ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De Venrayse horeca reageert

vrijdag, 20 januari 2023 09:56 De Venrayse horeca reageert

De stelling “Op carnavalszaterdag moeten de pleinen in het centrum vrij toegankelijk zijn” is eenvoudig met “ja" te beantwoorden en dit kan ook eenvoudig gerealiseerd worden. Wanneer we met z’n allen besluiten dat we niet komen, geen Roetsj en geen Iensjekke vieren, dan zijn de pleinen gratis toegankelijk. Dit wordt echter lastiger wanneer we de vastelaovend in Venray willen openen zoals we dat de afgelopen jaren gewend zijn. Ook dan kan het antwoord “ja” zijn maar dan moet je een partij vinden die een aanzienlijk verlies, of in ieder geval een groot risico daartoe, durft te nemen.

Voor Vastelaovesvereniging de Pielhaas werd dit risico te groot vandaar dat wij met hen in gesprek zijn gekomen om dit risico van hen over te nemen. Het uitgangspunt was om alle dagen gratis toegang te hebben op de pleinen. Gaandeweg de rit, in december 2022, werd echter duidelijk dat de kosten, en daarmee de risico’s, dusdanig hoog werden dat het niet meer verantwoord werd om het uitgangspunt “alles moet gratis” te blijven hanteren. Die wetenschap hebben we teruggelegd naar De Pielhaas en we hebben in goed overleg besloten entree te gaan heffen voor de evenementen op de zaterdag, waarbij we in De Schouwburg vanaf 16:00 uur een gratis toegankelijk programma aanbieden voor hen die niet in staat zijn een kaartje te bemachtigen.

De kosten zijn zo hoog omdat wij, voor 8500 personen, een evenement organiseren in een omgeving die daar niet op ingericht is. Barren, hekken, verlichting, geluid, communicatie, toiletten, etc., alles huren we in en plaatsen we voor een paar dagen in het centrum van Venray. De voorschriften voor beveiliging en EHBO vanuit de veiligheidsregio brengen ieder jaar, vanwege het groeiend aantal bezoekers én verscherping van de maatregelen, hogere kosten met zich mee.

Maar waarom kon het andere jaren dan wel gratis? Dat kon eigenlijk niet, De Pielhaas leed al jarenlang een structureel verlies op de organisatie van de Roetsj en het Iensjekke. Dat verlies werd gedekt door andere inkomsten van de vereniging.

Het antwoord dat wij, als organiserende horeca, geven is: “Wanneer wij de vastelaovend met duizenden mensen in het centrum van Venray willen openen dan is dat alleen mogelijk met een bijdrage van de bezoekers”.

Met vriendelijke groet,

Koninkloijke Horeca Nedrland, afdeling Venray.