ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing.

woensdag, 16 november 2022 20:05 Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing.

Gemeente Venray heeft voldaan aan huisvesting statushouders.

Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van Venray in de maand december kunnen reageren op een stelling over statushouders.
De stelling was: Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing. Er hebben 800 unieke personen de website bezocht, van wie het merendeel ook daadwerkelijk zijn standpunt over de stelling heeft aangegeven.
Daaruit bleek 82 % het helemaal niet eens te zijn met de stelling dat de gemeente voorrang moet geven aan statushouders bij het zoeken naar passende woonruimte. De daarbij meest beschreven reactie was dat men, net als iedereen op een wachtlijst moet inschrijven voordat tot toewijzing kan worden overgegaan. De groep van de 18 % eens-stemmers hadden echter meer begrip voor de soms onhoudbare situatie waarin die statushouders verkeren.

De keuze van de stelling was gebaseerd op de eis van de centrale overheid om elke gemeente te verplichten een bepaald aantal statushouders te huisvesten.
Voor Venray betekende het, dat er in 2022 voor 59 personen een huisvesting moest worden gezocht. Gebleken is dat Venray deze 59 personen in 10 woningen heeft kunnen huisvesten.

De groep van de 82 % personen die van mening is dat de gemeente geen voorrang zou moeten verlenen aan die woningzoekenden, moet dus accepteren dat Venray in ieder geval aan haar verplichting heeft voldaan.
Dat zij daar met uitgesproken tegenzin op reageren, moge blijken uit de reacties die zij op de website hebben achtergelaten. Enkele daarvan zijn hierna opgenomen.

Paul Korsten vindt dat eigen mensen moeten wachten omdat die nieuwe Nederlanders met alles voorgetrokken worden terwijl ze nog niks hebben bijgedragen aan de samenleving. Ze kosten alleen maar geld. Eigen mensen staan 8 jaar bij de woningbouw ingeschreven en krijgen nog geen woning want die gasten moeten voor. Buiten dat wordt hun huis ook nog ingericht op kosten van de staat. Nederland is doorgedraaid.
Wim schrijft dat het makkelijk praten is als je al een woning hebt. Dan kan ik me voorstellen dat mensen de stelling als eens beantwoorden.
Hij vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Dus achteraan aansluiten in de rij. Los van wat vluchtelingen alleemaal meemaken. Dat is verschrikkelijk. Wij kunnen de hele wereld toch niet in Nederland opvangen en huisvesten. Mensen kiezen ervoor om te vluchten, wat overigens begrijpelijk is. Iedere stap in je leven heeft gevolgen/consequenties. Ook voor vluchtelingen. Onze regering heeft nagelaten om goede opvang te realiseren met alle gevolgen van dien. De gemeenten mogen het nu dus oplossen.
Jos, als een van de 18 % eens-stemmers vindt dat de asielzoekers al veel te lang in slechte omstandigheden hebben moeten wachten! Procedure duurt veel te lang! Wél eerder starten met inburgeren en werken!
Het is en blijft moeilijk stelt Ivonne Kuiper. Statushouders of hoe je ze wilt noemen, zijn ook onze eigen medemensen. We moeten ook hen helpen. Zij zijn gelijk aan ons en wij aan hen. Voor beide partijen moet er een oplossing komen. Eén van die oplossingen ligt in het (her) huisvesten van onze ouderen. Doorstroming naar betaalbare en kleinere woningen. Daar zit een grote bottelnek.

REACTIES

ron: oneens

De politiek verschuift het woning probleem naar de lokale overheid. De wachttijd voor een huurwoning is vaak meer dan 10 jaar. Door eer woningen aan statushouders toe te wijzen betalen mensen die al wonen en werken de prijs door nog langer te wachten. Dit is oneerlijk en geeft nog meer problemen in de toekomst. De toestroom van asielzoekers zal toenemen en de problemen worden nog groter. Indien mensen haar Nederland vluchten hoort eerlijk net zolang wachten als huidige woningzoekenden er gewoon bij, geen voorrangsregels ten koste van gescheiden moeders en anderen die wachten op een woning . Eerlijk en gelijk behandelen dus netjes wachten.

Geef uw reactie.

Paul Korsten: oneens

Eigen mensen moeten wachten omdat die nieuwe nederlanders met alles voor getrokken worden terwijl ze nog niks hebben bijgedragen aan de samenleving. Ze kosten alleen maar geld. Eigen mensen staan 8 jaar bij de woningbouw ingeschreven en krijgen nog geen woning want die gasten moeten voor. Buiten dat wordt hun huis ook nog ingericht op kosten van de staat. Nederland is door gedraait.

