ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis.

zaterdag, 11 december 2021 11:26 Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis.

De rotondes in Venray houden de gemoederen bezig.

In januari 2022 hebben de inwoners van Venray gereageerd op de website Burgers van Venray op de stelling: Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis.
Gelet op het aantal van meer dan 500 unieke personen die in deze periode die site hebben bezocht, mag worden geconcludeerd dat het gebruik van de rotondes nogal wat reacties oproept bij de bevolking. Van degenen die ook hun mening op de website hebben vermeld, is maar liefst 96 % het eens met de stelling.
Die vrijwel unanieme standpunten lopen toch nog wat uiteen.
De meest genoemde ergernis blijkt het bewust niet aangeven van de te volgen richting op de rotonde. Vooral betreft het dan de fietsers, maar ook automobilisten worden als ‘boosdoeners’ aangewezen. Daarnaast wordt als hinderijk beschreven het feit dat fietsers als vanzelfsprekend voorrang nemen zonder zelfs maar te kijken wat een auto van plan is.
Ook de breedte van de fietspaden, de scherpe of haakse bochten erin worden door fietsers genoemd als een reden om geen richting te kunnen aangeven.
Het tegen de rijrichting in fietsen op de rotonde roept verwarring op bij de automobilisten en leidt soms tot levensgevaarlijke situaties.
Wat overigens nauwelijks wordt genoemd is het feit dat er door politie of boa’s niet wordt gecontroleerd of gehandhaafd. Als dat gebeurt zou dat preventief werken om alle weggebruikers te wijzen op de voorgeschreven gedragsregels.
Men kan de vele op de website geplaatste meningen nog nalezen onder de groep ‘vorige stellingen’. Een enkele opvallende reactie wordt hierna vermeld.

Als automobilist ergert Ivonne Kuiper zich aan fietsers die zonder op of om te kijken doorknallen op een rotonde omdat ze toch wel voorrang hebben.
Als fietser probeert zij altijd oogcontact te krijgen met de automobilist. Iedereen kan iets missen, niemand is volmaakt.
Als automobilist zou je, hoewel dit niet verplicht is, links kunnen aangeven als je de rotonde voor 3/4 neemt. Dit geeft duidelijkheid aan alle medeweggebruikers.
Haar devies is: rijdt vooral rustig en met een sociale instelling. Samen maak je gebruik van de weg. Zo kan jij en de ander veilig thuiskomen.
Paul C heeft na het bekijken van de reacties een goede raad. Richting aangeven maakt het voor iedereen makkelijker en veiliger. Dit is meerdere keren op de site bevestigd. Maar ook alle opmerkingen t.o.v. hindernissen van fietsers, donker gekleed wandelaars, donkerheid in de winter (natte) dagen, snelheid van iedereen in, of bij het aankomen van een rotonde zijn voor hem de meeste interessante opmerkingen. Hij is een regelmatige fietser, en een automobilist en merkt dat het niet altijd gemakkelijk is om de regels goed te hanteren!
Beter opletten en regels respecteren is een 'must'. Goede stelling om opnieuw te gaan opletten de volgende keer dat ik op pad ga.

REACTIES

Coby: eens

Geen richting aangeven belemmert de doorstroming en zorgt voor gevaarlijke situaties.
Dit geldt voor zowel fietsers als de overige verkeersdeelnemers.
Echter een aantal rotondes zijn zo hoekig, dat het moeilijk is als fietser om goed richting aan te geven.
Je hebt namelijk veel balanceer kunst nodig.

Geef uw reactie.

Elly : eens

Kennelijk worden de verkeersregels niet goed nageleefd als er ergernis ontstaat. Ik maak er te weinig gebruik van en erger mij dus niet. Mogelijk zijn de verkeersregels voor rotondes niet meer bij iedere deelnemer duidelijk, of weggezakt, of te ingewikkeld.

