ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Rover, vereniging van reizigers voor reizigers.

woensdag, 25 oktober 2023 11:09 Rover, vereniging van reizigers voor reizigers.

Stand van zaken bij de Maaslijn

De twintigduizend reizigers die dagelijks gebruikmaken van de Maaslijn zullen het toejuichen als de langgewenste electrificering straks een feit is. Het project om de treinverbinding Roermond-Nijmegen aan te pakken, wordt geplaagd door voortdurende vertraging. Electrische treinen hadden in 2020 al moeten rijden. Marktpartijen bij de aanbesteding durfden het risico niet aan met het oog op de oorlog in Oekraïne en de schaarste aan en onzekere levering van bouwmaterialen. Of eind 2027 haalbaar is, moet nog blijken. Als alles volgens planning verloopt kan spoorbeheerder ProRail medio oktober 2023 de electrificering van de Maaslijn aanbesteden. Na vele vertragingen is dat een belangrijke stap richting gedeeltelijke verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn genomen.

Provinciale Staten willen dat de Maaslijn een Rijksproject wordt. Daardoor zou de rijksoverheid moeten meebetalen aan de uit de hand gelopen kosten. Dat betekent dat extra meerkosten vanaf 1 oktober van dit jaar geheel voor rekening van het Rijk komen, desnoods met terugwerkende kracht. Bovendien hangt aan het project al een prijskaartje van meer dan 300 miljoen euro, twee keer zoveel als oorspronkelijk geraamd. De dieselelektrische treinen moeten langer geleased worden en de elektrische treinen worden nu ook gebouwd, dit levert extra kosten op.

De Maaslijn is het hoofdpijndossier van Limburg. De elektrificatie en verdubbeling van het spoor tussen Roermond en Nijmegen is keer op keer uitgesteld waarbij de kosten telkens oplopen. Het Rijk steekt wel veel geld in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Als je dan ziet hoe het met de Maaslijn en Hamon-Weert gaat dan is dat wel een verschil.

De treinen die nu op het traject rijden zijn zogenaamde dieselelektrische treinen die op diesel rijden. Deze treinen worden vervangen door elektrische treinen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat elektrische treinen voor wat betreft de exploitatie 20% goedkoper zijn dan dieselelektrische treinen. Rover afdeling Limburg is er altijd voor geweest om het spoor eerst te verdubbelen omdat dit een robuustere dienstregeling oplevert.

Vanuit België en Duitsland wordt er vanwege het toenemende goederenvervoer aangedrongen op de IJzeren Rijn die dan wel via een andere route gaat rijden(3RX). Dit betekent dat de Maaslijn tussen Roermond en Venlo verdubbeld moet worden.

Kees Braam, reizigersvereniging Rover