ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De verdeling van 250 flexwoningen is eerlijk.

maandag, 19 juni 2023 18:11 De verdeling van 250 flexwoningen is eerlijk.

REACTIES

Oneens: eens

Mijn inziens is de balans niet goed tussen lokale woningzoekers en ontheemden. 50/50 zou mijn inziens beter zijn.
Ik ben überhaupt geen voorstander van flexwoningen. Op korte termijn los je problemen op, maar wordt er ook gekeken naar de lange termijn? Nederland heeft veel problemen in verband met tekort aan ruimte. Bekijk deze kritisch voor de lange termijn en maak geen overhaaste beslissingen voor de korte termijn. Bedenk ook wat de gevolgen zijn om deze (veelal getraumatiseerde) mensen bij elkaar in een soort commune te plaatsen. Kleinere aantallen verdeeld over meerdere locaties in de diverse wijken en kerkdorpen (niet concentreren op 3 locaties) is veel beter voor de integratie van de ontheemden en het draagvlak van de lokale woningzoekers en omwonenden. Onderzoek de mogelijkheid en het draagvlak van bijvoorbeeld 15 kleinschalige locaties, ook al moet je hiervoor meer investeren.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Aanleiding was invulling geven aan de spreidingswet voordat Venray (heel misschien) wordt aangewezen. Die wet is er niet en komt er voorlopig ook niet. Laten we eerst maar ns hierop wachten. Of is de daadwerkelijke reden toch anders maar leuk op deze manier verpakt.

Tevens kan bij ieder (bouwproject) bezwaar worden gemaakt, ook hierbij heeft de burger deze mogelijkheid niet gekregen en diende het afgedwongen te worden.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Schandalig, zoiets hoor je in overleg met de inwoners te doen.
Niet opdringen als een dictator.

Geef uw reactie.

J bos: oneens

De omvang van het project in Oirlo en de Brabander is buiten proportioneel.

Risicovorming op”Banlieue” escalaties als de samenstelling van de groep niet gecombineerd kan worden met integratie. Zeker als er uitzicht is op huizen van 450-750K kan dit niet helpen…

Geef uw reactie.

Vol=Vol: oneens

Vraag je eerst eens even af waarom deze mensen naar Nederland komen en niet in de andere landen blijven waar ze als eerste doorheen komen voordat ze hier zijn.
Juist omdat ze in die landen niets krijgen en hier krijgen ze alles. En wij moeten maar meer belasting gaan betalen en op alles moet worden bezuinigd. Dus gewoon grenzen dicht houden en die woningen voor Nederlanders bouwen die al jaren aan het wachten zijn.

Geef uw reactie.

Onbekend : eens

Als ik de reacties lees van de mensen "oneens" moet ik een beetje lachen. Heb jullie allemaal niet gehoord toen de AZC's in Blitterswijck kwamen. En ga nu eens kijken wat er woont in Blitterswijck. Meer dan genoeg.......en nu hoor je niks

Geef uw reactie.

Bram k.: oneens

De verdeling kan veel beter door het op meerdere locaties te plaatsen

Geef uw reactie.

Mark Flemmen: eens

Prima idee! Prima plek, geen problemen mee!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens reageert op Mark Flemmen : eens

Zeker niet in jouw achtertuin.

Geef uw reactie.

Chantal Verbruggen: eens

Genoeg plek op de plekken. En tussen de mensen in de wijk zorgt voor een sociaal beleid. Iedereen heeft recht op een normaal leven. Mensen die daar in de buurt wonen moeten er ook gewoon mee omgaan en niet alleen aan zichzelf denken.

Geef uw reactie.

Jan zakkie : oneens reageert op Chantal Verbruggen : eens

Zeker niks anders kunnen krijgen dan een asielzoeker. Links kutje

Geef uw reactie.

Marc Keijsers: oneens

Meer kleine plaatsen eerlijker en gezonder

Geef uw reactie.

