ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling.

donderdag, 15 september 2022 09:23 Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling.

Een hoge energierekening wordt niet voor iedereen onbetaalbaar.

In oktober2022 hebben de inwoners van Venray gereageerd op de stelling over de soms exorbitant hoge energierekening. De stelling was: De bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling.
Ondanks ingrijpen van de overheid om vanaf januari 2023 een tegemoetkoming in de hoge kosten van gas en elektra te verstrekken, wordt daarmee het probleem slechts gedeeltelijk opgelost. Tot aan de grens van een jaarverbruik van 1200 m3 aardgas en 2400 KWh elektra wordt aan huisbewoners compensatie verleend d.m.v. een vast bedrag, ondanks hoogte van de geldende marktprijzen. Dat er daardoor wrevel ontstaat bij huishoudens die niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van deze regeling blijkt uit de reacties op de website. Maar liefst 79 % van de personen die hun standpunt hierover op de site plaatsten is van mening dat er sprake is van ongelijkheid. Slechts enkele opvallende standpunten van de meer dan 400 personen die de website hebben bezocht zijn de volgende.
Marij vindt dat die compensatie moet voor iedereen hetzelfde zijn. Mensen die hun huis op orde hebben qua isolatie, zonnepanelen etc. hebben veel geïnvesteerd. Maar die kosten zijn voor de meesten net zo hoog, vanwege voornamelijk het vastrecht dat men al moet betalen. De mensen met minder inkomen en/of huurhuizen krijgen vaak al alle subsidies en toeslagen die er zijn, en dan zouden ze ook nog eens meer gecompenseerd worden met deze bijdrage? Terwijl de mensen met een gemiddeld inkomen overal naast grijpen? Dan krijg je pas scheve gezichten. Laten we aub geen onderscheid maken met deze bijdrage.
Steger: eens
Die mensen krijgen al zoveel subsidies, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, compensatie energie kosten etc. Als je dat allemaal bij elkaar op telt dan hebben ze nog een groter inkomen als degene die elke dag op zijn/haar fietsje naar het werk gaat. En zij vissen allemaal achter het net. Die hebben nergens recht op. En ja', totaal mee eens.
Mw. Hermsen is het eens met de stelling. Het is prima dat mensen met een laag inkomen en/of uitkering extra worden geholpen. Maar niet weer ten koste van de hardwerkende middenklasse die nergens recht op heeft. We moeten af van het hele toeslagenstelsel en werken weer lonend maken!
Cor van de Kerkhof: eens
Het geld zal op plaatsen terecht komen waar het niet hoort.
Van Dijk vindt dat heel veel mensen kunnen het niet betalen. Niet alleen de lage inkomens.
Volgens mij krijgen die al veel toeslagen, maar mensen net boven de grens kunnen fluiten naar alles. Zij moeten nu ook armoede lijden. Schandalig.

REACTIES

Elly : oneens

De gemeente kent haar burgers met een inkomen tot 120% van de voor hun geldende bijstandsnorm, redelijk goed. Dus bij de grootste groep wordt maatwerk geleverd. Overigens is er inmiddels alweer een nieuwe maatregel die iedereen compenseert met een gasverbruik tot 1200m3 en 2400 kwh elektriciteit.
Het moet zo eerlijk mogelijk en daarnaast uitvoerbaar zijn. Het lijkt erop dat dit redelijk gaat lukken.

Geef uw reactie.

Ab: eens

Het is onmogelijk om iedereen op een gelijke wijze tegemoet te komen. De gezinssituaties, woonomstandigheden en zonnepanelen, woningisolatie, wel of geen nog lopend energie contract met vaste prijzen etc. verschillen dusdanig dat er een individuele beoordeling nodig zou zijn. Het is echter ook niet van deze tijd om inwoners zonder verwarming/verlichting etc. te laten zitten. Dus een bijdrage om dit te voorkomen zal nodig zijn.

Geef uw reactie.

Teng: oneens

De mensen gaan maar op vacantie en grote autoos rijden en dan maar zanikken dat alles te duur is..

Geef uw reactie.

Rick: eens reageert op Teng : oneens

Een oplossing is dan om de vakantietoeslag ofwel te verlagen, ofwel om de belasting op deze toeslag te verhogen. Ook is een consumptiebeperking een oplossing. Bijvoorbeeld maar 1 tv per huishouden.

