ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Opvang van asielzoekers in Venray

woensdag, 04 november 2015 13:12 Opvang van asielzoekers in Venray

Hoeveel asielzoekers zouden er naar Venray kunnen komen ?

De problematiek van de asielzoekers, migranten dan wel de vluchtelingen uit oorlogsgebieden komt de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Is het niet de wijze waarop ze de Middellandse Zee oversteken, of de weigering van de Balkanlanden om ze op te nemen, dan is het wel de barre tocht te voet of per bus naar grensgebieden en de opvang in de uiteindelijk bereikte landen.
Ook in Nederland is de problematiek dagelijks op het nieuws. Het betreft dan de wijze van opvang in de diverse inderhaast ingerichte centra, soms hectisch verlopende voorlichtingsavonden in gemeenten, tot zelfs vernielingen, brandstichting en bedreigingen naar personen. Het wordt allemaal breed uitgemeten in de kranten en allerlei televisieprogramma’s.
Bovendien maken sommige groeperingen misbruik van deze situatie door, al dan niet bewust, de gemoederen in hun voordeel te bewerken.
Ook Venray kan hier mogelijk mee te maken gaan krijgen.
Het is welhaast zeker, dat ook onze gemeente specifiek gevraagd zal worden om een aantal van hen te herbergen. Op de algemene oproep heeft de gemeente, naar ons weten, gereageerd met het antwoord een eventueel specifiek verzoek af te wachten.
De stuurgroep Burgers van Venray wil graag weten, hoe de inwoners van Venray in deze discussie staan.
Voor de maand november heeft de onafhankelijke stuurgroep een stelling gekozen over het vluchtelingenprobleem en met name de opvang daarvan, mogelijkerwijs in Venray.
De stelling luidt : “Venray dient te participeren in de opvang van vluchtelingen”.
Om die reden wordt u gevraagd om gedurende de maand november te reageren op deze website of u het eens of oneens bent met deze stelling.
Als u het wil, kunt u daarnaast ook nog uw eigen mening hierop vermelden.

REACTIES

Jan Lensen: eens

vluchtelingen moeten, eerlijk en volgens geldende afspraken, geholpen kunnen worden

Geef uw reactie.

Theo: oneens

Blijkbaar is er geen draagvlak voor de opvang van 750 vluchtelingen in Blitterswijck, hetgeen ik overigens niet zo vreemd vind. Waar komen al die "eens" stemmen vandaan. Niet uit Blitterswijck, want daar is de meerderheid tegen. Het is makkelijk om te reageren met "eens" als de betreffende situatie niet in de naaste omgeving is. Graag reageren vanuit de situatie dat het in jouw straat gaat gebeuren. Ik ben benieuwd wie er dan plotseling verandert van "eens" naar "oneens".

Geef uw reactie.

Edwin: eens

Gewoon omdat ik het fijn zou vinden om zijn ergens welkom te zijn, als we moeten vluchten voor verschrikkingen.

Geef uw reactie.

monique..: eens

ik kan mij helemaal vinden in de reactie van Fred. niet helpen is geen optie...

Geef uw reactie.

Sjef: eens

NIET HELPEN IS GEEN OPTIE en ja ons volle land wordt nog voller en ja er komen nog gezinsleden en op termijn bruiden uit het land van herkomst en ja we moeten er voor betalen en ja de islam biedt mogelijkheden tot vreselijke dingen en ja er zullen op termijn radicale moslims bijkomen en ja de integratie zal niet geheel lukken en ja hun komst zal ten koste gaan van de huidige Nederlanders en ja het multiculturele drama gaat verder en ja de politiek zal bovenstaand wel niet noemen.

Geef uw reactie.

Monique: oneens

Er ligt al veel druk op Venray door alle speciale doelgroepen. We kunnen dit niet dragen... En 750 op een bevolking van 1100 is te veel.

Geef uw reactie.

rolf: oneens reageert op Monique : oneens

De burgemeester van Venray kan je wel troosten Monique.In de De Limburger van 19.11. zegt hij dat het dorp een,, bijzonder wijk,, er bij krijgt.

Geef uw reactie.