Arno Coenders: oneens

Als je dit op een sociale manier wilt aanpakken zul je gebruik moeten maken van spreiding. Zowel voor woningzoekenden als voor wijken/dorpen is dit veel prettiger. Op die manier realiseer je integratie en sociale cohesie ipv spanningen en concentratie op enkele plekken. Dat het kan bewijst casuïstiek uit andere regio’s. Vraag is of de raad de bewoners op 1 zet of de financiën om het exploitabel te krijgen. Geld is niet alles in deze gevoelige materie en ik vraag me af of er alleen gekeken wordt naar het primaire kostenplaatje of de ‘Total cost of ownership’.

Geef uw reactie.

Nicolet: oneens

Nee de verdeling tussen lokale woningzoekenden en ontheemden is niet goed. En dat is volgens mij waar we hier voor stemmen. De vraagstelling is helemaal niet duidelijk, en dus kan je jullie Poll op meerdere manieren uitleggen. En aan de reacties te zien doen heel veel mensen dit ook.
Je moet je vooral afvragen of de “normale” lokale woningzoekende wel op een dergelijke locatie wil wonen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld de starters op de woningmarkt, een gescheiden ouder met kinderen, iemand die voor zijn werk heeft moeten verhuizen. Op een dergelijk grootschalige locatie met het karakter van een kamp. Samen met mensen die in meer of mindere mate in een uitzichtloze situatie zitten. Dat de omwonende erbij betrokken zijn is klinkklare onzin. Dat hadden jullie kunnen weten gezien de vele reacties op deze plannen. Er is haast geboden volgens de gemeente maar na bijna 2 weken is er nog geen enkel initiatief vanuit de gemeente gekomen. Ik denk dat de meeste bewoners open staan voor tijdelijk opvang. Mits kleinschalig en mits we naast ontheemden inderdaad ook de echte lokale woningzoekenden gaan bedienen.

Geef uw reactie.

Nicolet: eens

Nee de verdeling tussen lokale woningzoekenden en ontheemden is niet goed. En dat is volgens mij waar we hier voor stemmen. De vraagstelling is niet helemaal duidelijk, en dus kan je jullie Poll op meerdere manieren uitleggen. En aan de reacties te zien doen heel veel mensen dit ook.
Je moet je vooral afvragen of de “normale” lokale woningzoekende wel op een dergelijke locatie wil wonen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld de starters op de woningmarkt, een gescheiden ouder met kinderen, iemand die voor zijn werk heeft moeten verhuizen. Op een dergelijk grootschalige locatie met het karakter van een kamp. Samen met mensen die in meer of mindere mate in een uitzichtloze situatie zitten. Dat de omwonende erbij betrokken zijn is klinkklare onzin. Dat hadden jullie kunnen weten gezien de vele reacties op deze plannen. Er is haast geboden volgens de gemeente maar na bijna 2 weken is er nog geen enkel initiatief vanuit de gemeente gekomen. Ik denk dat de meeste bewoners open staan voor tijdelijk opvang. Mits kleinschalig en mits we naast ontheemden inderdaad ook de echte lokale woningzoekenden gaan bedienen.

Geef uw reactie.

Nicolet: eens reageert op Nicolet : eens

Ik heb ineens gestemd heel raar dit

Geef uw reactie.

Nicolet: oneens reageert op Nicolet : eens

Oneens gestemd.

Geef uw reactie.

Jessica Lomme : oneens

Ik ben het er niet mee eens. Ten eerste zijn er nog meer dan genoeg gemeentes die nog niemand opgevangen hebben. Laten die eerst hun rol pakken alvorens de gemeente Venray die rol (wederom) op zich gaat nemen. Spreidingswet is er nog niet doorheen! En alle groepen bij elkaar centreren gaat de integratie tegen. Dit kan alleen maar problemen opleveren voor de toekomst. Dit kan een wijk al de Brabander niet gebruiken, veiligheid voor onze kinderen zou voorop moeten staan!

Geef uw reactie.

Yvonne: eens

Bij verdeling over de wijken en kerkdorpen kunnen mensen gemakkelijker integreren. De kans op succes is dan groter. Het bij elkaar plaatsen van mensen op een paar locaties zorgt voor weerstand bij de bewoners en gevoelens van onveiligheid. Het doel zou moeten zijn om te kijken hoe vluchtelingen goed kunnen integreren in onze samenleving en op welke manier dat zou kunnen. Het maken van een keuze is niet gemakkelijk, maar mag niet gebaseerd zijn op.b.v snelheid en gemak. Dit kan nadeliger zijn voor de samenleving op lange termijn.

