ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het huidige ziekenhuis is uitermate geschikt als permanente locatie voor de opvang van asielzoekers.

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met zondag, 29 november -0001

EENS ONEENS
woensdag, 14 december 2022 16:00 Het huidige ziekenhuis is uitermate geschikt als permanente locatie voor de opvang van asielzoekers.

Waarom moet het ziekenhuis in Venray zonodig worden gesloopt ?

Dat VieCuri besloten heeft het ziekenhuis aan de Merseloseweg te sluiten is inmiddels bekend. Een aderlating voor de gezondheidszorg in Venray die helaas niet te voorkomen is. Daarvoor in de plaats komt er een dependance in De Wieënhof.
De bedoeling van VieCuri is om het hele terrein aan de Merseloseweg, m.u.v. het Hospice Zenith, te verkopen aan een projectontwikkelaar om daar woningbouw te realiseren.

Het is niet uit te sluiten dat zo’n ontwikkelaar rendement uit zijn investering wil halen door op die plek zoveel mogelijk woningen te realiseren. De gemeente wil zelfs daaraan haar medewerking verlenen.
Het zou in dat verband echter doodjammer zijn als het ziekenhuis zou moeten worden gesloopt, enkel en alleen om voor VieCuri een zo hoog mogelijke opbrengst van de verkoop te bewerkstelligen.
Het is om andere redenen jammer. Immers – in tegenspraak met wat de directie van VieCuri beweert – heeft het ziekenhuis nog een zekere waarde. Het mag dan wellicht zo zijn dat het gebouw boekhoudkundig is afgeschreven, maar dat betekent geenszins dat het om die reden zomaar dient te worden afgebroken.
Met name in de hoogbouw aan de Merseloseweg is de buitengevel voorzien van nieuwe geïsoleerde aluminium ramen met geïsoleerd dubbel glas en buitenzonwering. De kamers zijn allen voorzien van de nodige sanitaire voorzieningen, welke dus zeker bruikbaar blijven voor een andere invulling van het pand.
Sloop van het gehele, voor Venray ook beeldbepalende, pand betekent kapitaalvernietiging.
Om die reden kan misschien beter gezocht worden naar een andere gebruiksmogelijkheid voor het pand. Twee verpleegkamers kunnen wellicht worden samengevoegd tot een kleine woonkamer met slaapkamer. In de huidige tijd is er immers behoefte aan kleinschalig wonen, voor starters en eenpersoonshuishoudens.

Een geheel andere mogelijkheid zou zijn om de hoogbouw geschikt te maken voor de opvang van asielzoekers. Voor die in omvang toenemende groep vluchtelingen, is er een landelijk tekort aan opvang. De Stichting Burgers van Venray wil daarom de mening van de inwoners van Venray vragen hoe men denkt over het huisvesten van asielzoekers in de toekomst, met name als het gaat om een permanente opvang.
Zij nodigt u uit om gedurende de maand januari te reageren op de stelling: Het huidige ziekenhuis is uitermate geschikt als permanente locatie voor de opvang van asielzoekers.
Op deze website kunt u aangeven het hiermee eens of oneens te zijn en eventueel uw standpunt toelichten.

REACTIES

Ine Juffermans : oneens

Er zijn al genoeg opvang huizen voor asielzoekers. Maak hier aub een HAP van. Nu moeten alle mensen uit venray telkens naar venlo rijden. Ook snachts. Heb het al zo vaak meegemaakt. Er is parkeerplaats. Maak hier een kleine eerste hulp van. Boven kunnen mooi onze eigen bejaarden in. Alles is al ingedeeld. Zoveel hoeft het niet te kosten. Help aub het eigen volk dat we weer naar de spoed eisende hulp kunnen. Zullen heel veel mensen blij mee zijn ???

Geef uw reactie.

Rick: eens reageert op Ine Juffermans : oneens

Misschien kan allebei? Een HAP van maken en als dan nog plek over is er een kleine opvang bijdoen. Is efficiënt.

Geef uw reactie.

A.B: oneens

Opvang ja, maar niet daar. Het huidige gebouw voldoet niet aan de eisen voor niet-vluchtingen; er zijn te weinig doorstroom mogelijkheden voor senioren, gebruik het ziekenhuis daarvoor; de overlast die vaak gepaard gaat bij opvangocaties is absoluut niet wenselijk en niet op te vangen in de wijken rondom het ziekenhuis.

Geef uw reactie.

Rens: oneens

Oneens.
Zie een functie voor de startende woningzoekers die nu niet aan een huurwoning komen. Dit kan natuurlijk gacombineerd worden met opvang van asielzoekers.

Geef uw reactie.

Sjef: eens

Oneens.
Ook de reactie van IJsbrand Schouten is geen inhoudelijke reactie. Wel slim geformuleerd. Hij heeft de gemeente volledig in zijn zak. Viecuri bepaalt en wat de burger vind daar wordt geen rekening mee gehouden.

Geef uw reactie.

Sjef: oneens

Geen opvanglocatie of appartementen maar wel een nieuw ziekenhuis op de huidige locatie of er pal naast. Geen flut ziekenhuis op sportpark. Venlo zeker niet uitbreiden, juist afbouwen.
Wethouder Martin Leenders geeft helaas op de stelling geen inhoudelijke reactie. Hij is dus zeer geschikt voor de politiek en/of als ambtenaar.

Geef uw reactie.

Ine: eens reageert op Sjef : oneens

Ook een heel goed idee ?

Geef uw reactie.

Piet: oneens

95% van die "vluchtelingen" zijn economische goudzoekers, weg met die migranten, eigen volk eerst!!

Geef uw reactie.

Ine: eens reageert op Piet : oneens

????goed zo

Geef uw reactie.

Rick: eens

Het hoeft maar opgeknapt te worden, er is al zo weinig plek. Men kan die mensen ook niet in de kou laten staan. Trouwens het is verstandig dat die mensen iets te doen krijgen. Anders gaan ze misschien kattenkwaad uithalen.

Geef uw reactie.

Leentje: oneens

Gemeente venray weet van gekkigheid niet wat ze aan het doen zijn.bouwaar iets voor de oudere
Mafkezen daar en neem anders zelf een asielzoeker in huis !!

Geef uw reactie.

nicole Volleberg: oneens

Er staan zoveel jongeren of alleen staande op de wachtlijst in Venray en omgeving, De regering zal ook dit jaar weer het aantal verplichte huisvesting voor statushouders aanwijzen. Dus nee dan ook geen opvanglocatie voor asielzoekers, maar voor eigen mensen die al jaren wachten.

Geef uw reactie.

Ine: eens reageert op nicole Volleberg : oneens

???

Geef uw reactie.

Ine: eens reageert op nicole Volleberg : oneens

???

