ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Er is leegstand na de renovatie in het gemeentehuis.

woensdag, 03 juni 2015 08:00 Er is leegstand na de renovatie in het gemeentehuis.

Het gemeentehuis heeft een te grote jas aan.

In de maand juni hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening gegeven over de leegstand in het gemeentehuis.
Op de website Burgers van Venray stond de stelling : Leegstand in het gemeentehuis biedt een uitgelezen kans voor maatschappelijke organisaties.
Hoewel meer dan 600 personen de site in deze periode hebben bezocht, waren er maar 76 die daadwerkelijk hun stem hebben uitgebracht.
Van die groep blijkt 84 % van mening te zijn dat het gemeentehuis inderdaad ruimte moet bieden aan maatschappelijke organisaties. Een groot aantal stemmers heeft ook zijn of haar mening op de site vermeld.
De meest daarin genoemde organisaties om onderdak te krijgen in het gemeentehuis zijn de bibliotheek en/of Synthese. Het probleem is echter dat de panden waarin ze thans zijn ondergebracht verkocht moeten worden. De gemeente blijkt in totaal 150 panden in eigendom te hebben die beheerd en onderhouden moeten worden.
Mogelijkerwijs kunnen leegstaande of leegkomende panden worden gebruikt om startende bedrijven of organisaties die een andere huisvesting zoeken daarin worden ondergebracht.

Sjaak van Osch is het eens met de stelling en schrijft :
Vanaf 1 januari 2015 heeft onze gemeente er tal van taken bij gekregen, vooral op sociaal maatschappelijk terrein. Daarmee is ook de verantwoordelijkheid van het instituut gemeente groter geworden. Het is dan ook gewenst dat ons gemeentehuis huisvesting biedt aan maatschappelijke organisaties. Wat zou het mooi zijn als al onze maatschappelijke organisaties vanuit een centraalpunt hun functies zouden uitoefenen .

de Graaff is het ook eens en geeft als motivatie :
Als er leegstand is in het wel heel erg dure gemeentehuis moet dit zelfs gebruikt worden voor maatschappelijke organisaties. Om deze in gehuurde panden onder te brengen is dan kapitaalvernietiging van de burger zijn belastinggeld. Ik denk zelfs dat elke inwoner van Venray dezelfde opvatting heeft en er zeer weinig mensen het oneens zijn. Verder betekent dit een versterking voor de gemeente in zijn maatschappelijke verantwoording voor zijn burgers.

Peter is het echter oneens en motiveert waarom hij dat vindt.
Er staat heel veel leeg, winkelpanden, overheidsgebouwen waaronder ook het gemeentehuis, parkeerkelder, maar ook binnen in de hoofden van onze bestuurders is leegstand. Ze (steunen) besluiten om nog meer voor de leegstand te bouwen. Op al die leegstand zit niemand te wachten. Dat gaat ons zoveel kosten, dat maatschappelijke organisaties niet meer ondersteund kunnen worden. Dus die zullen er straks niet meer zijn en hebben dan ook geen leegstaand pand nodig.

Teun Kersten die het eens is met de stelling heeft een genuanceerde mening:
We zien steeds vaker dat gemeentes voorzichtiger worden met ruimte delen met organisaties, en ook dat organisaties steeds vaker verplichtingen vermijden die bij overeenkomsten komen kijken bij bijvoorbeeld huisvesting. Ik ben het er mee eens dat het kansen biedt voor maatschappelijke organisaties, maar uiteindelijk is het beter om een stap terug te doen en te kijken wat de mogelijkheden zijn om de maatschappelijke organisaties rendabele kandidaten te maken om de ruimte op te vullen.
 

REACTIES

John: eens

Vele instanties zitten u op plekken waar ze (eigenlijk) veel huur moeten betalen. Eindelijk eens een LINKSE hobby waar geld te besparen is. Tja, waanzin dat destijds die enorm dure verbouwing perse moest gebeuren! Niemand is daar op aangesproken. O ja....Jerusalem en muziek/dans organisaties die niet zichzelf kunnen bedruipen lekker saneren! Zelf je broek ophouden of kappe! Moet de slager/bakker ook!

