ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De gemeenteraad luistert naar de burgers.

zondag, 16 januari 2022 17:47 De gemeenteraad luistert naar de burgers.

Luistert de gemeenteraad wel naar de burgers van Venray ?

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing hebben de inwoners van Venray op de pollingsite Burgers van Venray hun mening kunnen geven op de stelling :
De gemeenteraad luistert naar de burgers.
Hoe de meer dan 900 personen die de site bezochten over dat luisteren naar de burgers denken, blijkt uit de verhouding eens (55 %) t.o.v. oneens (45%) stemmers.
De Stichting Burgers van Venray was tevoren geïnteresseerd in de mening van de inwoners van onze gemeente hoe men denkt over de aandacht van raadsleden voor de kiezer.
Heeft men inderdaad een luisterend oor om te weten wat er zoal leeft in de samenleving ?
Alle politieke partijen hebben hun uiterste best gedaan om op straten en pleinen bij de inwoners een goede beurt te maken door ze te informeren en naar ze te luisteren.
Het is maar afwachten of hun raadsleden in de komende vier jaar zullen blijven luisteren naar de Venrayse samenleving.

Enkele opvallende reacties die op de website werden vermeld, geven aanleiding tot nadenken over hoe men in Venray denkt over het functioneren van de raadsleden.
René Lenards is het wel eens met de stelling. Hij heeft alle de bijlagen gelezen maar vraagt zich af of de partijen ook gaan doen met wat ze schrijven.
Met veel praten en weinig zeggen, daar heeft de burger niets aan vindt hij.
Hij zal na de verkiezingen de gemeenteraadsvergaderingen blijven volgen en deze met hun programma vergelijken. Het is belangrijk dat ook wordt uitgevoerd wat ze nu schrijven.
Alleen aan woorden zonder daden heeft de burger niets. Afwachten dus.
Silvia stemt oneens omdat er naar haar mening niet naar de inwoners wordt geluisterd.
Wij als Venraynaren kunnen moord en brand schreeuwen maar er wordt alleen maar gesloopt i.p.v. verbeterd. Kijk naar de huisartsenpost, het ziekenhuis, de asielzoekers. Het wordt er toch doorheen gedrukt.
Hugo Coolen vindt dat de gemeente dient te luisteren naar de burgers, maar de burger hoort weinig terug van de politiek.
Theo refereert aan Jan Blokker die ooit schreef in de Volkskrant: Politiek en regelgeving zijn een groot complot tegen eenvoudige sukkels als u en ik !
Hay denkt dat men wel luistert naar de mondige burger, maar de minder mondige te weinig opzoekt. Dan hoort men ze niet voldoende, terwijl zij wel de meerderheid vormen denkt hij.
Gerrit is het niet eens met de stelling en geeft aan dat toen Jantje en Anneke nog in de raad zaten, er niemand naar de kiezers luisterde. Laten we hopen, stelt hij, dat dat na de verkiezing wel zal gebeuren alhoewel hij daar weinig vertrouwen in heeft.
‘Zit men op het pluche, dan luistert men alleen naar de bode die de koffie komt brengen’.
Peter geeft aan dat in de nieuwe bestuurscultuur welke werd aangegaan na het vertrek van het CDA, het luisteren door de gemeenteraad pas goed zichtbaar was. Hij hoopt dat we deze vorm van besturen na de verkiezingen handhaven.
De oude vorm was een partijpolitiek met alleen maar luisteren naar hun eigen achterban
Wim vindt dat “Luisteren naar" niet betekent “u vraagt wij draaien”. De diverse partijen in de gemeenteraad hebben zo hun standpunten. Hij vindt wel dat ze soms te snel van standpunt wijzigen onder druk van het mogelijke commentaar en mogelijke gevolgen. Te snel wordt dan de keutel ingetrokken. Voorbeelden zijn arbeidsmigranten bij de oude melkfabriek, arbeidsmigranten Den Hoebert, bedrijventerrein De Spurkt, bezwaren tegen bepaalde woningbouwplannen etc. De politiek reageert dan, zijns inziens, te snel op eventuele bezwaren. Er mag meer standvastigheid in het beleid zijn. Te veel onderwerpen zijn de laatste tijd gesneuveld door getreuzel en geneuzel. Tevens heeft dit dan ook weer klauwen met geld gekost. Hij vindt wel dat de gemeente op bepaalde gebieden soepeler om mag gaan met de regels, zoals op woningbouwgebied en wenst Venray een raad toe die krachtig is en slagvaardig met uiteraard wel aandacht voor de burger.