Bert Suilen: eens

Medemenselijkheid is nodig en wordt positief beoordeeld in welke cultuur mensen ook leven. Venray moet ook zijn besre beentje voor zetten en een ruimhartig aantal vluchtelingen opvangen. Ik vind dat we mensen nooit kwalijk mogen nemen dat zij op zoek zijn naar een goede en veilege toekomst voor henzelf en hun kinderen.

Geef uw reactie.

John: oneens

Wat een geleuter over het feit dat ons zou overkomen. Hun (moslimlanden) nemen echt geen christenen/katholieken op. Als wij moeten vluchten dan is het omdat IS en andere hier de macht willen overnemen. Culturen passen NIET bij elkaar. heb (goede) turkse collega, hij zal nooit hand schudden van vrouw/collega. Ziet vrouwen als ondergeschikt

Geef uw reactie.

rolf: oneens reageert op John : oneens

Je hebt gelijk John over de Turken.Maar wat veel erger is,een half jaar geleden in een enquete bleek,dat 90% van de Turken tussen de 18 en 35 jaar vindt Syriegangers helden. 72% staat achter IS en 80% vindt IS geweld niet verkeerd.

Geef uw reactie.

Ger Claessens: eens

Wij zouden nauwelijks weten waarheen of hoe als ons de helft zou overkomen van wat mensen in Syrië en elders op de vlucht drijft. Als je om mensen geeft moet je daar ook naar handelen.

Geef uw reactie.

Piet kroft: eens

Zij en wij zijn allen mensen. Wij hebben het geluk hier te leven (waarom eigenlijk) zij de ellende daar vandaan te komen . Hebben wij alleenrecht op vrijheid , Geluk en een toekomst voor onszelf en onze kinderen ? Natuurlijk niet! Zij en wij zin gewoon mensen met zelfde mensewensen en mensenrechten !

Geef uw reactie.

R. Lenards: eens

Vluchtelingen moet je helpen geen discussie Maar dit zijn bijna geen vluchtelingen maar asiel zoekers. Wij waren in de oorlog ook vluchtelingen maar bleven in eigen land en zijn niet weggegaan met vrouw en kinderen achter te laten. Het eerste wat je doet is voor je gezin opkomen en in de beurt blijven. Vluchtelingen ja [tot het veilig is] asiel en geluk zoekers nee.

Geef uw reactie.

p.hasselt: oneens

Ik woon in een wijk wat al 50% allochtoon is,onze culturen passen niet bij elkaar,ze hebben totaal geen respect voor ons en onze cultuur. Genoeg is genoeg,maar wij kunnen niet de ellende van ieder land wat in oorlog is verwelkomen.onze nederlandse erfgoed moet blijven.Er is geen land wat zoveel verschillende culturen heeft als Nederland,wat daarin staat Nederland voorop. Dus voor mij een dikke NEE.Motivatie waarom u het eens of oneens bent met de stelling (max. 500 karakters) *

Geef uw reactie.

rolf: oneens reageert op p.hasselt : oneens

Je zult maar in een wijk bestaande uit 50% allochtonen wonen.60% van die mensen werken niet.Reken maar uit wat dat kost.Integreren: vergeet het maar.Ze lopen met hoofddoeken,lange jurken en jassen door Venray.Nee,er is geen plaats meer voor meer migranten.Nederland is vol en Venray ook.

Geef uw reactie.

E.Koenen: eens

Wanneer ik mij verplaats in deze vluchtelingen, huis en haard zou moeten verlaten.... is iedere opvangplek welkom.

Geef uw reactie.

lh: eens

Er is niet echt plaats voor een vrije keuze in deze situatie. Elke gemeente, die iets wat als opvangplek kan dienen, relatief makkelijk kan realiseren, moet meehelpen. Daar hangt het geheel van af: is er een locatie ergens in Venray te vinden? De massale bewegingen van vluchtende mensen in dit jaar zijn uitzonderlijk en ieder land heeft het er moeilijk mee. Als gemeentes voor "nee" kiezen, wordt het probleem door andere Nederlandse gemeentes gedragen.

Geef uw reactie.

Maria: oneens

Ik woon in een wijk wat al 50% allochtoon is,onze culturen passen niet bij elkaar,ze hebben totaal geen respect voor ons en onze cultuur. Genoeg is genoeg,maar wij kunnen niet de ellende van ieder land wat in oorlog is verwelkomen.onze nederlandse erfgoed moet blijven.Er is geen land wat zoveel verschillende culturen heeft als Nederland,wat daarin staat Nederland voorop. Dus voor mij een dikke NEE.