Geef uw reactie.

henk: eens

mooie ruimte voor his platform

Geef uw reactie.

ria: eens

Het biedt wel een kans... Alleen over hoeveel leegstand hebben we het.300 M2 !!! Je moet wel rekening houden dat die maatschappelijke instellingen gerund worden als een bedrijf, dus oppervlakte is wel geboden ook voor de opslag en kantoorruimten. Dus met die "riante" 300 m2 kom je niet ver.

Geef uw reactie.

Joost: eens

Synthese en de bibliotheek zouden allebei moeten worden opgenomen in het gemeentehuis. Nu zijn ze nog gehuisvest in een eigen pand terwijl ze met gemeenschapsgeld worden gesubsidieerd . Voor de bibliotheek moet dan misschien wel een aparte ingang worden gemaakt.

Geef uw reactie.

willem: eens

Was toch langer bekend.Waarom bv Odeon niet duur verbouwd met gemeenschapsgeld met overbodige horeca die exploitatie moest redden wat uiteraard niet lukte en nu de "echte"horeca met gemeenschapsgeld gaat beconcurreren.En het Venrays Museum:idem Museum komt ook weer leeg.Oplossing mogelijk:welke ruimten worden gehuurd voor clubs etc.die naar gemeentehuis zouden kunnen. Aparte selfsupporting, niet commerciele vleugel realiseren.

Geef uw reactie.

Teun Kersten: eens

We zien steeds vaker dat gemeentes voorzichtiger worden met ruimte delen met organisaties, en ook dat organisaties steeds vaker verplichtingen vermijden die bij overeenkomsten komen kijken bij bijvoorbeeld huisvesting. Ik ben het er mee eens dat het kansen biedt voor maatschappelijke organisaties, maar uiteindelijk is het beter om een stap terug te doen en te kijken wat de mogelijkheden zijn om de maatschappelijke organisaties rendabele kandidaten te maken om de ruimte op te vullen.

Geef uw reactie.

ria: oneens

Over hoeveel ruimte hebben we het nu, 300 m2 ?? waw... wat een leegstand zeg......wat wil je daar in proppen, uwv, bibliotheek plif, voedselbank en wat nog meer. Nu dan mogen ze er eerst wel een etage bovenop bouwen als dat allemaal in het gemeentehuis moet. Dus de kreet er is leegstand ......... In het centrum staan grotere panden leeg daar zou wel de bibliotheek in kunnen of andere maatschappelijke ondernemingen. Want dat moet je niet vergeten alles wordt wel gerund als een bedrijf.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Bibliotheek, zorgorganisaties, ontmoetingsruimte en gemeente in 1 gebouw, goed idee om elkaar meer te treffen en alles toegangkelijker voor de burger te maken.

Geef uw reactie.

Ger: eens

Het zoveelste project dat door een soort grootheid gedachten een flop is geworden. Het blijft verbazingwekkend dat de gewone burger beter weet wat er zou kunnen / moet gebeuren. Maar die zitten niet in de gemeenteraad of college.

Geef uw reactie.

John: eens reageert op Ger : eens

Gemeenteraad/college hoeft alleen maar geld uit te geven van andere (burgers). Dit mogen ze omdat ze thuis dit niet mogen van moeders des huizes. Wat is makkelijker om geld uit te geven van andere. Goed voorbeeld is SVV (voebalclub Venray).

Geef uw reactie.

Joan: eens

Jammer genoeg heeft de verbouwing (achteraf ) teveel gekost. De planning was dus niet goed. Nu is het zaak om de overtollige vierkante meters zo mogelijk commercieel te verhuren. Maatschappelijke organisaties die elders tegen commerciële tarieven zijn gehuisvest kunnen nu naar het gemeentehuis.

Geef uw reactie.

John: eens reageert op Joan : eens

Waarom is diegene die budetair verantwoordelijk was niet gefileerd...bedoel hiervoor op matje geroepen. In ambtelijke kringen wordt dit met mantel van de liefde bedekt en dekken de vriendjes diegene wel! Welk bouwbedrijf heeft hier zoveel meer omzet (bedoel natuurlijk winst) op gemaakt????? Zijn er wellicht uren gemaakt die ergens anders aan een bouw gespendeerd zijn en opgevoerd bij gemeentehuis......

Geef uw reactie.