Geef uw reactie.

nicole Volleberg: oneens

Er staan zoveel jongeren of alleen staande op de wachtlijst in Venray en omgeving, De regering zal ook dit jaar weer het aantal verplichte huisvesting voor statushouders aanwijzen. Dus nee dan ook geen opvanglocatie voor asielzoekers, maar voor eigen mensen die al jaren wachten.

Geef uw reactie.

Paul van Leeuwen : eens

Kwalitatief hoogwaardige lokatie, die met weinig moeite omgebouwd kan worden naar eenkleinschalige woonvoorziening

Geef uw reactie.

Dreyer: eens

Omdat de woningnood al groot genoeg is

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Oneens. Ik vind dat er meer mogelijkheden gecreëerd moeten worden voor starters en en 1 persoons huishoudens. Betaalbare woonoplossingen. Kleine woningen waar meer mensen plezier van kunnen hebben. Politiek doet het maar landelijk. Venrayse politiek moet er voor ons zijn. Ik heb een groot hart voor mensen in nood maar wil onszelf zeker ook niet vergeten. Laten wij de kleinen problemen oplossen en de landelijke politiek de rest van het land.

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

Eerst eigen woning zoekenden . Tevens zorgen voor eventuele overlast .

Geef uw reactie.

Venrayenaar : oneens

Ga niet mee met de Nederlandse politiek maar denk gewoon is aan onze eigen mensen , eerst de ouderen en de jongeren mensen uit Venray !!

Geef uw reactie.

Ine: eens reageert op Venrayenaar : oneens

??

Geef uw reactie.

Inwoner van venray: oneens

Laten we eerst zorgen dat bewoners van Venray zonder goede woonruimte of starters die geen woning kunnen vinden ruimte te bieden in Venray.

Geef uw reactie.

R. Theeuwen: oneens

Oneens. Woningnood oplossen door hier appartementen van te maken voor onze jongeren en ouderen. Absoluut niet gebruiken voor asielzoekers. Eerst onze eigen mensen aan een woning helpen. Anders slopen en er appartementen en huizen bouwen.
Ik zie dat echt heel veel Venrayse bewoners oneens stemmen.
Zou de plaatselijke politiek naar ons luisteren? Of doen zij hetzelfde als de landelijke politiek? Pappen en nathouden en geen beslissingen durven te nemen of beslissingen nemen die de kiezer absoluut niet wil.
Dus Venrayse politiek: luister naar uw kiezers en laat dat onzalige plan voor asielzoekers varen. Venray vangt via de Zenith al genoeg asielzoekers op.

Geef uw reactie.

R. Theeuwen: oneens

Oneens. Woningnood oplossen door hier appartementen van te maken voor onze jongeren en ouderen. Absoluut niet gebruiken voor asielzoekers. Eerst onze eigen mensen aan een woning helpen. Anders slopen en er appartementen en huizen bouwen.
Ik zie dat echt heel veel Venrayse bewoners oneens stemmen.
Zou de plaatselijke politiek naar ons luisteren? Of doen zij hetzelfde als de landelijke politiek? Pappen en nathouden en geen beslissingen durven te nemen of beslissingen nemen die de kiezer absoluut niet wil.
Dus Venrayse politiek: luister naar uw kiezers en laat dat onzalige plan voor asielzoekers varen. Venray vangt via de Zenith al genoeg asielzoekers op.

Geef uw reactie.

Ine: eens reageert op R. Theeuwen : oneens

???

Geef uw reactie.

H.: oneens

Mijn motivatie is geheim.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

oneens wat betreft vluchtelingen of asielzoekers , hier zijn betere locaties voor maar wel te gek voor woorden om deze gebouwen af te breken ,wat een kapitaalvernietiging. het positieve beeld zal zeker beter zijn om er woningen terug te bouwen maar kijk wat dit gaat kosten ,het is sowieso te gek om los te lopen voor deze kapitaalvernietiging, ontwikkelaar en opdrachtgever kijken alleen naar financieel gewin en de mensen in Venray zijn de dupe en kunnen voor hun gezondheid voor bijna alles naar Venlo en denk maar niet dat er veel terugkomt aan de Wienhof want alles moet naar Venlo , hier wordt alleen maar naar financieel gewin gekeken , wij zijn allemaal het slachtoffer , dus de inwoners in Venray. Lijkt nergens op en begrijp niet dat de gemeente hier aan meewerkt die hadden het wel degelijk tegen kunnen houden. Venray levert al heel lang en veel in aan Venlo .bewoners van Venray die wat ouder zijn weten wel wat het is om meerdere malen per week naar Venlo te moeten en dit alles met het excuus voor een kortere aanrijroute .wij gaan naar Boxmeer en ik denk goed als gemeente Venray ook eens met Boxmeer ziekenhuis gaat praten ,die komen graag naar Venray en dan zijn de bewoners van Venray veel beter af .

Geef uw reactie.

Falco : oneens

Ik ben zeer tegen, omdat dit een verpaupering van de buurt is. Prima in de gemeente Venray, maar wel ergens achteraf waar zo min mogelijk mensen er last van hebben.

Geef uw reactie.

Anoniem: oneens

Slecht plan voor deze locatie. Meer geschikt voor starters/ouderen. Met of zonder behoud van het gebouw.

Geef uw reactie.

Marga: eens

Niet passend qua locatie

Geef uw reactie.

Overweg: oneens

Overlast

Geef uw reactie.

Raedts: oneens

ongeschikte locatie

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Deze locatie is niet geschikt, de politiek moet kijken naar een meer geschikte locatie.

Geef uw reactie.

Jos: oneens

Dit is geen oplossing voor de vluchtelingen en niet goed voor Venray en Nederland , naar mijn mening moeten die mensen daar of aan de grens geholpen worden en als het veilig in die landen is weer terug naar hun eigen land en cultuur .
Nederland wordt over vol en er is te weinig werk als we alle Nederlandse werkloze aan het werk stelle.
Nederland wordt er niet bepaald veilig door.

Geef uw reactie.

Anoniem : oneens

Laten we woningnood van de jongeren eerst oplossen.

Geef uw reactie.

René: oneens

Locatie (plaats) is ook voor asiel OK maar ik denk dat andere bestemmingen zoals bijvoorbeeld kleine huishoudens of woon/zorg beter zijn. Het zal wel een forse investering vragen met weer veel subsidie.

Geef uw reactie.

Born: oneens

Vind dat de plek in in Oostrum goed genoeg is, zouden we er geen woon zorgcomplex van kunnen maken oudere huisvesting komen we in deze gemeente ook heel veel te kort,

Geef uw reactie.

hugo: oneens

eerst maar eens een paar fatsoenlijke wethouders hier in venray. dan komt alles goed,

Geef uw reactie.

Charles B: oneens

Toegangsweg is slecht, nog meer verkeer daar leidt tot gevaarlijke situaties: is nu al drama

Geef uw reactie.