Geef uw reactie.

Leonore Folkerts: oneens

Hun cultuur is niet te verenigen met de onze. De islam heeft een cultuur van haat en geweld.Daar willen we niet mee geconfronteerd worden. We hebben al te veel van deze mensen in ons land!!!Vang ze op in hun eigen regio,help ze daar maar laat ze niet naar hier komen want hier is geen toekomst voor hen!!

Geef uw reactie.

adriaan: eens

Ik vind dat we de echte vluchtelingen uit syrie op moeten vangen. Hoeveel dat er moeten zijn? Ik denk dat er dat wel 100 kunnen zijn gezien de omvang v an V enray. Hoelang die moeten blijven? Dat is afhankelijk v an de plaats waar die opgevangen worden. Er is toch wel plaats in Venray.

Geef uw reactie.

Ben Otten: oneens

Waarom moeten de westerse landen de problemen opvangen die veroorzaakt worden door dictatoriale of corrupte regimes in andere landen? Daar zit de kern van het vluchtelingen probleem. Stel je eens voor dat het andersom zou zijn: dat wij als westerlingen zouden moeten vluchten naar oosterse landen? Denk je echt dat die landen ons dan op zouden nemen?? Niet dus, want in hun ogen zijn wij ongelovigen en worden daarom niet geaccepteerd. De echte oplossing zit in het wegnemen van die regimes die deze problemen veroorzaken.

Geef uw reactie.

rolf: oneens reageert op Ben Otten : oneens

Ben Otten heeft gelijk.Erger nog is dat hun moslim cultuur niet te combineren is met onze joods christelijke cultuur.Bij ons is een jood,een homo,een vrouw een normaal mens.En dat geldt niet in een moslim cultuur.Kijk maar naar de slechte integratie van Turken en Marokanen.

Geef uw reactie.

Jan-willem: oneens

Venray kent al genoeg culturen ik wil niet iedereen over een kam scheren hoor maar als je door Venray loopt zie je niets anders dan allochtoon . De meeste hiervan hebben een uitkering volgens onderzoek. Het aantal werklozen wordt hierdoor alleen maar meer wie moet dit allemaal gaan bekostigen . Ja inderdaad de samenleving dus ook Venray. En dat gaat gegarandeerd ten koste van een ander potje. En dan heb ik het nog niet over onze veiligheid . Venray kent genoeg junks en criminelen.

Geef uw reactie.

Maria: oneens reageert op Jan-willem : oneens

Helemaal mee eens.

Geef uw reactie.

marc: eens

We zullen allemaal moeten helpen, maar niet allemaal bij elkaar. Als ze verdeelt worden heeft iedereen er evenveel onderkast van.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Mensen in nood moeten hulp krijgen, het maakt niet uit of dat Nederlanders of mensen buiten ons land zijn. Mensen stappen niet in een bootje met hun kinderen, om het alleen maar economisch beter te hebben. Het getuigd van beschaving om je medemens te helpen. Natuurlijk moeten de procedures erop gericht zijn het kaf van het koren te scheiden.

Geef uw reactie.

a van winkel: oneens

wij hebben al genoeg gelukzoekers in venray

Geef uw reactie.

rolf: oneens reageert op a van winkel : oneens

Als ik zie wat er nu al in Venray rondloopt dan houd ik mijn hart vast voor nog meer van deze mensen.Het zijn zo goed als allemaal economische migranten Ze hebben allemaal de mooiste kleren de mooiste fietsen ( of zelfs een auto) en de mooiste kinderwagens.Velen van ons kunnen dit niet betalen !!!

Geef uw reactie.

rolf: oneens reageert op a van winkel : oneens

Stuur ze maar snel terug.Het zijn meest economische migranten.Het wordt al zwart genoeg in Venray.

Geef uw reactie.

rolf: oneens

Het zijn geen asielzoekers maar economische migranten.Daarnaast krijgen ze snel een woning terwijl veel mensen 5 tot 10 jaar moeten wachten.Bovendien past hun cultuur niet in onze joods-christelijke cultuur.Ook hebben wij al genoeg allochtonen in ons land,nml. 2 miljoen niet westerse en 1,6 miljoen westerse.