Geef uw reactie.

Marij: eens

Die compensatie moet voor iedereen hetzelfde zijn. Mensen die hun huis op orde hebben qua isolatie, zonnepanelen etc hebben veel geinvesteerd. Maar die kosten zijn voor de meesten net zo hoog, vanwege voornamelijk het vastrecht dat men al moet betalen. De mensen met minder inkomen en/of huurhuizen krijgen vaak al alle subsidies en toeslagen die er zijn, en dan zouden ze ook nog eens meer gecompenseerd worden met deze bijdrage? Terwijl de mensen met een gemiddeld inkomen overal naast grijpen? Dan krijg je pas scheve gezichten. Laten we aub geen onderscheid maken met deze bijdrage.

Geef uw reactie.

Isa: eens reageert op Marij : eens

Hier kan ik me helemaal in vinden. De middeninkomens grijpen echt overal langs. Ook de mensen die hun best doen energie te besparen worden gestraft door geen energie toeslagen te krijgen.

Geef uw reactie.

Ans: eens

Ik vind dat de compensatie voor iedereen moet zijn, arm of rijk. Want sommige (zogenaamde ) armen rijden wel dikke auto's en kopen alles wat ze willen. Onbegrijpelijk. Maar ze krijgen wel elke subsidie die er te halen is .

Geef uw reactie.

Steger: eens

Die mensen krijgen al zoveel subsidies, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, compensatie energie kosten etc. Als je dat allemaal bij elkaar op telt dan hebben ze nog een groter inkomen als degene die elke dag op zijn/haar fietsje naar het werk gaat. En zij vissen allemaal achter het net. Die hebben nergens recht op. En ja', totaal mee eens.

Geef uw reactie.

Ans: eens reageert op Steger : eens

Helemaal mee eens !!!!

Geef uw reactie.

Corrie Kok: eens

Eens, het feit blijft dat er mensen zijn die een goed inkomen hebben, maar wanneer je net boven die grens zit om in aanmerking te komen is het wel wat zuur dat je geen bijdrage krijgt. Het verschil is minimaal te noemen.
Het voelt dan aan alsof je heel rijk bent, wat niet zo is. Het hand op houden is ook iets wat heel gevoelig ligt.
Degene die de politieke keuzes maken zouden zich moeten schamen voor de janboel die ontstaan is.
Besparen op energie is niet het probleem, het is de ongelijkheid.

Geef uw reactie.

Kim denissen: eens

Ik vind het heel goed dat de minima geholpen word, ben er zelf een van. Maar de mensen die modaal inkomen hebben krijgen helemaal niks. En als ze dan om hulp vragen bij de leverancier of wat ze dan moeten doen om het nog op te kunnen hoesten, dan is het weet ik niet, of besparen of investeren in isolatie terwijl bij sommige woningen dat niet meer kan omdat het al goed geïsoleerd is

Geef uw reactie.

Nienke: eens

Alleen de echte minima worden gesteund. De groep er net boven krijgt niks terwijl deze problemen vaak net zo groot zijn

Geef uw reactie.

Ans: eens reageert op Nienke : eens

Klopt helemaal !!!

Geef uw reactie.

Ans: eens reageert op Nienke : eens

Klopt helemaal !!!

Geef uw reactie.

Mw. A.H.: eens

Mensen met een laaginkomen krijgen al zoveel compensatie dat dadelijk de mensen met een gemiddeld inkomen er slechter voor staan, daar hun geen toeslagen etc krijgen. Werken moet meer lonend worden!

Geef uw reactie.

Mw. Hermsen: eens

Ik ben het eens met de stelling. Het is prima dat mensen met een laag inkomen en/of uitkering extra worden geholpen. Maar niet weer ten koste van de hard werkende middenklasse die nergens recht op heeft. We moeten af van het hele toeslagenstelsel en werken weer lonend maken!

Geef uw reactie.

Paul: eens

Eens, maar dat is ook juist de bedoeling. De middenklasse wordt moedwillig kapotgemaakt zodat er straks alleen nog maar superarmen en superrijken overblijven. Een handjevol slaven die de elite mag verzorgen.
Alles conform de plannen van het WEF waar de Nederlandse overheid juridisch bindende contracten mee heeft.

