ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ondermijning van het gezag in Venray komt door gebrek aan handhaving.

maandag, 22 augustus 2022 14:03 Ondermijning van het gezag in Venray komt door gebrek aan handhaving.

REACTIES

Joris: oneens

Plastic gaat stinken zou elke maand moeten worden opgehaald. Elke week gft teveel en 1 keer in de 4 weken rest weinig. Allebei eens in de 2 weken was veel beter

Geef uw reactie.

Rl: oneens

Normen en waarden komen niet door meer handhaving. Dat zit in opvoeding en omdat de meerderheid het blijkbaar maatschappelijk accepteert. Men vind het zelfs gewoon, he t hoort erbij. Dat is het natuurlijk niet. Blijkbaar is er info voor iedereen nodig over wat is norm en wat niet. Datzelfde ook met waarden.
Justitie moet aanpakken. Van de gekke is echter dat politie oppakt en de raddraaiers weinig kan maken. Laat die veroorzakers ook hun eigen veroorzaakte rotzooi opruimen en betalen. Hopelijk helpt dat.

Geef uw reactie.

Monique: oneens

Niet een gebrek aan handhaving, maar opvoeding, falende politiek, een gemeente die zijn eigen gang gaat,en slecht functioneert.en ik doel hier echt op venray, enfin, zoveel dingen die het in de hand werken, dat er niet meer geluisterd wordt, geen respect hebben voor elkaar, een mentaliteit van ikke en de rest kan stikken.
Jammer dat het zo gaat, en gezien dat er van bovenaf ook geen verbetering komt, wordt het alleen maar erger.en als je bedenkt dat het steeds normaler wordt om met messen rond te gaan lopen, en een grote bek op te zetten,om het miste of geringste, heb je straks geen handhavers nodig maar het leger.

Geef uw reactie.

Rick: eens reageert op Monique : oneens

Ik ben het helemaal met u eens Monique. Maar het is ook de tijdgeest die een rol speelt en het is overal, niet alleen in Venray denk ik. Op andere plekken is het, volgens het nieuws, velen malen erger.

Geef uw reactie.

Monique: eens reageert op Rick : eens

Rick de vraag ging specifiek over venray, maar je hebt gelijk met de opmerking het is overal, het is inderdaad jammer genoeg overal.

Geef uw reactie.

Ferry: oneens

Het niet persé alleen jongere die het gezag ondermijnen,ik vind dat zelfs disciminerend.
De ondermijning van het gezag komt door de doorgeslagen vrijheid,de overheid en het overmatig nuttigen van alcohol.
De jongere kopiëren alleen gedrag om erbij te horen.

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Zelfs wonen we in een omgeving die flink wat last van moeilijke verkeer situatie en parkeren. Meerdere keer de gemeente besproken over de slechte situatie met geen enkele verbetering. Handhaving zien we amper en als zij toch in de buurt komen doen ze niets, mensen gaan verkeerde parkeren onder hun ogen en het gebeurt niks.
Ook, zoals meerdere keer gelezen in deze stelling, komen bij de winkel omgeving in het centrum moeilijke situaties met de fietsers. Niet lang geleden stonden twee (jonge) handhavers te babbelen in hun geparkeerde auto op het Henseniusplein. Fietsers gingen overal rond in verkeerde richting zonder dat die handhavers begonnen hun werk te doen. Sorry hoor maar ik heb weinig respect voor de handhaving functie in Venray. Ook wijkagent en /or politie zijn niet meer te zien op straat, en dit al jaren. Hoe kon het vroeger en nu niet meer? Wij betalen toch forse belastingen maar krijgen veel minder dienst.

Geef uw reactie.

Rick: eens

Als er niet gehandhaafd wordt, gaan mensen dat zelf doen en dan krijg je misschien anarchie. Daar zit denk ik niemand op te wachten.

Geef uw reactie.

Joos L.: eens

In de stelling wordt de naam van Venray expliciet aangegeven. Ondermijning van het gezag speelt niet alleen in Venray maar overal.
Doordat normen en waarden vervagen ontstaat een vrijheid die menigeen niet kan dragen of goed hanteren.
Nu we dan toch in die situatie zitten betekent niet dat we hierin moeten berusten. Duidelijkheid aan de burger over wat wel en niet kan moet het tij keren, met strenge handhaving met vooral straffen die afschrikken kunnen hieraan bij dragen. We moeten ons wel realiseren dat hieraan een kostenplaatje hang dat we met zijn allen zullen moeten betalen. Wil iedereen dat?

Geef uw reactie.