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Richting aangeven maakt het voor iedereen makkelijker en veiliger. Dit is meerdere keren hierbij bevestigd. Maar ook alle opmerkingen tov van hindernissen van fietsers, donker gekleed wandelaars, donkerheid in de winter (natte) dagen, snelheid van iedereen in, of bij het aankomen van een rotonde zijn voor mij de meeste interessante opmerkingen. Zelfs ben ik een regelmatige fietser, en een automobilist en zelfs merk ik dat het niet altijd makkelijk is om de regels goed te hanteren! Beter opletten en regels respecteren is een 'must'. Goede stelling om opnieuw te gaan opletten de volgende keer dat ik op pad ga.

Geef uw reactie.

Ria: eens

Een hand uitsteken van fietsers en brommers vind ik een must in het verkeer en dan niet alleen op rotondes maar overal.
Ook automobilisten geven, dat is mijn ervaring, 3 van de 5 keer geen richting aan op rotondes. Maar zeer regelmatig ook niet op kruispunten.
Daarbij wil ik wel even opmerken, en dat geven anderen hier ook aan, dat er gevaarlijke bochten in fietspaden op rotondes voorkomen. Levensgevaarlijk om daar je hand uit te steken en met name voor ouderen, je verliest snel je evenwicht.
O.a. gaat het om de rotondes Langstraat-Zuidsingel en Oostsingel-Stationsweg.

Geef uw reactie.

Henk: eens

Het is fijn als je weet dat je de rotonde op kunt rijden dus ja richting aangeven. Dit geld ook voor fietsers, bromfietsers het liefst in de juiste rijrichting. Maar ergeren nee dat doe maar met mens erger je niet.?

Geef uw reactie.

René Lenards Venray plenards@xs4all.nl : eens

Je moet niet alleen aan rotondes denken maar aan alle verkeer regels . Ik woon recht tegen over een kruising dat daar geen ongelukken gebeuren als je ziet hoe daar gereden wordt dan hou je je hart vaak vast .
Het is een hele goede stelling maar toepasbaar bij elke kruising niet alleen bij rotondes .
Fietsers is wel het grootste probleem ik weet ook niet hoe je dat op een goede juiste manier kunt oplossen het is al jaren een groot probleem maar wat gaan we daar echt aan doen. Schrijven en praten is niet de oplossing. Mensen lezen de stelling zijn het er mee eens en daar blijft het bij. Ik weet ook de echte oplossing niet, volgens mij heeft het met de opvoeding te maken.

Geef uw reactie.

Onyva: eens

Hand uitsteken en richting aangeven is een noodzaak. Maar aangemerkt moet worden dat Venray een aantal merkwaardige rotondes heeft met bijna haakse bochten voor de fietser waardoor de fietser alle aandacht nodig heeft om zijn fiets de hoek om gestuurd te krijgen. Zeker in de winter en herfst als de fietspaden glad kunnen zijn of vol bladeren liggen. Waar de rotonde voor de automobilist rond is en hij daardoor het volledige zicht heeft is dit voor de fietser door de haakse bochten beperkt. De afstand van de haakse bocht tot de volgende oversteek (waar de fietser voorrang heeft op de automobilist) is te kort. Doordat er op meerdere plekken bovendien een plantsoen ligt tussen de rotonde voor de automobilist en het fietspad wordt het zichtbare contact sterk verminderd.

Geef uw reactie.

Eelco: eens

anticiperend gedrag leidt tot een betere doorstroming.

Geef uw reactie.

M . van den Hurk : eens

Onnodig wachten om rotonde op te rijden.
Fietsers die plotseling de rotonde oprijden, vaak zonder te kijken!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het is zeer onveilig als men geen richting aangeeft want je weet niet wat verkeersdeelnemer gaat doen. Dit geldt overigens ook voor veel andere situaties waar richting aangeven " vergeten" wordt uit laksheid.

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Omdat het voor helegevaarlijke situaties zorgt. En ook dan nog zonder licht ,hou mijn hart vast of moet en er eerst op iedere rotonde vele ongelukken gebeuren.

Geef uw reactie.

Hans-Peter : eens

Het tijdig richting aangeven geeft helderheid voor het overige verkeer, dit bevordert daardoor ook de doorstroming. Denk hierbij ook eens aan richting aangeven op de fiets.