Geef uw reactie.

Piet Smits: eens

Lijkt me technisch bijna onmogelijk iedereen op een eerlijke wijze financieel tegemoet te komen. Via de belastingen lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing. Maar ja de Belastingdienst......?

Geef uw reactie.

Iris: eens

Eens. Het is nog maar de vraag hoe we het kunnen betalen. Vooralsnog laten we de verwarming uit.

Geef uw reactie.

Ferry: oneens

Ik heb voor oneens gekozen omdat de bijstandsgerechtigden de laatste jaren er bijna niks hebben gekregen.
Maar voor de andere groepen kan ik me wel indenken dat ze het een ongelijke behandeling vinden.
Maar zo voel ik me al sinds 2010 door de Flextronics gascontainers qua ongelijke behandeling..maar dat is weer een ander onderwerp.

Geef uw reactie.

Marij: oneens reageert op Ferry : oneens

Daar ben ik het mee oneens. De mensen in de bijstand krijgen vaak al alle toeslagen en subsidies, daar zou een middeninkomer bijna jaloers op worden. Ik persoonlijk vind de bijstand te hoog, want het loont voor velen niet om te gaan werken, omdat ze dan bijna al die toeslagen gaan verliezen. Dat is echter ook een ander onderwerp. De bijdrage voor de energierekening moet gelijk zijn voor iedereen.

Geef uw reactie.

Daphne: eens

Iedereen wordt hierdoor getroffen. Natuurlijk is het voor mensen aan de armoedegrens heel lastig, dus ik zou daar een hoger bedrag aan geven. Maar ook de modaal verdieners moeten werken om te overleven en het zou fijn zijn als er aan hen ook wordt gedacht en een steentje wordt bijgedragen.

Geef uw reactie.

henk: eens

het geld komt ook op plaatsen waar het niet thuis hoort, en het plafond is voor veel mensen te laag

Geef uw reactie.

Onbekend : eens

Nou ik vind het gewoon niet eerlijk dat de een die alles eerlijk opgeeft niet geholpen word en een ander die sjoemelt met inkomen wel word geholpen

Geef uw reactie.

Henk Jansen: eens

De rekeningen van de energiebedrijven zijn als je geen langdurig contract niet meer te betalen

Geef uw reactie.

Ton: eens

Dit komt ook door participatiemaatschappyij vroeger waren energiemaatschappijen, waterleiding, de post, telefoon-televisie-internet, zorgverzekeringen, pensioenbedrijven in handen van de Staat. De kosten/premies waren voor iedereen gelijk. Alles werd afgestoten, er moesten zoveel mogelijk bedrijven komen die met elkaar gingen concureren met als argument dat het dan goedkoper werd voor de consument. Wat een lachertje. De premies werden steeds hoger en de bedrijven steeds rijker. Neem de pensioenfondsen ze barsten van het geld, maar mogen uitkeringen niet verhogen. Hier worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer Bedankt Rutte Waarom moeten energiebedrijven gecompuseerd worden nu de prijzen voor inkoop zo hoog zijn. dan maken die bedrijven maar minder winst. En blijven de prijzen voor de gewone mens gelijk.

Geef uw reactie.

gewoon: eens

als je inkomen n paar euro meer is dan voorgeschreven krijg je niets met name de midden inkomsten
daar is en komt [zeker met n gezin] men er niet voor in aanmerking.

Geef uw reactie.

miep: oneens

.

Geef uw reactie.

Rick: oneens

Als het goed wordt uitgevoerd is het een nuttige bijdrage. De hoeksteen van de samenleving is namelijk het gezin. Als gezinnen niet de energierekening kunnen betalen raakt de samenleving ontwricht. Verschil is er altijd wel. Men mag wel de mensen die wat meer te besteden hebben en dus sterkere schouders meer belasten qua belasting.

Geef uw reactie.

Marij: oneens reageert op Rick : oneens

Dus als je jaren gestudeerd hebt, daardoor een goed betaalde baan hebt door hard te werken moet je nog meer belasting gaan betalen? Om de mensen met minder inkomen te ontlasten? Laat iedereen maar eens eerst gaan werken, zodat het aantal uitkeringsgerechtigden gaat dalen. Want daar gaat veel geld heen, waar de mensen met een royaal inkomen al ruim aan meebetalen, vanwege hun hogere loonschaal.

