ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie

zondag, 17 juli 2022 21:19 Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie

Wij kijken blijkbaar niet altijd weg als we iets verdachts zien.

In de maand augustus 2022 hebben de inwoners van Venray gereageerd op de website Burgers van Venray. Daarop stond de stelling: Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie.
De formulering van die enigszins uitdagende stelling was gebaseerd op de bewustwordingscampagne “Kijk niet weg” van de burgemeesters in onze regio.

Bij de op die site geplaatste reacties vond 85 % dat men het niet eens was met de stelling.
Blijkbaar komen zij meteen in actie om 112 te bellen bij het zien van iets verdachts.
De 15 % reacties van de personen die kennelijk liever wegkijken als ze iets verdachts zien,
baseren hun standpunt op het feit dat men niet durft te reageren of denkt dat er met die melding toch niets gebeurt.
Enkele opvallende reacties zijn:
A Hermus is het eens met de stelling maar kijkt toch niet weg.
Als je in Venray iets ziet en er melding van maakt van bijvoorbeeld veelvuldig parkeeroverlast, krijg je te horen neem eens contact op met synthese die kunnen bemiddelen.
Als de gemeente en de politie niet meer handhaaft dan loopt de zaak vanzelf uit de hand. Je hoort zelf van hun dat ze zeggen wij handhaven niet. Als je kleine zaken niet behandeld wat let die personen om grotere zaken te gaan doen. Nou burger je mag melden ze doen alleen wat als ze er zelf mee in de krant komen. Ik heb geen hoge dunk meer van handhaving in Venray.
Elly: oneens
De georganiseerde criminaliteit heeft in ons land veel te lang haar gang kunnen gaan. In onze omgeving zijn het o.a. de stallen die door boeren aan criminelen worden verhuurd voor de drugslabs. Ik vind het ook interessant waarom boeren dat doen. Ze begrijpen m.i. heus wel dat het niet ‘fris’ is.
Of een lijntje coke bestellen. Het wordt veel gedaan. Het ventje dat het komt brengen kan van de verdiensten mooie schoenen kopen. En realiseert zich pas later dat hij gevangen zit in het criminele circuit. Als we in Nederland cq in Venray geen drugs meer bestellen/gebruiken kijken we niet weg.
Als gepensioneerde zie/krijg ik niet veel signalen maar als ik het opmerk zal ik het zeker melden.

REACTIES

Truus: oneens

Eens
Oud wethouder verdient nog steeds aandacht

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Als ik iets verdachts zie wat concreet is zal ik dit bij de politie melden. Ook zal ik dit dan via de buurt app melden.
Met concreet bedoel ik als b.v. : Vaak zie je drugs transacties waar je weliswaar vergif op kunt innemen dat er een criminele activiteit plaats vindt, maar niet daadwerkelijk aantoonbaar is. Zulke activiteiten meld ik niet. Wel als ik b.v iemand bij de overburen zie inbreken.
Wat het kijken betreft, ik verwacht wel dat de politie / wijkagent zelf ook blijft kijken. Dit mis ik namelijk. Want de keren dat ik een agent zie, zeg ik tegen me zelf " verrek ze bestaan nog".
Bij het bezuinigingsteam op het Binnenhof moet de knop toch eens echt om.

Geef uw reactie.

sylvia: eens reageert op Jan : oneens

klopt

Geef uw reactie.

A Hermus : eens

Eens maar kijk niet weg. Als je in Venray iets ziet en er melding van maakt van bijvoorbeeld veelvuldig parkeeroverlast, krijg je te horen neem eens contact op met synthese die kunnen bemiddelen.
Als de gemeente en de politie niet meer handhaaft dan loopt de zaak vanzelf uit de hand. Je hoort zelf van hun dat ze zeggen wij handhaven niet. Als je kleine zaken niet behandeld wat let die personen om grotere zaken te gaan doen. Nou burger je mag melden ze doen alleen wat als ze er zelf mee in de krant komen. Ik heb geen hoge dunk meer van handhaving in Venray.

Geef uw reactie.

Jel: oneens

Als iedereen weg kijkt, gaat de wereld naar de knoppen, en veiligheid is ver te zoeken, vooral op straat.

Geef uw reactie.

Paul: eens

Ik heb eens gekozen, niet omdat ik wegkijk, maar omdat er vaak in doorgeschoten wordt en de overheid de criminaliteit bewust stimuleert. Je kunt ook niets anders verwachten van een overheid die zelf ook crimineel is.

Geef uw reactie.

