ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De reactie van de gemeente Venray.

donderdag, 17 augustus 2023 14:33 De reactie van de gemeente Venray.

“De gemeente Venray begrijpt dat Defensie moet oefenen in het belang van de veiligheid, maar vindt de locatie midden in de Peel ongeschikt voor het realiseren van een vliegveld. De gemeente dringt daarom bij het ministerie van Defensie aan op een gedegen onderzoek naar alternatieve locaties.

Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad van Venray zich uitgesproken tegen de plannen van Defensie om vliegbasis De Peel te heropenen. Dit vanwege de negatieve effecten die de heropening heeft op de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Venray en op de economie en bedrijvigheid in Venray.

De keuze van Defensie om de F16 te vervangen door de luidruchtigere F35 leidt tot de noodzaak voor meer geluidruimte. Geluidruimte die op de bestaande vliegbases Volkel en Leeuwarden onvoldoende beschikbaar blijkt te zijn en die -na het afstoten van meerdere militaire vliegvelden zoals Soesterberg en Twente- alleen op de al 30 jaar slapende vliegbasis De Peel zou kunnen worden gevonden.

De gemeente Venray vindt de locatie midden in de Peel ongeschikt voor het realiseren van een vliegveld. Het zuiden van Nederland wordt al bovengemiddeld blootgesteld aan de gevolgen van luchtvaartactiviteiten, onder meer vanwege vliegactiviteiten van Volkel, Weeze en Eindhoven. Het realiseren van een extra vliegveld in deze regio leidt tot een verdere achteruitgang van de leefbaarheid in de meest brede zin. De te verwachten geluidsoverlast en stikstofuitstoot hebben negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Ook de toekomst van veehouderijen en de florerende paardensector komt (verder) onder druk te staan. Vanwege de extra stikstofuitstoot en omdat geluid stress en gezondheidsklachten bij dieren kan veroorzaken. Daarnaast verwacht de gemeente dat de heropening van de vliegbasis negatieve gevolgen heeft voor de natuur en in het bijzonder voor het kwetsbare peelgebied, waaronder de Deurnese Peel, de Mariapeel en natuurgebied De Bult. Dit kwetsbare peelgebied kent -vanwege de zeer aanzienlijke stikstofbelasting- de grootste natuurherstelopgave in Nederland.

Samen met dertien betrokken gemeenten in de regio en in overleg met de provincies Brabant en Limburg, dringt de gemeente bij Defensie aan op een gedegen onderzoek naar alternatieve locaties. De staatssecretaris van Defensie heeft in mei 2022 bestuurlijk de toezegging gedaan een herijking te laten uitvoeren van het door Defensie al uitgevoerde alternatieven onderzoek. De regiogemeenten hebben inspraak in de onderzoeksopzet en zij zullen de gebruikte uitgangspunten kritisch volgen en onderzoeksresultaten kritisch beschouwen”.