REACTIES

corrie kok: oneens

Bij de verkiezingen wordt er veel gepraat, van alles beloofd, maar uiteindelijke niet echt geluisterd naar wat de burger echt wil. Dat is moeilijk en lastig ook om iedereen de zin te geven. Uiteindelijk gaat het toch om de gewone man/vrouw
met gewone wensen en ook eisen. Woningen met schimmel?? Dat zou in elke geval bij de woningbouwvereniging al lang bekend zijn. Doe er iets mee, aan de slag woningbouw. Varkensoverlast, vieze lucht stofwolken doe er iets mee gemeente Venray. Geef geen vergunningen meer. Wie heeft er toch baat bij, de gezondheid van de bewoners is veel belangrijker dan opscheppen over hoeveel geld er verdient wordt met varkensoverschot.
In alle artikelen van de diverse partijen staat niets wat er echt toe doet. Veel gepraat en weinig wol.
Ik twijfel aan al die verhalen en misschien stem ik blanco of toch maar wel.....??

Geef uw reactie.

Leo: eens

Daar ben ik hét helemaal niet mee eens. De overgrote meerderheid zit daar voor hunzelf en betekenen niets voor de burger wat betekent dat de ambtenaren machtiger zijn dan de raadsleden wat een zéér kwalijke zaak is.

Geef uw reactie.

René: eens

Ik denk dat ze hun best doen maar ook daar coalities zijn nodig en daarnaast zijn er zaken buiten de bevoegdheid (bv. Luchtbasis) van de gemeenteraad en mogelijkheden denk aan buurgemeenten en financien.

Geef uw reactie.

onyva: eens

Als de gemeente niets heeft geleerd van de voorbije moeilijke tijden, dan mag je je met recht zorgen gaan maken. Maar voor alsnog heb ik er nu alle vertrouwen in dat het goed komt.

Geef uw reactie.

onyva: eens

Als de gemeente niets heeft geleerd van de voorbije moeilijke tijden, dan mag je je met recht zorgen gaan maken. Maar voor alsnog heb ik er nu alle vertrouwen in dat het goed komt.

Geef uw reactie.

René Lenards Venray plenards@xs4all.nl : eens

Ik ben het wel eens met de stelling heb de bijlage gelezen maar gaan de partijen ook doen met wat ze schrijven.
Met veel praten en weinig zeggen daar heeft de burger niets aan.
Zal na de verkiezingen de gemeente raad vergaderingen blijven volgen en deze naast hun programma leggen.
Het is belangrijk dat ook wordt uitgevoerd wat ze nu schrijven.
Alleen aan woorden zonder daden heeft de burger niets afwachten dus.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

De gemeenteraad luistert wel degelijk naar de burger, maar vaak is het zo dat de meeste stemmen gelden. Degene die het hardst mopperen gaan helaas maar zelden naar de stembus. Als nou eens iedereen die dat mag zou gaan kiezen dan kan je invloed uitoefenen op het beleid, want de meeste stemmen gelden. Dus, komt allen naar de stembus! Juist nu!

Geef uw reactie.

Robbert: oneens

Hier in Venray lijkt het wel een afspiegeling van Den-haag aan het worden. Kijk naar de afbraak, woningnood, ziekenhuis, huisartsenpost etc. Venray lijkt zo langzamerhand het Wassenaar van Limburg te worden. De bestuurders horen naar hun burgers te luisteren en niet doen wat zij zelf willen. In de landelijke politiek is het 1 groot toneelspel, voor de camera lijken ze het oneens te zijn met elkaar en gaan in debat, maar achter de deuren is het 1 grote kliek. M.u.v. een paar partijen. Die zie ik hier helaas niet terug in Venray. Ook hier mag er FLINK de bezem door. De VVD, CDA en D66 hebben inmiddels al meer KAPOT GEMAAKT dan ons lief is. Het wordt tijd voor een heel andere wind, een die luistert naar de burgers en naar het HART. Ik hoop echt dat door de hele situatie van afgelopen jaren mensen nu echt wakker zijn geworden en zich realiseren dat we al heel erg lang zijn BEDONDERD door de VVD, CDA en D66. Jullie tijd is voorbij jongens, het wordt tijd tijd voor EERLIJK en DEMOCRATISCH bestuur.