Jan: eens

Het is opmerkelijk dat de reacties van eens en oneens het met elkaar eens zijn.
Zelf zeg ik eens omdat de overheid met een falend handhavingsbeleid het de mens wel erg gemakkelijk maakt om te doen en laten waar hij of zij zijn in hebben.
Het falende handhavingsbeleid komt weer voort uit de zogenaamde overheids efficiency (lees afbraak van het fundament).
Willen we wat verbeteren zullen enerzijds de ouders en scholen meer aandacht moeten geven aan opvoeding en aan het respect hebben voor de medemens en mijn en dijn. Anderzijds zal de overheid en politiek meer echte aandacht en respect hebben voor de samenleving. In plaats van de eigen machtsspelletjes te spelen. Zij zullen een eerste stap moeten doen om het vertrouwen tussen samenleving en overheid /politiek te herstellen.
En tot slot laten we ons kostbare geld niet verkwanselen met commissies te benoemen waar toch niets fatsoenlijks uit komt. Het is gewoon een zaak van je nuchter verstand gebruiken.

Geef uw reactie.

Jansen: eens

en het parkeerbeleid weer handhaven betalen moet je overal

Geef uw reactie.

Jansen: eens

kijk om je heen je ziet ze niet overlast neemt alleen maar toe

Geef uw reactie.

wim vb: eens

Sowieso een gebrek aan handhaving en te slap optreden van handhavers. Niet te veel ouwehoeren hierover maar aanpakken.
Uiteraard ligt het ook aan een gebrek aan opvoeding. Een andere reden is dat diegenen die naast het potje piest er gemakkelijk mee weg komt. Men durft elkaar niet meer aan te spreken want dan krijg je een klap voor je kop, of een grote waffel terug. Mensen zijn bang geworden ! Ligt dus ook aan beleid overheid.

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Veel te weinig "zichtbaar" . Ik vrees , te weinig capaciteit .

Geef uw reactie.

An: eens

De handhaving is ver te zoeken in het winkelgebied, er mag niet gefietst worden maar je moet 10 paar ogen hebben wil je niet overhoop gefietst worden. Het is echt niet alleen de jeugd, ik zie ook veel ouderen gewoon doorfietsen. Wat me ook stoort is het stallen van fietsen bij de winkels, dat zou niet meer gebeuren maar je breekt nu je nek over de fietsen. En dan ook nog het liefst stallen voor de winkeldeur. Loop je op de markt dan wordt je ook overhoop gefietst.
De maaltijdbezorgers met hun snelle ebikes racen ook door het winkelgebied. En handhaving die is nergens te bekennen ze hebben het druk met andere dingen.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Weliswaar een deel van het verhaal, maar daar begint het wél mee.
Goed handhaven en minder gedogen !

Geef uw reactie.

hans van kleef: oneens

Ik denk dat de wortel van dit alles ligt bij diverse dingen. de opvoeding door de ouders. er zijn vaak gezinscoaches nodig. dus weten we tegenwoordig niet meer hoe op te voeden. de school. vroeger stond op het rapport "wellevendheid". dit is komen te vervallen. de leerkracht nam contact op met de ouders als er problemen waren met wellevendheid van het kind. de militaire dienst. daar werd je door collega's gecorrigeerd. de overheid. niemand heeft meer vertrouwen in een overheid die zichzelf leugenachtig voordoet. dus gaan we zelf maar onze gang. van de overheid verwacht men juist het goede voorbeeld. de vele talkshows op de media. er zijn zoveel hoofden zoveel zinnen. problemen worden daar niet opgelost. ja of nee, hoe of wat. de onzekerheid wordt vergroot. desinteresse. regelmoe. bekijk het maar. ik zie zelf wel. enz.

Geef uw reactie.

Wim: eens

In de wetgeving worden afspraken gemaakt, hoe de wet te kunnen handhaven. Bij de uitvoering van de wet wordt hier dus stelselmatig van afgewezen, en dat is laakbaar en is er sprake van ondermijning

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: oneens

Voor een deel ligt het aan de overheid. Er wordt over de mensen heen geregeerd. Maar waar ligt de verantwoordelijkheid voor de mens zelf? Toch ook bij iedereen zelf. Waar zijn onze gevoelens voor normen en waarden gebleven? Waar het respect voor je medemens? Ik denk echt dat er iets in de opvoeding schort. We moeten vooral presteren, "hoger opgeleid" zijn. De liefde voor elkaar, het accepteren van zijn zoals je bent, het wordt niet meer geleerd. Ook die zaken moet je koesteren. Er zouden veel minder mensen met psychologische problemen zijn als we die aspecten weer konden meenemen in de opvoeding van onze jeugd. Dan dus ook minder "ontspoorden" binnen onze maatschappij.