Geef uw reactie.

Thea: oneens

Ben oneens ze moeten de bejaarden maar helpen.

Geef uw reactie.

Francien: eens

alleen echte vluchtelingen op nemen maar geen economische

Geef uw reactie.

Ria: eens

Ik vindt het onze morele plicht om mensen in nood te helpen/op te vangen zolang onze en de wereld politiek onvoldoende invloed heeft op de problematiek in de landen van herkomst van vluchtelingen. In het verleden heeft Nederland ook hulp van andere landen gehad, zonder die hulp hadden wij nu niet zo rijk kunnen leven met goede sociale voorzieningen! Wat een negativiteit hieronder bij oneens mensen! Denk positief en niet alleen in de ik vorm!

Geef uw reactie.

Joepy: oneens

Terug met die handel ,komen hier om de profiteren van de uitkeringen en worden hier in de watten gelegd. Geef het geld maar aan de oudjes dat die fatsoenlijk verzorgd worden,zij hebben tenslotte het land opgeboud na de oorlog.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Natuurlijk, zou geen punt van discussie mogen zijn. Als wij in oorlogsgebied zouden zijn is het ook prettig als je ergens je toevlucht kan vinden. Het is een kwestie van medemenselijkheid. In veel plaatsen zijn zoveel vooroordelen, vreselijk. Dat mag in Venray niet gebeuren. Als ze er zijn, zal ik er graag gaan helpen.

Geef uw reactie.

Maria: oneens reageert op Ineke : eens

Dan laat ze maar bij jouw wonen.

Geef uw reactie.

willems: oneens

Zo snel mogelijk weer terug sturen Geef het geld maar aan de alleen staande moeders

Geef uw reactie.

Ria: eens reageert op willems : oneens

Ik ben ook alleenstaande moeder zonder alimentatie en verdien mijn eigen geld, zouden alle alleenstaande moeders voor kunnen kiezen. Er zijn anderen die het geld harder nodig hebben!

Geef uw reactie.

Johannes: eens

De vluchtelingen zijn al in Nederland en dienen in ons land opgevangn te worden. Dat is de Europese afspraak waar wij ja tegen gezegd hebben. Goed gespreid over het land moet dat geen onoverkomelijk probleem zijn. Venray moet dus solidair zijn met de andere gemeenten in Nederland. Ook dat is een waarde in onze samenleving

Geef uw reactie.

Maria: oneens reageert op Johannes : eens

Hebben we al niet genoeg aan Overloon?

Geef uw reactie.

Piet: oneens

De Cultuurverschillen gaan voor veel onrust zorgen.. opvang in een islamitisch land lijkt me toch een stuk beter. We zamelen al in voor de voedselbank , deze kunnen de aanvragen ook al niet meer aan. er is ergens structureel geld tekort , en hoe willen we dit dan nog gaan bekostigen ??

Geef uw reactie.

Antoine: eens

Nog niet zo heel lang geleden waren circa 10 % van de mensen in Venray hulpbehoevend. Dat was de kracht van Venray en op het St. Anna terrein kunnen we wederom veel mensen huisvesten. En als deze mensen kunnen werken laten we ze eenzelfde uitkering verdienen als de DUW werkers die indertijd onze Peel ontgonnen, dan wordt St. Anna een lustoord voor seniore Limburgers.

Geef uw reactie.

tk: oneens

Woonruimte voor de Nederlanders maken/ houden

Geef uw reactie.

lei: oneens

Helpen Ja. Wat er komt zijn gelukszoekers. Echte die zitten er nog. Geen geld om over te komen. Mobieltjes die ze hebben? Ik kan zo één niet betalen. En maar klagen. Ben blij met hulp. Politiek wordt er beter van. Wij moeten financieel opletten. Kijk onze ouderen. Zijn blij als ze 1 keer in de week douche en dan de zorg. Zet kampen langs de grenzen en daar hulp. Kunnen ze terug , moeten ze terug en niet genieten in NL. Dan ben je gelukszoeker

Geef uw reactie.