Geef uw reactie.

Margaret Wijnands: oneens

Zolang het bedoelt is voor lokale bewoners ben ik het er mee eens ..er zijn zoveel jonge woning zoekers die de prioriteit hebben.

Geef uw reactie.

Tim: oneens

Teveel op de 3 locaties meer spreiding zodat participatie in de samenleving plaats kan vinden

Geef uw reactie.

Ton van Hest: oneens

De ontsluiting, beheer en lokatie is onvoldoende gecommuniceerd met de burgers.
Het wordt ons "door de strot geduwd'
Naast het toegenomen inbraakpreventie en daarna zwakke handeling van de gemeente is zo'n aantal (260 x (3) ) de kans op crimineel gebeuren te groot.
Locaties én aantallen zijn volstrekt ontoelaatbaar.
Mvg
Ton

Geef uw reactie.

rob_van_den_broek@hotmail.com: oneens

Te massaal, er zal geen sociale cohesie plaatsvinden. Dit is zowel nadelig voor de direct omwonenden als voor de nieuwe bewoners.

Geef uw reactie.

Bart Gertzen : oneens

Grootschalige locaties buitenwijks met sociale kwetsbare groepen mensen bij elkaar plaatsen is buitengewoon onverstandig en is vragen om problemen.
Kleinschalige inbouw (inbreiding) van beperkt aantal flexwoningen binnen geïntegreerde samenleving wat past binnen de grootte van dorpen en wijken juich ik alleen maar toe!

Geef uw reactie.

F. Smits: oneens

Mensen moeten een plek krijgen waar dat ze met rust kunnen wonen. Toekomst mogen en kunnen opbouwen.
Persoonlijk vind ik de spreiding over 3 locaties met deze hoge aantallen een niet heel handige spreiding. Eens, de ruimte is er maar voor de integratie zou een grotere verdeling (over meerdere locaties) beter tot zijn recht komen.

Geef uw reactie.

M.: oneens

De aantallen van de diverse doelgroepen zijn teveel om te verdelen over deze 3 locaties. OF minder aantallen OF meer locaties dat is mijn mening. En meer transparantie vanuit de Gemeente over de verdere ontwikkelingen zou ook wenselijk zijn

Geef uw reactie.

Bas van Noije: oneens

De spreidingswet impliceert dat we de lasten moeten spreiden. Spreiden over drie locaties is onvoldoende. Wil men kans op integratie, dan moet mijn kleine groepen van niet meer dan 10 personen per locatie hanteren. Dit is ook de eerlijkste optie voor de mensen die lasten moeten gaan dragen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Beste heer, mevrouw,

Dat er op dit moment sprake is van een woningtekort is algemeen bekend. Alleen tot op heden heeft de gemeente Venray de verdeling en het aantal flexwoningen niet onderbouwd door middel van een gedegen en transparant onderzoek dan wel op basis van wet- en regelgeving. Op dit moment is er geen wet- en regelgeving aanwezig waaruit blijkt dat de gemeente Venray deze flexwoningen voor deze doelgroepen moet bouwen. Een onderzoek naar de aantallen wordt door de gemeente Venray tot op heden niet verstrekt. Eerst dient inzichtelijk gemaakt te worden op welke grond (wet-en regelgeving) deze groepen personen in de gemeente Venray geplaatst moeten worden. Daarna dient het aantal juist berekend te worden. Vervolgens dient een gedegen en transparant onderzoek plaats te vinden naar de locatiekeuzes, waarbij een omgevingsdialoog plaats moet vinden. Hierbij dient de gemeente Venray rekening te houden met de vele onderzoeken die al zijn gedaan over het meer spreiden van deze groepen personen voor een betere integratie.

Geef uw reactie.

Anoniem: oneens

Zorg maar voor de venraynaren .
Venray heeft al genoeg gedaan en nu is het klaar...
Alle plannen in de prullenbak ermee.

Geef uw reactie.