Ferry: oneens

Criminelen hebben heel wat geflikt bij mij en dan heb ik er schijt aan om niet weg te kijken.
Ga maar eens een onderzoek doen naar de Rotary club en Lions club daar vindt je de georganiseerde criminelen.
Bijv. als er een cimineel met een hoge rang bij één van de 2 organisaties lid is en we hebben politie's er tussen zitten die ook aangesloten zijn maar met een lagere rang,moeten ze luisteren naar de crimineel met hogere rang,dit geldt overigens niet als in een situatie een persoon betrokken is die nooit lid is geweest.
Want het vallt mij op bij wietplantages de ene wordt om het minst geringe al een inval gedaan en bij andere is er over duidelijk bewijs en er gebeurt niks.

Geef uw reactie.

Rick: oneens

Wegkijken is niet goed. Maar het probleem is dat het vaak moeilijk is om er iets aan te doen of dit te melden. Men is dan bijvoorbeeld
bang om de dupe daarvan te worden.

Geef uw reactie.

suzan: oneens

bij verdachte situatie's bel ik altijd de politie,
ik heb al 2x een verdachte situatie meegemaakt,
& allebei de keren heb ik 112 gebeld.
& ik ben beheerder van een Buurtpreventie app dus dan zou het raar zijn als ik weg zou kijken he...

Geef uw reactie.

Willum: eens

Ik heb lang getwijfeld om mijn reactie op deze stelling te geven. Iedereen die het oneens met de stelling redeneert vanuit het van huis uit meegegeven moreel kompas. Maar als het er op aan komt om dan duistere zaken ook te meden aan de politie heb ik ernstige twijfels of dat dan ook daadwerkelijk gedaan wordt. In het verleden heb ik meerdere keren meegemaakt dat als ik bij misstanden op de openbare weg er iets van zeg, ik een grote mond krijg met opmerkingen dat ik mijn k***r mond moet houden.
Vooral het als eenling opnemen tegen een groep jongeren zorgt ervoor dat ik dan de confrontatie liever niet aanga. Hoe kun je het ter plaatse melden aan de politie dan in hemelsnaam doen ? Het zou de politie sieren als men de wijkagenten meer op straat zou sturen. Soms lijkt het er wel op dat men in Venray ongestraft alles kan doen wat verboden is. Hierdoor worden we met z'n allen veel te tolerant.

Geef uw reactie.

Rick: oneens reageert op Willum : eens

Er bestaat ook ethiek. Het is toch sociaal om orde te handhaven? Daarvoor is iedereen nodig. Het gaat ook om hoe je ermee omgaat en hoe je het zegt. Het als eenling opnemen zou ik niet doen. Gewoon later eens melden denk ik.

Geef uw reactie.

Gonnie: oneens

natuurlijk oneens, zit niet in mij, bel meteen de politie .vind het zelf ook fijn als je word geholpen .

Geef uw reactie.

Elly: oneens

De georganiseerde criminaliteit heeft in ons land veel te lang haar gang kunnen gaan. In onze omgeving zijn het o.a. de stallen die door boeren aan criminelen worden verhuurd voor de drugslabs. Ik vind het ook interessant waarom boeren dat doen. Ze begrijpen m.i. heus wel dat het niet ‘fris’ is.
Of een lijntje coke bestellen. Het wordt veel gedaan. Het ventje dat het komt brengen kan van de verdiensten mooie schoenen kopen. En realiseert zich pas later dat hij gevangen zit in het criminele circuit. Als we in Nederland cq in Venray geen drugs meer bestellen/gebruiken kijken we niet weg.
Als gepensioneerde zie/krijg ik niet veel signalen maar als ik het opmerk zal ik het zeker melden.

Geef uw reactie.

Gerry: oneens

Om een veilige woonomgeving te creeren moeten we als mens op elkaar letten, en zonodig melding maken of zelfs ingrijpen bij gevaar.

Geef uw reactie.

corrie kok: oneens

Wegkijken heeft geen zin, het is precies waar de criminelen baat bij hebben. Nog meer onveilige situaties in woonwijken, bossen en afgelegen gebied. De politie inlichtingen verschaffen over deze zaken is belangrijk voor ieders veiligheid. Ook dat van de politie zelf. Zij moeten zich begeven in gevaarlijke omstandigheden.
Dan is het belangrijk waar het omgaat, wat je als burger hebt ontdekt, of zelf in een gevaarlijke situatie bevind.
Kijk niet weg, wees niet laf en onverschillig.

Geef uw reactie.