Erik V: oneens

Laten we woningnood Venray eerst oplossen

Geef uw reactie.

Kato : oneens

Gebouw te sterk verouderd. Faciliteiten niet geschikt voor nieuwe bewoners, voldoet niet aan basis standaard

Geef uw reactie.

Jelle: oneens

Gebouw komt pas in 2027 beschikbaar, Infrastructuur niet geschikt, Woningnood Venray eerst oplossen

Geef uw reactie.

Jos: oneens

Deze locatie is pas in 2027 beschikbaar. Dan kan er een héél andere situatie zijn
m.b.t. migranten. Bovendien locatie m.b.t. de wijk niet passend.

Geef uw reactie.

Piet: oneens

Eerst maar eens voor ons eigen volk zorgen, daar komt onze overheid nog niet eens aan toe!

Geef uw reactie.

Piet: eens

Niet praten maar helpen!

Geef uw reactie.

I.D. Zorgdrager: eens

Misschien een wilde suggestie, maar zou het niet verstandiger zijn om de locatie te gebruiken voor het verminderen van de woningnood onder de bewoners van Venray? Zowel bij jonge starters, mensen van middelbare leeftijd als ouderen uit onze gemeente bestaat een grote behoefte aan woonruimte. Een samenleving die niet goed voor zichzelf zorgt kan niet goed voor anderen zorgen.

Geef uw reactie.

I.D. Zorgdrager: eens reageert op I.D. Zorgdrager : eens

Oneens dus.
I.D. Zorgdrager

Geef uw reactie.

Daan: oneens

Oneens. Locatie niet geschikt.
Tevens niet geschikt voor 200 nieuwbouw woningen. Alle huizen in de wijk worden minder waard.
Door het permanent opvangen van asielzoekers wordt het gebouw eveneens “gesloopt”.

Geef uw reactie.

.: oneens

onvoldoende voorzieningen voor grote groep mensen in deze buurt
overlast voor de buurt

Geef uw reactie.

Thea: oneens

Het ziekenhuis is wonderbaarlijk slecht bereikbaar. De toegangsweg is smal, geen fietspad, effectief geen openbaar vervoer. Daarnaast zijn er geen scholen, supermarkten, gebedshuizen, of andere voorzieningen (zoals medische zorg) rondom het ziekenhuis.

Geef uw reactie.

Tom: oneens

Zeer ONEENS.

Gebruik het voor ONZE ouderen en ONZE starters.
Past ook echt NIET in deze mooie wijk.
Politiek: Denk aan je eigen inwoners!!!

Dit mag echt niet gebeuren.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het schaadt de exclusieve identiteit, rust en ruimte van de huidige wijk.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Er zijn er veel te veel in Venray .

Geef uw reactie.

Brigit : oneens

Denk dat dat veel overlast gaat geven. Beter nieuwbouw met geschikte woningen voor zowel starters en geschikte woningen voor ouderen in het hogere segment. Daar is behoefte aan en bevorderd doorstroming.

Geef uw reactie.

Marga Hendriks : oneens

Permanente bewoning door asielzoekers lijkt mij op die locatie onwenselijk!

Kleinschalig wonen, voor starters en eenpersoonshuishoudens zie ik wel zitten ivm de huidige woningproblemen!

Geef uw reactie.

Ron. : oneens

Laten we eens eerst naar het woningprobleem van onze jongeren kijken. Dat vind ik op dit moment veel belangrijker

Geef uw reactie.

Wesley: oneens

Dit gaat voor veel overlast zorgen. Zorg maar eerst voor betaalbare woningen voor eigen inwoners!

Geef uw reactie.

Nicole: eens

Het lijkt mij er een mooie locatie voor

Geef uw reactie.

Venraynaar: oneens

Oneens. Gebruik een pand dat zo geschikt is voor woningen ook als woningen. Dit is een harstikke mooie locatie voor starters. Dan hoeft het gebouw bovendien niet gesloopt te worden. De parkeergelegenheid is er al.

Geef uw reactie.

GJ: oneens

We hebben al geen huisartsenpost meer, er is een chronisch woning tekort voor de inwoners van Venray. Er is al reeds opvang in de Zenith, deze in het huidige ziekenhuis gebouw is onnodig.
Het ziekenhuis moet in zijn huidige vorm blijven of uitgebreid worden als ziekenhuis of huisartsenpost.
Hoe zit het met de veiligheid in de buurt?

Geef uw reactie.

Simone Vink: oneens

Ziekenhuis laten! 44.000 inwoners en zo’n prut ziekenhuis bij de wieenhof schandalig!

Geef uw reactie.

Annoniempje: oneens

Oneens , er is juist behoefte aan betaalbare woningen voor starters en naar mijn mening is de plek die nu gebruikt wordt als opvanglocatie voldoende

Geef uw reactie.

Mascha: oneens

Oneens! Het ziekenhuis zou gesloopt moeten worden omdat het niet meer voldoet. Dan voldoet het ook niet aan huisvesting van asielzoekers is mijn mening. Andere reden: asielzoekers horen niet in de duurste buurt van Venray thuis, dat is vragen om problemen en een waardevermindering van de woningen/wijk. Een betere optie zou zijn om er bejaarden in te huizen die zorg nodig hebben. Zij maken dan weer plaats voor de jongeren en zet de huizenmarkt in beweging dus ook starters komen weer aan zet. De badkamers in het ziekenhuis zijn al helemaal seniorenproof en de grootkeuken van het ziekenhuis kan ook gewoon gebruikt blijven worden.

Geef uw reactie.

Christina Meulendijks: oneens

Zeer oneens! Deze lokatie dient te worden gebruikt voor hoogwaardige woningbouw. Asielzoekerscentrum zou buurt ontwrichten

Geef uw reactie.

HL: oneens

Deze locatie is bij uitstek geschikt om appartementen voor ouderen in het duurdere segment te bouwen. Daar is toenemende/veel vraag naar en zorgt voor de wenselijke doorstroom van ouderen naar kleinere woningen. Een grootschalige en permanente asielopvang zou de hele woonomgeving ter plekke ontwrichten.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Er is behoefte aan betaalbare starters woningen in venray voor onze jeugd

Geef uw reactie.

Carla: oneens

Misschien appartementen van maken voor onze kinderen die geen woning kunnen krijgen en tot hun dertigste bij hun ouders moeten blijven wonen ?

Geef uw reactie.

Gerhard Lukken: oneens

Wij hebben begrip voor de opvang voor asielzoekers, maar niet zo en zoveel bij elkaar. want we hebben op veel plaatsen gezien dat veel asielzoekers met verschillende culturen en daardoor gedachten gangen, overlast kunnen veroorzaken.

