ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het bestaan van een logeerhuis in Venray is nog niet overal bekend.

dinsdag, 01 maart 2016 12:12 Het bestaan van een logeerhuis in Venray is nog niet overal bekend.

Het logeerhuis Kapstok kampt met een lage bezetting.

Gedurende de hele maand maart hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op een stelling op de website Burgers van Venray.
De stelling luidde : Logeerhuis Kapstok is een weldaad voor Venray.

De respons op deze stelling viel enigszins tegen.
Hoewel er meer dan 700 personen de website hebben bezocht en de daarop geplaatste informatie hebben kunnen lezen, blijken er toch “slechts” 87 personen daadwerkelijk hun mening te hebben gegeven.
Dat er van die groep 79 % het eens is met de stelling, geeft duidelijk aan dat men dit logeerhuis als een aanwinst voor Venray vindt.
In de praktijk blijkt echter dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van dit logeerhuis. Men had tevoren ingeschat dat een bezettingsgraad van 70 % haalbaar moest zijn om de exploitatie “rond” te krijgen.
Helaas valt de belangstelling tot dusver tegen. Men heeft een aantal open dagen georganiseerd om de bekendheid te verbeteren. Met name de mantelzorgers, die overwegen om de door hen te verzorgen persoon enige dagen in dit logeerhuis onder deskundige begeleiding te laten verzorgen, zouden allemaal daar eens moeten gaan kijken.

Ad van Thiel, die het eens is met de stelling schrijft op de site :
“Ik ben het er helemaal mee eens en vind het een geweldig initiatief. Het is alleen jammer dat de kosten van 65 euro per dag voor veel mensen een belemmering betekenen om van deze voorziening gebruik te maken”.

Marcel, ook een “eens”-stemmer vindt :
“Het is een zeer goed initiatief. En het zou zeker prettig zijn als er meer gasten zouden komen. Er wordt gesproken over vergrijzing, maar De Kapstok is er niet alleen voor de oudere mensen maar voor iedereen waarvan de zorgverlener even op adem wil komen”.

Inmiddels is het bedrag voor een eigen bijdrage verhoogd tot € 95,= per dag.
Overigens zijn er nogal wat mogelijkheden om een bijdrage in de kosten te krijgen. Allereerst natuurlijk via de WMO van het gemeenteloket maar ook een aantal zorgverzekeraars hebben dat in hun aanvullend pakket. Ook andere instanties zijn nog in beeld op Internet. Misschien zijn de mensen die uit kostenoverweging niet deelnemen, daardoor wél in de gelegenheid om een vergoeding te krijgen. Hierover zou het Logeerhuis Kapstok zelf ook voorlichting kunnen geven maar misschien doen ze dat ook al wel.
 

REACTIES

van Toor: eens

Prima initiatief wel duur

Geef uw reactie.

Marcel: eens

Het is een zeer goed initiatief. En het zou zeker prettig zijn als er meer gasten zouden komen. Er wordt gesproken over vergrijzing, maar De Kapstok is er niet alleen voor de oudere mensen maar voor iedereen waarvan de zorgverlener even op adem wil komen.

Geef uw reactie.

folkerts: eens

Een goed en menswaardig innitiatief.Ben alleen bang dat de prijs voor een aantal mensen te hoog is

Geef uw reactie.

Ad van Thiel: eens

IK ben het er helemaal mee eens en vind het een geweldig initiatief. Het is alleen jammer dat de kosten van 65 euro per dag voor veel mensen een belemmering betekenen om van deze voorziening gebruik te maken.

Geef uw reactie.

R. Lenards: eens

Mooi dat dit in Venray kan. Het moet zeker blijven en verder uitbouwen. Dit zijn de zaken die mensen samen brengen

Geef uw reactie.

W. Jochijms: eens

fijn, dat de mantelzorgers, eens gezellig met vakantie kunnen, en dat ze geen zorgen over hun zieken familieleden hebben.

Geef uw reactie.

Tini: eens

Mooi initiatief de mantel zorg eventjes tot rust komen. Prachtig toch dat dit in Venray kan.