Geef uw reactie.

wim: eens

Lijkt mij logisch dat je richting aan moet geven. Dat zijn toch ook de richtlijnen. Verder geen discussie mogelijk volgens mij.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Je moet gewoon richting aangeven op rotondes fietsers en automobilist dan zouden er minder ongelukken gebeuren.
En met de fiets niet tegen het verkeer inrijden op rotondes

Geef uw reactie.

Jaap den Hollander: eens

Richting aangeven geeft rust en overzicht,zeker op rotondes.
Nu moet ik toegeven dat ik rotondes tegen kom waar ik druk doende ben met op de weg aangebrachte signalering.

Geef uw reactie.

Peter: eens

IK vind dit een slechte stelling, kenmerk van een goede stelling is dat er iets voor of tegen valt te vinden. dat gevoel ervaar ik vandaag niet zo. Inhoudelijk moet je een aander laten weten wat je gaat doen in het verkeer, daar wordt het een stuk veiliger van!

Geef uw reactie.

Jos: eens

De individualisering van de maatschappij zie je hier duidelijk!
Óók buiten de rotondes geven ze vaak geen richting aan! Ook luiheid hoort daarbij!
Wél richting aangeven is sociaal en spaart óók brandstof!

Geef uw reactie.

Tom: eens

"Altijd",! richting aangeven, verplicht op rotondes e.a..Sommige mensen vinden of zijn te lui om hun hand uit te steken ook weten enkele de regels niet.Zet meer borden hiervoor en dat kost minder ongelukken.

Geef uw reactie.

Haro: oneens

In de wegenverkeerswet wordt een rotonde gezien als een voorrangsweg met zijwegen. Als je dus op de rotonde rijd of je dus geen richting aan te geven totdat je er af gaat. Het is een door rijscholen aangeleerd iets dat niet in de verkeerswet staat en nu neemt iedereen aan dat het moet. De ANWB adviseert om het niet te doen. De vraag is al vele malen op het internet door verschillende instanties uitgelegd dat het niet verplicht behalve als je de rotonde verlaat. Dat het handig is voor de rest is een heel ander verhaal en als we dat met meer verkeersregels gaan doen wordt het een mooie puinhoop. En als je dus op een rotonde een aanrijding krijgt omdat je l\driekwart rond gaat en de ander trekt te vroeg op dan is de ander fout. Hij kan dan zeggen je gaf geen richting aan maar dat hoef je niet.
Een stuk van de ANWB:

6. Richting aangeven ja/nee

Alleen als je de rotonde verlaat, ben je verplicht rechts richting aan te geven. Je ziet ook automobilisten, als ze een rotonde oprijden, richting aangeven naar links. Oftewel, ze nemen de rotonde driekwart. Dat is géén wettelijke eis, maar het maakt wel duidelijk wat de bestuurder van plan is.

Geef uw reactie.

Nelleke Verberkt-Sondervan: eens

Het is zonder meer vervelend en bovendien gevaarlijk om geen richting aan te geven. Dit geldt voor zowel fietsers als andere verkeersdeelnemers. Daarnaast zou het wenselijk zijn als alle rotondes in Nederland op de zelfde manier werden gemaakt en ook de zelfde voorrangsregels. Bovendien is het veel overzichtelijker als de fietspaden op een rotonde niet gelijk met de rijweg maar een stukje van de rijweg afliggen zodat je de fietsers beter ziet aankomen.

Geef uw reactie.

Peet: eens

Überhaupt géén richting aangeven is is grote ergernis… dus mensen: Geef áltijd richting aan, óók op rotondes!!!!!

Geef uw reactie.

André: eens

Het niet aangeven van richting is een typisch gevolg van het ongeïnteresseerde en steeds egocentrischer wordende gedrag van velen. Gewoon lak hebben aan anderen, alsof ze alleen op de wereld zijn. In gezelschap allemaal heel sociaal, maar in het verkeer...

Geef uw reactie.