Als je er nu, zoals ook voorgesteld wordt, zelfstandige woonruimtes van maakt en deze gebruikt voor de bewoners van Venray en een bepaalde mix met statushouders dan heb ik hier meer begrip voor.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ik vind dat er met de asielzoekers bij de zenith al meer als genoeg zijn voor z,n dorp als venray,je merkt gewoon dat het overheerst tegenover het eigen volk,dus van mij uit een nee

Geef uw reactie.

Marian : oneens

De knoppen eens en oneens werken niet naar behoren.
Oneens.
Permanent kan onveilig zijn voor bewoners en omwonenden.
Eens. Haalt de druk van de woningmarkt.

Geef uw reactie.

Wim: eens

Oneens
Een permanent asielzoekerscentrum heeft te veel nadelen zoals de burgers van Overloon hebben gemerkt.
Sluiting was daar nodig voor de leefbaarheid.
Een permanent opvangcentrum zal de instroom alleen maar verder vergroten
en gaat het te kort aan woningen niet oplossen.
Er zijn daar tzt betere mogelijkheden.
Laat projectontwikkelaars plannen maken die passen bij de behoefte van de inwoners van Venray.
Er is daar plaats voor appartementen, en levensloopbestendige woningen met ook nog wat ruimte voor de rust en natuur.

Geef uw reactie.

F.: oneens

Ideale plek voor woningbouw in deze tijd van woningnood. In enkele woningen kunnen ook asielzoekers wonen. Geen compleet gebouw voor alleen maar asielzoekers.

Geef uw reactie.

HR: eens

Even in aanvulling op mijn vorige reactie. Ik ben het dus ONEENS. Maar blijkbaar maakt de site zijn eigen keuzes. Dus beheerder van de site, zorg er AUB voor dat het goed werkt. Op deze manier krijgen we een gemanipuleerde uitslag !!

Geef uw reactie.

HR: eens

Uit een recente enquête blijkt, dat de ouderen uit deze wijk er graag blijven wonen. Deze mensen hebben de wijk al die jaren onderhouden en gemaakt tot wat het nu is. Nu wil men dit mooie stukje Venray verkwanselen. Een combinatie van ouderen en starters is wat er nodig is op deze locatie. Kom op politiek Venray, zet je eens in voor de eigen bevolking.

Geef uw reactie.

Mona Lisa: oneens

Voor meerdere groepen uit de samenleving is betaalbare huisvesting moeilijk te vinden. De jeugd die op eigen benen wil gaan staan, ex-partners die noodgedwongen té lang bij elkaar moeten blijven wonen omdat er geen woonruimte is. Een goede verdeling van beschikbare woningen is van cruciaal belang voor de Venrayse samenleving.

Geef uw reactie.

Joyce: oneens

Oneens, woon in deze wijk en krijg hier een onveilig gevoel van. Zijn meerdere plaatsen waar ze azielzoekers neer kunnen zetten.

Geef uw reactie.

Hendriks: oneens

Een beter idee zou zijn na het sluiten van schuttersveld. Er een nieuw gezamenlijk woon en zorgcentrum komt voor ouderen. Na mijn idee hard nodig.

Geef uw reactie.

Gerrit..: oneens

Nieuwbouw voor duurder woningen. Geeft Venray betere uitstraling..

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Absoluut oneens! Deze lokatie is absoluut ongeschikt voor dergelijke activiteiten. De verschillen tussen deze twee bevolkingsgroepen is ongelooflijk groot en zal onvrede creëren voor de asielzoekers naast de onvrede van de huidige bewoners die gekozen, én betaald, hebben voor de rust en charme van de wijk rondom het ziekenhuis.

Geef uw reactie.

J.Braak: oneens

Niet mee eens, denk en zorg eerst eens voor onze eigen kinderen en kleinkinderen! Als dit doorgaat komt er veel ellende met deze mensen met hun eigen cultuur en gewoonten.Het worden medelanders maar nooit echte Nederlanders.dat zien wij tocht bijna elke dag op het nieuws.zie Ter Apel en andere gemeenten. De teller van deze bezoekers staat al op 270.000 personen.

Geef uw reactie.

Wilma Bok: oneens

ik ben hier niet mee eens, onze eigen mensen hebben geen schijn van kans op woningmarkt, zorg daar eerst eens voor. Daarbij komt als er weer rust in hun eigen land is, moeten de asielzoekers weer terug, hun eigen land opbouwen. De Nederlanders hebben hun eigen land ook weer opgebouwd naar de tweede oorlog. Nederlanders zullen het nooit worden.

Geef uw reactie.

W. Braak: oneens

Venray wordt dan een 3e rangs gemeente. Zie de ellende in Ter Apel en andere gemeenten. Zitten wij daar op fe wachten, ik denk dat veel huidige inwoners Venray gaan verlaten.

Geef uw reactie.

John: oneens

Wij wonen zelf op steenworp afstand van het ziekenhuis. De reden om in deze wijk te wonen is de rust, natuur, ruimte. Maar ook de mensen. Wanneer daar ineens een paar honderd asielzoekers komen wonen veranderd die populatie compleet. Hoe aardig die mensen individueel misschien ook zijn zie ik geen één voordeel daarin. Dat zal misschien niet iedereen eerlijk met naam en toenaam durven zeggen want dat is niet politiek correct, maar dat is gewoon zo.
Mocht dit daadwerkelijk gebeuren ben ik ervan overtuigd dat dit de waarde en courantheid van de woningen in de buurt zal beinvloeden. Zelf weet ik helaas ook niet of ik hier dan nog graag wil blijven wonen.

Geef uw reactie.

Joos L.: eens

Wederom een stelling die alle realiteit ontbeert. Probeer eindelijk eens een stelling te poneren die duidelijk is en alleen eenduidige te interpreteren is. Uit de antwoorden tot nu toe blijkt hoe krom de stelling weer is. Ja en Nee antwoorden met dezelfde strekking
Overigens is de stelling noch lang niet aan de orde gezien de planning van Vie Curie.

Tevens weer de vraag waar vind ik terugkoppeling naar degenen die reageren.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Moet oneens zijn

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eerst de eigen mensen zeker als ze slecht aan woonruimte kunnen vinden

Geef uw reactie.

Georget : oneens

Problemen in eigen land,eerst oplossen

Geef uw reactie.

Geert: oneens

Eigen mensen eerst helpen aan een woning, asielzoekers krijgen alles al en worden hier in de watten gelegd. En eigen volk maar betalen en betalen voor alles. Asielzoekers helpen prima als eigen volk geen problemen meer hebben.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Eerst woningen voor de jeugd. Asielzoekers krijgen al genoeg. Als je ziet hoeveel fietsen er staan bij de locatie in Oostrum niet normaal. En is dit nodig? Hoeveel mensen in Nederland kunnen er geen fietsen kopen? Kijk daar eens naar.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Eerst eigen woningnood oplossen. De jeugd heeft geen zicht op een woning. Betaalbare woningen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Zorg eerst voor woningen voor onze jeugd.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Oneens.
Woningbouw is hard nodig voor onze eigen mensen!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Oneens.
Gebruik het voor de woningbehoefte van de Nederlanders

Geef uw reactie.