Geef uw reactie.

Saskia: oneens

Gewoon net als iedereen achteraan sluiten in de rij. Geen voorkeursbehandeling

Geef uw reactie.

Noud: oneens

Als mijn zoon 7jaar ingeschreven moet staan om in aanmerking te kunnen komen voor een woning, en dan die woning in de huidige situatie niet meer op kan brengen, zegt dat toch genoeg.

Geef uw reactie.

Jan: oneens

De dwang van de Rijksoverheid is ongepast. Zeker als het Limburg en de rest van buiten de Randstad betreft. Het woningbouwbeleid sluit daar niet op aan. Voor Limburg blijft de geplande woningbouw van 2-3 woningen per 100 inwoners ver achter bij de Randstad (6-9 woningen per 100 inwoners). Men zal moeten beseffen dat we enkel kunnen doen wat kan. Het beleid in deze moet worden bijgesteld. Veilige landers / economische vluchtelingen niet toelaten en snel weer terug naar waar ze vandaan komen. Echte asielzoekers helpen, alhoewel dit niet zo maar op stel en sprong kan. Meer en sneller bouwen en de bouw vanwege PAS en stikstof niet stilleggen of verbieden. Naast de woningbouw dient uiteraard ook de infrastructuur van wegen, openbaar vervoer, en energievoorziening aangepakt moeten worden. En dan de zorg. Deze staat nu al zwaar onder druk. Ook hier zal een oplossing (uitbreiding i.p.v. saneren) moeten komen. Hoe moet een statushouder (en niet mobiele autochtonen) anders in het weekend naar naar de huisartsenpost in Venlo of naar de tandarts in Eindhoven?
De conclusie is dat de Rijksoverheid eerst en snel haar beleid moet aanpassen en als zodanig uitvoeren voordat zij lagere overheden kunnen verplichten onmogelijke opdrachten uit te voeren. Men zal moeten leren eerst voorwaarden te scheppen en dan pas opdrachten te geven.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

NL is full the immigrants are luck seeekers

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Eerst eigen volk! Vol is Vol in dit kleine landje!!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Langst wachtende eerst !!!

Geef uw reactie.

Kees: oneens

In woners van Venray staan ook allang op de wacht lijst voor een woning

Geef uw reactie.

RL: oneens

Gewoon omdat iedereen eerst ingeschreven moet staan en jaren moet wachtende op een woning. Inmiddels zijn de aantallen instromers niet meer hanteerbaar en zet ons eigen sociale stelsel steeds meer onder druk. Dit is op termijn niet meer haalbaar. De maatschappij wordt hierdoor steeds harder.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Oneens

Geef uw reactie.

*: oneens

Gelijkheid is hierin belangrijk. Dus aansluiten in de rij en tijdelijk eventueel in een container unit.

Geef uw reactie.

Marian: oneens

Het is belangrijk dat mensen veilig en onder hygiënische omstandigheden worden gehuisvest.
Dit hoeft mijn inziens, niet anders te zijn dan de huisvesting van Nederlanders.
Dit betekent samen wonen, onder 1 dak.
Volwassenen kinderen wonen al heel lang bij hun ouders in huis.
Kunnen geen gezin starten.
Gescheiden mensen wonen noodgedwongen nog steeds samen.
Niet elke statushouder heeft recht op een woning voor zich zelf.
De impact van de statushouders op de woningmarkt moet zo klein als mogelijk zijn.
Ook zij zullen moeten samenwonen.

Geef uw reactie.

Netty : oneens

Denk eerst aan onze mensen die kunnen niks krijgen Vol is vol in Nederland

Geef uw reactie.

Daan: oneens

Eigen jeugd gaat voor, stop met statushouders naar venray te halen!

Geef uw reactie.

Paul C: oneens

Dit kan gewoon niet. Ik ben niet tegen "asielzoekers" (sorry, maar politicus kan een naam veranderen, het blijft gewoon mensen die asiel in een ander land zoeken). Voorrang geven vind ik te ver gaan, zeker als de fout komt van de politieke/kabinet keuzes om niet verder te kijken met de ontwikkeling van de bewolking, het probleem van huisvestiging had al lang een prioriteit moeten zijn, en eerst voor de Nederlanders. Er zijn jarenlang wachttijden voor onze eigen mensen en nu zouden andere gewoon deze helemaal passeren. Het kan en moet niet zo. Er zijn in Europese landen incl. Nederland vele (business)-kantoren en/of gebouwen leeg. Probeer maar eerst deze te verbouwen naar appartementen om de wachttijden te reduceren. Niet makkelijk, weet ik maar het is te makkelijk om naar een land te emigreren en dan alles forceren om voorrang te krijgen (wat anders is in tijden van oorlog).

