redactie/andere lezers waar een stelling op gebouwd zou kunnen worden. Door dit zichtbaar te laten motiveer je anderen over dat idee na te denken en eventueel te onderschrijven.

Geef uw reactie.

Tijdens de voorbije maanden heeft de onafhankelijke stuurgroep Burgers van Venray een noodkreet geplaatst.
Zowel in het weekblad Venray Boeit als op facebook werd met deze noodkreet aan de inwoners van de gemeente Venray medewerking gevraagd om het voortbestaan van de website mogelijk te maken. Vanwege het ontbreken van financiële middelen......

Lees verder