ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.

woensdag, 17 november 2021 10:12 Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.

Waterstofgas boeit ons in Venray nog niet zoveel.

In de maand december hebben de inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op een stelling die op de website Burgers van Venray was geplaatst.
De stelling was: Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.
Bij het formuleren van de stelling is bewust gekozen voor het woord regio, omdat de verwachte energieproductie in het Energielandgoed Wells Meer de mogelijkheid biedt om in de toekomst juist daar waterstofgas te gaan produceren.
Op de website waren begeleidende artikelen geplaatst om de bezoekers van de site te informeren over het gebruik van waterstof en waterstofgas.
Zowel de gemeente Venray als Beepower hebben in die artikelen uitgebreide informatie verstrekt. Blijkbaar heeft de stelling zelf en die informatie niet de belangstelling gewekt bij de inwoners van de gemeente Venray om er op grote schaal op te reageren.

Desondanks hebben er toch meer dan 500 unieke personen de site bezocht. Daarvan was
86 % het eens met de stelling. Overigens zijn enkele van de 14 % oneens reacties ook het lezen waard. Hierna zijn enkele van zowel de eens- als de oneens reacties opgenomen.

Een anonieme reactie stemt weliswaar eens, maar denkt vooral aan de hoge kosten.
Prima, al deze toekomst plannen, maar... wie betaalt wat ?
Welke gemeente heeft de miljarden klaarliggen? De bouw van een waterstof fabriek in de regio, wie betaalt dat? Hopelijk komt men daar ook nog eens uit.....Succes alvast gewenst.
René Lenards stemt ook eens en vindt dat waterstof de oplossing is voor een schone energie voorziening. Dat geldt niet alleen voor Venray maar voor heel Nederland. Wij hebben in Nederland nog voor 150 jaar gas in de grond als we dat gaan mengen met waterstof wordt het geschat op 400 jaar. Waterstofgas heeft een hele hoge druk daar zijn niet alle gasleidingen op berekend. De Gasunie heeft 7 miljard vrij gemaakt om alle leidingen te controleren en deze geschikt te maken voor gas gemengd met waterstof door te laten. Met die werkzaamheden is men reeds gestart. Ook hier in Venray is men al bezig. Als dat klaar is kan men het gaan gebruiken. Men kan de huidige cv ketel handhaven, alleen de brander moet aangepast worden.
Martin is het echter oneens en schrijft dat waterstofgas op allerlei manieren nog in de kinderschoenen staat. Zowel productie als distributie. In de gemeente Venray is volgens hem geen overschot aan energie, wél een capaciteit probleem bij de beheerder.
Dáár moet de eerste investering naartoe!
Er wordt in Nederland pas één experimentele installatie gebouwd, en die wordt ook weer opgedoekt na twee jaar? Volgens Martin een te grote broek voor onze regio?
Erna deelt de mening van Martin niet. Zij vindt dat het Inzetten van waterstofgas als "opslagmogelijkheid" van zonne-energie kansen biedt. Toepassing in vervoersmiddelen en verwarming van huizen (in combinatie met aardgas) zijn goede mogelijkheden voor in de toekomst. Of de regio Venray zelf waterstof kan produceren weet ik niet. Het hele proces lijkt mij daarvoor nog wat te lastig. Zou wel mooi zijn als we onafhankelijk zijn/ worden van buitenland in onze energievoorziening.
Elly schrijft dat al staat deze transitie nog in de kinderschoenen, het zeer zeker de moeite waard is om verder te onderzoeken. Wellicht is het overschot aan groene stroom, wat niet op het net terug geleverd kan worden, in te zetten voor de productie van waterstofgas.
Het zal ook andere werkgelegenheid vormen dan de bekende blokkendozen!
René is het niet alleen eens met de stelling, maar vindt het ook een prima idee. Naar zijn mening moeten we de energietransitie regionaal opzetten; onafhankelijk worden van multinationals, landen en/of landelijke netwerken. Ze mogen ondersteunend en/of als back-up functioneren, prima en misschien ook noodzakelijk.
Er zijn nog veel mogelijkheden in Venray met zonnepanelen op gebouwen, accucentrales in combinatie met waterstof is ook een optie en het probleem "vertraging in de energietransitie" door het uitbreiden van het elektrische leidingstelsel is dan ook gedeeltelijk opgelost.
Alle auto's laten rijden op elektra levert problemen op met de laadpalen en gevraagde capaciteit. Waterstof is hier ook een oplossing. Aan de productiefabriek een tankstation koppelen is ook hiervoor een goede oplossing.
Op de momenten dat er te veel elektriciteit wordt geleverd door de zonnepanelen in de regio, kan deze worden gebruikt voor extra productie waterstof. Bij schaarse aan elektriciteit levering door de zonnepanelen, wordt de opgebouwde buffers van de waterstof gebruikt om de elektriciteit productie te leveren.
Start met de waterstofproductie en de ontwikkelingen en verbeteringen komen er vanzelf.