Geef uw reactie.

Roel: oneens

Netjes aansluiten op de wachtlijst zoals IEDEREEN.

Geef uw reactie.

Marja: oneens

.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Iedereen moet de kans krijgen een woning te krijgen maar we vergeten onze eigen kinderen een toekomst te geven. Deze krijgen geen kans meer. Door statushouders etc voorrang te geven.

Geef uw reactie.

Somebody: oneens

Laat de democratie spreken ! Eigen mensen eerst.

Geef uw reactie.

Anita janssen: oneens

Omdat onze kinderen heel veel jaren ingeschreven moeten staan en bijna geen kans maken op een huis en dat ze daardoor tot ver in de 20 verplicht zijn om thuis te moeten blijven wonen.venray is vol.erger nog heel nl is vol

Geef uw reactie.

Ruben: oneens

Oneens. Ik wacht al 2 jaar.

Geef uw reactie.

Anoniem: oneens

Zij dienen gelijk behandeld te worden als alle andere inwoners! Iedereen moet wachten op een woning, dus zij ook!

Geef uw reactie.

wim: oneens

Het is makkelijk praten als je al een woning hebt. Dan kan ik me voorstellen dat mensen de stelling als eens beantwoorden.
Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Dus achteraan aansluiten in de rij. Los van wat vluchtelingen alleemaal meemaken. Dat is verschrikkelijk. Wij kunnen de hele wereld toch niet in Nederland opvangen en huisvesten. Mensen kiezen ervoor om te vluchten, wat overigens begrijpelijk is. Iedere stap in je leven heeft gevolgen/consequenties. Ook voor vluchtelingen. Onze regering heeft nagelaten om goede opvang te realiseren met alle gevolgen van dien. De gemeenten mogen het nu dus oplossen.

Geef uw reactie.

Johannes: oneens

Jeugd in Venray moet soms meer dan 10 jaar als woningzoekende ingeschreven staan voordat ze in aanmerking komen voor een woning.
Asielzoekers krijgen dus veel eerder een woning. Dat is niet juist in mijn ogen.

Geef uw reactie.

A. Hendrix: oneens

Ik vraag mij al jaren af waarom mensen die naar Nederland komen: Meteen rechten hebben! Wij Nederlanders hebben alleen nog maar verplichtingen. Voorrang geven is discriminatie. Maar ja wij Nederlanders worden al jaren gediscrimineerd.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op A. Hendrix : oneens

Helemaal mee eens

Geef uw reactie.

Hendriks : oneens

Er zijn veel mensen die al jaren wachten op woonruimte , kinderen maar ook gescheiden mensen .
Mensen die deel nemen aan deze maatschappij en dus ook hun deel afdragen aan belastingen en dus meer recht hebben dan mensen (economische vluchtelingen)die in grote getale na toekomen.
Echte vluchtelingen zijn beter af om in directe omgeving van hun land op te vangen .

Geef uw reactie.

Ja: oneens

Onze eigen jeugd wil ook een woning en die gaan voor

Geef uw reactie.

F: oneens

Laat ik voorop stellen dat asielopvang in Nederland slecht geregeld is. Maar dat betekend niet dat wat betreft huisvesting deze mensen meer recht zou moeten geven. Diegenen die roepen dat dit wel moet, roepen die ook zo hard voor de meer dan 40000 daklozen in Nederland? Ik hoor ze daar niet over, dat zijn óók mensen.

Geef uw reactie.

N: eens

Oneens . Instroom van asielzoekers wordt alleen maar groter. Hoe wil je ooit een huurwoning gaan krijgen. Dit gaat onrust veroorzaken in de maatschappij!! Vol is vol !

Geef uw reactie.

Ruben: oneens reageert op N : eens

Waarom stem je dan eens ?!?!?!?

Geef uw reactie.

N: eens

Oneens . Instroom van asielzoekers wordt alleen maar groter. Hoe wil je ooit een huurwoning gaan krijgen. Dit gaat onrust veroorzaken in de maatschappij!! Vol is vol !

Geef uw reactie.

Jolanda: oneens

Omdat het niet normaal. is dat eigen mensen geen woning krijgen en verplicht bij de ouders moeten blijven beter voortaan inschrijven als ze.pas geboren zijn

Geef uw reactie.