Henk Jansen: oneens

Vind dat iedereen niet mag wegkijken meld het als je het niet vertrouwd desnoods anoniem

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Het zou heel goed zijn als iedereen niet wegkijkt als er iets gebeurd wat niet door de beugel kan. Zo blijft de samenleving gezond.

Geef uw reactie.

Van Dijk: oneens

Je kunt tegenwoordig niet meer weg kijken.
Er gebeurt zoveel wat niet door de beugel kan.
Je wordt er zelf elke dag mee geconfronteerd.
Helaas is de veiligheid voor de gewone burger door de VVD helemaal weg bezuinigd.
We zullen zelf oplettend moeten zijn, en hopen als je iets meld dat er ook wat gedaan wordt.

Geef uw reactie.

anonimus: oneens

anoniem melding doen van een misstand kan altijd, en is in feite je burgerplicht.

Geef uw reactie.

Toon : oneens

Er wordt al te ver weggekeken.
Men is bang ergens bij betrokken te raken.
Anoniem melden prima

Geef uw reactie.

Sonja: oneens

Stelling is "Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie." Daar ben ik het mee oneens, maar de campagne heet "Kijk niet weg." Een beetje verwarrend. Er zijn dus mensen die op de slogan van de campagne met "eens" reageren maar die in hun motivatie zeggen dat ze een melding zouden doen. Ze zijn het dus oneens met de stelling. Uitslag geeft een verkeerd beeld.

Geef uw reactie.

herman: eens

je moet de gaten geen vrij spel geven, dus bellen bij verdachte gebeurtenissen

Geef uw reactie.

J: oneens

Als iedereen weg kijkt dan hebben de criminelen het straks voor het zeggen in ons land.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Een beetje sociale controle geeft een goed gevoel

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Voor een veilige woon, werk leefomgeving zijn we allemaal verantwoordelijk!

Geef uw reactie.

Lisana: oneens

Als we allemaal onze ogen sluiten wordt het alleen maar erger

Verder kijken dan je eigen stoepje.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Waarom toegespitste op crimineel gedrag? Geld het niet ook voor milieuzaken zoals afval, stankoverlast en geluidsoverlast van vliegtuigen of je buren of lege weeszakjes op speeltuintjes. Dat heeft beslist ook met fijn wonen en gevoel van veiligheid te maken.

Geef uw reactie.

Joan: oneens

Natuurlijk moeten wij verdachte situaties melden. Doen we dat niet dan komen wij een een glijdende schaal terecht en dat moeten wij niet willen.
Dus je bel de politie , desnoods anoniem.

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: eens

Uiteraard oneens. Je eerste impuls is altijd: Dit klopt niet! Maak je dan een foto? Dat kan leiden tot ongemakkelijke situaties. Maar probeer hoe dan ook te melden via 09008844 of via de website. Zeker als er een reactie komt heb je het gevoel dat je gehoord bent. Want ook dat is belangrijk.

Geef uw reactie.

Ton Puijn: oneens

Als ik iets verdachts zie meld ik dit meteen aan de politie
Wegkijken is niets voor mij
Als het je zelf overkomt wil je ook dat omstanders de je helpen en zeker de politie waarschuwen

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Helaas zijn er in deze regio veel te weinig agenten en krijg je veel te vaak te horen dat iets bij hen geen prioriteit heeft.
Ik woon al meer dan 30 jaar op het huidige adres en ik hen nog nooit een wijkagent gezien

Geef uw reactie.

G habets: oneens

Door samen goed op te letten,kan heel veel leed worden voorkomen

Geef uw reactie.

Henny : oneens

Het doet pijn als je je buurt achteruit ziet gaan en de samenhang verdwijnt

Geef uw reactie.

Martin : oneens

Natuurlijk maak je melding van verdachte zaken.

Het is alleen niet motiverend dat je niet weet óf er wat met je melding gedaan wordt?

Niet belangrijk wat er mee gedaan wordt, maar meer het gevoel van “het is zinvol om te melden”. Het is niet alleen om statistieken te vullen.

My one cent.

Geef uw reactie.

Ine: oneens

Ik kijk niet weg. Zie wat er gebeurd en zal de betreffende instantie bellen om te vertellen wat ik heb gezien

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Criminaliteit moet altijd bestreden worden . Verdachte zaken zal ik altijd bij de politie melden

Geef uw reactie.

Inwoners van Venray worden gevraagd om “niet weg te kijken”.

Binnenkort start ook in Venray de bewustwordingscampagne “Kijk Niet Weg”.
In die campagne worden de inwoners van de regio erop gewezen dat er in de steden, de dorpen en in buitengebieden dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen......

Lees verder