REACTIES

Ivonne Kuiper: eens

Ik heb lang geaarzeld. Omdat ik er natuurlijk te weinig van weet. Alle argumenten gelezen hebbende denk ik dat waterstof een goed alternatief is. Geen fossiele brandstof meer. Hulp voor de burger voor het aanleggen van zonnepanelen erbij maakt het plaatje denk ik compleet.

Geef uw reactie.

René: eens

Prima idee. Naar mijn mening moeten we de energietransitie regionaal opzetten; onafhankelijk worden van multinationals, landen en/of landelijke netwerken. Ze mogen ondersteunend en/of als back-up functioneren, prima en misschien ook noodzakelijk.
Er zijn nog veel mogelijkheden in Venray met zonnepanelen op gebouwen, accucentrales in combinatie met waterstof is ook een optie en het probleem "vertraging in de energietransitie" door het uitbreiden van het elektrische leidingstelsel is dan ook gedeeltelijk opgelost.
Alle auto's laten rijden op elektra levert problemen op met de laadpalen en gevraaagde capaciteit. Waterstof is hier ook een oplossing. Aan de productiefabriek een tankstation koppelen is ook hiervoor een goede oplossing.
Op de momenten dat er te veel elektriciteit wordt geleverd door de zonnepanelen in de regio, kan deze worden gebruikt voor extra productie waterstof. Bij schaarse aan elektriciteit levering door de zonnepanelen, wordt de opgebouwde buffers van de waterstof gebruikt om de elektriciteit productie te leveren.
Start met de waterstofproductie en de ontwikkelingen en verbeteringen komen er vanzelf.

Geef uw reactie.

Elly: eens

Ook al staat deze transitie nog in de kinderschoenen. Zeer zeker de moeite waard om verder te onderzoeken. Wellicht is het overschot aan groene stroom, wat niet op het net terug geplaatst kan worden, in te zetten voor de productie van waterstofgas.
Het zal ook andere werkgelegenheid vormen dan de bekende blokkendozen!

Geef uw reactie.

Theo Verhoeven: eens

Een perfect idee om in de regio waterstofgas te gaan produceren. Niet alleen voor auto's en vrachtauto's, maar zeker ook als vervanging voor aardgas. Als in de buurt van die waterstofgasfabriek ook nog een Rolls-Royce mini-kerncentrale wordt gebouwd is het helemaal ideaal. Liever nog van Nederlands fabrikaat indien dat voorhanden is.

Geef uw reactie.

Wil: eens

Verstrekte info is erg eenzijdig.
Duidelijk voorbeeld van framing., gesteund door Shell
Jammer dat Burgers van Venray zich daarvoor leent !!!

Geef uw reactie.

Wil: eens reageert op Wil : eens

Wil is het er niet mee eens !!!

Geef uw reactie.

Jan Hartman: oneens

Oneens om verschillende redenen:
Voor de productie van waterstof is veel elektriciteit nodig. Die hebben we niet in overvloed. Wind en zonne-energie zijn geen stabiele / continu voorzieningen (te weinig wind in Limburg). Bovendien zijn windmolenparken en zonneparken landschap vervuilend en kleven ook daar nadelen aan. Denk b.v. aan al het staal, beton en kunststof (een olieproduct) dat voor de plaatsing van een windmolen nodig is. Ook is de levensduur van windmolens nog te beperkt. En vergeet niet de medische klachten bij degenen die in de nabijheid van een windmolen(park) wonen.
Dan heb je voor de productie van waterstof water nodig. Zoet, zout, hoeveel???? Hoeveel water heb je nodig om dezelfde energiedichtheid te produceren als van 1 kubieke meter aardgas? Allemaal nog onbekend. Wat gaat dat doen met onze waterhuishouding? Bij droogte hebben we nu al een grondwater probleem en daar komt dan nog de waterstofproductie overheen.

Geef uw reactie.

Sonja: eens

We moeten af van fossiele brandstof.

Geef uw reactie.

Ab: eens

Een goed alternatief voor aardgas.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Lokale fabrikage en opslag als buffer, maar ook voor direct gebruik in gasnet (vroeger stadsgas vanaf de Gasstraat).
Eventueel aangevuld met waterstof aangeleverd per tankschip.
Proefstation opzetten met hoogrendement en niet traditionele fabrikage van waterstof.

Geef uw reactie.

Erna: eens

Inzetten van waterstofgas als "opslagmogelijkheid" van zonne-energie biedt kansen. Toepassing in vervoersmiddelen en verwarming van huizen (in combinatie met aardgas) zijn goede mogelijkheden voor in de toekomst. Of regio Venray zelf waterstof kan produceren weet ik niet. Het hele proces lijkt mij daarvoor nog wat te lastig.
Zou wel mooi zijn als we onafhankelijk zijn/ worden van buitenland in onze energievoorziening.