Saona maas: oneens

Ik snap het wel maar toch ben ik het er mee oneens het is te gek voor worden een normale inwoner minder kans maakt hwt is al zo lastig om aan een woning te komen oo jonge leeftijd ik vindt eerst eiege inwoners
Als jk kijk na mijn situatie maak ik over een jaar geen kans op een geschikte woning door al die asielzoekers woon al op me zelf 22 door omstandigheden moest ik uit huis moet over een jaar er uit waar ik nu woon en het word nu voor mij onmogelijk om aan een woning te komen in Venray hier door kijk ik al naar andere dorpen/stad in Venray is het hier door voor mij onmogelijk om aan een woning te komen

Geef uw reactie.

Toon: oneens

Het moet eerlijk gaan anders komt er onrust in de samenleving.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Voorrang geven is oneerlijk!
En zal de instroom van asielzoekers eerder vergroten.

Geef uw reactie.

Peter Geurts : oneens

er zijn genoeg andere mensen die al jaren wachten om een betaalbare huurwoning te krijgen. Dus ieder op zijn beurt wachten.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Peter Geurts : oneens

Precies!

Geef uw reactie.

R: oneens

Ik vind dit niet terecht, als er mensen uit ons eigen land allang op de wachtlijst staan.
Want deze mensen krijgen overal voorrang.

Geef uw reactie.

Septimus Pretorius: oneens

Ik ben het hiermee oneens omdat de vluchtelingen crisis op deze manier bij de burger op zijn of haar bord komt. Het is de politiek die er een potje van heeft gemaakt. Ook omdat er te weinig woningen zijn in Nederland creëer je op deze manier geen draagvlak. Het is toch van de zotte dat Nederlanders die lang wachten, gepasseerd worden door vluchtelingen. De wereld op zijn kop.

Geef uw reactie.

G: oneens

Nee netjes achter aansluiten in de rij van wachtenden ze willen hier komen wonen dan ook de nederlandse regels accepteren evenals een betaalde baan zoeken als nederlander wordt je ook achter de vodden gezeten door het uwv

Geef uw reactie.

Corrie Kok: eens

Het "'oneens" staat tot nu toe op 77 procent en het "eens" staat tot nu toe op 23 procent. Dat zegt veel over de mentaliteit van de meningen over de stelling wat betreft de statushouders.
Statushouders zijn mensen.
Voor wie het nog steeds niet begrepen heeft.

Geef uw reactie.

Isabel: oneens reageert op Corrie Kok : eens

Corrie Kok . Waarom denk je dat de mening gevraagd wordt van de burgers. Mentaliteit is gewoon een wijze van denken en voelen. Terwijl ik in uw antwoord toch enige negatieviteit proef. Dat u bij de 23 procent behoort en dat de 77 procent ( de meerderheid) anders denkend is , zegt niks over het feit dat statushouders niet als mensen gezien worden. De meeste mensen willen gewoon gelijke kansen op een woning ( daar gaat het hier over namelijk) en daar is niks mee. Het is aan de overheid te zorgen dat deze woningen beschikbaar zijn en DWANG is de slechtste oplossing om mensen tevreden te houden. Ik ben trouwens benieuwd of U en andere 23 % ook dringend een woning nodig heeft? Zou mooi zijn als men die vraag met ja kan beantwoorden en dan toch het Zelfde antwoord zouden geven.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens reageert op Corrie Kok : eens

Het staat u vrij om uw huis af te geven.

Geef uw reactie.

Bas: oneens reageert op Corrie Kok : eens

Zoals u zelf al aangeeft “ Statushouders zijn mensen”. Maar zijn het bijzondere mensen of aparte mensen? De stelling is namelijk “ OOK DE GEMEENTE VENRAY MOET STATUSHOUDERS VOORRANG GEVEN BIJ WONINGTOEWIJZING”. Aangezien het in mijn ogen gewone mensen zijn moeten ze gewoon netjes achter in de rij aansluiten

Geef uw reactie.

Rachid: oneens reageert op Corrie Kok : eens

Ga lekker je huis afgeven dan!
Corrie kok pas maar op. Ik ken een aantal van het AZC kan wel vragen of ze een tentje in je tuin kunnen opzetten.

Geef uw reactie.

Marij: oneens reageert op Corrie Kok : eens

Waarom alles importeren? Laat ze in de omringende landen hun heil zoeken, landen die hun taal spreken, en dezelfde cultuur hebben. Ze doorkruisen tig landen, omdat Nederland nu eenmaal het land van gratis geld is. Laat ze lekker optieven, want ze zullen nooit iets toevoegen aan ons land.

Geef uw reactie.