L.: oneens

Spreiding is wenselijk om de impact op wijken/dorpen zo klein mogelijk te houden.

Geef uw reactie.

Direct getroffene: oneens

Er wordt een gering aantal burgers onevenredig hard getroffen door dit besluit (overlast, onduidelijkheid voor 15 jaar, financieel, veiligheid). Dit kan en mag, maar dan dient de gemeente deze burgers te compenseren op een manier zoals de getroffen burgers dat wensen. De middelen hiervoor zullen opgebracht dienen te worden door de burgers die niet getroffen worden. Eigenlijk is het heel simpel. Ik ben benieuwd of de mensen die de verdeling nu eerlijk vinden ook bereid zijn om offers te brengen. Indien ja dan is volgens mij de discussie snel opgelost en kunnen deze flexwoningen snel gerealiseerd worden.

Geef uw reactie.

Marc Keijsers: eens reageert op Direct getroffene : oneens

Prima verwoord

Geef uw reactie.

Marc Keijsers: oneens reageert op Marc Keijsers : eens

Wat een vreemd systeen

Geef uw reactie.

TENG: oneens

Zoon mooie woningen krijgt een Venraaier niet , die krijgt een woning die al jaren is uitgeleeft...

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

We hebben al genoeg gelukzoekers en profiteurs in Nederland

Geef uw reactie.

V. R. Olijk: eens

Op de gevonden plekken is ruimte en het is niet te ver van de voorzieningen. Van iedereen mag verwacht worden dat ze een steentje bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Bovendien veroorzaken asielzoekers en arbeidsmigranten weinig problemen in de gemeente Venray.

Geef uw reactie.

*: oneens

Te veel per locatie wat voor onrust zorgt.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Spreekersplein was al duidelijk

Geef uw reactie.

L: oneens

Deze kwetsbare mensen zijn welkom, maar niet op een grote hoop bij elkaar maar verdeeld door alle dorpen en wijken. En wat voorzieningen betreft, er rijden bussen. En met de fiets kan ook.

Geef uw reactie.

Frans: oneens

Grote groepen mensen die in de kwetsbaarste tijd van hun leven zijn moeten NIET in een grote wijk bij elkaar geplaatst worden. Zij kunnen zich daardoor niet ontwikkelen tot een goed reïntegreerde burger. Laat staan dat eventuele kinderen dat kunnen. Dit is bekend vanuit historie en wordt gestaafd door vele onderzoeken. Dus opvang ja, maar dan in bestaande wijken in heel Venray en dorpen. Dan is er draagvlak en dan hebben kwetsbaren een goede start als burger.

Geef uw reactie.

Jacco: oneens

Grote concentraties is niet wenselijk omdit de bewoonbaarheid vd wijk/locatie teveel beinvloed en veranderd. De Gemeente moet kijken naar opsplitsen in kleinere groepen, verspreid over meer kerkdorpen en Venray zelf.

Geef uw reactie.

Robert: oneens

Met zo'n aantallen is verdeling over de diverse dorpen beter acceptabel. Bouw tevens voor de woningzoekende jongeren dit soort kleinere woningen, maar dan niet in hetzelfde gebied, dit om leegstand of niet accepteren te voorkomen.

Geef uw reactie.

Rob Grootjans : eens

Het is lastig om tot een evenwichtige & eerlijke verdeling te komen. Laten we het vooral proberen & gaandeweg lossen we de problemen op.
Woningnood is een probleem wat al tientallen jaren bestaat, dat is geen reden om mensen van buitenaf te huisvesten.
Er zijn veel redenen om te vluchten, dat doen ,ensen niet voor hun plezier. En ja, ook die mensen hebben een mobiele telefoon & zelfs geld.
Goh, net als wij, gek hè, hoe denk je anders op pad te kunnen gaan.
Laten we eens beginnen met begrip voor elkaar op te brengen, dan komen we er best uit, praten & in oplossingen werken.

Geef uw reactie.