Pollie: eens

Af en toe zeer gevaarlijke situaties wanneer fietsers geen hand uitsteken. Zonder licht fietsen of telefoneren terwijl ze fietsen.

Geef uw reactie.

Jan A.: eens

Ik ben het eens met de stelling, het is vervelend als je staat te wachten op een auto of fietser die geen richting aangeeft en voor je neus plotseling afdraait.
Ik heb ergens in een stad gezien dat voor elke rotonde een bord geplaatst was met de tekst: "Geef richting aan als je de rotonde verlaat"
Dit zou voor Venray ook voor veel minder ergernis kunnen zorgen.

Geef uw reactie.

theej van gend: eens

Men wacht vaak voor niets op iemand of die ja dan nee af zal slaan, die achteraf geen richting aangeeft.
Ook is men de laatste tijd veel minder sociaal en daarentegen nogal egoïstisch/ egocentrisch ingesteld.
Heel jammer!

Geef uw reactie.

R G Land: eens

De meest rotondes in Venray zijn gewoon verkeerd gebouwd , alle fietspaden hadden in een 4 kantige vorm om de rotonde moeten zijn , dwz dat hun komen op de rotonde vóór de gemotoriseerd verkeer en niet wie het nu is van opzij , en als een passagier naast de chauffeur zit , is het nog moeilijker voor de chauffeur om rechts te kijken voor aankomende fietsers etc. De enige rotonde die enigzins goed aangelegd is , is die op de Noordsingel / St. Jozefweg .

Geef uw reactie.

Nelleke Verberkt-Sondervan: eens reageert op R G Land : eens

Helemaal mee eens

Geef uw reactie.

Francien: eens

verkeer ,auto's, fietsers alle soorten verkeer tegen het verkeer in rijden zelfs binnen door steken als ze kunnen
zeker op de rotonde julianasingel paterslaan

Geef uw reactie.

Harry: eens

Zeer irritant als men geen richting aangeeft.

Geef uw reactie.

wim: eens

rotondes zijn een goede oplossing voor de doorstroming van het verkeer en voor gebruikers is het verplicht om zich aan de regels te houden .
houden zo en eventueel controleren .

Geef uw reactie.

Ron: eens

Fietsers die geen richting aan geven maar ook automobilisten die vaak geen richting aangeven, of verkeerd. Verder zijn de rotondes vooral in het donker onveilig door de slechte verlichting

Geef uw reactie.

E.D. Mombarg: eens

Als men geen richting aangeeft, kan dit ergernis veroorzaken.

Ik heb echter nog maar 1 ander iemand gezien, die opmerkte, dat de bochten erg krap zijn voor de fietsers. Ik ben het hier heel erg mee eens: vierkante bochten. Handen aan het stuur houden is en niet vallen is dan belangrijker dan hand uitsteken.
Verder is niet altijd duidelijk waar je als speedbike mag/ moet fietsen.
Ik probeer zoveel mogelijk op het fietspad te blijven, omdat auto's een speedbike niet altijd goed herkennen.
Met een speedbike een rotonde nemen via het fietspad is dan wel een uitdaging. Veiliger is dan met auto mee over de rotonde.

Geef uw reactie.

Hans van kleef: eens

Het heeft een sociaal aspect. Waar blijft de voorlichting voor verkeersregels op media? Waar blijft die vereniging Veilig Verkeer Nederland? Daar hoort men nooit iets van.

Geef uw reactie.

Van Dijk: eens

Eens omdat sommige vinden dat ze dat niet hoeven.
Hoezo verkeersles...
Vind het zelfs a sociaal gedrag.
Maar dit is de tegenwoordige tijd.
Wij als oudere snappen dit niet meer.
Hebben schijnbaar een andere opvoeding gehad.

Geef uw reactie.

JH: eens

Door richting aan te geven is er een snellere doorstroom en voorkom je ongelukken.

Geef uw reactie.

Joop Koopmans : eens

Als je richting aangeeft is duidelijk voor je medeweggebruikers wat hij of zij verwachten kan en deze kan daardoor beter anticiperen op wat te gaan doen.

