ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De reactie van de gemeente Venray.

woensdag, 16 november 2022 20:10 De reactie van de gemeente Venray.

Als gemeente hebben we de wettelijke taak om mensen met een verblijfsvergunning een plaats te geven om te wonen. Op 26 augustus 2022 hebben gemeenten, provincies en Veiligheidsberaad een bestuursakkoord gesloten met het Rijk om een einde te maken aan de huidige asielcrisis. Eén van de afspraken is de versnelde uitstroom van statushouders uit de AZC’s. Als gemeente doen we samen met Wonen Limburg onze uiterste beste om onze gemeentelijke taakstelling voor statushouders in te vullen. In de afgelopen periode zijn we daar met onze normale prioriteitsstelling ook in geslaagd. Voor de midden-lange termijn werken we tevens aan een plan van aanpak voor extra (tijdelijke) woningen.

Martin Leenders, wethouder.