Henk : oneens

Ik ben het in zover eens dat de Echte asielzoeker welkom is maar de gelukzoekers beter thuis kunnen blijven .
Ook vind ik dat in het land van herkomst iets gedaan moet worden soort van opvang .
Degene die hier zijn aan het werk zetten VEEL minder criminaliteit .
Als deze aan het werk gezet worden brengen ze tenminste hun eigen kosten op wat ook weer goed is voor de economie

Geef uw reactie.

Hans : oneens

Ik vind dat er eerst maar eens genoeg huisjes klaar staan voor onze kinderen want die pissen allemaal naast de pot

Geef uw reactie.

Monique. : oneens

Wat een moeilijke vraag is dit.
De verhouding mbt oirlo, is duidelijk, teveel voor zo een klein dorp, dat mag minder, maar als ik de reacties hier lees!
Het doet mij denken aan jaren geleden Toen ik ned.les gaf aan vluchtelingen in het roekenbos in blitterswijck.
Mededorpsbewoners vroegen mij,hoe ik het in mijn hoofd haalde om les te geven aan dat tuig,
Tuig? Ik dacht aan die moedertjes die huis en haard moesten ontvluchten met hun kinderen, de onderwijzeressen, de winkeliers, en de verpleegkundige die zich in mijn armen lied vallen, en huilend van blijdschap riep, Monique ik krijg een huis, een echt huis, met een keuken en een kraan waar schoon water uit komt,alleen voor ons gezin.na zoveel jaren van de ene vluchtelingenkamp na de ander.
Voor diegene dit dit weer zo makkelijk roepen,moeten we daar nee tegen zeggen?
Voor de duidelijkheid, Ik wil die gelukzoekers ook niet.ik kijk ook fronsend naar ter Apel, maar hebben we last gehad van die paar honderd mannen in oostrum?
Gemeente prop ze niet allemaal bij elkaar, zoek meer kleinere plekken, bekijk venray nog eens met een loep.
Laat oirlo en oostrum met rust.of doe het daar kleinschalig.
En vooral.
Laten we een beetje lief zijn voor elkaar.

Geef uw reactie.

Ge: oneens

Ik denk niet dat de venrayse jongeren tussen al die gelukzoekers willen wonen
zorg eerst voor de lokale woningzoekende als er dan nog ruimte is kunnen we anderen na strenge selektie helpen
Nederland is vol

Geef uw reactie.

Henk Jansen: eens

we zullen allen er wat voor over hebben om de woningzoekende een plek te geven,liefst in de de buurt waar voor hun voorzieningen zijn.

Geef uw reactie.

Joos L.: oneens

opvang en huisvesting voor verschillende doelgroepen moet ook in Venray van de grond komen.
Hierbij dient naar een goede verdeling gekomen te worden over alle dorpen en wijken.
Met name in den Brabander, Veltum en in Vlakwater moeten net als in andere wijken of dorpen huisvesting voor doelgroepen komen. Ook dorpen die nu nog niet "bedeeld" zijn moeten een bijdrage leveren. Dorpen die al altijd vooraan hebben gestaan met het oplossen van huisvestingsproblemen moeten nu eens een keer ontzien worden. Oostrum is zo'n dorp dat nooit moeilijk heeft gedaan en nu terecht een keer op de trom slaat. Dit dorp mag gerust eens achter in de rij staan wat opvang betreft.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Omdat de mensen verdeeld moeten worden onder alle kerk dorpen van Venray

Geef uw reactie.

Martin : oneens

Natuurlijk is deze verdeling niet ‘eerlijk’.
Zowel voor de asielzoekers áls voor de omwonenden.
Uiteraard moeten we asielzoekers helpen met onderdak, maar ook zowel mans zijn om gelukszoekers linea recta terug te sturen.
Verder is een verdeling in centra om veel redenen een slecht idee. De massaliteit geeft een gevoel van onbehagen. Het frustreert ‘inburgering’. En de (nationale met name) overheid moet echt andere regels hanteren aan werken! Als mensen werk, een doel, en sociale contacten hebben met Venrayenaren dan integreert men beter en sneller.
Niemand allochtoon zowel als autochtoon kan en zal zich in een groep verschuilen, denk ik.

Geef uw reactie.