Geef uw reactie.

Sonja: eens

De stelling had moeten zijn: De gemeenteraad hoort naar burgers te luisteren. Ze zijn een vertegenwoordiging van de burgers dus horen ze ook te luisteren naar wat de bevolking wil. In de huidige landelijke politiek laat dit helaas nogal eens te wensen over. Laat dit niet gebeuren in de gemeentelijke politiek.

Geef uw reactie.

Tom: eens

Normaal toch. Behalve CDA

Geef uw reactie.

Rob: eens

Geven voldoende mogelijkheden om met burgers, bewoners in gesprek te gaan. Acties leveren niet altijd het gewenste resultaat, zoals bij de sluiting van de H.A.P. Jammer.
Luisteren doen de raadsleden wel degelijk.

Geef uw reactie.

Rob: eens

Geven voldoende mogelijkheden om met burgers, bewoners in gesprek te gaan. Acties leveren niet altijd het gewenste resultaat, zoals bij de sluiting van de H.A.P. Jammer.
Luisteren doen de raadsleden wel degelijk.

Geef uw reactie.

Frie: eens

Zie onderstaande reacties.

Geef uw reactie.

Herman: eens

Hoop echt dat ze eindelijk eens luisteren, wat er werkelijk dwars zit bij de mensen, en daarom zal ik niet op een landelijke partij stemmen daar die zitten er alleen maar voor hun eigen. Nu oorlog in Oekraine, en meteen zet Rutte de grootste eikel en dwaas van Nederland alles weer meteen duurder prijzen rijzen de pan uit en hij wat zegt die lul, ik ga geen beloftes doen on mensen met een lage beurs te helpen,nee dat niet, alleen maar voor zichzelf.

Geef uw reactie.

Peter: eens

de Gemeenteraad luistert naar de burgers, maar dat komt nu nog onvoldoende tot uiting in beleid. Daarom is het belangrijk dat iedereen kennis neemt van de verkiezingsprogramma's en gaat stemmen op diegene die het dichtst aansluit bij de eigen mening. Doe je dat niet, dan de komende 4 jaar niet zeuren!

Geef uw reactie.

Angel: eens

De gemeenteraad stemt volgens de partijlijnen , en ooit hebben burgers voor algemene uitgangspunten of voor personen in de partij gestemd , waarbij de vraag is in hoeverre het concrete feitelijke stemgedrag dan de burger vertegenwoordigt . Gemeentebeleid is concreet en niet in algemeenheden te vangen . Gedoogbeleid is beleid tegen burgerbelangen bijvoorbeeld …

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Wat is de definitie van luisteren? Denk dat men dat wel wil doen maar dan teveel vanuit hun eigen gezichtspunt conclusies en beslissingen neemt. En dat gezichtspunt is vaak niet dat van de gemiddelde burger. Omdenken is denk ik wel een woord wat passend kan zijn. En leren van (fouten) uit het verleden. Daarnaast blijft dat er in een democratie altijd beslissingen worden genomen waar niet iedereen achter (kan) staan.

Geef uw reactie.

Silvia : oneens

Wij als venraynaren kunnen moord en brand schreeuwen maar er wordt alleen maar gesloopt ipv verbeterd. Kijk naar de huisartsenpost, het ziekenhuis, de asielzoekers. Het wordt er toch doorheen gedrukt.

Geef uw reactie.

AVan: eens

De aantal stemmen zullen dit uitwijzen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Lees de reactie van diegenen die oneens hebben gestemd, zit overal wel een (of meer) argument(en) in

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Lees de reactie van diegenen die oneens hebben gestemd, zit overal wel een (of meer) argument(en) in

Geef uw reactie.