Mir: oneens

Ga eens de eigen mensen in het land en gemeente helpen Denk eens aan de zorg, de oudere etc etc alles wordt kapot gemaakt Wij hebben hier geen vluchtelingen nodig ze gaan nog meer kapot maken en voor narigheid zorgen en hoe denken jullie over de veiligheid

Geef uw reactie.

danielle: oneens

On eens. Word het niet eens tijd dat ze meer onze mensen gaan helpen voordat ze mee vluchtelingen gaan plaats en. Dat zorg voor mee over last. En veel narigheid . dus zeker on eens over het plaats en van vluchtelingen

Geef uw reactie.

ronny: oneens

Leer eerst maar eens omgaan met de echte venrayse mensen en de mensen uit de kerkdorpen..... Alles wordt kapotgemaakt door de gemeente en ze dringen alles op. Die asielzoekers komen er toch wel, maar geef ons eigen mensen dan tenminste voorrang, wij wachten al jaren tevergeefs op geluk en hulp.

Geef uw reactie.

Cor: oneens

Veel van de vluchtelingen komen om economische redenen en zijn veelal jonge mannen die al uit een veilig gebied komen. Als ik zie hoe ouderen en gepensioneerden in dit land behandeld worden is daar meer te doen. De islam past totaal niet in onze cultuur, dit zien we reeds om ons heen, we hebben al vele werkelozen, doe daar iets aan. We hebben lange wachtlijsten voor woningen, deze worden nog veel langer.

Geef uw reactie.

anke: oneens

Geeft te veel onrust. Te veel cultuurverschillen.

Geef uw reactie.

Joep: oneens

Horen hier niet

Geef uw reactie.

Dennis: eens

Bewonderenswaardig dat deze mensen huis en haard verlaten in de hoop ergens anders weer een klein beetje zicht te hebben op een veilige toekomst. Gezien de miljoenen vluchtelingen die de buurlanden opvangen is het logisch dat men probeert in de landen verderop hun veiligheid terug te vinden. Kleinschalige opvang lijkt mij voor integratie de mooiste oplossing. Taferelen zoals in de jaren 40 met het uitsluiten van een bepaalde bevolkingsgroep lijkt me iets wat geen herhaling benodigd.

Geef uw reactie.

Ger: oneens reageert op Dennis : eens

Hoezo integratie? Vechtende Koerden tegen Siiëten vermengd met SS naar hier om te integreren. Kom op Dennis. Kijk maar eens naar de Turken hier die stemmen op een dictator die mensenrechten schend. en de Marokkaanse voetballer die liever in Marokko speelt.

Geef uw reactie.

Louis: eens reageert op Ger : oneens

Ger, jij beheerst je eigen taal niet eens! Bovendien geef je blijk geen inzicht in de geschiedenis te hebben.En je scheert alles over een kam. Geef je onderbuikgevoelens eens wat minder ruimte...

Geef uw reactie.

Cor: eens

Mits ECHTE vluchteling, economische motieven NEE. Feit is dat " indien gewenst " we allen ons steentje moeten bijdragen ( en met allen bedoel ik ALLE gemeenten ). Ik vind het wel een korte cq abrupte stelling, een korte vragenlijst had beter gepast.

Geef uw reactie.

Harry: oneens

Genoeg ruimte voor opvang in eigen land waar geen oorlog is

Geef uw reactie.

Hanny Gooren-Franssen: eens

Onze mensen werden vroeger in de oorlog ook geholpen. Waarom zouden wij dat niet kunnen? Als Blitterswijck in de jaren 80/90 800 asielzoekers kon herbergen, kan Venray toch zeker wel 4000 mensen helpen die uit nood zijn gevlucht.

Geef uw reactie.

Maria: oneens reageert op Hanny Gooren-Franssen : eens

4000 asielzoekers in Venray????? Hoe voelt U zich?

Geef uw reactie.

Louis: eens reageert op Maria : oneens

Maria,hoe kom jij aan dat aantal ? De gemeente laat nog bar weinig van zich horen. Dus wil ik wel eens weten of jij die cijfers kunt onderbouwen...

Geef uw reactie.

Jos: oneens

Terug naar eigen land. Daar oovang

Geef uw reactie.

I. de Wijs: eens

Het is niet meer dan normaal dat Venray ook meehelpt aan de opvang van de vluchtelingen..!!

Geef uw reactie.