Lisana: oneens

Kijk eens hoeveel arbeidsmigranten er al in Venray en de kerkdorpen wonen.
Meer in menig dorp dan eigen dorpelingen. Het kan en mag allemaal in ons " dorp".
Wie garandeert ons dat deze " ontheemden" niet ook naar NL zijn gekomen omdat ze gehoord hebben dat het allemaal voor ze geregeld wordt?
Het is KLAAR!! Kunnen we nu een voor eigen volk gaan bouwen?

Geef uw reactie.

Wim: eens

Geen goede stelling. Eens of oneens . De gemeente venray moet de lasten wel zoveel mogelijk verdelen, maar hoe doe je dat? Is onmogelijk. Je kunt mensen toch niet plaatsen in dorpen waar geen voorzieningen zijn, ver van alles af. Dan vallen een aantal dorpen al af. Wellicht wel verdelen over alle Venrayse wijken, zodat integratie beter mogelijk is. Verder Leunen, ysselsteyn, Oostrum, Wanssum, oirlo en Met welk, elk met een beperkt aantal woningen van 5 tot 10 stuks. Al deze dorpen hebben voorzieningen of op redelijke afstand zijn er voorzieningen. De gemeente had veel ellende kunnen voorkomen als ze voldoende betaalbare woningen gebouwd zou hebben. Alles is of wordt ook nog eens vertraagd door bezwaarmakers. Hierdoor schiet dit niet op. Dus snel voldoende
woningen bouwen in de sociale huur. En stop met bezwaar maken. Eerlijk verdelen kan dus niet. Maar wel plaatsen binnen redelijke afstand van winkels en gemeenschapsvoorzieningen. Laat wijkraden en dorpsraden hier een rol in vervullen als vertegenwoordiger van de bewoners. Alle venrayse wijken, dus ook Vlakwater !!!

Geef uw reactie.

Corrie Kok: eens

En vluchteling is een mens in nood. Waar iemand vandaan komt doet er niet toe. Het gaat om de opvang van de noodlijdende mens. Nederland behoort tot een van de rijkste landen van de wereld, dat geldt zeker niet voor deze vluchtelingen. Bang zijn voor je medemens? Ja er zijn profiteurs, die kom je overal tegen. Waar het om gaat is de hulp bieden aan deze vluchtelingen. In welke vorm dan ook. Er zijn genoeg plaatsen in Limburg waar er geen overlast wordt veroorzaakt. Het is een besluit van de gemeente zelf die toch wat beter behoort op te letten waar en wanneer de flexwoningen worden gebouwd. En luisteren naar de eigen inwoners lijkt mij een goed begin.

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: eens

Laten we proberen weer wat tolerantie te kweken bij onszelf. Geef meer mensen een menswaardig bestaan.
Wel vind ik dat er veel last bij Oostrum wordt gelegd. Zowel richting Oirlo als richting Venray flexwoningen plaatsen geeft toch wel veel extra druk. Bovendien lijkt de verhouding bij Oirlo qua woningen t.o.v. aantal bewoners ook niet in verhouding met de andere plekken. 290 bewoners in 70 woningen, dat is gemiddeld per woning i.p.v. 3 op de andere locaties. Misschien toch nog eens kijken naar andere plekken binnen onze gemeente?

Geef uw reactie.

gewoon: oneens

waarom niet evenredig verdeeld over alle dorpen en Venray"se wijken zoals aan de Driel ,st Anna terrein, Wilhelmina straat, Leunen Heide , Veulen ,IJsselstein , waarom altijd [bv] Oostrum .
mensen niet massaal bij elkaar laten wonen intigeren ze nooit
waarom een hek of afrastering om een woon gebied?

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Gen spreiding in de totale gemeente. Onevenredige belasting op 2 kerkdorpen. Absoluut oneerlijk verdeeld!

Geef uw reactie.

Dijk: oneens

Er loopt in Venray al genoeg rond uit andere landen.
Zorg eerst voor de Nederlanders die hard werken en veel betalen.
Stuur veilige Landers a.u.b terug.
Alleen maar overlast en veel geld.

Geef uw reactie.