Johan van de Velde : eens

De Gemeenteraad hoort wel maar luistert niet kan niet luisteren. De nationale overheid gooit alles over de schutting van de Provincie en de Provincie gooit alles over de schutting bij de lokale partijen . Daarbij komt dat er door de versplintering van de Partijen juist in een DEMOCRATIE zeer tot zeer moeizaam beslist kan worden . Een democratie loopt altijd achter de feiten aan en de beslissing komt vaak te laat of moet herzien worden omdat .... Waarom omdat de gemeenteraad omwille van hun kiezers van te veel partijen geen kleur durven bekennen. Het zou anders zijn als men in de raad ook de goede dingen van elkaar zouden zien en ondersteunen .Gemeenteraad maak gebruik van de oppositie in jullie coalitie in onze Gemeenteraad .Dan pas heeft de Gemeenteraad de burgers in het veld gehoord maar ook dus naar hun geluisterd.

Geef uw reactie.

Jac: oneens

de burgers hebben het niet voor het zeggen, een goede burgemeester wordt zomaar weggestuurd zonder een verklaring, dit kan niet
de burgers hebben recht op een verklaring!!!!
En de politiek wordt gedicteerd door de vertegenwoordigers van de landelijke partijen, daarom gaat mijn stem naar een lokale partij !!

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Ook hier in Venray wordt de politiek gedicteerd door de vertegenwoordigers van de landelijke partijen

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ik vind de stelling onbruikbaar. "De" gemeenteraad? De een is bepaald niet de ander. Sommige reacties gaan meer over "de gemeente", wat weer iets anders is. En wat is "luisteren naar"? Doen wat "de" burger wil? De ene burger is de andere niet.

Geef uw reactie.

Hugo Coolen: eens

De gemeente dient te luisteren naar de burgers maar de burger hoort weinig terug van de politiek

Geef uw reactie.

RK: oneens

Het hele politieke stelsel is zwaar achterhaald en zal aangepast moeten worden in de grondwet.Hierdoor kunnen we al heel lang niet meer spreken van een vrije democratie.Vriendjes politiek en handjeklap word ook in de gemeente Venray al jaren net als in Den Haag bedreven.

Geef uw reactie.

Silvia: eens reageert op RK : oneens

Precies!!!!

Geef uw reactie.

Theo: eens

De grote schoonmaak heeft mij weer vertrouwen in de gemeentepolitiek gegeven. Het opstappen van de wethouders en de burgemeester heeft een einde gemaakt (hopelijk voor lange tijd) aan het handjeklap en dienst-wederdienst op het gemeentehuis. Het Wijkplatform Veltum stopte ermee omdat het college absoluut niet luisterde en gewoon deed waar de belangen van CDA (agrariërs en ondernemers) lagen. Andere belangen (de gewone burgers) werden opgeofferd. Fijn dat de gemeenteraad zo sterk was en moed toonde door in te grijpen! Hulde!

Geef uw reactie.

MC: eens

Luisteren is iets anders dan doen wat iemand wil.
Als een gemeenteraad een keuze maakt zijn er altijd mensen niet tevreden of teleurgesteld. Dat wil dan niet zeggen naar mijn mening dat de raadsleden niet geluisterd hebben, maar dat zij een andere afweging hebben gemaakt.

Geef uw reactie.

Bernadette Pouwelse : eens

Restafval was altijd al oncontroleerbaar: maar mensen gaan de gratis zakken nu voor van alles gebruiken: beter er €0,10 per zak vragen

Geef uw reactie.

Toon: eens

De woningbouw die komt niet geloofwaardig over bij de mensen...

Geef uw reactie.

Sjef Pappers: oneens

Het mooiste voorbeeld is de voorgenomen nieuwbouw op de Prins Bernhardstraat: De buurtbewoners juichen nieuwbouw toe en met een beetje passen en meten kunnen dat heel wat meer en grotere woningen worden dan dat er afgebroken gaan worden. En dat past allemaal mooi in dezelfde stijl als de omliggende woningen. Maar de Gemeente wil absoluut niet luisteren naar ons en gaat mee met de Woningbouwvereniging die HOOGBOUW tussen de bestaande woningen wil proppen om toch nog een of twee woninkjes meer te realiseren.
WIJ ZIJN VÓÓR VEEL MEER woningen dan de huidige 12, maar ONZE GEMEENTE LUISTERT NIET naar ons!!!

Geef uw reactie.

