ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.

woensdag, 17 november 2021 10:12 Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.

Waterstofgas boeit ons in Venray nog niet zoveel.

In de maand december hebben de inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op een stelling die op de website Burgers van Venray was geplaatst.
De stelling was: Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.
Bij het formuleren van de stelling is bewust gekozen voor het woord regio, omdat de verwachte energieproductie in het Energielandgoed Wells Meer de mogelijkheid biedt om in de toekomst juist daar waterstofgas te gaan produceren.
Op de website waren begeleidende artikelen geplaatst om de bezoekers van de site te informeren over het gebruik van waterstof en waterstofgas.
Zowel de gemeente Venray als Beepower hebben in die artikelen uitgebreide informatie verstrekt. Blijkbaar heeft de stelling zelf en die informatie niet de belangstelling gewekt bij de inwoners van de gemeente Venray om er op grote schaal op te reageren.

Desondanks hebben er toch meer dan 500 unieke personen de site bezocht. Daarvan was
86 % het eens met de stelling. Overigens zijn enkele van de 14 % oneens reacties ook het lezen waard. Hierna zijn enkele van zowel de eens- als de oneens reacties opgenomen.

Een anonieme reactie stemt weliswaar eens, maar denkt vooral aan de hoge kosten.
Prima, al deze toekomst plannen, maar... wie betaalt wat ?
Welke gemeente heeft de miljarden klaarliggen? De bouw van een waterstof fabriek in de regio, wie betaalt dat? Hopelijk komt men daar ook nog eens uit.....Succes alvast gewenst.
René Lenards stemt ook eens en vindt dat waterstof de oplossing is voor een schone energie voorziening. Dat geldt niet alleen voor Venray maar voor heel Nederland. Wij hebben in Nederland nog voor 150 jaar gas in de grond als we dat gaan mengen met waterstof wordt het geschat op 400 jaar. Waterstofgas heeft een hele hoge druk daar zijn niet alle gasleidingen op berekend. De Gasunie heeft 7 miljard vrij gemaakt om alle leidingen te controleren en deze geschikt te maken voor gas gemengd met waterstof door te laten. Met die werkzaamheden is men reeds gestart. Ook hier in Venray is men al bezig. Als dat klaar is kan men het gaan gebruiken. Men kan de huidige cv ketel handhaven, alleen de brander moet aangepast worden.
Martin is het echter oneens en schrijft dat waterstofgas op allerlei manieren nog in de kinderschoenen staat. Zowel productie als distributie. In de gemeente Venray is volgens hem geen overschot aan energie, wél een capaciteit probleem bij de beheerder.
Dáár moet de eerste investering naartoe!
Er wordt in Nederland pas één experimentele installatie gebouwd, en die wordt ook weer opgedoekt na twee jaar? Volgens Martin een te grote broek voor onze regio?
Erna deelt de mening van Martin niet. Zij vindt dat het Inzetten van waterstofgas als "opslagmogelijkheid" van zonne-energie kansen biedt. Toepassing in vervoersmiddelen en verwarming van huizen (in combinatie met aardgas) zijn goede mogelijkheden voor in de toekomst. Of de regio Venray zelf waterstof kan produceren weet ik niet. Het hele proces lijkt mij daarvoor nog wat te lastig. Zou wel mooi zijn als we onafhankelijk zijn/ worden van buitenland in onze energievoorziening.
Elly schrijft dat al staat deze transitie nog in de kinderschoenen, het zeer zeker de moeite waard is om verder te onderzoeken. Wellicht is het overschot aan groene stroom, wat niet op het net terug geleverd kan worden, in te zetten voor de productie van waterstofgas.
Het zal ook andere werkgelegenheid vormen dan de bekende blokkendozen!
René is het niet alleen eens met de stelling, maar vindt het ook een prima idee. Naar zijn mening moeten we de energietransitie regionaal opzetten; onafhankelijk worden van multinationals, landen en/of landelijke netwerken. Ze mogen ondersteunend en/of als back-up functioneren, prima en misschien ook noodzakelijk.
Er zijn nog veel mogelijkheden in Venray met zonnepanelen op gebouwen, accucentrales in combinatie met waterstof is ook een optie en het probleem "vertraging in de energietransitie" door het uitbreiden van het elektrische leidingstelsel is dan ook gedeeltelijk opgelost.
Alle auto's laten rijden op elektra levert problemen op met de laadpalen en gevraagde capaciteit. Waterstof is hier ook een oplossing. Aan de productiefabriek een tankstation koppelen is ook hiervoor een goede oplossing.
Op de momenten dat er te veel elektriciteit wordt geleverd door de zonnepanelen in de regio, kan deze worden gebruikt voor extra productie waterstof. Bij schaarse aan elektriciteit levering door de zonnepanelen, wordt de opgebouwde buffers van de waterstof gebruikt om de elektriciteit productie te leveren.
Start met de waterstofproductie en de ontwikkelingen en verbeteringen komen er vanzelf.

REACTIES

Waterstof, de nieuwe brandstof voor de toekomst.

Over waterstof wordt de laatste tijd steeds vaker gepubliceerd in de media.
Met de noodzakelijke energietransitie die ons te wachten staat, is het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, benzine en aardgas in de toekomst (2050) niet meer gewenst.
De productie......

Lees verder