ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Er is leegstand na de renovatie in het gemeentehuis.

woensdag, 03 juni 2015 08:00 Er is leegstand na de renovatie in het gemeentehuis.

Het gemeentehuis heeft een te grote jas aan.

In de maand juni hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening gegeven over de leegstand in het gemeentehuis.
Op de website Burgers van Venray stond de stelling : Leegstand in het gemeentehuis biedt een uitgelezen kans voor maatschappelijke organisaties.
Hoewel meer dan 600 personen de site in deze periode hebben bezocht, waren er maar 76 die daadwerkelijk hun stem hebben uitgebracht.
Van die groep blijkt 84 % van mening te zijn dat het gemeentehuis inderdaad ruimte moet bieden aan maatschappelijke organisaties. Een groot aantal stemmers heeft ook zijn of haar mening op de site vermeld.
De meest daarin genoemde organisaties om onderdak te krijgen in het gemeentehuis zijn de bibliotheek en/of Synthese. Het probleem is echter dat de panden waarin ze thans zijn ondergebracht verkocht moeten worden. De gemeente blijkt in totaal 150 panden in eigendom te hebben die beheerd en onderhouden moeten worden.
Mogelijkerwijs kunnen leegstaande of leegkomende panden worden gebruikt om startende bedrijven of organisaties die een andere huisvesting zoeken daarin worden ondergebracht.

Sjaak van Osch is het eens met de stelling en schrijft :
Vanaf 1 januari 2015 heeft onze gemeente er tal van taken bij gekregen, vooral op sociaal maatschappelijk terrein. Daarmee is ook de verantwoordelijkheid van het instituut gemeente groter geworden. Het is dan ook gewenst dat ons gemeentehuis huisvesting biedt aan maatschappelijke organisaties. Wat zou het mooi zijn als al onze maatschappelijke organisaties vanuit een centraalpunt hun functies zouden uitoefenen .

de Graaff is het ook eens en geeft als motivatie :
Als er leegstand is in het wel heel erg dure gemeentehuis moet dit zelfs gebruikt worden voor maatschappelijke organisaties. Om deze in gehuurde panden onder te brengen is dan kapitaalvernietiging van de burger zijn belastinggeld. Ik denk zelfs dat elke inwoner van Venray dezelfde opvatting heeft en er zeer weinig mensen het oneens zijn. Verder betekent dit een versterking voor de gemeente in zijn maatschappelijke verantwoording voor zijn burgers.

Peter is het echter oneens en motiveert waarom hij dat vindt.
Er staat heel veel leeg, winkelpanden, overheidsgebouwen waaronder ook het gemeentehuis, parkeerkelder, maar ook binnen in de hoofden van onze bestuurders is leegstand. Ze (steunen) besluiten om nog meer voor de leegstand te bouwen. Op al die leegstand zit niemand te wachten. Dat gaat ons zoveel kosten, dat maatschappelijke organisaties niet meer ondersteund kunnen worden. Dus die zullen er straks niet meer zijn en hebben dan ook geen leegstaand pand nodig.

Teun Kersten die het eens is met de stelling heeft een genuanceerde mening:
We zien steeds vaker dat gemeentes voorzichtiger worden met ruimte delen met organisaties, en ook dat organisaties steeds vaker verplichtingen vermijden die bij overeenkomsten komen kijken bij bijvoorbeeld huisvesting. Ik ben het er mee eens dat het kansen biedt voor maatschappelijke organisaties, maar uiteindelijk is het beter om een stap terug te doen en te kijken wat de mogelijkheden zijn om de maatschappelijke organisaties rendabele kandidaten te maken om de ruimte op te vullen.
 

REACTIES

Enkele jaren geleden is het gemeentehuis voor veel geld gerenoveerd.
Dat gebeurde omdat de gemeenteraad vond dat de huisvesting van onze ambtenaren te wensen overliet. Te koud in de winter en te warm in de zomer en moeilijk te gebruiken werkplekken waren de voornaamste redenen om te gaan renoveren.

Nu de renovatie van het gemeentehuis......

Lees verder