C.: oneens

De Gemeenteraad luistert met name wat zij graag willen horen.
En zoals wijlen Ed van Tijn zei, als puntje bij paaltje komt, stemmen we voor waar we tegen zijn en stemmen we tegen waar we voor zijn. Als iets niet bevalt doet men er het zwijgen toe.
De gemeenteraad luistert vooral naar wat er in Den Haag voorgeschreven wordt, ik zie niet dat men opkomt voor de ingezetenen van de Gemeente Venray.

Geef uw reactie.

Marga: oneens

Slecht deels. Via het CDA en zo meteen deVVD drukken de boeren en hun achterban (LLTB etc) hun wensen overal waar ze kunnen bij de rustige zwijgende meerderheid van Venray door de strot. Jongeren staan bij het CDA achteraan op de kieslijst. Oude mannen van de kerkdorpen domineren straks de fractie. De loopjongens van Loonen cs. Anne was veruit de slechtste wethouder. Toen Jan Loonen vertrok, verkoos zij de vluchtroute. Weinig ruggengraad.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Aan veiligheid ( politie en boas)wordt te wei ig gedaan je ziet te weinig toezichthouders er is in het centrum veel drugs handel .

Geef uw reactie.

Paul: oneens

Politici denken en handelen in de regel puur uit eigenbelang. Zelfverrijking, egoboosten en het uitvoeren van plannen van lobbyisten in ruil voor (latere) gunsten. Ze zijn geen volksvertegenwoordigers meer die opkomen voor de belangen van hun kiezers.
De overheid is een totalitair regime met zwaar communistische trekjes en gebruikt een schijndemocratie om het volk te misleiden en zoet te houden. Dat is eens te meer gebleken tijdens deze "pandemie" (die er nooit was). De overheid heeft juridisch bindende afspraken met het WEF, dat zou u toch tot denken aan moeten zetten!

Geef uw reactie.

henk: eens

Zolang de mensen van hun stemrecht gebruik maken, dan hebben ze invloed.
Maar klagen en niet stemmen, dat doen alleen zeurpieten !

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens reageert op henk : eens

Stemrecht? Zoiets als grondrecht?

Geef uw reactie.

henk: eens

Zolang de mensen van hun stemrecht gebruik maken, dan hebben ze invloed.
Maar klagen en niet stemmen, dat doen alleen zeurpieten !

Geef uw reactie.

Theo: eens

Jan Blokker schreef ooit in de Volkskrant:Politiek en regelgeving zijn een groot complot tegen eenvoudige sukkels als u en ik!!

Geef uw reactie.

ik: oneens

Elke partij heeft zijn mening over diverse zaken,de burger doet er niet toe. De burger betaald dat vergeten ze even. Waarom al die mensen op wachtgeld zetten net voor de verkiezingen. Te hopen dat er na de verkiezingen naar de burger geluisterd wordt en vooral eens nagedacht wordt door de raad,en niet meelopen met het gros.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Al is het soms moeilijk om politici cq gemeente raadsleden te geloven blijf ik in de goedheid van de mensheid geloven. Ik weet dat dit zeer naïef is maar dit is mij wel geleerd. Dus blijf er allemaal positief in te staan en het komt goed.

Geef uw reactie.

gerrit: oneens

TOEN JANTJE EN ANNEKE NOG IN DE RAAD ZATEN,, LUISTERDE ER NIEMAND NAAR DE KIEZERS.
LATEN WE HOPEN DAT DIT NA DE VERKIEZING WEL GAAT GEBEUREN, alhoewel ik daar weinig vertrouwen in heb.

--> Zit men in het pluche, dan luistert men alleen naar de bode die de koffie komt brengen.

Geef uw reactie.

Mens: eens reageert op gerrit : oneens

Jantje, Anneke, Wimpie, helmieketje, Evertje, loekie Luk.

Wanneer wordt men bevrijd van deze puppets? Mijn vertrouwen is compleet weg.

Geef uw reactie.

Mens: oneens reageert op Mens : eens

Oneens!!!!!!!!!

Geef uw reactie.

Gerrit: oneens

Als de verkiezingen er aan komen dan laten ze zich zien en horen.

Geef uw reactie.

Hay: oneens

Ik denk dat men wel luistert naar de mondige burger, maar de minder mondige te weinig opzoekt. Dan hoor je hun niet voldoende, terwijl zij wel de meerderheid vormen, denk ik.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

niet

Geef uw reactie.