Geef uw reactie.

ans van oers: eens

Prima initiatief. De mantelzorger moet kunnen bijtanken nu en in de toekomst. De organisatie lijkt me een hele klus, juist door de wisselingen. Het moet wel betaalbaar zijn

Geef uw reactie.

Toon Ewals: eens

Prachtig dat dit ook in venray mogelijk is. Veel succes.

Geef uw reactie.

Isa: eens

Prima , maar gemeente zorg dan voor contract met VGZ e.a zorgverz. Deze willen wel betalen voor een super de luxe zorghotel in Helmond wat veel duurder is dan Kapstok. In dit geval wilde mijn moeder dit echt niet omdat ze geen enkele binding heeft met Helmond .Wilden we wel gebruik maken van kapstok dan moesten we bij gemeente aankloppen die in dit geval af liet weten en ons weer verwees naar VGZ, Dus van het kastje naar de muur en uiteindelijk bleef ik maar thuis.

Geef uw reactie.

adriaan: eens

Logeerhuis Kapstok is een prima in initiatief. Je zou maar mantelzorger zijn en dag en nacht paraat moeten zijn. Het is fijn dat er een instelling is, waardoor de mantelzorger ook een paar dagen even rust kan krijgn.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Goed concept, hopelijk kan vraag en aanbod in balans gehouden worden.

Geef uw reactie.

joos linskens: eens

Het wordt pas een weldaad als men de weg naar het logeerhuis weet te vinden, dus er gebruik van maakt. Er bestaat blijkbaar nog watervrees. Het argument van te hoge kosten is een non argument als men bedenkt wat e.e.a. kan betekenen voor de mantelzorger.

Geef uw reactie.

Tiny Keijsers: oneens

Er is maar een beperkt aantal mensen die hier gebruik van kan maken en als je dit afzet tegenover wat het logeerhuis kost daarvoor in de plaats zou je in de thuissituatie veel meer mensen kunnen helpen. Waardoor je de mantelzorger in de thuissituatie ook kunt ontlasten en dit niet voor een paar weekejs maar voor langere tijd waar zowel de mantelzorger en degene die de zorg nodig heeft fijn thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.

Geef uw reactie.

Janny Baars: oneens

Het initiatief om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten is op zich heel mooi. Maar de persoon, die verzorging nodig heeft, komt dan in een voor hem/haar vreemde omgeving met vreemde mensen. Iets waar dergelijke mensen heel onrustig en onzeker van worden. Volgens mij zou het beter zijn om de betreffende persoon in de eigen bekende thuisomgeving te laten en dan de helpenden bij de te verzorgen persoon thuis te laten komen.

Geef uw reactie.

Peter: eens

In ieder geval veel betere invulling van behoeften. Dan mag de gemeente het complimentenpasje houden. Dat slaat echt nergens op.

Geef uw reactie.

Ger: eens

Eens, het zal zeker aan de behoefte voldoen. Zeker als er meer over geschreven wordt.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

Zorgen voor elkaar is iets moois. Mantelzorgers doen daarmee iets prachtigs en om ze wat te ontlasten kunnen weer anderen ook hun bijdrage aan dit prachtigs leveren. Motivatie waarom u het eens of oneens bent met de stelling (max. 500 karakters) *

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Heel goed!

Geef uw reactie.

Sip: eens

Hier moet geen discussie over zijn, is prima dat dit kan !

Geef uw reactie.

Riet: eens

Het Logeerhuis "Kapstok" is een goed initiatief voor diegene die eens verlost wil zijn van alle verplichtingen. Maar waarom moet dat zo duur zijn, terwijl dat grotendeels wordt gerund door vrijwilligers? Mijn vraag: Wat gebeurt er eigenlijk met de mensen die naar het logeerhuis willen en het geld daarvoor niet hebben? Moeten de mantelzorgers die mensen thuis dan maar kosteloos blijven helpen?

Geef uw reactie.

lokale politieke partij inVENtief Venray: eens reageert op Riet : eens

De gemeente kan hier evt. een rol in spelen, er zijn mogelijkheden voor maatwerk i.v.m financien. De vraag is of het duur is, of het in verhouding staat tot de aangeboden dienst, dat is ieder voor zich. Het is zeker geen organisatie met winstoogmerk, ze zijn ook echt niet blij dat ze het bedrag hebben moeten verhogen.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Eigenlijk vraag overbodig. Wel aan de kostenkant voor de cliënt wat doen. Een fonds oprichten b.v.