Susannanas: oneens

Eerst zorgen voor het eigen volk en dan pas de rest. Nederlanders zijn steeds meer 2e rangs burger aan het worden. Bovendien wordt voor elke statushouder nog eens bakken extra geld besteed dat betaald wordt door de hard werkende belastingbetaler, terwijl deze mensen nog nooit iets bijgedragen hebben en de Nederlander… die kan inmiddels de rekeningen niet meer betalen en krijgt nauwelijks hulp. Dus, toevoer stoppen zolang de zaken niet geregeld zijn en dan met fatsoenlijke processen opnieuw beginnen zodat de mensen die echt asiel nodig hebben fatsoenlijk behandeld kunnen worden, maar wel hun best moeten doen (dus niet alles zomaar krijgen wat een Nederlander ook niet krijgt). Want ook dat is discriminatie.

Geef uw reactie.

Annemie: oneens

Hoeveel mensen, inwoners van Venray, wachten al jaren op een fatsoenlijk huis, die gaan voor en niet de statushouders, hoe erg het ook is voor hun

Geef uw reactie.

Corrie Kok: eens

Mensen die anderen geen kans gunnen moeten zich eens afvragen of zij zelf in zo een situatie willen belanden.
Leven op straat, slapen in de kou, asielcentra of andere vreselijke omstandigheden. De kranten staan er vol van en laten dagelijks zien hoe erg het is gesteld met onze medemensen in Nederland en buitenland.
Probeer het zelf eens uit, in de buitenlucht slapen nu in de winterkou. Ik gun iedereen een fatsoenlijke woning, werk
en inkomen.( Nederland behoort tot een van de rijkste landen van de wereld. ) Alvast Proost met de sinterklaas en
en kerstcadeaus. Eet je buik maar vol, maar....denk dan ook eens aan al diegenen zonder een cent te makken en geen "'goed" nieuwjaar voor de toekomst.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Corrie Kok : eens

Ik ben het helemaal eens met Corrie!

Geef uw reactie.

Isabel: oneens reageert op Corrie Kok : eens

Corrie Kok. Uw antwoord heeft helemaal geen betrekking op de vraag. Deze vraag heeft betrekking op het voorrang verlenen van "statushouders " bij wonigtoewijzing. Het gaat niet over proosten en buikjes vol eten met de Kerst .
Het gaat over een rechtvaardig doch humaan toewijzings beleid. Kom met uw mening en noem het beestje bij de naam ipv met enige minachting de lezer en reageerders een volle buik te wensen met de Kerst. Los van de vraagstelling en oprecht benieuwd "hoeveel mensen (zonder wonig) heeft u deze kerst aan tafel"

Geef uw reactie.

Cor van de Kerkhof : oneens

Totaal respectloos dat eigen bevolking wordt achtergesteld, het is complete idioterie dat statushouders voorrang hebben.

Geef uw reactie.

Martin : eens

Ik ben het oneens met de voorrang. Maar het feit dat asielzoekers als beesten gehandeld worden, op en neer gesleept als in veevervoer geeft toch wel enige compassie.

Doordat er wachttijden van jaren zijn, worden deze mensen bewust getraineerd doorontwikkeld nationale overheid. Ze mogen niks, en kunnen daardoor niet integreren of enig toekomst perspectief krijgen.

Daarbij ontvluchten ze vaak landen die zijn geruïneerd door het oosten en westen. Dat schept wel enige verplichting. Nee, we hebben niet alleen hard gewerkt, maar ook misbruik gemaakt van landen en volkeren.

De manier waarop gemeenten worden opgezadeld met falend landelijk beleid is stuitend.
Geef ook asielzoekers een eerlijke kans, dan is ergeren voorrang nodig!

Geef uw reactie.

Isabel: eens reageert op Martin : eens

Mooi geschreven. , niks aan toe te voegen.

Geef uw reactie.

Jos: eens

De asielzoekers hebben al veel te lang in slechte omstandigheden
moeten wachten! Procedure duurt veel te lang!
Wél eerder starten met inburgeren en werken!

Geef uw reactie.

Paul Korsten: oneens reageert op Jos : eens

Ze zijn door tig veilige landen gekomen en krijgen hier een woning terwijl eigen volk moet wachten op een woning. Moeilijk te begrijpen he dat Nederland dit biet meer aan kan. Nerderland is vol. Moeilijk he.

Geef uw reactie.

cisca: oneens

eigen mensen wachten al veel te lang voor woning geef die maar eens voorrang

Geef uw reactie.

Hay Philipsen: eens

Wij moeten gewoon meedoen met de rest van Nederland. Laat ze in Den Haag eerst maar eens werken aan een snellere beoordeling van wel of niet asielzoeker zijn. En laat ze eerst maar eens harder werken aan meer nieuwbouw, vooral betaalbare huurwoningen. Veel kleine woningen met een huur van max.500,- euro, ook voor genoemde doelgroep.