Geef uw reactie.

Jens: eens

Vooral het fietsen in de grote straat,(Venray) en als je wat zegt ,krijg je een grote waffel terug,heb zelfs gezien dat Handhaving bij de viskraam staat en iedereen gewoon de grote straat in fietst. Verders ook dat er in Landweert bij de frietzaak, vooral sávonds laat enkele mede nederlanders daar staan en dan kan je s''morgens zien wat ze gegeten hebben ,ze pleuren alles op de grond en vertrekken dan.Maar laat en tegen de nacht is niemand te zien van Handhaving.Dus iets meer actie zou niet verkeerd zijn.

Geef uw reactie.

Jack.: eens

Handhaving is belangrijk hierdoor leren de mensen wat wel en niet mag .
Mensen in het Centrum lezen geen borden ze moeten aangesproken worden bij verkeerd gedrag.
Daarom MOET er ELKE dag handhaving zijn lopend door het centrum.

Geef uw reactie.

N: eens

https://www.parool.nl/cs-b7b3998c

Geef uw reactie.

N: oneens

Het is niet de handhaving waardoor het komt. Het ligt al een paar fases eerder. Er is al onduidelijkheid, er zijn al 20 wijzigen geweest, het lijkt alsof overheid maar wat doet en daardoor doet men zelf ook maar wat, datgene wat het beste uit komt want zo egocentrisch is men vandaag de dag, en Daan kan het allemaal niet meer en klopt het allemaal niet meer. Dus…. Het is 2- ledig, de overheid of gemeente maken fouten, dat moet recht gebreid worden en hoe???? En dan denkt men zoek Ger uit ik doe het zoals mij goed dunkt.

Geef uw reactie.

Martin: oneens

Ik denk niet dat het een gebrek aan handhaving is, wat overigens wel mee speelt.

Maar veel meer een gebrek aan vertrouwen in de overheid.
Door alle (al dan niet terechte) verhalen over mislukkingen (toeslagen, stikstof, energie, klimaat, gezondheidszorg), en onbetrouwbare en vergeetachtige leiders is het draagvlak volkomen verdwenen.

Het beeld heerst "ze doen toch waar ze zin in hebben", "ze luisteren niet naar ons", "ze zorgen alleen voor zichzelf", "ze wentelen alle financiële mislukkingen op de burger af". Daarom wordt het respect voor de overheid elke dag minder.

Geen openheid, geen verantwoording afleggen.... En dan helpt een afvalcoach echt niet!
We hebben nog een lange weg te gaan ben ik bang voor.

Geef uw reactie.

Marij: eens

Nederland is een land van betutteling. Het wordt tijd voor harde straffen. Als je je niet kunt gedragen zoals het hoort, dan moet je er maar voor boeten. Dat foei niet meer doen vingertje werkt niet. Als je je gedraagt als een hufter, mag je wat mij betreft behandeld worden als een hufter, dan heb je alle rechten verloren.

Geef uw reactie.

Elly: oneens

Ondermijning van het gezag is het gevolg van de sterk geïndividualiseerde samenleving. Een overheid die niet vertrouwd wordt.
We hebben het heel druk. Met z’n tweeen werken om je huis en vaste lasten te betalen. Dan blijft er geen tijd over voor mantel- of burenzorg. En wegkijken bij situaties die het daglicht niet verdragen is eenvoudiger dan de discussie aangaan.
De gedachte dat de politie er is om te handhaven is niet waar. Ze hebben er de middelen niet voor. En…..ze willen het niet. Burgers moeten zich fatsoenlijk gedragen en elkaar erop aanspreken als dat niet gebeurt.
Gelukkig gedragen zich heel veel burgers fatsoenlijk maar de enkeling die het niet doet valt helaas op.

Geef uw reactie.

Henk Jansen: eens

Er wordt helemaal niet gecontroleerd op:
Fietsen waar het niet mag.
Parkeren op de stoep
.Het klaar zetten van de vuilniszakken

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Veel jeugd heeft geen respect meer. Mede door de opvoeding en de welvaart.
Alles moet kunnen tegenwoordig.
Er is geen handhaving te zien in Venray, en als ze er al zijn zien ze zo genaamd niets.
Lekker makkelijk, confrontaties uit de weg gaan.

Geef uw reactie.

EE: oneens

Het ligt bij mensen zelf!