Viviënne : oneens

Naar mijn mening kan deze locatie beter gebruikt worden voor starters/ouderen etc.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Oneens. Ik zie liever dat het gebruikt gaat worden voor starters en/ of ouderen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Denk eerst aan de woningbehoefte van onze ouderen

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Slopen is kapitaalvernietiging en mijn inziens minder passend in deze tijd van tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers.

Geef uw reactie.

Catharina: oneens

Beter om appartementen van te maken voor onze eigen jong volwassenen en/of ouderen, die kunnen totaal niets huren voor een schappelijke prijs!! Asielzoekers enz gaan overal voor.

Geef uw reactie.

Rob: oneens

De term “permanente” is erg star en geeft geen ruimte tot wijziging in nabije toekomst, zowel in functie als bewoners.
Tevens zonder discriminerend te willen zijn maakt de groep die hier gehuisvest gaat worden ook een impact op de locale bevolking. En zeker is dat bundeling integratie niet bevordert. Huisvesten is slechts een deel van de oplossing en kan andere problemen versterken. Idee is Nobel echter nog te ondoordacht.

Geef uw reactie.

M-J Achten-Goumans : oneens

Ik ben het voor 100% ONEENS met de bedoeling om ons ziekenhuis te gaan gebruiken voor asielopvang en afbraak.
Er zijn in onze gemeente nog veel ouderen en alleenstaanden, die staan te springen om een appartement.
Deze mensen hebben volgens mij meer rechten hierop dan asielzoekers die we al veel te veel in onze gemeente hebben.
Dus verbouwen voor onze eigen Venraynaren.!!!

Geef uw reactie.

X: oneens

Het zou dienst kunnen doen voor starters of alleenstaanden die nu nergens terecht kunnen.

Geef uw reactie.

Misr: oneens

Zou mooi zijn als er betaalbare woningen komen voor starters en sociale huurwoningen
Ben wel van mening dat er ruimte moet komen voor asielzoekers

Geef uw reactie.

C.: oneens

Eerst woningbouw voor onze eigen jeugd en ouderen. Die zijn ook dringend op zoek naar een woning.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Denk eerst eens aan onze eigen inwoners. Er is veel te weinig woonruimte voor de jeugd. Realiseer daar iets voor.

Geef uw reactie.

Liset: eens

Het is inderdaad jammer van het gebouw.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Dat ze maar eens eerst denken aan de mensen die het hier al moeilijk genoeg hebben.

Geef uw reactie.

Serenity: oneens

Ik vind dat we hier appartementen van moeten maken voor de burgers van Nederland, want er is nauwlijks vrije huizen of appartementen voor de burgers van Nederland. Eerst ons eigen mensen dan pas de andere mensen

Geef uw reactie.

Hay Philipsen: eens

Ik denk dat dit beter geschikt is dan veel andere locaties waar men met 'afzetwandjes' een grote zaal moet delen.
Omdat hier kamers zijn kan men meer privacy bieden. Daarmee komt er ook minder druk op de woningnood die er algemeen al is.
Mochten ze ooit het gebouw slopen, laat er dan a.u.b. betaalbare (huur-)woningen voor terug komen, en niet nog meer villawijk.

Van de stelling vind ik het woord 'uitermate' vreemd.

Geef uw reactie.

P: oneens

Starters in Venray hebben ook woning nodig. Misschien combinatie van starterswoningen en permanente locatie asielzoekers.

Geef uw reactie.

Don: oneens

Hebben al genoeg plekken hier. Worden er teveel

Geef uw reactie.

-: oneens

Voor de eigen inwoners is er al geen woning. Waarom worden hier geen woningen voor gebouwd ?

Geef uw reactie.

J: oneens

Laat er jongeren wonen of mensen die al heel lang staan ingeschreven

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: oneens

Het duurt nog 4 jaar voor het ziekenhuis vrij komt voor andere doelen. Tegen die tijd kan er veel veranderd zijn. Voor de woningzoekenden moet er nù een oplossing gezocht worden. Ook voor asielzoekers en statushouders.
Ik heb geen idee of het ziekenhuis in de toekomst geschikt te maken is voor (tijdelijke) bewoning. We moeten inderdaad naar kleinschalig maar voor al ook naar duurzaam. Is het gebouw daarop in te richten? Volgens mij gaat dat heel erg veel geld kosten voor een niet zo erg duurzaam resultaat.
Dus: weg ermee, nieuwbouw plannen. Maar de gemeente moet wel de vinger aan de pols houden!! Projectontwikkelaars denken alleen maar in $$$.
We hebben behoefte aan betaalbare en duurzame woningen. Voor starters èn voor ouderen. Geen luxe appartementen of penthouses.

Geef uw reactie.

Ikke: oneens

Dat is geen geschikte plek

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Geen asielzoekers huisvesten onze eigen kinderen kunnen niet zelfstandig gaan wonen omdat er niets is of het wordt gebruikt om asielzoekers te huisvesten eerst eigen mensen voorzien van een eigen woonplek asielzoekers terug sturen naar land van herkomst ze hebben hier niets te zoeken ze krijgen hier alles gratis dat kan en mag niet

Geef uw reactie.

Myra Wever : eens

Ineens, omdat deze mensen al genoeg krijgen, terwijl wij als eigen volk vaak erg lang moeten wachten op alles, hierdoor word mede daardoor ook alles veel duurder, vanwege deze assielzoekers >:-(

Geef uw reactie.

Jeroen van Well: oneens

Ik vind dat ze beter woningen van kan maken voor ons Nederlanders ik vind het niet kunnen dat wij er hard voor werken en dat wij maar moeten wachten en dat hun een hele woning krijgen

Geef uw reactie.

Jolanda: oneens

Niets voor asielzoekers, zorg eerst maar eens voor de eigen inwoners van Venray. De woningnood is hier ook hoog. De gemeente heeft de quote: VENRAY BLOEIT. De mijne is : Venray bloeit dood.
Ik woon hier nu 9 jaar en in die 9 jaar is Venray hard achteruit gegaan.

Geef uw reactie.

Remon: oneens

Ik ben zelf van mening dat ze een immigratie stop moeten doorvoeren,nederland ook venray heeft zijn zaakjes niet op orde, dan een immigratie limiet , zodat ze goed gevoed,gehuisvest,ingeburgerd,worden,(als het goed geregeld is ,dan heb je bijna geen opvang meer nodig en goed gecheckt.uiteraard,ziektes,criminaliteit,terorisme. Maar zorg Eerst voor de eigen burgers. Daarna.. verhoudingen kloppen niet,mensen kunnen niet inburgeren,nederland leren kennen, als ze niet met zijn alle op een kluitje zitten,(alleen contact buitenlandse mensen)huizen tekort voor nl

Geef uw reactie.