Geef uw reactie.

Beeflower: oneens

Het probleem van netwerk capaciteit aanvoeren als argument is een zwakte bod van BeePower.
Waterstof maken vanuit water is energetisch zeer onverstandig vanwege het lage rendement.
Dat is het kind met het badwater weg gooien,
Steek de kosten en denkkracht in het aanpassen en uitbreiden van het netwerk, dan pakt men het probleem bij de bron aan en dat getuigd van POWER

Geef uw reactie.

Martin : oneens

Waterstofgas staat op allerlei manieren nog in de kinderschoenen.
Zowel productie als distributie. In de gemeente Venray is volgens mij geen overschot aan energie, wél een capaciteit probleem bij de beheerder.

Dáár moet de eerste investering naartoe!
Er wordt in Nederland pas één experimentele installatie gebouwd, en die wordt ook weer opgedoekt na twee jaar? Volgens mij een te grote broek voor onze regio?

Geef uw reactie.

Gerritsen: eens

Duurzame investering voor de toekomst

Geef uw reactie.

Corrie Kok : eens

Tekst Prima, mijn naam: Corrie Kok

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Prima, al deze toekomst plannen, maar... wie betaald wat ?
Welke gemeente heeft de miljarden klaar liggen? De bouw van een waterstof fabriek in de regio, wie betaald dat?
Hopelijk komt men daar ook nog eens uit.....
Succes alvast gewenst.

Geef uw reactie.

wim: eens

eens , ik volg dit ook al langer en denk dat dit echt de toekomst is , probleem is het leveren van elektra , hier is te laat aan gedacht en dat is jammer , nu wordt het hele land en de zee volgebouwd met windmolens , mogelijkheid is kernenergie , in Engeland bouwen ze hiervoor kleine installaties waar ze nu al mee bezig zijn . heb gelezen als we 30% van de Sahara volleggen met zonnepanelen voor het maken van waterstof , de zee is kort bij en de pijpleidingen naar Nederland en de rest van Europa ligt er al , moeten alleen kleine aanpassingen in Limburg en noord Nederland gedaan worden en enkele andere Europese landen en dan kan geheel Europa op waterstof draaien . ook zijn er al containers beschikbaar waarin waterstof op de plek gemaakt worden bij tankstations . jammer dat ze zo veel landbouwgrond willen gebruiken voor zonnepanelen waar we de uitkomst nog niet van kennen , het ziet niet uit , eerst goed nadenken en beter voor een definitieve oplossing gaan . denk eerst heel goed na voordat er definitieve beslissingen genomen worden . is niet zo maar terug te draaien .

Geef uw reactie.

Joan: eens

Dit is - naast kernenergie op kleine schaal - de toekomst.

Geef uw reactie.

René Lenards Venray plenards@xs4all.nl : eens

Ik ben het 100% eens met de stelling, heb er zelf al veel over geschreven. Waterstof is de oplossing voor een schonen energie voorziening dat geldt niet alleen voor Venray maar voor heel Nederland . Wij hebben in Nederland nog voor 150 jaar gas in de grond als we dat gaan mengen met waterstof wordt het geschat 400 jaar. Waterstof heeft een hele hoge druk daar zijn niet alle gasleidingen op berekend De Gas-Uni heeft 7 miljard vrij gemaakt om alle leidingen te controleren en deze geschikt te maken voor gas gemengd met waterstof door te laten. Met die werkzaamheden is men reeds gestart. Ook hier in Venray is men al bezig. Als dat klaar is kan men het gaan gebruiken. Men kan de huidige cv ketel blijven alleen de brander moet aangepast worden.
Geen zonnepanelen parken en geen windmolens. Zonnepanelen op je huis loont zich wel als je er geen geld voor hoef te lenen.
Spaargeld brengt niets meer op de stroom die je dan zelf opwekt is de rente van je geld. Je geld zit dan in de zonnepanelen.
Conclusie: Gas/waterstof en privé zonnepanelen op het dak en de milieu problemen zijn opgelost ook in Venray.

Geef uw reactie.

Berrie Breeschoten : eens

Waterstof is een perfecte oplossing om duurzaam door te gaan. En betaalbaar warmte te genereren, door het te gebruiken voor cv ketels.
Aanpassingen op bestaande woningen voor een warmtepomp, is voor vele onbetaalbaar.
Laat particulieren mee investeren in de bouw van een waterstof producerende centrale.
Zo blijven er ook meer woningen vrij voor de jeugd. Investeren in waterstof heeft meer rendement.

Geef uw reactie.

Waterstof, de nieuwe brandstof voor de toekomst.

Over waterstof wordt de laatste tijd steeds vaker gepubliceerd in de media.
Met de noodzakelijke energietransitie die ons te wachten staat, is het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, benzine en aardgas in de toekomst (2050) niet meer gewenst.
De productie......

Lees verder