Geef uw reactie.

Harrie F.: eens

Als deze mensen al goed gecheckt zijn en hier mogen blijven, hebben ze al heel lange tijd in erg slechte omstandigheden moeten wonen. Dan mogen ze nu van mij voorrang krijgen,

Geef uw reactie.

An: oneens

Gewoon net als ieder ander inschrijven en op hun beurt wachten. Hebben ze ook de tijd om fatsoenlijk de Nederlandse taal te leren om in te burgeren. Tegen de tijd dat ze aan de beurt zijn zijn ze dan de taal machtig zodat als ze een huis hebben gewoon opgenomen kunnen worden. Bij gebrek aan kom je er nooit mee in contact door communicatie. Dat zie je nu ook bij de Poolse arbeidsmigranten. En de gelukszoekers retour zodat de statushouders wel fatsoenlijk opgevangen kunnen worden totdat hun wachttijd erop zit. Gemiddeld 4/5 jaar en dat telt voor iedereen. Daarnaast moet de gemeente zich sterk maken voor meer sociale en betaalbare woningbouw en niet alle grond verkopen aan grote bouwondernemingen die alleen maar dure huizen neerzet.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Als je een schip overbelaadt dan zinkt het. Dat is wat ik met Nederland zie gebeuren.
Vluchtelingen dienen in het land waar ze de EU binnenkomen asiel aan te vragen.
Hoeveel van de mensen die zich in Ter Apel melden zijn via de Waddenzee gekomen?
Bovendien had Mark Harbers nooit het Verdrag van Marrakech moeten ondertekenen.
Er werd voldoende voor de gevolgen daarvan gewaarschuwd.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Kijk maar eens naar België, werkt voor geen meter. Gewoon gelijkwaardig behandelen als men een vergunning heeft. Een tussenoplossing is een werkstatus geven aan die mensen zodat ze al kunnen instromen in de economie.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

zorg eerst maar eens dat onze eigen bewoners een woning krijgen waar ze soms al jaren op wachten.

Geef uw reactie.

Ton: oneens

Ik vind dat eigen bewoners die in onze fijne gemeente zijn geboren altijd voorrang moeten krijgen

Geef uw reactie.

A: oneens

Vol=vol zorg maar eerst voor je eigen volk!!

Geef uw reactie.

gewoon: oneens

geen voorkeurs behandeling gewoon volgens de inschrijving anders discrimineer je de eigen burgers krijgen starters en woning zoekende nooit meer n woning

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het is toch te gek voor woorden wat onze regering- en dan vooral D'66 - ons allemaal oplegt.

Geef uw reactie.

joosl: oneens

Uiteraard is het zaak dat statushouders gehuisvest moeten worden. De vraag is echter of dat moet gebeuren met een voorkeursbehandeling bij het toewijzen bij een woning. Wanneer statushouders redelijk tot goed zijn ondergebracht, in een bepaalde vorm van algemene woonvoorzieningen al dan niet individueel of gezamenlijk, dan hoeft er geen voorkeursbehandeling plaats te vinden. Uiteraard moet gestreefd worden om deze mensen zo snel mogelijk in de samenleving in te passen. Echter dan wel gespreid huisvesten en niet weer zoals in het verleden vaak is gebeurd samengeklonterd in een straat of wijk.

Geef uw reactie.

Silvia : oneens

Alleen de vraag is al belachelijk!!!

Geef uw reactie.

Ans: oneens

Geen voorrang, gewoon achter aansluiten.
Beleid herzien en bijstellen.

Geef uw reactie.

wim: oneens

oneens , probleem moet opgelost worden maar dan beter in de landen waar deze mensen nu wonen , de hele wereld wil naar Nederland maar Nederland zit vol en kan dat straks ook niet meer betalen , gevolg armoede is Nederland en heel veel onrust .Mensen gaar zich hiertegen verzetten dit kan niet uitblijven en nog verder denkend komen er getto s zoals in Antwerpen, Brussel Marseile enz , kan niet uitblijven . dan is het te laat om terug te draaien en zitten we met de ellende blijvend .dit gaat niet goed voor de langere toekomst en is ook niet eerlijk , de hele wereld wil naar ons land , dit kan toch niet .
problemen zullen in deze mensen zijn landen moeten worden opgelost , kijk wat we nu al aan problemen hebben en het is binnen enkele jaren niet meer te betalen , alle kosten worden vergoed en door de overheid betaald van de centen die we als Nederlanders verdiend hebben en waar we hard voor gewerkt hebben .STOP DIT KAN NIET MEER .

Geef uw reactie.

