ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ook in Venray is het personeelstekort zorgwekkend.

donderdag, 13 oktober 2022 13:38 Ook in Venray is het personeelstekort zorgwekkend.

REACTIES

Peter: eens

waar men de laatste tijd op bezuiningt is de zorg zie hier in Venray de Kosten van dezorgplisen gaat omhoog en waar men heen kan is Venlo of Duerne en Eindhoven met de spoed dienst er is zelfs geen tandarts of huisarts die zich veiling voelt En dat is door de overheid te danken Geld voor de Energie toeren hoog mogelijk voor 90 % te maken met de oorlog in
oekainne en de sansies tegen rusland

Geef uw reactie.

Rick: eens

Ja, kijk maar eens in de ziekenhuizen. Men zou eens kunnen kijken naar de fundamenten van de economie. Het is zinloos om de economie te laten groeien als er geen personeel is die deze groei kan opvangen.
In de zorg krijgt hoger personeel een te hoog salaris en het lager personeel een te laag salaris. mij maak je niet wijs dat het hoger personeel soms 8.000 euro per maand hoort te verdienen. Dat is veel te zeer een marktwerking en de zorg is al duur genoeg. Daarnaast als het lager personeel er wat bij krijgt, krijg je misschien meer animo voor deze beroepen.
Ook is het een oplossing om te kijken wat voor beroepen (zoals de ict) te weinig mensen hebben en welke teveel. Dan kan men om gaan scholen.
Als laatste is het een oplossing om de asielzoekers werk op het land aan te bieden i.p.v. een uitkering te geven.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Het tekort is gecreëerd door enerzijds de overheid door maar te blijven roepen dat we een diensten land zijn en dat je moet kunnen studeren waar je zin in hebt of het nu nuttig is of niet. Daarnaast hebben de werkgevers het bedrijfs risico zoveel mogelijk bij het personeel neergelegd. zoveel mogelijk flex contracten of zzp'ers. Als het even een beetje tegenzit dan meteen het personeel eruit en zelf de dikke portemonnee behouden. En zzp'ers worden niet of nauwelijks bijgeschoold. Niet door hen zelf en niet door degene die hen inhuurt.
Ook worden asielzoekers nog te weinig ingezet op de arbeidsmarkt. En ook hier zijn overheid met haar bureaucratie en bedrijven met hun gebrek aan vertrouwen debet aan. Vooral bij de hoogopgeleiden worden onmogelijke eisen gesteld. Dan sluit de opleiding niet naadloos aan of spreekt men nog niet goed genoeg Nederlands terwijl zij het Engels beter beheersen dan wij zelf. Bij Expats schijnt dit allemaal niet te spelen. Het lijkt dus ook wel een soort zelfbescherming om voor asielzoeker steeds maar barrières op te roepen.
Kortom we moeten gewoon de wil creëren om mensen aan het werk te krijgen. Gewoon waardering en respect en weer in vast dienstverband.

Geef uw reactie.

Roel: eens

Ik ben het eens met de stelling. Maar dit is een trechter effect dat van boven naar beneden sijpelt. Langdurige bezuinigingen in non-profit sectoren vanuit regelgeving (overheid), stimulering richting zzp worden, winsten die richting aandeelhouders gaan of (naïeve)eigenaren, geen tot weinig investeren in eigen personeel, gebrek aan waardering, ondernemers die moeite hebben met of bezwaar maken tegen salarisverhogingen (terwijl het goed gaat), personeel ontslaan wanneer het slecht gaat, verkeerde mensen op verkeerde posities (HR & directie/management) als het gaat om het sollicitatieproces, vergrijzing dat al gaande is en zo blijft het trechter effect doorgaan. Nu het economisch “weer” goed gaat voor organisaties en bedrijven schreeuwt men om personeel. Maar goed dat men het nu voor het zeggen heeft. Men kan nu zelf een keuze maken waar zij willen werken en dat zal voor altijd blijven. Ondernemers en organisaties moeten eens naar zichzelf gaan kijken hoe bovenstaande vanaf heden te voorkomen. Want dit zal niet meer veranderen. Door de trends en ontwikkelingen kan men in bepaalde beroepen zelfs digitaal werken op afstand in een ander land. En dit zal alleen maar toenemen in verschillende sectoren. Maar er zou ook vooral meer gekeken moeten worden naar HR-beleid als het gaat om vacatures uitzetten en wat voor kandidaten die moeten voldoen aan het profiel van een vacature (vraag en aanbod). Er wordt teveel geeist van een kandidaat waar hij/zij aan moet voldoen en de salariëring klopt totaal niet in verhouding wat er tegenover staat. Of dat er nog (teveel) onderscheid wordt gemaakt in kandidaten met een Westerse en niet-Westerse achtergrond die of mbo, hbo of universitaire geschoold zijn. Zij trekken allemaal richting de steden om Venray heen (Nijmegen/Eindhoven) omdat de kansen daar op een baan groter zijn dan in Venray (dorps). Maar er zitten ook genoeg 50+ mensen die een toevoeging kunnen leveren. Zij worden/werden massaal afgedankt omdat ze te duur zijn? Maar organisaties en bedrijven vergissen zich daarin want daar ligt de kennis voor de jongeren. Iedereen is een mens en wil uiteindelijk vooruit komen.