Geef uw reactie.

Marian.: eens

Voor auto's is het niet verplicht richting aan te geven als ze van de rotonde af gaan. Dat doen ook veel automobilisten niet.
Dit zou de doorstroom wel ten goede komen.
Daarnaast is er dan voor de chauffeur die de rotonde op wil, net iets meer tijd om het fietspad te controleren..

Geef uw reactie.

E. Sweelssen: eens

Je staat soms voor niets te wachten op iemand die aankomt op de rotonde en dan slaat hij gewoon rechtsaf. Dat wekt wel irritatie op. Veel automobilistenzijn bang dat hun knipperlichten te zeer slijten als ze die gebruiken, want die geven bij alle wegen niets aan.
Als fietser is het soms wel erg lastig om je hand uit te steken, omdat sommige rotondes wel erg scherpe bochten hebben. Die lijken wel vierkant te zijn ipv rond. Je hebt dan allebei je handen nodig om de bocht te maken.

Geef uw reactie.

Marian.: eens reageert op E. Sweelssen : eens

Laatste klopt, maar zal bedoeld zijn om de snelheid van de (elektrische) fietser te verlagen.

Geef uw reactie.

Martin : eens

Voor de veiligheid is het belangrijk, en voor de doorstroming.
Een rotonde blijft een beter idee dan verkeerslichten, want ook daar wordt door rood gereden.

Wat extra controle juig ik zeker toe, er is volgens mij weinig verschil tussen fietsers en automobilisten aangaande richting aangeven, maar ook niet voor wat betreft gebruik van een telefoon?

Ik maak zowel als automobilist maar even zo vaak als fietser dagelijks gebruik van 8 rotondes in Venray.

Geef uw reactie.

Paul Willems: oneens

Persoonlijk heb ik niet zo veel moeite mee als er geen richting aangegeven wordt door autobestuurders. Als je oplet dan zie je toch wel aan de auto welke richting hij opgaat.
Ik denk dat mensen die wat trager reageren in het verkeer er zich het meest aan ergeren.
Als er auto's staan te wachten dan zet ik de richting wel aan puur omdat ik weet dat anderen zich er aan kunnen storen en om de doorstroming niet te belemmeren. Maar ik geef toe dat ik richting aangeven regelmatig verzuim. Maar wel als ik zie dat er geen mensen staan te wachten.
Maar al die rotondes zijn bij mij wel een bron van irritatie.
Fietsers die doen maar wat. Fietsend aan de telefoon, op de ene rotonde komen ze van 1 kant, op de andere rotonde van beide kanten. Het gros van de fietsers hebben geen verlichting. Wil je rechtsaf slaan dan merk je fietsers soms te laat op of of je ziet ze niet eens door de stalen constructie van de auto. (Rechts van de raam). Ik heb door dit laatste al 3 keer een bijna ongeluk gehad. De meeste fietsers denken maar "O, ik heb toch voorrang". Volgens mij zit er toch een groot verschil tussen voorrang nemen of krijgen. En zien en gezien worden. De meeste kijken niet eens wat de auto doet!
En waar ik al 2 keer een bijna ongeluk mee heb gehad dat zijn die ellendige scooters van pizzakoeriers. Die scheuren gewoon vol gas over de rotonde heen. Ga maar eens staan bij de rotonde oostsingel / stationsweg. Dat is echt niet normaal.
Maar begrijpen doe ik dit wel.
Er wordt tegenwoordig alleen nog maar gedoogd...................

Geef uw reactie.

Martin: eens reageert op Paul Willems : oneens

Ik herken het beeld van de koeriers hier zeker wel.
Anderzijds blijft de fietser de “zwakkere” verkeerd deelnemer.
Dus geniet terecht de meeste “bescherming”!

Geef uw reactie.

Steger: eens

Mee eens! Een grote ergenis en ook nog eens gevaarlijk. Maar ja , hoe wil je de richting aanzetten als je de telefoon ook nog in de hand hebt.

Geef uw reactie.