Peter: eens

In de nieuwe bestuurscultuur welke werd aangegaan na het vertrek van het CDA was het luisteren door de gemeenteraad pas goed zichtbaar. Hoop dat we deze vorm van besturen na de verkiezingen handhaven.

De oude vorm was een partijpolitiek met alleen maar luisteren naar hun eigen achterban

Geef uw reactie.

René: eens

Zoals meerdere mensen schrijven de gemeenteraad wil voor een deel wel luisteren maar bij samenwerking moet je samenwerken en dat betekend ook soms water bij de wijn doen. Wat wel stoort is dat er goede voornemens zijn -beleid- maar dat de gedragingen en stemgedrag daar vaak niet bij passen bij een aantal partijen.

Geef uw reactie.

Tassie: oneens

Luisteren niet.

Geef uw reactie.

Hans: eens

In eerste instantie wel, want verkiezingsbelofte, daarna niet meer omdat men compromissen met andere partijen moet maken. De grootste gemiste kans vind ik dat men steeds weer alles opnieuw uit wil vinden in plaats van dat men naar succesvolle onderwerpen bij andere gemeenten kijkt.

Geef uw reactie.

wim: eens

'Luisteren naar" betekent niet u vraagt wij draaien. De diverse partijen in de gemeenteraad hebben zo hun standpunten. Ik vind wel dat ze soms te snel van standpunt wijzigen onder druk van het mogelijke commentaar en mogelijke gevolgen. Te snel wordt dan de keutel ingetrokken. Voorbeelden zijn dan arbeidsmigranten bij oude melkfabriek, arbeidsmigranten Den Hoebert, Bedrijventerrein De Spurkt, bezwaren tegen bepaalde woningbouwplannen etc. De politiek reageert dan m.i. te snel op eventuele bezwaren. Er mag meer standvastigheid in beleid zijn.
Te veel onderwerpen zijn de laatste tijd gesneuveld door getreuzel en geneuzel. Tevens heeft dit dan ook weer klauwen met geld gekost.
Ik vind wel dat de gemeente op bepaalde gebieden soepeler om mag gaan met de regels, zoals op woningbouwgebied.
Ik wens Venray een raad toe die krachtig is en slagvaardig met uiteraard wel aandacht voor de burger.

Geef uw reactie.

Henk: eens reageert op wim : eens

Wim hier kan ik me volledig bij aansluiten

Geef uw reactie.

Henk: eens reageert op wim : eens

Wim hier kan ik me volledig bij aansluiten

Geef uw reactie.

ab: eens

In de huidige politieke omgeving zijn er een aantal partijen nodig om een coalitie te vormen. Daardoor moeten er automatisch compromissen gesloten worden. Dit betekent dat je als individu niet altijd het idee hebt dat de politiek naar je luistert. Maar dat is mogelijk wel gebeurd, echter er wordt toch voor een andere oplossing gekozen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Coalitie's bepalen samen wat en hoe partijpunten wordt uitgevoerd en is dus een waterig aftreksel van het partijprogramma's, dus ....

Geef uw reactie.

Henk: eens

Ik denk zeker dat er binnen de gemeente Venray geluisterd wordt naar de Burger , die ervaring heb ik de laatste jaren wel gekregen bij partijen die zich in het Centrum van Venray op verschillende dagen hebben gepromoot.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het eigen politieke programma per partij kan erg conflicteren met andere belangen van burgers die vaak concreter en dichter bij de grond zijn , meer actualiteitswaarde hebben , meer zijn ontstaan vanuit concrete gedrevenheid rondom klimaatbelang ,rechtvaardigheid , natuurbelang … etc….Beslissingen vallen minder door luisteren naar de burger dan door partij- en coalitiebelangen , en vallen ook door de verdeling van de MACHT om partijbelangen om te zetten in besluiten

Geef uw reactie.

Thea: oneens

Er wordt niet geluisterd naar de burger. Raadsleden pakken onderwerpen op die zij interessant vinden en de gewone burger, die heeft het nakijken!
De burger voegt zich naar de raad ipv dat de raad er is voor de burger!
Zeer teleurstellend en daarbij krijgen de raadsleden toch een aardige maandelijkse vergoeding.
Zijn de taken van een raadslid wel omschreven en wie spreekt hen erop aan als zij te weinig doen of zich niet laten zien?
Er wordt echt met het geld en de initiatieven van de burgers gespeeld.