De werkgever had ooit de tijd voor het uitkiezen van personeel. De rollen zijn nu omgedraaid en de werkgever moet eraan geloven en zich hier aanpassen. Iedereen trekt in elke sector aan personeel. Als werkgever heb je dus te maken met heel veel concurrentie van andere werkgevers. Daarin zal een werkgever met unieke arbeidsvoorwaarden moeten komen.

Momenteel kan een werkgever het volgende doen:
- een voorloper zijn en intern/extern drastische veranderingen doorvoeren en hierin zelf actie ondernemen (zie voorbeelden van innovatieve IT bedrijven in grote steden of internationaal: Netflix);
- achteraan sluiten bij de rest en hopen op een wonder (of de overheid);
- blijven mopperen en uiteindelijk moeten inkorten in openingstijden, omzet, winst etc.

Geef uw reactie.

wim: eens

Er zijn nog werklozen genoeg die zouden kunnen werken. De gehele dag lopen er in Venray de nodige jonge mensen rond die uit andere landen komen en niet willen werken, maar wel snel geld willen verdienen met louche praktijken. Een uitkering krijgen vinden ze prima, waarom zou je nog werken als je toch redelijke inkomsten hebt. Verder procedures voor nieuwe nederlanders vergemakkelijken zodat ze snel aan de slag kunnen. Met Oekrainers lukt dat toch ook. Werken moet ook lonen, dus goede verdiensten kan mensen stimuleren om te gaan werken.
Logistiek in Venray moet niet veel verder groeien. Andere bedrijvigheid naar Venray halen.
Verder dient de gemeente er zorg voor te dragen dat er voldoende betaalbare woningen gebouwd worden voor mensen die van buiten Venray komen.. Ondanks de ambities komt er nagenoeg niets van de grond. Allemaal veel te lange procedures en te veel bezwaren. Nieuwe wijk bouwen en vaart erin.

Geef uw reactie.

Joosl: eens

De stelling is een open deur. Wat de bedoeling hier van is ontgaat mij. Ik wil wel opmerken, zoals anderen ook al impliciet deden: Laten we eens kijken naar de mogelijkheden om meer mensen uit de uitkering te krijgen. Uitkeringen verlagen kan dat degenen die niet willen werken eieren voor hun geld kiezen en aan de slag gaan en niet profiteren van de werkwillenden

Overigens zou terugkoppeling van de uitslag aan de respondenten netjes zijn.

Geef uw reactie.

een Burger van Venray: eens reageert op Joosl : eens

Burgers van Venray nodigt Joost uit om te reageren via het contactadres op deze website om hierover met elkaar te overleggen.

Geef uw reactie.

Erna Mombarg-Blankvoort: eens

Ik zie dat er veel te weinig mensen MBO opleidingen in de zorg kiezen. En als ze dan de opleiding goed afronden, gaan ze vaak doorstuderen op HBO niveau. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds zijn de handjes in de zorg hard nodig. De werkende zorgmedewerkers worden intussen ouder en als zij met pensioen gaan, hebben we helemaal een groot probleem.
Terwijl het werk wel heel leuk kan zijn :).

Geef uw reactie.

Mark: eens

In Venray heb je als eerste te maken met veel te veel van hetzelfde werk.
Veel te veel distributie centers die vaak ook nog ver beneden peil betalen en niet al te beste reputatie/arbeidsvoorwaarden hebben.
Ook veelal geen echte CAO's.
Veel keus is er dus niet en heeft solliciteren geen zin als je dat werk niet wilt.

Veel werkgevers zijn veel te kritisch in deze tijd en zijn onvoldoende bereid om echt te investeren in personeel vanaf 50 of ouder, of
iemand te helpen die echt wat anders wil. Werkloketten te spijt, het helpt allemaal niet voldoende.

In vacatures zijn veel werkgevers ook niet eerlijk en kom je vaak achter bepaalde (vaak niet positieve) informatie als je uitgenodigd wordt of eens een paar uur meeloopt. Dan blijkt waarom een vacature (lang) open staat.

Veel werkgevers hebben helaas niet het lef iemand rechtstreeks aan te nemen en blijven angstvallig vasthouden aan uitzendbureau's.

Met alle respect voor de zorg. Waarom zou ik me om laten scholen in voor in de zorg.
Werkdruk,salaris, bezuiniging over de rug van personeel e.d zijn al 30 jaar gedoe. Niet echt motiverend om er te gaan werken.
Daarnaast is dit werken voor de overheid. Laatste jaren ook niet meer de meest betrouwbare partner.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Er is geen tekort aan mensen maar een tekort aan werkwillende mensen

Geef uw reactie.

