ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Opvang van asielzoekers in Venray

woensdag, 04 november 2015 13:12 Opvang van asielzoekers in Venray

De opvang van vluchtelingen in Venray.

Op de website Burgers van Venray heeft gedurende de maand november een stelling gestaan over de opvang van vluchtelingen in Venray.
De stelling was : Venray dient te participeren in de opvang van vluchtelingen.
Hoogstwaarschijnlijk omdat deze stelling heel actueel is, werd de website door een groot aantal personen bezocht. Niet slechts uit Venray zelf maar ook uit een aantal steden in Nederland en zelfs het buitenland.
Van de meer dan 800 verschillende personen die de website bezocht hebben, zijn er bijna 340 die na het lezen van de begeleidende artikelen hebben aangegeven het eens of oneens te zijn met de stelling.
Een groot aantal daarvan heeft bovendien de eigen mening hierover op de website geplaatst. Al deze - zeer uiteenlopende - reacties zijn nog na te lezen op de website onder “vorige stellingen”. Het voert te ver om slechts enkele ervan te beschrijven.
Daarom wordt hier volstaan met het noemen van vaak gebruikte bewoordingen.
De 63 % oneens stemmers schreven: gelukszoekers, economische migranten, andere culturen, tweespalt in samenleving, de islamitische godsdienst, teveel onrust, te weinig woningen, eigen burgers eerst.
De 27 % eens stemmers gebruikten woorden als : geen discussie, welkom, medemenselijkheid, oorlogsvluchtelingen, kleinschalige opvang, niet helpen is geen optie, kwestie van beschaving.
De groep onafhankelijke personen die de website Burgers van Venray beheert, is echter geschrokken van enkele zeer kwetsende en volstrekt onacceptabele racistische reacties die - anoniem - op de site werden geplaatst. Die reacties zijn meteen van de site verwijderd omdat ze op geen enkele wijze voldoen aan de algemeen geldende fatsoensnormen.

De stuurgroep die de website Burgers van Venray elke maand van een actuele stelling voorziet, merkt tot haar tevredenheid dat de bekendheid van de website toeneemt.
Daaruit mag voorzichtig worden geconcludeerd dat de inwoners van Venray blijkbaar behoefte hebben om hun mening over een aantal zaken te kunnen ventileren.
Het is aan de beleidsmakers en de politieke partijen om er hun voordeel mee te doen !
 

REACTIES

Hoeveel asielzoekers zouden er naar Venray kunnen komen ?

De problematiek van de asielzoekers, migranten dan wel de vluchtelingen uit oorlogsgebieden komt de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Is het niet de wijze waarop ze de Middellandse Zee oversteken, of de weigering van de Balkanlanden om ze op te nemen, dan is......

Lees verder