Arnold: oneens

Dit zorgt nu al voor tweespalt in onze samenleving, laat staan in de nabije toekomst als de cultuurverschillen en godsdienst opvattingen duidelijk geprofileerd gaan worden. Zou de gemeente beslissen dat het toch gaat gebeuren, dan zou ik graag zien dat de opvang plaats gaat vinden in de straat waar de burgemeester woont, of in een straat waar een raadslid woont. Dit als voorbeeld voor de overige bestuurders in Nederland......

Geef uw reactie.

ten Broeke: eens

De lasten van de opvang moet op meerdere schouders ( gemeentes) verdeeld worden. Ook Venray dient deze " last" te dragen.

Geef uw reactie.

john branje: eens

Zolang de wereld niets doet om in hun land in te grijpen, hebben ze recht op een toekomst en vrijheid, ook wij werden ooit geholpen en opgevangen, het is de plicht van de menselijkheid. Daarvoor was ik bij defensie !!!

Geef uw reactie.

Harrie Arts: eens

Het is nog niet zo heel lang geleden dat hier ook oorlog was. Toen hebben hier ook veel mensen moeten vluchten. Gelukkig was er nog plaats elders in Nederland voor deze mensen. Wel ga ik er vanuit dat deze in kleine aantallen komen her en der verspreid in de gemeente. De acceptatie is dan m.i. makkelijker voor de huidige bewoners en e de vluchtelingen kunnen dan ook beter integreren in ons land.

Geef uw reactie.

Bart Hendriks: eens

Ik ben het eens met de stelling omdat ik dit een kwestie van beschaving vind.

Geef uw reactie.

Jos beunen: oneens

Wij hebben al te veel nationalieteiten in venray, het wordt steeds onveiliger in vernray.

Geef uw reactie.

Sue: oneens

De eigen inwoners van Venray worden kaal geplukt voor Zorg, Pensioen, Gemeentelijke tekorten etc. Veel gezinnen en vooral ouderen die amper het hoofd boven water kunnen houden. Vluchtelingen met een hoop noten op hun zang. Schandalig! Het land uit met ze! Doet onze mening ertoe, als er m.i. weer niets mee gedaan wordt zoals in het verleden maar al te vaak het geval is geweest. Sorry, wat alle "oneensers" al hebben geschreven hoef ik niet meer te herhalen maar ben t roerend met hen eens!

Geef uw reactie.

john branje: eens reageert op Sue : oneens

Tja, mensen zoals U zullen de wereld niet redden en zeker niet de menselijke normen en waarden !

Geef uw reactie.

Ger: oneens

Vluchtelingen? Naar mijn mening zijn het immigranten die hier (slim zat) hun geluk komen zoeken. Ik denk dan ook nog aan wat een pater zei toen hij in Nederland was om geld in te zamelen voor zijn werk in Afrika. De asielzoekers die hier naar Nederland komen zijn criminelen of mensen die zich verrijkt hebben te koste van de arme sodemieter die hier nooit naar toe zal kunnen komen. De vluchtelingen uit Syrië komen met veel geld hier naar toe. En de SP en de Partij v.d. Arbeid??

Geef uw reactie.

john branje: eens reageert op Ger : oneens

Tja, mensen zoals U zullen de wereld niet redden en zeker niet de menselijke normen en waarden ! Er zijn vele malen meer Nederlanders (geen immigranten, maar "ras echte" ), die wijzend naar de buitenlanders en vluchtelingen zelf profiteren van onze voorzieningen. Wijzen naar anderen (asielzoekers) leidt de aandacht af van dit soort mensen !

Geef uw reactie.

Cor: oneens reageert op john branje : eens

Mensen zoals u storten Nederland in chaos, de vluchtelingen verdragen elkaar onderling al niet, laat staan dat ze ons verdragen met onze westerse verderfelijke denkbeelden. Democratie past niet binnen de islam en ook niet ons rechtssysteem en de vrijheid van het woord.

Geef uw reactie.

Anne: eens

Waar baseren we onze mening op als we zeggen dat het allemaal echte vluchtelingen of echte gelukszoekers zijn. Wie heeft er wel eens met 1 vluchteking een echt gesprek gevoerd? Wie zelfs met 10 , 25 vluchtelingen een echt gesprek gevoerd? Jij? En hoeveel van deze 25 die je echt van mens tot mens gesproken hebt waren echte vlcuhtelingen of echte gelukszoekers volgens jou?

