ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing.

woensdag, 16 november 2022 20:05 Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing.

Gemeente Venray heeft voldaan aan huisvesting statushouders.

Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van Venray in de maand december kunnen reageren op een stelling over statushouders.
De stelling was: Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing. Er hebben 800 unieke personen de website bezocht, van wie het merendeel ook daadwerkelijk zijn standpunt over de stelling heeft aangegeven.
Daaruit bleek 82 % het helemaal niet eens te zijn met de stelling dat de gemeente voorrang moet geven aan statushouders bij het zoeken naar passende woonruimte. De daarbij meest beschreven reactie was dat men, net als iedereen op een wachtlijst moet inschrijven voordat tot toewijzing kan worden overgegaan. De groep van de 18 % eens-stemmers hadden echter meer begrip voor de soms onhoudbare situatie waarin die statushouders verkeren.

De keuze van de stelling was gebaseerd op de eis van de centrale overheid om elke gemeente te verplichten een bepaald aantal statushouders te huisvesten.
Voor Venray betekende het, dat er in 2022 voor 59 personen een huisvesting moest worden gezocht. Gebleken is dat Venray deze 59 personen in 10 woningen heeft kunnen huisvesten.

De groep van de 82 % personen die van mening is dat de gemeente geen voorrang zou moeten verlenen aan die woningzoekenden, moet dus accepteren dat Venray in ieder geval aan haar verplichting heeft voldaan.
Dat zij daar met uitgesproken tegenzin op reageren, moge blijken uit de reacties die zij op de website hebben achtergelaten. Enkele daarvan zijn hierna opgenomen.

Paul Korsten vindt dat eigen mensen moeten wachten omdat die nieuwe Nederlanders met alles voorgetrokken worden terwijl ze nog niks hebben bijgedragen aan de samenleving. Ze kosten alleen maar geld. Eigen mensen staan 8 jaar bij de woningbouw ingeschreven en krijgen nog geen woning want die gasten moeten voor. Buiten dat wordt hun huis ook nog ingericht op kosten van de staat. Nederland is doorgedraaid.
Wim schrijft dat het makkelijk praten is als je al een woning hebt. Dan kan ik me voorstellen dat mensen de stelling als eens beantwoorden.
Hij vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Dus achteraan aansluiten in de rij. Los van wat vluchtelingen alleemaal meemaken. Dat is verschrikkelijk. Wij kunnen de hele wereld toch niet in Nederland opvangen en huisvesten. Mensen kiezen ervoor om te vluchten, wat overigens begrijpelijk is. Iedere stap in je leven heeft gevolgen/consequenties. Ook voor vluchtelingen. Onze regering heeft nagelaten om goede opvang te realiseren met alle gevolgen van dien. De gemeenten mogen het nu dus oplossen.
Jos, als een van de 18 % eens-stemmers vindt dat de asielzoekers al veel te lang in slechte omstandigheden hebben moeten wachten! Procedure duurt veel te lang! Wél eerder starten met inburgeren en werken!
Het is en blijft moeilijk stelt Ivonne Kuiper. Statushouders of hoe je ze wilt noemen, zijn ook onze eigen medemensen. We moeten ook hen helpen. Zij zijn gelijk aan ons en wij aan hen. Voor beide partijen moet er een oplossing komen. Eén van die oplossingen ligt in het (her) huisvesten van onze ouderen. Doorstroming naar betaalbare en kleinere woningen. Daar zit een grote bottelnek.

REACTIES

Statushouders moeten ook een woning kunnen krijgen.

De huisvesting van woningzoekenden in Venray is problematisch. Vooral starters staan te trappelen van ongeduld om een huurwoning te kunnen bemachtigen. Het kopen van een woning is al niet meer voor iedereen weggelegd mede vanwege de......

Lees verder