René: oneens

We lezen/horen in/van de media dat er een groot tekort is in Nederland maar ik zie niet overdreven veel vakatures in de weekbladen in de regio Venray of cijfers die laten zien voor Venray welke vakatures open staan en of dat buitengewoon is. Wel zie ik werkgevers die steeds harder roepen om arbeidskrachten die voor een laag loon hier werkzaamheden moeten komen doen en zonder problemen hier gehuisvest kunnen worden. Ik vraag me dan ook af of het echt is en indien ja hoelang dit nog gaat duren. Investeren in werknemers en goede arbeidsvoorwaarden bieden lijkt in deze regio wat achtergebleven maar wel veel 'eenvoudige' arbeid zonder investering.

Geef uw reactie.

Elly: eens

Toen ik Personeel & Arbeid studeerde (1990) leerde ik dat je moet investeren in menselijk kapitaal. Waardevol kapitaal dat het verdient om zuinig op te zijn, goed salaris bedoelde men en opleidingsfaciliteiten. Medewerkers aan je binden.
Dat is niet uitbuiten door hoge werkdruk, lage beloning, en 24/7 beschikbaar zijn.

Geef uw reactie.

gewoon: eens

ben het eens met onderstaande reacties

Geef uw reactie.

Robbert: eens

Door heel het land is er een tekort. Maar uit eigen ervaring ligt dit ook wel enerzijds bij de werkgevers. Zij vragen te hoge eisen voor bepaalde functies. Of zit hier mss meer achter ?

Geef uw reactie.

Sonja: eens

Door te veel en vaak overbodige regels is de admistratieve druk in heel veel sectoren enorm gestegen en zijn veel beroepen niet meer zo aantrekkelijk als voorheen. Geen wonder dat niemand er meer wil werken. Het wordt tijd dat er weer vertrouwen komt in de mensen die hun beroep met veel passie uit willen oefenen zonder ook maar alles te moeten noteren en verantwoorden op papier. Met minder administratieve rompslomp maak je de banen weer aantrekkelijk.

Geef uw reactie.

wim: eens

helemaal met onderstaande reacties eens .

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Personeelstekort is er door heel Nederland. Tegelijkertijd hoor ik dat de werkeloosheid toeneemt. Dat zou toch niet moeten kunnen. Er is werk genoeg, dus mensen zouden uit de ww min of meer verplicht moeten worden te gaan werken.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het is geen nieuw fenomeen. Begin jaren 70 was er ook een groot personeelstekort.
Het verbaasd me wel dat daar waar in moeilijke tijden de meeste ontslagen vallen er nu het grootste tekort is. Ook vraag ik me af hoe het kan dat er nog zoveel mensen gebruik maken van de WW. Is toch tegenstrijdig?
Zou het misschien ook kunnen komen dat veel werkgevers onvoldoende oog hebben voor de mensen op de werkvloer en teveel voor eigen gewin? Ik denk als een werkgever goed is voor zijn mensen, de mensen ook goed zijn voor de werkgever?

Geef uw reactie.

GP: eens

In bijna alle sectoren is al een aantal jaren een schreeuwend personeelstekort, zeker ook in onderwijs en zorg, waar ik persoonlijk ervaring mee heb.
Ook in veel commerciële takken hoor, zie en/of ervaar ik die tekorten.

Geef uw reactie.

Cin: eens

.

Geef uw reactie.

Carla: eens

Zeker is er overal personeelstekort, maar waar de jeugd mee bezig is is niet met werken maar met chillen, niet te geloven hoe gemakkelijk veel van hun denken dat het allemaal vanzelf komt en gaat, wel sporten, make up, kleding, maar vinden het snel teveel en zoeken de baantjes waar je vooral niet moe van word, ik snap het niet

Geef uw reactie.

Dijk: eens

Het is belachelijk dat we mensen uit het buitenland moeten halen om hier te werken.
Mss kan U W V eens gaan kijken wie kan werken maar niet wil.
We moeten wat harder optreden in dit land.
Genoeg mensen in Nederland.

Geef uw reactie.

Henk Deegens: eens

Ik denk dat in heel Nederland het personeelstekort zorgwekkend is , het zou zeker in een paar sectoren een oplossing kunnen zijn om uitgeprocudeerde asielzoekers en Vluchtelingen eerder zonder al te veel bureaucratie aan het werk te laten komen.

Geef uw reactie.

Wie wordt mijn collega ?

Het huidige personeelstekort is in vrijwel alle sectoren van de maatschappij merkbaar.
Zowel in de gezondheidszorg, de bouw, de spoorwegen, de horeca, installateurs, winkeliers het onderwijs en zelfs bij de beveiligers op de luchthavens worden tekorten op......

Lees verder