Isabel: oneens

Heeft men nu niet door dat door deze regeling alleen maar " haat" zaait. En wie haat zaait zal geweld oogsten. Voor mij gelijke monniken gelijke kappen. Laat statushouders meteen inschrijven als de procedure start en niet pas als ze juridisch statushouder zijn geworden. Een fatsoenlijke inburgering is dan ook op zijn plaats want daar mankeert het nog al eens aan. Nu hoeft dat niet en is dat geheel.vrijblijvend. Dan pas maken ze net als ieder ander gewoon kans op een woning en zullen de overige burgers die een woning zoeken weten dat er geen " voortrek" regeling is toegepast.

Geef uw reactie.

Jens: oneens

Ik vindt, dat echte vluchtelingen uit oorlogsgebieden geholpen moeten worden, en niet de gelukszoekers die hier naar toe komen, en overal geld en voorrang moeten krijgen. Hoeveel Nederlanders zijn al tig jaren ingeschreven en moeten wachten , omdat die gelukszoekers voorrang moeten hebben, dus niet, eerst eigen mensen en de echte vluchtelingen,. en ook al is het een beleid van een klote regering met VVD en die achterlijke D66., Dus geen voorrang aan statushouders.

Geef uw reactie.

Bas: oneens

Uiteraard oneens. Ze zullen uiteraard ergens een plekje moeten vinden, al moet het aantal statushouders uiteraard ook flink teruggebracht worden en moeten deze mensen in eigen omgeving opgevangen worden. Maar om ze nu voorrang te gaan geven op onze eigen kinderen? Dat is gewoon van den zotte.
Het wordt dus tijd om dit kabinet genadeloos af te rekenen bij de volgende verkiezingen. Denk hier tzt allemaal aan!

Geef uw reactie.

Anoniem: oneens

Eigen inwoners willen ook vooruit met hun leven, dus het is niet eerlijk om statushouders hier voorrang op te verlenen.

Geef uw reactie.

Paul: eens

Gelijke monniken gelijke kappen
Dat is nu niet het geval. Nederland is gewoon vol.
En we hebben een groot tekort aan woningen.
Denemarken doet het op dit gebied beter

Geef uw reactie.

Paul: oneens reageert op Paul : eens

Dit moest oneens zijn

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Voor iedereen moeten dezelfde regels gelden

Geef uw reactie.

Marco Wijnberg : oneens

Het is een lastige tijd en Nederland polariseert. Hoewel ik opvang van asielzoekers, vluchtelingen!, belangrijk vindt, denk ik dat het in deze tijd, waarin het voor veel mensen lastig is om rond te komen of moeite hebben om een passende woning te vinden, moeilijk uit te leggen is dat statushouders voorrang krijgen. Dit is olie op het vuur gooien en speelt populisten in de kaart.

Geef uw reactie.

Hennie: oneens

Door grote culturele verschillen

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Geen Verschillen er is een Wet discrimenren ongepast Venray mensen voor en daarna Vluchelingen en overige Gajes

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: eens

Het is en blijft moeilijk. Statushouders of hoe je ze wilt noemen, zijn ook onze eigen medemensen. We moeten ook hen helpen. Zij zijn gelijk aan ons en wij aan hen. Voor beide partijen moet er een oplossing komen. Eén van die oplossingen ligt in het (her) huisvesten van onze ouderen. Doorstroming naar betaalbare en kleinere woningen. Daar zit een grote bottelnek.

Geef uw reactie.

Bas: oneens reageert op Ivonne Kuiper : eens

U geeft aan "Zij zijn gelijk aan ons en wij aan hen". Maar u wilt ze wel voorrang geven op onze eigen kinderen.
Verder ben ik het er overigens ook niet mee eens. Wij hebben met z'n allen hard gewerkt voor onze welvaart, waarom mag iedereen hier zomaar van meegenieten en ons daardoor ook naar de afgrond sleuren?
Ze moeten geholpen worden, diegene die echt gevlucht zijn voor oorlog. Van al het geld dat we erin steken kun je echter ook hele mooie opvang dorpen in hun eigen omgeving bouwen.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Natuurlijk! Statushouders zijn mensen die gevlucht zijn, om wat voor reden dan ook. Zij hebben huis en haard achter moeten laten. Het is onze plicht om ook deze mensen een fatsoenlijk dak boven de hoofden te bieden.biedt, zodat zij hun leven weer op kunnen pakken.

Geef uw reactie.

