ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het college van B & W moet beter communiceren met de burgers van Venray

woensdag, 12 juli 2023 11:18 Het college van B & W moet beter communiceren met de burgers van Venray

REACTIES

Uw naam *: eens

Alle politici inmiddels terug cannde Jamboeree, Nieuwe yell A, K. E. L. A.
Akela wij dirn ins best met een adresse n lijst van alle advies burrux in de hand. Nooit een besluit hoeven te bemen en je altijd kunne verschuilen.

Geef uw reactie.

wim vb: eens

Uiteraard moet de politiek communiceren. dat is vereiste nr. 1 Geen discussie over nodig/mogelijk.
Echter luisteren naar de burger wil niet zeggen dat dan de politiek ook maar alles moet doen wat burgers zeggen en en moeite mee hebben. Soms moeten er besluiten genomen worden die toch noodzakelijk zijn, ook al zijn veel burgers er niet mee eens. Dit in het algemeen belang. Het is dus niet meeste stemmen gelden.
Advies: informeer burgers goed van tevoren over de ins en outs en de mogelijke dilemma's. Luister naar de moeite die men er mee heeft en zeg hier ook wat van.
Alles draait om draagvlak creeeren.

Geef uw reactie.

Saskia: eens

Zeker moeten ze communiceren. De gemeente maakt er een puinhoop van.
Er loopt tuig genoeg rond en politie doet nietsss . Venray gaat steeds verder achteruit.

Geef uw reactie.

Mark: eens

Met communicatie staat of valt alles, thuis in een vereniging en dus ook bij de gemeente.
Ik vind dat er veel gecommuniceerd word vanuit de gemeente, ook is een aanloop naar besluiten duidelijk en gestructureerd.
De communicatie loopt met een een bepaalde structuur, de stelling die nu voor ligt is daarom verkeerd.
Doordat de samenleving verschillende personen heeft, en ook andere verwachtingen heeft, zou de communicatie misschien via meerdere kanalen moeten lopen.

De vraag zou dus moeten zijn, hoe wilt u informatie ontvangen/vinden?

Iedereen persoonlijk meenemen in een proces is niet mogelijk, maar het toegankelijker maken en dus via meerdere kanalen/mogelijkheden bekend maken lijkt mij correct.

Daarnaast hebben wij gekozen voor partyen die onze belangen behartigen binnen onze gemeente. Deze belangen kunnen nu eenmaal niet allemaal uitgevoerd worden doordat wij gezamenlijk tot een plan moeten komen met meerdere partyen en meningen. Compromissen zijn hierdoor eenmaal noodzakelijk.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Ja natuurlijk moet men communiceren met de burgers , als men communiceert met de burger zal het eerder tot positieve besluiten kunnen komen , omdat burgers dan niet worden verrast en dat is nu in vele gevallen wat er gebeurt.

Geef uw reactie.

Ad: eens

De burgers kiezen de politici die veel beloven.
Als ze gekozen zijn doen ze precies wat de burgers niet willen.
Er wordt niet naar de burgers geluisterd.

Geef uw reactie.

Rob: eens

Als het antwoord op een vraagstelling zo vanzelfsprekend is dan is het toch overbodig om de opinie hierover te peilen? Deze poll is in mijn ogen dan ook net zo retorisch als de vraag die ik zojuist stelde.

Het college van B&W is zich terdege bewust dat communicatie met burgers belangrijk is. Ik citeer uit het document "01 Locatiekeuze flexwoningen huisvesting ontheemden (raadsvoorstel)" van de website venray.raadsinformatie.nl: "Communicatie is een essentieel onderdeel van dit project. We hebben als gemeente Venray ondertussen veel ervaring met de huisvesting van specifieke doelgroepen. Essentieel daarbij is een goed beheer en directe communicatie met de omwonenden."

Dat communicatie incidenteel op een geringe, slechte of onduidelijke manier gebeurt is enigszins vergeeflijk, zeker als dit onbewust gebeurd. De keuze om in dit geval, tegen beter weten in, de plannen middels minimale communicatie, binnen kleine kringen en kort van tevoren kenbaar te maken, is een ander verhaal. De gemeente heeft doelgericht de plannen erdoorheen proberen te drukken en gegokt op beheersbare weerstand. Dit heeft in de praktijk nogal anders uitgepakt met als gevolg dat het vertrouwen van de omwonenden is geschaad en het draagvlak nog kleiner is dan het al was.