Sonja: eens

Stoppen en wachten op welke bestuurder dan ook die zonder richting aan te geven de rotonde verlaat wekt altijd ergernis op. Wat kost het voor moeite om je hand uit te steken of de richtingaanwijzer aan te zetten? Kleine moeite, toch?

Geef uw reactie.

Henk: eens

Ik vind de rotondes een verbetering t.o.v. de kruispunten door de snellere doorstroming.
Maar het aangeven van richting is voor iedereen een plicht

Geef uw reactie.

Herman: eens

Fietsers letten niet altijd goed op. of ze zitten met hun telefoon te appen kijken, handen uitsteken zou ook veel erger en ongelukken kunnen voorkomen.

Geef uw reactie.

René: oneens

Automobilisten kijken vaak niet of er een fietser aankomt maar zijn vooral druk met sturen en kijken naar eigen voorrang. Verschillende malen meegemaakt als fietser dat een auto zonder op fietsers te letten snel de rotonde op wil rijden. Tot nu toe zelf steeds op tijd in de remmen. Dagelijks heb ik 4 rotondes op de fiets.

Geef uw reactie.

Jan Dr :: eens

Eens met de stelling want geen richting aangeven betekent : verwarring en onduidelijkheid voor alle verkeersdeelnemers wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.
Ook levensgevaarlijk zijn fietsers, die tegen de rijrichting in de rotonde nemen.

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: eens

Als automobilist erger ik mij aan fietsers die zonder op of om te kijken doorknallen op een rotonde omdat ze toch wel voorrang hebben.
Als fietser probeer ik altijd oogcontact te krijgen met de automobilist. Iedereen kan iets missen, niemand is volmaakt.
Als automobilist zou je, hoewel dit niet verplicht is, links kunnen aangeven als je de rotonde voor 3/4 neemt. Dit geeft duidelijkheid aan alle medeweggebruikers.
Rijdt vooral rustig en met een sociale instelling. Samen maak je gebruik van de weg. Zo kan jij en de ander thuiskomen.

Geef uw reactie.

Bart: eens

Wat nog meer voor ergernis zorgt is dat fietsers ook soms van de verkeerde kant komen!

Geef uw reactie.

Tom: eens

Je moet zo wie zo alert zijn en je snelheid aanpassen op de rotonde.

Geef uw reactie.

G.LIGTHART: eens

niet alle fietsers krijg ook niet zover.

Geef uw reactie.

ER: eens

Uiteraard. Als je geen richting aangeeft als je de rotonde verlaat, zit je gewoon fout. Even fout als je rechts of links op een kruislunt afslaat en geen richting aangeef. Gewoon de regels volgen, die zij er niet voor niets. Dan voorkom je ergenis. En als je op een rotonde blijft, hoef je niet maar mag je wel richting naar links aangeven.

Geef uw reactie.

Corrie Kok: eens

Geen richting aangeven, wie doet wat? De haast, het getoeter achter je wanneer je in je auto wacht om iemand voorrang te verlenen. Middelvingertje opsteken, het is allemaal zo ergerlijk. Ook al blijf je rustig wachten, bumperkleven wordt dan de volgende zet, die automobilist gaat dan vlak achter je aan blijven rijden. Pestgedrag. Ook gevaarlijk in het verkeer.
Ik mis de stoplichten bij gevaarlijke rotondes waar ook veel vrachtverkeer is.
Ik veronderstel dat de stoplichten teveel geld kosten, onderhoud, naleving etc. dat trekt de gemeente Venray niet blijkbaar. Het zijn niet zozeer de fietsers alleen of de fietsende schooljeugd, maar ook de wandelaars die met angst en beven zich in het verkeer begeven. Wij automobilisten, zullen meer verantwoordelijker gedrag moeten tonen.
Leven en vooral laten leven, wie wil de dood op het geweten hebben van een andere verkeersdeelnemer?

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Inderdaad...eens

Geef uw reactie.