M: oneens

Met een woningtekort zoals we ook in onze gemeente hebben vind ik het niet wenselijk asielzoekers voorrang te geven. Eerst maar onze eigen burgers. En die kunnen ook prima in een gerenoveerd 'ziekenhuis' terecht.

Geef uw reactie.

Daan: oneens

Geef eerst de eigen jeugd of de ouderen de kans, alles moet wijken voor asielzoekers eigen volk eerst

Geef uw reactie.

E.jácome: oneens

Er is zo veel woning te kort voor onze eigen mensen.
Ik ben verplicht om mijn kinderen in huis te nemen omdat er geen woning voor hun zijn als moeder doe je dat en als dan wordt ook nog je subsidie afgepakt.
Dus woningen voor ons eigen mens en niet voor asielzoekers

Geef uw reactie.

A: oneens

Er zijn er al genoeg denk maar is eerst aan de eigen burgers

Geef uw reactie.

Stefan: oneens

Permanente opvang van azielzoekers in nederland is geen oplossing, zorg dat mensen in de eerste plaats niet hoeven te vluchten. Het is prima om tijdelijk mensen op te vangen, mits deze personen ook iets terug doen voor de maatschappij.

Een beter idee zou dan zijn om ruimte te creëren voor ouderen en strarters die al langer wachtende zijn

Geef uw reactie.

a, fermont: oneens

het is niet nodig nog meer buitenlanders naar nederland te halen , voor nederlanders is bijna geen huis meer te krijgen . en dan ook nog hoe moet ik naar het ziekenhuis , ik heb geen rijbewijs en met de bezin prijs is ook niet snel vervoer te krijgen , en daar komt ook nog bij in trein en bus krijg ik paniekaanvallen , sorry voor asielzoekers maar het is voor nederlanders ook geen doen meer veel te duur allemaal

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Misschien kijken of er kleine appartementen in te maken zijn voor eigen venrayse

Geef uw reactie.

K: oneens

Eigen volk eerst.

Geef uw reactie.

Anita janssen: oneens

Er zijn al meer dan genoeg asielzoekers in venray

Geef uw reactie.

M: oneens

Er zouden ook woonruimte in gemaakt kunnen worden voor jongeren etc, de woningnood is al hoog genoeg.

Geef uw reactie.

Tessa : oneens

Asielzoekers zorgen voor veel overlast in Overloon en sint Anthonis is het een drama!

Geef uw reactie.

Mariska: eens

Eigen volk eerst!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Niet zo moeilijk
Ten eerste het verhaaltje wat verteld wordt over en hoe en wat, projectontwikkelaar bla bla eenpersoons huishoudens bla bla, vervolgens Asieleisers!!!
Er moet per direct een stop komen op de asielinstroom en dus ophouden met nog meer faciliteiten te creëren voor deze groep goedzoekers.... NEE GEEN ASIELZOEKERS IN ZIEKENHUIS VENRAY!!

Geef uw reactie.

Marian: oneens

van dat volk hebben we er meer dan genoeg. EIGEN VOLK EERST onze kinderen hebben recht op een woning,en daarbij willen wij VEILIG wonen er is al criminaliteit genoeg sinds de asielzoekers in oostrum zitten

Geef uw reactie.

Venray: oneens

Uiteraard oneens. We wensen hier in Venray geen definitieve opvanglocatie. Net zoals in de rest van Nederland wensen we hier in Venray ook dat de toelating tot Nederland tot een minimum wordt beperkt.
Wel kan dit pand uiteraard gebruikt worden om goedkope starters appartementen te realiseren.

Geef uw reactie.

Geert Ligthart: eens

Wij, dus ook de bewoners van Venray hebben de morele plicht asielzoekers op te vangen.
Wij wonen nu met coffeeshop-uitbaters in onze achtertuin daar zeggen we ook van dat daar ergens gelegenheid voor moet zijn.
G.Ligthart

Geef uw reactie.

Jos Gommans: oneens

Dan liever Woningbouw voor starters.

Geef uw reactie.

Twan Arts: oneens

Ik zou enorm belangrijk als er eerst gekeken naar de minder modale personen, zoals jong volwassen die een woning zoeken en die kunnen huisvesten en tevens ook betaalbaar zijn voor hun!
Ik vind het niet nodig om een nog een opvang te creëren voor vluchtelingen en/of asielzoekers.
Op dit moment hebben we, naar mijn mening, voldoende opvang gecreëerd!
Zorg nu ook voor je eigen burgers en vooral de jong volwassen die een woning/ flat/ appartement zoeken!

Geef uw reactie.

Harley: oneens

Zorg maar eens eerst voor eigen volk dat die woningen of appartementen krijgen!!!

Geef uw reactie.

Anja : oneens

Omdat ze dan beter er appartementen in kunnen maken voor de jongere, de starters en ouderen. Zo komen er woningen vrij waar weer jongere en gezinnen in kunnen gaan wonen . Het is triest dat er bij alles eerst aan de vluchtelingen word gedacht i.p.v. aan de eigen bewoners

Geef uw reactie.

hugo: oneens

wat een stomme manier van vraag stellen, hier kun je geen goed antwoord op geven. maar hoe dan ook, het gaat gesloopt worden, twijfel daar niet aan en waar men al helemaal niet over hoeft te twijfelen is dat men daarvoor dat mooie stuk bos gaat platleggen. pats boem, gewoon om. en dan zou men pretendeert dan ook nog te staan voor groen en verduurzaming, maar dat bos gaat dan toch even plat want men heeft dat nodig om geld te generen. dassen?? wegwezen!! buizerds?? ophoepelen. en dat men daarmee ook maar even de corridor afsluit die gevormd wordt met de vlakwaterbossen en de hiept. dus passage van dassen en overig wild is daarmee verleden tijd. ach ja, geld is belangrijk toch. wat stelt wild en natuur nu voor? maar een boom omkappen die in de weg staat!! nee joh dat is natuur. hypocriet is dan toch het woord dat in me opkomt.
geniet nog even van dat stukje natuur want voordat je het weet is het gewoon gekapt. ik ben geen helderziende maar dit kan ik voorspellen. gemeente speelt hier geen zuiver spel. 2 maten en dat soort zaken. maar goed.
en hoe mooi past een woonwijk voor de deur van een hospice. er ligt een heel mooi alternatief plan, opgesteld door een gerenomeerd bureau maar dat schuift men ongezien terzijde. gemeente venray. goed bezig. als we nu eens wethouders uit venray kregen die ook een gevoel en binding met venray hebben dan komt het misschien nog ooit goed maar zolang er alleen buitendorps volk hier aan de macht blijft zal dat niet gebeuren. helaas. venray gaat platgezegd " naar de klote"

Geef uw reactie.