Geef uw reactie.

Stan achten: oneens

Genoeg opvangmogelijkheden in hun buurlanden. Verwacht hier alleen gelukszoekers

Geef uw reactie.

Ed: oneens

De Arabische lente is er al jaren dus waarom nú en waarom hoofdzakelijk mannen? Vluchtelingen die zich doelgericht hier in Nederland (en buurlanden) melden hebben ogenschijnlijk het doel zich te vestigen vanwege onze zorgstaat en economische goede omstandigheden?! Voor de goede orde, wij hebben in Venray medeburgers die afhankelijk zijn van voedsel- en kledingbanken, of leven onder de armoedegrens (waar is dan onze overheid!) laten wij ons eerst maar eens bekommeren om onze eigen dorpsgenoten.

Geef uw reactie.

Jaap: oneens

Eerst het eigen volk helpen

Geef uw reactie.

Truus: oneens

Help eerst onze mensen maar eens goed !!!!! Er is hier armoede en elende genoeg.

Geef uw reactie.

ger: oneens

Het moet eens een keer ophouden nederland is vol

Geef uw reactie.

Presilla: oneens

geen plek voor en al zat overlast in venray en nu zelfs al zat problemen in venrayse winkels met die asielzoekers laat staan als er nog meer komen

Geef uw reactie.

FRED: oneens

Er lopen al genoeg moeilijke figuren in Venray rond(psych) het is al gevaarlijk.

Geef uw reactie.

danny: oneens

Gelukszoekers moeten worden gefilterd en terug. Vluchtelingen moeten uiteraard ergens worden opgevangen.

Geef uw reactie.

anoniem: oneens

Venray heeft al veel mensen die begeleiding nodig hebben (TBS en GGZ). Genoeg is genoeg. Opvang dient bij het land zelf te gebeuren.

Geef uw reactie.

An: oneens

Als het puur en alleen om échte oorlogsvluchtelingen zou gaan, zou ik het prima vinden. Maar dat is helaas niet zo, het merendeel lijkt economisch migrant te zijn. Iedereen heeft het recht om op zoek te gaan naar een beter leven, maar niet door liegen en misleiding en misbruik te maken van voorzieningen die voor andere mensen zijn bedoeld, nl de echte vluchtelingen.

Geef uw reactie.

Ik: oneens

We hebben genoeg problemen in de wereld en Nederland. Merkel is begonnen met die opvang dus laat maar lekker in haar achtertuin alles kamperen. Kleren hebben ze genoeg en schoon. Eten en drinkene moeten ze maar betalen. Die hebben geld zat. En als ze t niet luxe genoeg vinden hier, dan laat ze lekker oprotten naar eigen regio waar voldoende opvang is.

Geef uw reactie.

Louis: eens reageert op Ik : oneens

Beste ik, Jij voedt de onderbuikgevoelens en komt niet met feiten. Inzicht en inhoudelijk debatteren op grond van feiten (en niet meningen) is voor jou kennelijk een brug te ver.Dat geldt ook voor vele anderen op dit forum. Generaliseren is ook een kunst.

Geef uw reactie.

Judith: eens

Als Nederland in oorlog was zou ik ook blij zijn als ik opgevangen werd in een ander land. Dat er nu weinig geld is voor zorg e.d komt niet door asielzoekers maar beleid van kabinet. En ja er mag wel kritisch gekeken worden of het een vluchteling is of iemand die gewoon een beter leven wil. Ik schrik van alle negatieve reacties hier. Wat zou jij doen als je met je gezin in een oorlogsgebied woont? Juist ja vluchten

Geef uw reactie.

Ik: oneens

Omdat er in deze regio al heel veel mensen al dan niet via uitzendburos gehuisvest worden.

Geef uw reactie.

De opvang van vluchtelingen in Venray.

Op de website Burgers van Venray heeft gedurende de maand november een stelling gestaan over de opvang van vluchtelingen in Venray.
De stelling was : Venray dient te participeren in de opvang van vluchtelingen.
Hoogstwaarschijnlijk omdat deze stelling heel actueel......

Lees verder