Leo: eens

Ik kan het eens, of oneens zijn met de stelling. Het gaat erom wat de gemeente met de reacties doet. Ik constateer veel emoties van mensen die reageren. Vooral veel boosheid betreffende eigen woningzoekenden. Woningen zijn er niet, ondanks alle plannen die de gemeente beschrijft (plannen van op geld beluste projectontwikkelaars en armlastige woningcorporaties, maar die bouwen niet of niet voldoende voor lagere inkomens..
De flexwoningen staan los van de woningbouwproblematiek voor met name jongeren. Asielzoekers moeten ook fatsoenlijk worden gehuisvest, alleen op welke locatie. En wat doen wij als gemeenschap met de soms erbarmelijke woontoestanden voor arbeidsmigranten? Het probleem is heel complex, maar in mijn ogen is het een goedplan, alleen de communicatie met omwonenden kan beter. Of zoek een andere locatie. Maar wij tolerante Nederlanders roepen allemaal nimb. Jammer

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

MENSEN hebben een dak boven hun hoofd nodig

Geef uw reactie.

Cor van de Kerkhof : oneens

Je jaagt de eigen bevolking tegen je in. Kijk naar de eigen woonbehoefte van de lokale bevolking en handel ernaar, daarna is het goed om flexwoningen beschikbaar te stellen voor echte vluchtelingen.

Geef uw reactie.

Janssen: oneens

Venray vangt al zoveel meer op. TBS, GGZ, verslaving, arbeidsmigranten, asielzoekers, Oekraïners etc.
De hulpdiensten geven zelf al langere tijd aan hun werk door bovenstaande niet meer naR behoren kunnen doen. Ze hebben tegenwoordig de handen alleen al vol met verwarde mensen en mensen terugzoeken die per ongeluk naar buiten zijn gekomen of met de spoorzoekers etc.

Geef uw reactie.

nl: oneens

eerst eens woningen voor eigen mensen.Nederland is geen Nederland meer is een allemans land

Geef uw reactie.

herman: oneens

Laat eerst eens woningen vrij komen voor onze eigen mensen,en dan alleen opvang voor echte asielzoekers en niet voor die gelukszoekers,Stuur die eens terug naar hun eigen land,die wel veilig zijn,dan heeft niemand problemen mee,en de kans is voor onze eigen mensen dan ook gunstiger,en niet in een van de kerkdorpen,das gewoon onmogelijk.

Geef uw reactie.

×: eens reageert op herman : oneens

Inderdaad daar waat het veilig is, kunnen mensen gewoon terugkeren naar hun eigen land. Voor iedereen beter.

Geef uw reactie.

RL: oneens

Het zijn teveel, aantallen, venray vangt al genoeg ontheemden op, meer dan 140 gemeenten doen nog helemaal niks. Integratie van de ontheemden zie ik niet in de plannen. Niet kiezen voor grote locaties. Verdelen over venray naar wijk en kerkdorpen. Niet alleen laten komen, net zo belangrijk is opbouwen van een bestaan. Dat bestaan wordt voor minder bedeelden steeds lastiger om hoofd boven water te houden. Zorgelijke ontwikkelingen.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Ik vind de verdeling ok , ben wel van mening dat men dan wel alleen voor de woningen moet kiezen "woonlaag met verdieping" en niet voor de 3 woonlagen en 2 woonlagen optie. Ik woon zelf in Venray in een gedeelte waar vele culturen al gezamenlijk tussen elkaar wonen , ben daarom wel ook van mening dat Venray zelf de beste plaats zou zijn dan om de statushouders daar in woningen te plaatsen en niet in een van de kerkdorpen , denk dat de statushouders daar zich ook fijner zullen voelen , omdat Venray zelf natuurlijk al vele culturen heeft in hun samenleving.

Geef uw reactie.

Henri : oneens

Oneens, omdat het totale nonsens zijn om voor vele veilige landers of alleen al die kerels zonder vrouwen, de "gelukzoekers" hier "tijdelijke" flexwonigen te bouwen!? Registreer eens hoeveel Nederlanders woningbehoevend zijn, hoe lang al en waarom daar jaren lang niks voor gedaan wordt!? En zie dan wat voor verdeling er nu wordt aangeboden!? En wat is het plan als het toch misgaat met deze " asielzoekers" net als in Ter Apel!? Is deze verdeling dan een foutje van de gemeente!? Domme idiote plannen met een nog dommere verdeling.

