ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De gemeenteraad luistert naar de burgers.

zondag, 16 januari 2022 17:47 De gemeenteraad luistert naar de burgers.

Luistert de gemeenteraad wel naar de burgers van Venray ?

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing hebben de inwoners van Venray op de pollingsite Burgers van Venray hun mening kunnen geven op de stelling :
De gemeenteraad luistert naar de burgers.
Hoe de meer dan 900 personen die de site bezochten over dat luisteren naar de burgers denken, blijkt uit de verhouding eens (55 %) t.o.v. oneens (45%) stemmers.
De Stichting Burgers van Venray was tevoren geïnteresseerd in de mening van de inwoners van onze gemeente hoe men denkt over de aandacht van raadsleden voor de kiezer.
Heeft men inderdaad een luisterend oor om te weten wat er zoal leeft in de samenleving ?
Alle politieke partijen hebben hun uiterste best gedaan om op straten en pleinen bij de inwoners een goede beurt te maken door ze te informeren en naar ze te luisteren.
Het is maar afwachten of hun raadsleden in de komende vier jaar zullen blijven luisteren naar de Venrayse samenleving.

Enkele opvallende reacties die op de website werden vermeld, geven aanleiding tot nadenken over hoe men in Venray denkt over het functioneren van de raadsleden.
René Lenards is het wel eens met de stelling. Hij heeft alle de bijlagen gelezen maar vraagt zich af of de partijen ook gaan doen met wat ze schrijven.
Met veel praten en weinig zeggen, daar heeft de burger niets aan vindt hij.
Hij zal na de verkiezingen de gemeenteraadsvergaderingen blijven volgen en deze met hun programma vergelijken. Het is belangrijk dat ook wordt uitgevoerd wat ze nu schrijven.
Alleen aan woorden zonder daden heeft de burger niets. Afwachten dus.
Silvia stemt oneens omdat er naar haar mening niet naar de inwoners wordt geluisterd.
Wij als Venraynaren kunnen moord en brand schreeuwen maar er wordt alleen maar gesloopt i.p.v. verbeterd. Kijk naar de huisartsenpost, het ziekenhuis, de asielzoekers. Het wordt er toch doorheen gedrukt.
Hugo Coolen vindt dat de gemeente dient te luisteren naar de burgers, maar de burger hoort weinig terug van de politiek.
Theo refereert aan Jan Blokker die ooit schreef in de Volkskrant: Politiek en regelgeving zijn een groot complot tegen eenvoudige sukkels als u en ik !
Hay denkt dat men wel luistert naar de mondige burger, maar de minder mondige te weinig opzoekt. Dan hoort men ze niet voldoende, terwijl zij wel de meerderheid vormen denkt hij.
Gerrit is het niet eens met de stelling en geeft aan dat toen Jantje en Anneke nog in de raad zaten, er niemand naar de kiezers luisterde. Laten we hopen, stelt hij, dat dat na de verkiezing wel zal gebeuren alhoewel hij daar weinig vertrouwen in heeft.
‘Zit men op het pluche, dan luistert men alleen naar de bode die de koffie komt brengen’.
Peter geeft aan dat in de nieuwe bestuurscultuur welke werd aangegaan na het vertrek van het CDA, het luisteren door de gemeenteraad pas goed zichtbaar was. Hij hoopt dat we deze vorm van besturen na de verkiezingen handhaven.
De oude vorm was een partijpolitiek met alleen maar luisteren naar hun eigen achterban
Wim vindt dat “Luisteren naar" niet betekent “u vraagt wij draaien”. De diverse partijen in de gemeenteraad hebben zo hun standpunten. Hij vindt wel dat ze soms te snel van standpunt wijzigen onder druk van het mogelijke commentaar en mogelijke gevolgen. Te snel wordt dan de keutel ingetrokken. Voorbeelden zijn arbeidsmigranten bij de oude melkfabriek, arbeidsmigranten Den Hoebert, bedrijventerrein De Spurkt, bezwaren tegen bepaalde woningbouwplannen etc. De politiek reageert dan, zijns inziens, te snel op eventuele bezwaren. Er mag meer standvastigheid in het beleid zijn. Te veel onderwerpen zijn de laatste tijd gesneuveld door getreuzel en geneuzel. Tevens heeft dit dan ook weer klauwen met geld gekost. Hij vindt wel dat de gemeente op bepaalde gebieden soepeler om mag gaan met de regels, zoals op woningbouwgebied en wenst Venray een raad toe die krachtig is en slagvaardig met uiteraard wel aandacht voor de burger.

REACTIES

De gemeenteraad heeft het voor het zeggen.

Op woensdag 16 maart aanstaande wordt in Venray de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad gehouden.
Na afloop daarvan zal het resultaat van de uitgebrachte stemmen op elk van de deelnemende acht politieke partijen bepalend zijn voor het......

Lees verder