Geef uw reactie.

Rick: oneens reageert op Marij : oneens

Het gaat mij erom dat de mensen die enorm veel geld hebben meer belasting gaan betalen, zoals de dga's. Bij mensen met een minder inkomen is nu eenmaal weinig te halen, terwijl het geld wel nodig is. Trouwens niet iedereen kan werken, vandaar dat deze uitkeringen er zijn. Als je, om een algemeen voorbeeld te noemen, een rolstoel bezit kun je niet de post rondbrengen bijvoorbeeld.
Er is niks mis met hard werken, maar het gezin hoort wel beschermt te worden. Daar komen de toekomstige werknemers vandaan. Investeren loont de moeite. Het kan nu eenmaal niet perfect worden geregeld.

Geef uw reactie.

Cor van de Kerkhof : eens

Het geld zal op plaatsen terecht komen waar het niet hoort.

Geef uw reactie.

Martin Wijnhoven: oneens

Als er mensen/gezinnen en alleenstaande zijn die van een laag inkomen moeten rondkomen dan vind ik het goed dat zij, gegeven de omstandigheden, een extra bijdrage vanuit de overheid mogen ontvangen. Dit zorgt er ook voor dat zij niet, door de weinige reserves die men vaak ook niet heeft, nog meer in de schulden terecht komen met alle gevolgen van dien.

Geef uw reactie.

Jens: eens

Wederom wordt de gewone burger weer het dupe,op hoge kosten gejaadt en de winstgevende bedrijven lachen weer, Van het klote kabinet hoef je niet veel te verwachten. Het beste zou zijn dat heel nederland zich liet afsluiten, maar kan natuurlijk niet, helaas.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het is voor heel veel gezinnen niet meer te betalen. Steeds meer armoede gaat er komen. Vreselijk.

Geef uw reactie.

Van Dijk.: eens

Heel veel mensen kunnen het niet betalen.
Niet alleen de lage inkomens.
Volgens mij krijgen die al veel toeslagen, maar mensen net boven de grens kunnen fluiten naar alles.
Zij moeten nu ook armoede lijden.
Schandalig.

Geef uw reactie.

Isa: eens

Gebruik van energie is een recht ,een recht voor iedereen. De prijs hiervan hoort dan ook voor iedereen hetzelfde te zijn . En het is aan onze overheid te zorgen dat de energie betaalbaar is voor elk gezin in dit land. Het is aan ons " de burger: om zuinig om te gaan met energie . Subsidie alleen voor bv minima is geen optie want hierdoor worden veel mensen/ zelfstandige/bedrijven buiten gesloten. Individueel bekijken zal veel te veel mankracht en dus geld kosten. Daarbij vraag ik me oprecht af hoe men is omgegaan met bv de 800 euro die de minima hebben gekregen begin dit jaar. Hoeveel mensen hebben dit extraatje daadwerkelijk besteed of gereserveerd voor de energie jaar afrekening. Verplicht verhuurders en woning bezitters zorg te dragen voor goede isolatie en kom deze tegemoet met een vergoeding. Dan is het aan de bewoner om de energie kosten in de hand te houden door zuinig om te gaan met gas en elektriciteit

Geef uw reactie.

Jacies: eens

minder geisoleerde woningen hebben meer energie nodig, zaken hebben meer energie nodig , huurhuizen zit verschil in , ziekenhuizen hebben meer energie nodig
dus er zal altijd in energie behoefte een goot verschil zijn

Geef uw reactie.

EE: eens

Er wordt onvoldoende naar de verschillen tussen vele mensen gekeken

Geef uw reactie.

Isa: eens reageert op EE : eens

Daar is de mankracht niet voor. Zou ongelooflijk veel geld kosten. Persoonlijke financiële Situaties veranderen voortdurend en dus is het dan ook weer mogelijk dat mensen later weer moeten terugbetalen. Kijk maar eens naar de toeslagen huur en zorg.

Geef uw reactie.

De kostenstijging van energie brengt nogal wat teweeg.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten voor energie enorm zijn gestegen.
Ieder van ons wordt geconfronteerd met de veel hogere maandelijkse kosten voor energie.
Met name de prijs voor gas maar ook die van elektriciteit......

Lees verder