Geef uw reactie.

Pim: oneens

Ik durf te wedden dat waar nu de woningen al geplaatst zijn dat er geen enkele plaatselijke inwoner daar woont alleen maar buitenlanders/asielzoekers. Dit heeft alles te maken dat de gemeente hieraan verdiend anders doen ze dit niet. Gemeente Venray heeft al genoeg asielzoekers c.q. Oekraïners die ze opvangen. Ik wil wel eens weten hoeveel de gemeente hiervoor ontvangt.

Geef uw reactie.

Henk: oneens

De oneerlijke verdeling voor jonge woningzoekende.

Geef uw reactie.

Henk: oneens

Waarom zo weinig woningen naar eigen woningzoekende. Bekijk de inschrijvingen voor een woning , meestal boven de 300en er is dan maar een woning.

Geef uw reactie.

Marian : eens

Ze zullen ergens moeten verblijven. Wel hoop ik dat er een gezonde verdeling is in samenstelling.
Op alle locaties gezinnen, singles, stellen en urgent woningzoekenden.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

De woningen rondom de flexwoningen dalen in prijs. Waarom zo dichtbij de dure nieuwbouw
De jongeren hebben gespaard en nu dit. Eerts beter en langduriger overleg met de omwonenden

Mooie locatie met veel ruimte zou het Anna park zijn. Of industrieterrein terrein.
Venray heeft al veel zorg en opvang locaties. Dat men in de wijken hierop tegen is, is begrijpelijk naar aanleiding van alle gebeurtenissen in het land.

Geef uw reactie.

Natascha: eens

Ze hadden eerst met de omwonenden moeten praten! Dat zeker. Maar al die vooroordelen… je zult maar moeten vluchten voor een oorlog en alles achter moeten laten…als het omgedraaid zou zijn, zouden we ook opgevangen willen worden.

Geef uw reactie.

Peter Janssen: oneens

Als er nu meer vaart gemaakt wordt met de verplaatsing van het bestaande ziekenhuis aan de Merseloseweg.
Naar een nieuwe locatie.
Dan kunnen alle mensen en nog extra woningzoekende op in het bestaande ziekenhuis geplaatst worden.
Daar zijn voldoende kamers in, en alle nuts voorzieningen zijn aanwezig.
Vergt wel extra onderhoud en service voor de nieuwe inwoners.
Maar zal zeker goedkoper zijn dan nieuwe flex woningen te gaan bouwen en de nuts voorzieningen.
plus de parkeervoorzieningen zijn ook al aanwezig bij het ziekenhuis.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

De wethouder had eerst met de bewoners moeten praten, dat is duidelijk. Ik word echter misselijk van alle vooroordelen die mensen hebben over hun medemens. Je zal maar moeten vluchten voor een oorlog, alles achterlatend en dan niet welkom zijn in een ver land, vreselijk. Laten we een beetje menselijk blijven.

Geef uw reactie.

Marij: oneens

Die flexwoningen zouden 100% naar eigen burgers moeten gaan. We hebben al genoeg in Venray, van asieleisers, arbeidsmigranten en Vincent van Gogh cliënten, waarvan vele bewoners al her en der in opgekochte en/of in volledig opgeknapte woningen zitten. Woningen die eigen hardwerkende burgers ook goed konden gebruiken. Alles wordt uit de kast getrokken, om deze groepen van hier tot Tokio te pamperen. Dit moet maar eens afgelopen zijn.

Geef uw reactie.

Ano: oneens

Absoluut oneens. En omwonende betrokken??? Ik neem aan dat de standpunten op het sprekersplein duidelijk genoeg waren on te weten dat deze stelling overbodig is.

Geef uw reactie.

Er komen 250 flexwoningen op drie locaties.
Een flexwoning is een flexibele, kleine woning die bedoeld is voor mensen die snel huisvesting nodig hebben.
De gemeente Venray heeft een plan dat 250 flexwoningen omvat, verdeeld over drie locaties elk bedoeld voor verschillende groepen woningzoekenden.......

Lees verder