Jac Engel: eens

1)Inderdaad richting aangeven vooral door fietsers veroorzaakt ongelukken,
2)wat ook veel ongelukken doen veroorzaken is dat fietsers gewoon met de klok mee
over de rotonde zich begeven ipv tegen de klok in zoals automobilisten dat ook moeten. !!!!
3)Veel ongelukken gebeurt ook door fietsers die met hoge snelheid de rotonde opdraaien ( wielrenners en e-bikers ) dan zie je ze makkelijk over het hoofd door de hoge snelheid..
4)Ook auto's rijden te snel de rotonde op zodat ze voorrang gaan nemen, een rotonde oprijden hoor je te doen met lage snelheid , zodat iedereen
je in de gaten heeft !!
5) als voetganger heb je voorrang als er een zebrapad ligt, een zebrapad ligt heel vaak niet over het fietspad , voetgangers hebben dan geen voorrang op de fietsers, velen weten dit niet !! , het is een kleine moeite om op het fietspad ook een zebrapad te leggen en de haaientanden dan voor het zebrapad te leggen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Er mag wel beter gecontroleerd worden op het aangeven van de richting. Het is ergerlijk als het niet gebeurt.

Geef uw reactie.

Henk Deegens: eens

Dit betreft iedere verkeersdeelnemer , maar het gaat ook niet alleen om richting aangeven maar ook licht bij fietsers is probleem , en bij automobilisten is het vaak dat ze aan het bellen zijn tijdens het rijden ook op rotondes. Het is hoe je het wend of keert , verkeerslichten blijf veiliger als rotondes.

Geef uw reactie.

Johan van de Velde : eens

Dit betreft Fietsers , Voetgangers en Automobilisten in ieder geval iedere weg gebruiker .
Alle rotondes in Venray moeten kwa verkeersregels het zelfde en overzichtelijk zijn.
Fietsers , Voetgangers en Automobilisten kortom elke verkeersdeelnemer met haar of zijn focus
op de weg en niet op telefoon of anderszins .

Geef uw reactie.

Sas: eens

Weinig fietsers steken hun hand uit en komen vaak met grote snelheid de rotonde op gevlogen.
Ik zou de situatie veranderen en op alle rotondes auto's voorrang geven. Ik denk dat dit veel problemen voorkomt.

Geef uw reactie.

ab: eens

Inderdaad levert dit ergernis op. Echter voor de fietsers zijn er enkele rotondes met scherpe "haakse bochten" , waardoor het hand uitsteken en de mogelijk te hoge snelheid gevaar oplevert. De opstaande stoepranden kunnen dan gemakkelijk tot een val leiden. Mogelijk wordt hierdoor door de fietser geen hand uitgestoken. Voorbeeld: rotonde van Oostsingel met Stationsweg.

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens

Iedere keer weer betrap ik er veel automobilisten op dat ze geen richting aangeven. Dit is ergerlijk, omdat je eigenlijk staat te wachten voor niks, als iemand toch afslaat!
Is het nu zo moeilijk om dit even aan te geven?
Bovendien is het verplicht…

Geef uw reactie.

Karin: eens

Inderdaad fijn als fietsers en automobilisten beiden goed en tijdig hun richting aangeven. Wat mij soms meer ergernis geeft, is als een fietser van rechts komt op een rotonde. Kan aan mij liggen, maar is het niet altijd tegen de klok in fietsen tenzij anders aangegeven?

Geef uw reactie.

Sas: eens reageert op Karin : eens

Hier ben ik het ook mee eens. De fiets richting is mij ook altijd aangeleerd om met de richting van de klok mee te fietsen.

Geef uw reactie.

Sas: eens reageert op Karin : eens

Ik bedoel tegen de richting van de klok in fietsen

Geef uw reactie.

Rotondes, een vloek of een zegen ?

Het aanleggen van rotondes is nog niet zo lang geleden ontstaan om de verkeersafwikkeling op gevaarlijke kruispunten te verbeteren. Waar eerst verkeerslichten op kruispunten stonden, zijn die langzamerhand vrijwel overal vervangen door een rotonde. Daardoor......

Lees verder