Marij: oneens reageert op Ineke Grootemaat : eens

Wij hebben helemaal geen plicht om hen een dak boven het hoofd te geven. Bed, bad en brood en dan retour herkomst. Wel tig landen doorkruisen om zgn te vluchten, maar daarna wel tig keer per jaar in het gevluchte land op vakantie gaan, op onze kosten, jouw en mijn belastinggeld. En anders geef je eigen huis maar af. En hun leven oppakken? Dat doen ze maar in eigen land, laat ze beginnen met opruimen en opbouwen, ipv in ons land te profiteren en onze finaciele ruif leeg te vreten.

Geef uw reactie.

Marij: oneens

Wordt het niet eens tijd om te stoppen met deze praktijken? Er is niet eens een woning voor eigen mensen. Als er gebouwd wordt, zijn het dure woningen/appartementen, sociale woningen en woningen voor arbeidsmigranten. Onze eigen mensen krijgen geen huurwoning, geen koopwoning en worden min of meer gedwongen langer thuis te wonen bij ouders. We moeten stoppen met dat importeren van kanslozen, die zgn gevlucht zijn, maar wel vakantie gaan vieren in hun thuisland. Maak je hard voor eigen burgers en zeg NEE tegen deze waanzin.

Geef uw reactie.

Angelina : oneens

Het lijkt mij een juist criterium om de wachttijd / inschrijvingsprijs als criterium te nemen . De wachttijd / inschrijftijd van statushouders lijkt me dezelfde te moeten zijn op basis van dezelfde criteria , dat geldt ook voor gewone immigranten .Andere argumenten zijn vaker discriminatoir of geven aanleiding tot eindeloze interpretatie, gevoel van miskenning , etc …

Geef uw reactie.

b: eens

eerst voor onze eigen mensen zorgen.

Geef uw reactie.

Marij: oneens reageert op b : eens

Dan had je oneens moeten zeggen, nu ben je het eens met de stelling, dat dit volk voorrang moet krijgen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Zorg maar eerst dat onze eigen kinderen mensen uit Venray is woonruimte krijgen, die staan vaak al heel lang ingeschreven.

Geef uw reactie.

Jack.: oneens

het is heel vervelend voor statushouders dat ze problemen hebben met hun land.
Maar om voorrang te krijgen op een woning is te veel van het goede, mensen uit Venray
wachten soms meer als 8 jaar om in aanmerking te komen voor een woning.
Dus het wordt NOG LANGER wachten !!!

Geef uw reactie.

Marc: oneens

Dat de statushouders een woning moeten krijgen, ja, maar ook inwoners van Venray hebben recht op een woning. Verdeel het eerlijk dus kijk naar het percentage statushouders vs inwoners venray en verdeel zo ook de vrijkomende woningen.

Geef uw reactie.

Henk: oneens

Mensen die al jaren op de wachtlijst staan moeten natuurlijk voorrang krijgen op een woning , maar voor de statushouders zal ook zeker gezorgd moeten worden dat die een plaats krijgen , maar laat de regering dat eerst eens doen met bv leegstaande regerings gebouwen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Inwoners die al jaren op de wachtlijst staan moeten voorrang krijgen en niet de status houders. Tenslotte zijn zij diegenen die belasting betalen.

Geef uw reactie.

Anoniem: oneens

Eigen bevolking heeft t nazien. Zo triest. Als er een echte schifting zou zijn van echte statushouders zou mijn mening anders zijn ,maar nu krijgen mensen voorrang,die daar niet altijd recht op hebben.

Geef uw reactie.

Paul W: oneens

Dit probleem blijft maar bestaan en creëert hier tevens meerdere nieuwe problemen.
De mensen moeten geholpen worden maar doe dat in land van herkomst waar de navo een stuk van het land claimt zodat we ze daar kunnen opvangen

Geef uw reactie.

Pim: oneens

Er zijn jongeren, gezinnen, ouderen die al jaren ingeschreven staan. Deze mensen komen hier omdat ze hier alles gratis krijgen en waar de echte nederlander elk jaar zwaarder wordt belast om het coa die onbeperkt geld mag uitgeven en zorgt dat deze mensen huizen krijgt. En het gekke is dat hele families naar hier mogen komen. 1 vraagt asiel die de halve wereld is overgestoken om naar nl te komen. Je moet asiel aanvragen in het eerste land waar je binnenkomt en dat gebeurt niet. 80% is economisch vluchteling of komt uit veilige landen.

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

In tegendeel ! De mensen die reeds lang wachten hebben voorrang op de z.g.n. status houders .

Geef uw reactie.

Statushouders moeten ook een woning kunnen krijgen.

De huisvesting van woningzoekenden in Venray is problematisch. Vooral starters staan te trappelen van ongeduld om een huurwoning te kunnen bemachtigen. Het kopen van een woning is al niet meer voor iedereen weggelegd mede vanwege de......

Lees verder