Twan: oneens

Omdat er weer aan anderen gedacht wordt in plaats van de Nederlander.
Geef het eigen volk eens de voorkeur.
Daar win je stemmen mee.

Geef uw reactie.

Twan: oneens

Omdat er weer aan anderen gedacht wordt in plaats van de Nederlander.
Geef het eigen volk eens de voorkeur.
Daar win je stemmen mee.

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Bouw maar eens iets fatsoenlijks. Als je ziet hoever Venray achter uit gegaan is de afgelopen jaren vraag ik me af of de gemeente beseft wat voor puinhoop ze er van gemaakt hebben. En asielzoekers???? Werkelijk enkele reis terug Aub

Geef uw reactie.

Femke: oneens

Eigen volk eerst.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het wordt de hoogste tijd dat eigen inwoners voorrang gaan krijgen op alles.
En daarbij is het al een schande dat de zorg zo beperkt word, zou gewoon ziekenhuis moet blijven incl ehbo en hap

Geef uw reactie.

Rick : eens

Het is al onzin dat het als ziekenhuis moet verdwijnen. Wij gaan daardoor ook niet naar venlo maar naar boxmeer.
Ik hoor van een vriend van mij dat hij geen huis kan krijgen. Hij moet daarvoor 2x modaal verdienen om iets qua lening bij elkaar te krijgen. Daardoor denk ik dat het voor starters ideaal is.

Geef uw reactie.

Venray: oneens reageert op Rick : eens

Dan ben je het dus oneens met de stelling.

Geef uw reactie.

Marianne: oneens

Het mag gewoon ziekenhuis blijven en anders woningen of appartementen laten bouwen voor diegene die al lang ingeschreven staan.

Geef uw reactie.

...: oneens

Ik zoek al jaren een woning en krijg niks.. eerst aan eigen inwoners denken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Zonde als zo'n gebouw wat nog prima geschikt gemaakt kan worden als humane opvang moet wijken voor de macht van het grote geld

Geef uw reactie.

Hennie: oneens

Wanneer wordt er serieus gekeken naar de daadwerkelijke vluchteling.?
Tot die tijd nee

Geef uw reactie.

Wilco : eens

Nooit over nagedacht maar lijkt mij prima plan

Geef uw reactie.

Striepke: oneens

Denk eerst aan onze eigen burgers! Begin eerst in dit gebouw of elders in Venray met het voltooien van revalidatie ruimtes, die bestemd is voor mensen / patiënten die b.v. na een operatieve ingreep het ziekenhuis moeten verlaten, maar niet weten zij naartoe moeten.
Er zijn o.a. oudere of alleenstaande mensen die door medische problemen nog nauwelijks een voet kunnen verzetten en deels aan hun lot worden overgelaten.
Vervolgens kan een gedeelte hiervan gebruik worden voor woningzoekende of asielzoekers!

Geef uw reactie.

Paul W: oneens

Het ziekenhuis is gelokaliseerd in een sjieke wijk. Het zal mij benieuwen of dat ze gerealiseerd krijgen.
Zelf heb ik zoiets van afbreken zolang ze er nog niet zijn. We hebben er al genoeg.

Geef uw reactie.

wim: oneens

Gebouw in ieder geval niet slopen, maar geschikt maken voor bewoning. Betaalbare appartementen. Als dat finacieel /technisch niet haalbaar is dan evt asielzoekers. Of een gedeelte voor asielzoekers. Er hoeft niet gewacht te worden met bouw van woningen op de rest van het terrein als de ziekenhuisvoorziening hier weg is. Door sloop achterwege te laten wordt tijdwinst geboekt om de rest van het terrein in te vullen.

Geef uw reactie.

Steger: eens

Zonde om het te slopen. Wat een kapitaal vernietiging. Kan zeker ook gebruikt worden voor andere functies. Hoeft niet persé een asielzoekerscentrum , maar kan ook voor woningen gebruikt worden. Er is toch al woningnood hier.

Geef uw reactie.

cis: oneens

ben het met herman helemaal mee eens

Geef uw reactie.

cis: eens reageert op cis : oneens

met herman helmaal eens

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Goede huisvesting en onderkomens moeten er niet alleen zijn voor asielzoekers, er is een enorm woning tekort vooral betaalbare woonruimte voor jongeren, starters, statushouders en andere vluchtelingen, Eerst maar eens een samenhangend beleid formuleren, daarin de regie nemen en dan pas ad-hoc ideeën ontwikkelen en aan project ontwikkelaars uitbesteden!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

maak er dan woningen / appartementen van voor ouderen en voor jongeren want daar is chronisch gebrek aan.!!!

Geef uw reactie.

Corrie Kok: eens

Goed idee. Volgens de vorige stelling was de tekst ; De Oekrainse vluchtelingen zijn in onze gemeenschap van harte welkom. 94% was het eens, 6% was het oneens.
Waar kunnen zij dan wonen, wanneer blijkt dat velen deze vluchtelingen liever niet gehuisvest zien in een gebouw
in Venray. Moeten zij weer buiten in de kou verblijven? Inderdaad er staan meer panden leeg, maar ook daar wordt niets mee gedaan. Het halfslachtige beleid maakt de meeste mensen boos en teleurgesteld.
Maar om elkaar voortdurend de oren te wassen, gaat toch wel erg ver.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Het is er een goed gebouw voor, en je moet degenen toch kwijt zien te raken en waar dan.
Helemaal mee eens dat het ZH moet blijven

Geef uw reactie.

Hem: oneens

Ben het volledig met Herman eens.

Geef uw reactie.

Martin: oneens

Op zich is het hoofdgebouw een redelijk up-to-date gebouw. Zonde om te slopen!

Echter; een asielzoekers centrum is een slechte keuze. Het heeft zichzelf al zo vaak bewezen, veel dezelfde mensen op één locatie geeft problemen.

Ik sluit me graag aan bij degene die opteren voor een combi toepassing van oud en jong. Dat zorgt voor besef van de wensen en noden van beide groepen. Goede afspraken hiervoor als basis gebruiken, niet passend gedrag (jong én oud)? Einde woning.
Uiteindelijk moeten we het wel samen doen, dus samen verantwoordelijk.

En daar mag zeker een asielzoekers gezin bij aansluiten, echter met exact dezelfde afspraken; geen passend gedrag, einde woning.

Geef uw reactie.

Ger: oneens

Uitermate geschikt om omtebouwen tot woonruimte voor venrayse nederlandse jongeren laten we eerst eens een keer aan onze eigen jongeren denken in plaats van de nieuw komers te bevoordelen

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Wat blijft er over voor de inwoners van Venray??!!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ruimte hard nodig

Geef uw reactie.