Geef uw reactie.

Twan: eens

Eigenlijk een overbodige vraag. Wie is er nu op tegen om goed te doen aan de ander? Hooguit een azijnpisser die het standpunt huldigt: "Ieder voor zich, God voor ons allen. Eigen schuld, dikke bult".

Geef uw reactie.

Margo: eens

Fijn als je voor iemand zorgt en je zelf even bij moet komen of als jezelf tijdelijk uitvalt.

Geef uw reactie.

Harrie Arts: eens

Het is een instelling die nu nog aanloopproblemen heeft in de bezetting. In de toekomst zal dit probleem zich zelf gaan oplossen omdat de senioren langer thuis dienen of mogen blijven wonen te blijven in hun eigen woning. Dan is dit een uitstekende instantie om daar gebruik van te kunnen maken als daar behoefte aan is.

Geef uw reactie.

Ine: eens

In deze tijd waarin verwacht wordt van familie om zieke familieleden te ondersteunen is een dergelijke logeerhuis absoluut nodig. Laat je voorlichten bij de gemeente over de mogelijkheden bij de WMO om de kosten te drukken!

Geef uw reactie.

Ineke : eens

Ik vind dat het een goede instelling is, maar hoorde onlangs van mensen dat het ook erg duur is. Als je bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam wilt, dan ben je 3 dagen Kapstok kwijt en dat loopt dus gauw op. Plus je dagje uit dan nog. Mensen met een kleine beurs kunnen dit niet ophoesten. Het is echter heel goed dat er een uitwijk mogelijkheid bestaat. Ikzelf heb er geen ervaring mee.

Geef uw reactie.

Pieter: eens reageert op Ineke : eens

Als je een dag weg wil is het mogelijk ook 1 dag in Kapstok te verblijven en te betalen.

Geef uw reactie.

lokale politieke partij inVENtief Venray: eens reageert op Ineke : eens

De gemeente kan hier evt. een rol in spelen, er zijn mogelijkheden voor maatwerk i.v.m financien. De vraag is of het duur is, of het in verhouding staat tot de aangeboden dienst, dat is ieder voor zich. De Kapstok profileert zich ook als een hotel, dus zie het ook als een vakantie/uitje voor de gast.

Geef uw reactie.

Marian: eens

Logeerhuis is hard nodig, mijn moeder heeft er een aantal weken verbleven, toen mijn vader in het ziekenhuis lag, zij kwam zelf met ontslag uit het ziekenhuis en kon niet alleen thuis zijn. Het was zo fijn om te zien hoe ze daar in een warm nest terecht kwam en dat je dat stukje zorg even los kon laten. Ik kan me wel voorstellen dat het financiële plaatje hoog lijkt, maar de wmo kan daar ook iets in betekenen.

Geef uw reactie.

Cees: eens

Zorgen voor elkaar is iets moois. Mantelzorgers doen daarmee iets prachtigs en om ze wat te ontlasten kunnen weer anderen ook hun bijdrage aan dit prachtigs leveren.

Geef uw reactie.

Johan vaan der Velde: eens

ten eerste uit extra nood , minder zorgaanbieding geboren en ten tweede meer interactie in de samenleving .

Geef uw reactie.

Wim Lenssen: eens

Omdat we in een vergrijzende samenleving wonen en het huidige beleid helemaal is afgestemd op mantelzorg, zonder voldoende rekening te houden met de zwaarte van mantelzorg is het een verademing als je weet dat je partner goed verzorgd is als je zelf tijdelijk zorg nodig hebt of de nodige ontspanning

Geef uw reactie.

Al ruim een jaar bestaat er in Venray Logeerhuis Kapstok.
Dit logeerhuis - gevestigd in het verzorgingstehuis Schuttersveld - biedt de mogelijkheid aan mantelzorgers om degene waarvoor gezorgd wordt, daar te laten logeren.
De mantelzorgtaak wordt tijdens dat logeren volledig overgenomen door een groep vrijwilligers, die daarbij - waar......

Lees verder