Geef uw reactie.

Martin: eens

Ik denk dat de gemeente zeker luistert naar haar burgers.
Wat ik wel zie is dat reacties op het gemeentelijk beleid vaak persoonlijk zijn. Of tegen specifieke politici, niet tegen beleid.

Op zich mag dat zeker, alleen is het jammer dat de beste stuurlui nog steeds aan wal lijken te staan? Doe dan politiek mee! Roepen om te roepen, roepen omdat IK iets vind? Veel te weinig achtergrond kennis, en zelden respect voor het algemeen belang, helaas. En ja, er gaat zeker wat mis, maar uiteindelijk blijft de oplossing van de fouten de beste graadmeter.

Ook in de gemeente Venray zou een burgerreferendum mooi zijn. Maar wel van geïnformeerde burgers!

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Als jezelf actief op iets reageert of iets aan de orde stelt, wordt er wel degelijk naar je geluisterd.
De gemeenteraad moet echter wel de verschillende belangen tegen elkaar afwegen. Is de reactie niet naar je zin dan is het makkelijk gezegd dat ze niet luisteren, maar zo is het dus niet.

Geef uw reactie.

Truus: oneens reageert op Ineke : eens

Geheel oneens!

Geef uw reactie.

Dienny Kroos-van der Meij: eens

De gemeenteraad heeft vele zaken tegen elkaar af te wegen, zich goed te informeren en dan tot een besluit te komen.
Het mee laten denken, burgers ruimte geven voor inbreng is bij de meeste partijen een belangrijk punt.
Maar dat kan betekenen dat het verschillende standpunten worden, vanwege andere politieke opvattingen.
Ook burgers kunnen onderling enorm van mening verschillen over onderwerpen in hun dorp.
De gemeenteraad dient besluiten te nemen, op basis van brede informatie van burgers, bedrijven en instellingen.
Ambtenaren bereiden de commissie- en raadsstukken en zij dienen zich beter te laten informeren door de samenleving.
Het gemakkelijkste is roepen dat de Raad het niet goed doet, maar zelf verantwoordelijkheid dragen om te besturen ( van vereniging
tot Raadswerk) is een stap te ver voor veel mensen. Fijn dat veel mensen in partijen wel meedoen aan het Raadswerk.

Geef uw reactie.

Van Dijk: oneens

Er wordt niet geluisterd naar de gewone burger.
Er is veel zelf belang bij zowel de gemeente als de landelijke politiek.

Geef uw reactie.

Elly : oneens

Uit de toelichting vd diverse partijen lees ik vooral wat ze doen om burgers te horen en te bereiken. Maw ze geven aan HOE ze luisteren. Ze geven nauwelijks aan WAT ze met die informatie hebben gedaan. Bij de SP lees ik een paar voorbeelden en proef ik ook enige compassie met de burgers.
Met de andere partijen nauwelijks voorbeelden.
Gemiste kans!

Geef uw reactie.

Toon: eens

De gemeenteraad luistert gemiddeld genomen goed naar de burgers.
Alleen de meningen van de inwoners zijn heel verschillend en eenieder wil eigenlijk alleen maar horen dat zijn of haar mening door de raad bevestigd en dus verkondigd wordt.
Dat kan natuurlijk nooit en een raadslid of fractie zal dus vaak kiezen voor de macht van het getal. en dat hoeft niet jouw mening te zijn.

Geef uw reactie.

Angel : oneens

De gemeenteraad luistert niet zo naar de burger , dat de raadsleden zichverplaatsen in de burger en opkomen voor zijn welzijn meer dan voor het welzijn van de partij . De raad luistert overigens niet eens naar zichzelf , afspraken die ze maken en laten fiatteren door B&W controleren ze niet , laten ze niet handhaven , meer , laten ze ook willens en wetens overtreden !!!( Natuur Loobeek , natuurbehraafplaats , milieutoetsen

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Vindt dat het gedraai in de raad er niet van getuigd. Weg met wedhouder lonen opstappen gehele CDA. Weg nieuwe burgemeester waarom . Dit alles getuigd niet van leiderschap van de raad en de partijen onderling.

Geef uw reactie.