Herman: oneens

Eerst eigen mensen een huis, en de rest die hier niet behoeven te zijn terug sturen naar eigen land, gelukszoekers moeten gewoon opdonderen, zodat echte vluchtelingen wel kunnen worden opgevangen Nederland lijkt een paradijs onder leiding van de grootste idioot van Nederland Mark Rutte en die kwal van Kaag. Zet ze anders bij hun in de straat, maar nee dan mag niet Dus geen asielzoekrs hier wel echte vluchtelingen en eerst onze eigen mensen.

Geef uw reactie.

EE: oneens

Ook jongeren zijn hard op zoek naar betaalbare woningen. Laat hen hier wonen!

Geef uw reactie.

Joke Brands : oneens

Gebruik het ziekenhuis voor woonruimte voor de jeugd die zelfstandig wil wonen, ze wachten al jarenlang op woonruimte.
Slopen is onzin, maak er appartementje van voor de jongeren in Venray!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Joke Brands : oneens

Of een huisartsenpost. Maar idd ook een goed idee van jou

Geef uw reactie.

Henk: oneens

Ik ben het er mee oneens dat het oude ziekenhuis aan de Merseloseweg een permanent onderkomen moet worden voor asielzoekers , bouw het idd zo om en maak van 2 kamers een mooi appartement en laat deze dan bedoeld zijn voor zowel woningzoekende en ook voor asielzoekers die toestemming hebben te mogen blijven in Nederland , dit zelfde zouden ze moeten doen met het oude Beukenrode op de Beukenlaan in Venray en met het oude schoolpand op de hoek Langstraat-Westsingel.

Geef uw reactie.

Sonja: oneens

Het COA heeft al vaker mooie locaties gehad voor asielzoekers en daar wordt dan handenvol geld ingepompt en vervolgens laten ze de locatie weer bijna onbruikbaar achter als de asielatroom weer eens minder wordt. Het wordt tijd dat deze organisatie eens goed naar zichzelf kijkt en desnoods in grotere steden panden gaat gebruiken voor permanente opvang en niet steeds relatief kleine gemeenschappen met dit probleem opscheept. Opvang van echte vluchtelingen is en blijft nodig maar stuur gelukzoekers en dus vaak overlast verzorgers zo snel mogelijk terug. En ook ik vind dat er meer betaalbare woningen voor starters en ouderen moeten komen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Jullie stellen doodjammer maar waarom? Wat is er zo goed aan dit gebouw? Geef dan achtergrond waarom laten staan en verbouwen beter zou zijn, op allerlei gebieden ( woningnood, milieutechnisch, prijstechnisch) dan slopen en nieuwbouw. Uw stelling is beslist niet neutraal maatr zeer gekleurd door een bepaalde visie.

Geef uw reactie.

Ton: oneens

Hier worden asielzoekers en vluchtelingen en immigranten voorgetrokken i.v.m. eigen bewoners
Denk aan onze ouderen en jongeren, die géén woning kunnen kopen en/of huren
En dan de zorg géén volwaardig ziekenhuis meer, géén huisartsenpost, géén tandartsenpost
In de toekomst zullen er burgers van Venray, die ernstig ziek zijn of een ernstig ongeluk hebben gekregen, tijdens het vervoer naar dichts bij zijnde ziekenhuis al overlijden omdat het ziekenhuis te ver weg is.

Geef uw reactie.

Marij: oneens

Hebben we nog niet genoeg asieleisende gelukszoekers in Venray rondlopen? Laat ze in hemelsnaam terug zwemmen naar land van afkomst. Wat moeten we hier met die kansloze uitvreters, die alleen maar op zoek zijn naar gratis geld?. Optieven met dat stinkvolk.

Geef uw reactie.

Marie: oneens

Zo goed mogelijk verbouwen in startersappartementen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Beter om er betaalbare woningen te realiseren voor onze jeugd, zodat zij ook eindelijk op zichzelf kunnen gaan wonen en niet jaren lang op een wachtlijst komen te staan.

Geef uw reactie.

Isabel: eens

Alles beter als slopen. Ik zou natuurlijk liever zien dat er woningen voor onze jongeren komen of juist ouderen appartementje. Maar we weten allemaal dat dit niet gaat gebeuren. Als een projectontwikkelaar het gaat kopen zijn de mensen die hoge huren kunnen betalen weer als eerste aan de beurt. De asiel zoekers zullen toch een plek moeten krijgen of we dit nu leuk of niet leuk vinden.

Geef uw reactie.

BT: oneens

Er is genoeg woningnood onder Venrayse burgers. In dit mooie en rustige deel van Venray is er geen ruimte voor Asielzoekers!!

Geef uw reactie.

.: eens

Absoluut 100% oneens. Er zijn al asielzoekers genoeg in Venray en ellende genoeg.
Je kan je tegenwoordig niet meer veilig voelen buiten savonds.

Geef uw reactie.

,: eens

,

Geef uw reactie.

Nelly: oneens

Ben er niet mee eens ,laat het dan gebruiken voor onze eigen mensen ,of slopen en dan koop huisjes voor ouderen ,die willen hun grotere woning best verkopen tegen kleinere maar dan ook een redelijk prijs

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ik ben er mee oneens want al die ellende heb ik al gezien in overloon daar is het niet voor niets een einde aangemaakt door alle overlast van vooral alle mannen want vrouwen zijn er bijna niet ,dus verder zoeken voor een lokatie waar niemand er overlast van krijgt

Geef uw reactie.

Sas: oneens

Aub niet
Dan hoop ik dat het gesloopt word en er mooie huizen voor ouderen gebouwd worden.
Maar absoluut geen asielzoekers!!!!

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Ik had net zo goed ook eens kunnen zeggen, want in de inleiding wordt gesteld dat gemeente Venray lijdzaam toekijkt. Dan heb je er dus geen zak over te zeggen. We zouden ook kunnen kiezen voor een volwaardig ziekenhuis met SEH. Mag toch wel in een verzorgingsgebied van 50000 inwoners? Ik wil niet mee betalen aan deze Venlose hobby. Geen Venrays geld meer in een half ziekenhuis wat dadelijk nog maar een kwart ziekenhuis wordt, uhh ik moet zeggen verpleegpoli, dat kunnen we toch geen ziekenhuiis meer noemen. Mss dat we samen met Boxmeer/Nijmegen hier in het Venrayse iets moois op poten kunnen zetten. En als laatste, tegen de tijd dat het ziekenhuis vrij komt, is de oorlog in Ukranine al voorbij en zitten we allemaal aan de jodiumpillen omdat Putin een slecht verliezer is die met kernwapens heeft zitten spelen. Sterker nog hij heeft wat kernwapens met Iran geruild tegen kamikaze drones.

Geef uw reactie.