Geef uw reactie.

Cor van de Kerkhof : eens

Door te lage straffen, door de gebonden handen van de politie is handhaven nagenoeg niet mogelijk. Als er al iemand wordt gepakt, dan is de impact van de straf zo laag, dat iedereen denkt, zo kom je er makkelijk langs.

Geef uw reactie.

Ine: eens

Helemaal mee eens. Er moet veel strenger opgetreden worden. Mensen doen maar raak. Ook als je ergens een melding van maakt komt er niemand kijken . Veel boetes uitdelen dan luisteren ze de volgende keer mss wel

Geef uw reactie.

Ineke: eens

We hebben een tekort aan strenge handhavers, daar ligt een deel van het probleem. Als de fietsers in de Grotestraat konsekwent worden aangesproken en een bekeuring krijgen zal dat eerder effect hebben. Hetzelfde geldt voor alle rommel die op de stoep staat. Neem de Marktstraat, levensgevaarlijk! Je moet op straat lopen omdat beide stoepen ineens terras zijn. Dit zijn een paar voorbeelden. Hoogste tijd voor handhaving. Uiteraard zijn de daders de boosdoeners, maar handhaven helpt.

Geef uw reactie.

Ton: eens

Er wordt veel te slap opgetreden, dit komt hoofdzakelijk door de overheid, hier mag en kan veel meer dan in andere landen.
En de straffen hier zijn gewoon een lachertje. En dan staat er op teletekst dader zwaar gestraft: 2 jaar en tbs, terwijl er in Duitsland en België toch onze buren voor hetzelfde vergrijp minimaal 5 jaar staat.

Geef uw reactie.

M.a.l: eens

Mensen denken dat tegenwoordig alles mag en kan, ik vind dat erg best wel een strenger gezag mag zijn

Geef uw reactie.

M.a.l: eens

Mensen denken dat tegenwoordig alles mag en kan, ik vind dat erg best wel een strenger gezag mag zijn

Geef uw reactie.

Harry: eens

Het lijkt wel dat handhavers liever de andere kant op kijken. Teveel rompslomp en teveeinig mankracht lijkt wel fevoorzaak hiervan.

Geef uw reactie.

bart: eens

onzichtbare en veel te tolerante handhavers.
harder ootreden is noodzakelijk , wet is wet

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ondermijning van het gezag komt door onze overheid die heel tolerant is, waardoor er weinig of geen ruimte is voor handhaving.

Geef uw reactie.

Ineke: eens reageert op Uw naam * : eens

Eens

Geef uw reactie.

Angeling: eens

Venray is er in gespecialiseerd niet te handhaven , prachtige illustratie zijn de illegale gebouwen en diensten op de natuurbegraafplaats die al jaren bestaan alsook het vaak maar een oogje toeknijpen voor de zogenaamde vrede . Eigenlijk is gedogen en niet handhaven zelfdestructie , en leidend tot wantrouwen .in het bestuur en de rechtvaardigheid van bestuurders .

Geef uw reactie.

Suuske: eens

Er word teveel gedoogd en er is te weinig controle. Er mag zeker strenger en harder aangepakt worden!!

Geef uw reactie.

reinier: eens

De politie is niet zichtbaar in venray wat criminaliteit in de hand werkt.

Geef uw reactie.

Hans: eens

socialmedia is twijfelachtig. Velen denken zomaar alles op te kunnen publiceren, lekker makkelijk om alles anoniem te kunnen doen. Het is een voedingsbodem voor radicalen met een kort lontje

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Vroeger waren de handhavers nadrukkelijk in het dorp of wijk zichtbaar en nadrukkelijk aanwezig, iedereen wist wie de (rijks) politieagent was en je zag hem regelmatig rondlopen of rijden (op zijn DKW motortje).
Je paste wel op, tegenwoordig zijn de handhavers vaker 1) erg jong en 2) niet in de wijk te zien (behalve bij het buurthuis kunnen ze soms zijn zijn) of 3) ze worden op pad gestuurd voor publieksvriendelijke acties dan wel als ME'er bezig om de orde te handhaven bij sport- en andere evenementen.

Geef uw reactie.

Gezag hebben betekent ook daadwerkelijk handhaven.

Het lijkt er soms wel op dat onze maatschappij verandert in vergelijking met vroeger.
Vroeger was iedereen redelijk volgzaam en respecteerde het - ook ouderlijk - gezag.
Tegenwoordig lijkt het of men minder tolerant is, een kort lontje heeft en het niet meer zo......

Lees verder