Een eerste stap in de goede richting om het vertrouwen terug te winnen zou bijvoorbeeld het openbaar maken van de stukken omtrent de totstandkoming van de locatiekeuze en de toetsingscriteria zijn. Zonder transparantie zal men argwanend blijven, zelfs al zou er voortaan beter en duidelijker worden gecommuniceerd.

Geef uw reactie.

H.Francken: eens

Communicatie is inderdaad zeer belangrijk. Men doet al veel, maar het kan en moet nog beter.

Geef uw reactie.

Paul: oneens

Oneens, dat ̶b̶l̶a̶n̶k̶e̶ witte klootjesvolk dat tot vier keer toe accepteert dat de overheid haar stem middels het referendum negeert, heeft niet beter verdiend dan gestuurd te worden door een dictatoriale overheid.
De realiteit is dat het blanke volk uitgeroeid wordt en de meesten laten het gewoon gebeuren. Dus nu ook niet janken!
Vooral niet naar wappies als Baudet e.d. luisteren een braaf opvolgen wat de NPO/RTL/DPG u opdraagt.
Succes met uw verdere misère.

Geef uw reactie.

RL: eens

Burgers niet betrekken is niet open en ook niet transparant. Gemeente zegt zelf, dat ze dat zijn. Zij handelen anders.

Geef uw reactie.

Wim: eens

het is een algemeen probleem dat er te weinig gecommuniceerde wordt met de burgers en dat beslissingen er door gejaagd worden , bijvoorbeeld het slopen van het bestaande ziekenhuis om een ander voorbeeld te noemen . beslissing is genomen en zal niet meer terug te draaien zijn maar het is te gek om los te lopen dat dit gebouw afgebroken wordt . de belofte van Vicurie
om veel disciplines terug te brengen kunnen we vergeten , dit zal heel weinig zijn , ze zijn nu al aan het uitstellen en dat zal nog wel langer gaan duren ., kijk waarvoor je nu al voor onnozele dingen naar Venlo moet , dit wordt zeker nog veel erger . wij zijn er het laatste half jaar gereld mee geconfronteerd en moeten soms met 2 afspraken per dag 2 maal per dag naar Venlo rijden , dus voor- en namiddag of 2 dagen op een rij , afspraken laten aansluiten kan niet , wat denk je hoe veel frustraties dit geeft voor de bewoners van Venray , niet te begrijpen maar je hoort hier niemand over . Pas kwam ik ik ziekenhuis Venray en alles was donker , moest wat afgeven maar er waren wel mensen daar , niemand wist waarom alles donker was . ze zijn Venray nu al aan het uitkleden want voor de onnozelste dingen moeten we al naar Venlo en dat wordt niet beter . hiermee moeten heel veel mensen uit Venray problemen mee hebben en dat wordt alleen maar erger . ook het gebouw wat hier staat , te gek om los te lopen om dit te slopen , waarom dure zorg ? misschien heel goed om hierover aan de bewoners van Venray een stelling te maken waar de mensen op kunnen reageren ??? dus door BURGERS VAN VENRAY .

Geef uw reactie.

Striepke : eens

Dit wordt de hoogste dat het college B&W zelf gaat inzien om met de burgers te communiceren. Vanuit de gemeente wordt er nauwelijks met de inwoners gecommuniceerd. Dit kan ik beamen omdat ik al meerdere malen een voorstel in belang v/d burger heb ingediend. Vrij recent omdat die plastic zakken met rode sticker i.v.m. andere inhoud worden opengetrokken en de ratten vrij spel hebben. Plaats containers bij de woning voor het plastic i.p.v. zakken. Zonder resultaat Blijkbaar heeft men vooraf al bepaalt wat het resultaat zal zijn.

Geef uw reactie.

Lisana: eens

Dan heb je niet meer dat gedoe over
huisvesting die er kost wat kost moet komen voor gelukszoekers die geen echte vluchtelingen zijn.
Wordt er eindelijk wat gedaan aan leegstaande winkels en verloedering van gebouwen

Geef uw reactie.

Corrie Kok: eens

In gesprek gaan met bewoners Venray in deze situatie wat betreft vluchtelingen en flexwoningen lijkt mij nogal wiedes. Openheid van zaken geven is eerlijkheid en vooral duidelijkheid een vereiste.
Ik hoop van harte dat de vluchtelingen uit de hele wereld een goede kans krijgen, weer een nieuwe toekomst
zien.