Boeiend: eens

VVV, Rooynet, AHD, Synthese , Match, PLIV, seniorservice, Kledingbank, Voedselbank allemaal hele mooie initiatieven die heel goed gehuisvest zouden kunnen worden in het gemeentehuis. Het Venrays Museum bouwt ook al voor leegstand, winkels EN woningen...pffff

Geef uw reactie.

Willemj: eens

De verbouwing heeft véél te véél gekost en paste niet in deze tijd waarin er efficiënter met ons geld omgegaan moet worden. Bij leegstand lijkt het mijn fair hiervan een deel terug te geven aan maatschappelijke organisaties of verenigingen. Subsidies voor organisaties zijn de afgelopen jaren fors versoberd (dit in schril contrast met de mega dure verbouwing), waardoor de toegankelijkheid voor minder bedeelden fors is afgenomen. De ruimten beschikbaar stellen aan die organisaties is een uitkomst.

Geef uw reactie.

monique smeitink: eens

De leegstand kan zeker goed opgevuld worden door maatschappelijke organisaties, dat zou ook de voorkeur moeten zijn, de bibiotheek in dit prachtige gebouw onderbrengen, een geweldig goed idee

Geef uw reactie.

AM: eens

Het gemeentehuis is een prima plaats voor maatschappelijke dienstverlening.

Geef uw reactie.

buurman: eens

Renovatie gemeentehuis heeft al genoeg gekost. Rendabel maken is niet meer dan logisch.

Geef uw reactie.

Wil van Tilburg: eens

Ik denk dat de bibliotheek uitstekend zou kunnen worden gehuisvest in het gemeentehuis. Ook andere maatschappelijke organisaties zoals Synthese , Match, het PLIV (platform lage inkomens Venray), seniorservice etc. zouden daarin onderdak moeten kunnen krijgen. Zodoende kunnen hun huidige locaties worden afgestoten, zodat hun huisvestings-subsidie ook niet meer hoeft te worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het mes snijdt dan van twee kanten !

Geef uw reactie.

Jankees de Schipper: eens

maatschappelijke org. krijgen steeds minder subsidie terwijl ze onbetaalde arbeid doen op basis van vrijwilligheid tgv de gemeenschap zeg plaatselijke overheid vandaar een terechte toewijzing van leegstaande ruimtes aan die matschappelijke organisatie . Ik denk aan werkzoekenden ,ik denk aan mantelzorg ik denk aan alles wat de nationale en locale overheden over de schudding hebben gegooid van de vrijwillige burger .

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

Het gemeentehuis is dus een mooie blamage. Het UWV is een groot gemis, rode loper graag. Maatschappelijke organisaties op 1 punt is prachtig, alsook het idee om jongeren een klein gedeelte te laten gebruiken bij ontwikkeling van een bedrijf. (alleen als opstart zodat daarna een ander een kans krijgt) Maar misschien kan er een inschrijving worden opgezet, zodat alles wordt meegenomen, en niet alleen geld, maar ook mooie mogelijkheden/kansen voor de burgers van Venray.

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Er staat heel veel leeg, winkelpanden, overheidsgebouwen waaronder ook het gemeentehuis, parkeerkelder, maar ook binnen in de hoofden van onze bestuurders is leegstand. Ze (steunen) besluiten om nog meer voor de leegstand te bouwen. Op al die leegstand zit niemand te wachten. Dat gaat ons zoveel kosten, dat maatschappelijke organisaties niet meer ondersteund kunnen worden. Dus die zullen er straks niet meer zijn en hebben dan ook geen leegstaand pand nodig.

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: eens

het is met gemeenschapsgeld gebouwd dus laat de gemeenschap er dan ook op allerlei manieren gebruik van maken.

Geef uw reactie.

Marian: eens

Het gemeentehuis is dus een mooie blamage. Het UWV is een groot gemis, rode loper graag. Maatschappelijke organisaties op 1 punt is prachtig, alsook het idee om jongeren een klein gedeelte te laten gebruiken bij ontwikkeling van een bedrijf. (alleen als opstart zodat daarna een ander een kans krijgt) Maar misschien kan er een inschrijving worden opgezet, zodat alles wordt meegenomen, en niet alleen geld, maar ook mooie mogelijkheden/kansen voor de burgers van Venray.

Geef uw reactie.