Marian : oneens

Mijn motivatie is hier onder al gegeven. Verhoeven en Maarten.

Geef uw reactie.

Maarten: eens

Het is te gemakkelijk om de problemen rond besluitvorming af te wentelen op de gemeenteraad en te zeggen dat zij te weinig luisteren naar de burgers.
De gemeenteraad moet enerzijds beleid bepalen en anderzijds bij beslissingen op basis van dat beleid besluiten nemen.
Het probleem zit bij de ambtenaren. Zij maken beleidsstukken. Zij moeten daarbij rekening houden met wettelijke regels zouden ook rekening moeten houden met wensen van burgers. Daarvoor moeten zij weten wat er leeft in de samenleving.
Probleem is ook dat burgers als ze van de ambtenaren al in een mogelijkheid tot reactie op de beleidsstukken krijgen die tijd voor reactie veel te kort is. Daarbij wordt dan het argument van tijdsdruk gebruikt. Maar een goede planning vraagt om reële inschatting van de tijd en menskracht die nodig is om een nota op te stellen. Daar ontbreekt het aan. Zodat er voor commentaar te weinig tijd overblijft. De ambtenaren moeten luisteren naar de burgers en de burgers moeten niet individueel reageren. Zij moeten zich verenigen in belangengroepen en van daaruit de gemeente benaderen.

Geef uw reactie.

Jac: oneens

Oneens omdat er niet geluisterd word naar de burgers ,,er zijn veel vragen geweest waarom de burgemeester weg moest,
De vertrouwenscommisie had dit aan moeten geven de redenen zodat wij op de hoogte waren.

Geef uw reactie.

Kritisch denker: eens reageert op Jac : oneens

Ik heb wel een idee

Geef uw reactie.

Verhoeven: oneens

Ik vind het geen goede stelling, veel te vaag. De gemeenteraad luistert vast naar burgers. Maar luisteren omzetten in actie is een heel ander verhaal. Behartigen ze ook de belangen van de burgers? Dat is de eigenlijke vraag hierachter en dat is wat een gemeenteraad hoort te doen. Zijn de diverse wensen en behoeften van inwoners onderdeel van het beslisproces en hoe dan? En hoe weten we dat als burger?
Heeft de gemeenteraad überhaupt wel enig idee wat er speelt in de gemeente maar ook in de eigen gemeentelijke organisatie? Want nogal wat zaken lijken de afgelopen jaren een complete verrassing voor de gemeenteraad te zijn geweest, terwijl denk ik velen van ons moesten constateren dat nogal wat gewone burgers in Venray donders goed weten wat er gaande is (Spurkt, Loonen gronddeals, nog steeds uit te voeren groencompensatie die maar niet van de grond komt etc. etc.).

Is de gemeenteraad wel goed aangehaakt en staan zij gesteld voor hun taak? Want ik snap dat het lezen van bijvoorbeeld bestemmingsplan stukken niet makkelijk is, maar goed, dat hoor je wel te doen als gemeenteraadslid. En je mag hiervoor gewoon hulp inschakelen als je het niet begrijpt. Wij als burger vertrouwen er wel op dat de raad dit naar behoren oppakt, vakkundig en daadkrachtig. Het is ook gewoon een betaalde functie tenslotte met maatschappelijk geld.

Ook zeggen alle partijen dat ze spreken met burgers in diverse platformen. Ik heb hier nog nooit iets van gezien. Werkelijk nog nooit. Hoe sluit je als burger hierbij aan? Wanneer was dat dan en waar? Hoe krijg je je punt onder de aandacht?

Geef uw reactie.

Marian: eens reageert op Verhoeven : oneens

Eens.

Geef uw reactie.

mw vaessen: oneens

de politiek komt beloftes niet na, en luisteren naar burgers is hun een vreemd iets het vertrouwen is weg in de politiek

Geef uw reactie.

Hugo Coolen: oneens

De politiek luistert niet naar de burger en doet haar eigen ding.

Geef uw reactie.

De gemeenteraad heeft het voor het zeggen.

Op woensdag 16 maart aanstaande wordt in Venray de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad gehouden.
Na afloop daarvan zal het resultaat van de uitgebrachte stemmen op elk van de deelnemende acht politieke partijen bepalend zijn voor het......

Lees verder