ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Jan Houba, lid van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM)

donderdag, 17 augustus 2023 22:18 Jan Houba, lid van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM)

De wegen van Defensie zijn soms onbegrijpelijk en/of niet overtuigend gemotiveerd. Zo ook het voorgenomen besluit van Defensie om vliegbasis De Peel op het grondgebied van de gemeenten Venray en Gemert-Bakel op termijn te gaan reactiveren en wel om reden dat Defensie nog slechts een aantal jaren geleden heeft besloten om 3 operationele vliegbases in den lande te sluiten (Twente, Soesterberg en Vliegkamp Valkenburg) om na enige tijd tot de conclusie te komen dat er onvoldoende capaciteit en geluidsruimte is voor haar vliegoperaties. Het oog is daarbij gevallen op De Peel, een al 30 jaar geleden geheel ontmanteld en voor vliegverkeer ongebruikt terrein met een niet bruikbare start-/landingsbaan; een terrein dat al decennia in gebruik is bij de Landmacht. Het voorgenomen reactiveringsbesluit uit 2019 heeft ook - in tegenstelling tot wat dikwijls gesuggereerd / gesteld wordt – niets te maken met de nadien uitgebroken oorlog in Oekraïne!

Onze veiligheid is, ook voor mij, een groot goed. Maar er zijn meerdere aandachtgebieden / zorggebieden waarvoor de landelijke overheid voor haar inwoners een zorgplicht heeft. En dan doel ik met name op de zorgplicht voor een goede (volks)gezondheid en een gezond woon- en leefklimaat voor haar burgers. Een goede gezondheid is voor de meeste burgers het hoogste goed!

Gevolgen van een onverhoopte reactivering van De Peel zullen zijn dat onze gezondheid, ons woon- en leefmilieu en onze natuur zwaar of zelfs onverantwoord onder druk komen te staan vanwege onacceptabele geluidsoverlast van F 35 straalvliegtuigen (geluidsniveaus tot 120 decibel wordt dagelijkse kost; boven 80 decibel treedt reeds (blijvende) gehoorschade op!) en toename van stikstofuitstoot in een gebied waar de stikstofbelasting al ver boven de geldende normen ligt (N.B. onze regio is nú al landelijk een van de gebieden met de hoogste stikstofuitstoot / stikstofbelasting!).

Bij het nemen van beslissingen dient de Rijksoverheid aan de orde zijnde belangen tegen elkaar af te wegen. Naar mijn stellige overtuiging wegen de belangen van gezondheid voor mens (en dier), het belang van een goed woon- en leefmilieu en de bescherming van natuurgebieden in onze omgeving zwaarder dan de belangen van Defensie. Immers, voor de Defensie-vliegoperaties zijn er bruikbare alternatieven zoals betere internationale samenwerking, uniformiteit van materieel (waaronder vliegtuigen) en meer oefenen boven zee of boven onbewoonde of dun bevolkte gebieden. Daar komt nog bij dat onze regio Noord-Limburg / Oost Brabant al zwaar belast is met vliegtuiglawaai / -overlast en dan doel ik op de aanwezigheid van 2 militaire luchtmachtbases, Volkel en Eindhoven, en 2 civiele vliegvelden, Weeze en Eindhoven.

Dus: ook zonder reactivering van De Peel kan onze (nationale) veiligheid gewaarborgd blijven.

Jan Houba, lid van COVM De Peel en inwoner van Venray.

Voor nadere gegevens en ontwikkelingen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.