Geef uw reactie.

Henk Jansen: eens

Het is heel belangrijk om bij belangrijke besluiten de mensen goed te informeren wat de bedoeling is.
met openheid en goede informatie krijg je veel meer gedaan

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Meer met burgers communiceren. Geen advies buro s inschakelen Burgers zijn ook wijzemensen

Geef uw reactie.

Henk: eens

Ook eens lsteren naar de "gewone" burger, en niet steeds het commerciele belang van bedrijven voorop stellen.

Geef uw reactie.

JJJ: eens

Wil je mensen betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van je plannen zul je met ze in contact moeten treden, dat laatste is de uitdaging want op welke wijze, met welke middelen en door wie moet dat gebeuren. Goed communiceren is een vak apart en vlgs mij gebeurd dat (nog) met te weinig kennis van communicatie zaken. Volg eens een marketing cursus en leer wat de vijf "P" hierin kunnen betekenen.

Geef uw reactie.

Dijk: eens

Communiceren met de burgers vinden ze niet nodig.
Hebben zelf de wijsheid in pacht, denken ze.
Ook arrogantie komt teveel voor, zowel landelijk als gemeentelijk.
Vinden ze het gek dat de burger er genoeg van heeft en gaat protesteren.

Geef uw reactie.

Jan van der Velde : eens

Wat overheden alleen tijdens campagnes doen , "in het Veld werken " moet veel meer gedaan worden, laat jullie "smoelen" zien en ga in discussie en laat horen/zien wat jullie als college tot op heden waar gemaakt hebben van jullie beloftes.

Geef uw reactie.

Cor van de Kerkhof : eens

De burgers worden in zijn algemeenheid veel te weinig gehoord.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ik ben het hiermee eens omdat plannen eerst de wonende burgers aan gaat.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ik ben het hiermee eens omdat plannen eerst de wonende burgers aan gaat.

Geef uw reactie.

herman: eens

Dat is al jaren zo dat de burger niet of nauwelijks gehoord wordt, dat is bij de regering zo, dus denkt het lkandelijk bestuur er ook zo over.Meer luisteren naar de burger, die weten meer ,ze zien meer,en horen meer.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Natuurlijk moet het college beter overleggen met de burgers, daar zitten ze immers voor. Ze hebben een grote flater geslagen met de flexwoningen. Het draagvlak zal nu minimaal zijn. Niet echt handig.

Geef uw reactie.

H. Vonk: eens

Open en eerlijk communiceren is een must voor het college van B & W.

Het er snel even door willen drukken door de gemeenteraad, bijvoorbeeld inzake de flexwoningen, wekt argwaan en wantrouwen.
Het niet en/of onvoldoende vooraf informeren van betrokkenen geeft onnodig wrijving en onrust.

De verantwoordelijk wethouder kan dan wel naderhand excuses aanbieden, inzake de flexwoningen, maar ik heb de oprechtheid in zijn verhaal gemist.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Als je beweert als lokale overheid, dat je participatie hoog in het vaandel heb staan, en je doet vervolgens wat je externe en interne adviseur in fluistert, dan roep je terecht veel onnodige weerstand over je af. Als je de pijn verdeelt over de 13 dorpen en de wijken dan voorkom je getto vorming en krijgen kwetsbare groepen meer kansen om opgenomen te worden in een gemeenschap.

Geef uw reactie.

Ton: eens

Beter communiceren maar vooral beter luisteren naar bewoners
Alles is al van tevoren beslist en hierna vraagt men aan de brgers wat zij er van vinden
Dit oet andersom

Geef uw reactie.

Marij: eens

Beter communiceren, maar vooral ook luisteren. Daar zit hem vaak ook het probleem. De burger wordt niet serieus genomen en alles willen jullie ons door de strot duwen.

Geef uw reactie.

Ine: eens

Overleg vooraf voorkomt tegenstand

Geef uw reactie.

Besluit flexwoningen vraagt om breed overleg.
Het op een zo goed en duidelijk mogelijke manier overbrengen van je bedoelingen is een vak op zich. Ook het moment waarop je bepaalde plannen presenteert luistert heel nauw. Het......

Lees verder