Sjaak van Osch: eens

Vanaf 1 januari 2015 heeft onze gemeente er tal van taken bijgekregen, vooral op sociaal maatschappelijk terrein. Daarmee is ook de verantwoordelijkheid van het instituut gemeente groter geworden. Het is dan ook gewenst dat ons gemeentehuis huisvesting biedt aan maatschappelijke organisaties. Wat zou het mooi zijn als al onze maatschappelijke organisaties vanuit een centraalpunt hun functies zouden uitoefenen .

Geef uw reactie.

Helena Schmetz: eens

Misschien dat deze misstap ( renovatie, waar zoveel geld in gestoken werd ) tot iets goeds mag komen....

Geef uw reactie.

de graaff: eens

Als er leegstand is op het wel heel erg dure gemeentehuis moet dit zelfs gebruikt worden voor maatschappelijke organisatie s.Om deze in gehuurde panden onder te brengen is dan kapitaal vernietiging van de burger zijn belasting geld.Ik denk zelf dat elke inwoner van Venray dezelfde opvatting heeft en er zeer weinig mensen het oneens zijn.Verder betekend dit een versterking voor de gemeente in zijn maatschppelijke verantwoording voor zijn burgers

Geef uw reactie.

THEO WELS: eens

ten eerste waarom moest er gerenoveerd worden: de burgers draaien op voor de kosten. de ouderen worden in een hoek gepropt. laat jullie hersens eens kraken abtenaren waar zou de venrayse mensen behoefte aan hebben.

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Gewoon doen !

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Ja, het was duur genoeg. Misschien kan er een dagactiviteitencentrum komen, dat is immers gestopt. En daar blijkt dus toch behoefte aan te zijn. Dit zou dan uitgebreid kunnen worden ook voor eenzame ouderen bijvoorbeeld.

Geef uw reactie.

Cees: eens

Renovatie gemeentehuis heeft al genoeg gekost. Rendabel maken is niet meer dan logisch.

Geef uw reactie.

joos linskens: eens

Uiteraard moet voorkomen worden dat er leegstand is in "publieke gebouwen" die in prima bouwkundige staat verkeren; echter moet wel gekeken worden dat andere activiteiten in het gemeentehuis wel passen bij de aard van het gebouw.

Geef uw reactie.

Margo: eens

Een gebouw wat voor zo veel geld verbouwt is, moet volledig benut worden!

Geef uw reactie.

Harrie Arts: eens

Het gaat niet alleen om leegstand van het gemeentehuis maar ook om alle andere leegstand van (semi) overheidsgebouwen o.a. scholen of klaslokalen alsmede de particuliere sector. Alleen de betaalbaarheid zeker voor de particuliere sector is niet op te brengen voor maatschappelijke organisaties. Daar dient nog eens goed over nagedacht te worden.

Geef uw reactie.

Wim Lenssen: eens

Natuurlijk moet een gebouw wat zo mooi verbouwd is ten volle benut worden. Wel zou dit gebruikt moeten worden door maatschappelijke organisaties.Een organisatie als Synthese ontvangt heel veel subsidie, waarbij ook hun huisvesting betaald moet worden. Het is wel zo dat de gemeente niet moet gaan concurreren met bv het Josephklooster wat ook schitterend in stand wordt gehouden.

Geef uw reactie.

Cees van Elswijk: eens

Een gemeentehuis is van ons allemaal. Na de verkoop van Essent zijn er miljoenen geinvesteerd in dit gebouw. Zonde om leeg te laten staan. Wie er in moeten komen, daar heb ik geen antwoord op, maar het moet wel worden verhuurd zodat er nog wat terugkomt. Het aantal ambtenaren is gedaald onder de 300 en men deelt veel vaker nu een werkplek. Dus bij de lagere overheden kan men wel een kleinere overheid maken.

Geef uw reactie.

Enkele jaren geleden is het gemeentehuis voor veel geld gerenoveerd.
Dat gebeurde omdat de gemeenteraad vond dat de huisvesting van onze ambtenaren te wensen overliet. Te koud in de winter en te warm in de zomer en moeilijk te gebruiken werkplekken waren de voornaamste redenen om te gaan renoveren.

Nu de renovatie van het gemeentehuis......

Lees verder