ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.

Wij adviseren de bij deze stelling behorende artikelen voorafgaand aan het bepalen van uw keuze te lezen. Deze begeleidende artikelen zijn hiernaast of op kleinere apparaten onder de reeds geplaatste reacties opgenomen.

U kunt stemmen tot en met dinsdag, 04 januari 2022

EENS ONEENS
woensdag, 17 november 2021 10:12 Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.

Waterstof, de nieuwe brandstof voor de toekomst.

Over waterstof wordt de laatste tijd steeds vaker gepubliceerd in de media.
Met de noodzakelijke energietransitie die ons te wachten staat, is het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, benzine en aardgas in de toekomst (2050) niet meer gewenst.
De productie van waterstof en het gebruik van waterstofgas is om die reden in de toekomst een bittere noodzaak. Waterstof zal daarom een belangrijke brandstof worden.

Wat is waterstof eigenlijk ?
Waterstofgas wordt geproduceerd d.m.v. elektrolyse, een proces waarbij je water (H2O) onder stroom zet en zo water omzet in zuurstof (O) en waterstofgas (H2).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen groene, grijze en blauwe waterstof. Dit is afhankelijk van de wijze waarop het wordt geproduceerd. De groene waterstof is van oorsprong afkomstig van groene stroom uit zon of wind of biogas. De grijze waterstof wordt geproduceerd door verbranding van olie, dus met CO2 uitstoot en bij de blauwe variant wordt CO2 opgevangen en ondergronds opgeslagen.

Hoe kunnen we waterstof gebruiken ?
Als het gaat om het rijden op waterstof, waarbij waterstof via een brandstofcel omgezet wordt in elektriciteit, komt er schone waterdamp uit de uitlaat van de auto.
Ook onze woningen kunnen met waterstofgas worden verwarmd. Het huidige net van aardgasleidingen is daarvoor geschikt te maken en in onze bestaande cv-ketels hoeft maar weinig te worden aangepast.

De beschikbaarheid van groene stroom uit zonne- en windparken in de regio Venray groeit. Daarom moet deze stroom ook gebruikt worden zonder dat distributie naar het al overbelaste elektriciteitsnet nodig is. Om die reden is het voor de hand liggend dat een waterstoffabriek ook in onze regio wordt gevestigd.
De Stichting Burgers van Venray heeft om die reden een stelling op haar website geplaatst over waterstof en de productie ervan.
De stelling is: Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen voor Venray.
Tot en met de aanstaande jaarwisseling kan men op deze website aangeven het daarmee eens of oneens te zijn.

REACTIES

Corrie Kok : eens

Tekst Prima, mijn naam: Corrie Kok

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Prima, al deze toekomst plannen, maar... wie betaald wat ?
Welke gemeente heeft de miljarden klaar liggen? De bouw van een waterstof fabriek in de regio, wie betaald dat?
Hopelijk komt men daar ook nog eens uit.....
Succes alvast gewenst.

Geef uw reactie.

wim: eens

eens , ik volg dit ook al langer en denk dat dit echt de toekomst is , probleem is het leveren van elektra , hier is te laat aan gedacht en dat is jammer , nu wordt het hele land en de zee volgebouwd met windmolens , mogelijkheid is kernenergie , in Engeland bouwen ze hiervoor kleine installaties waar ze nu al mee bezig zijn . heb gelezen als we 30% van de Sahara volleggen met zonnepanelen voor het maken van waterstof , de zee is kort bij en de pijpleidingen naar Nederland en de rest van Europa ligt er al , moeten alleen kleine aanpassingen in Limburg en noord Nederland gedaan worden en enkele andere Europese landen en dan kan geheel Europa op waterstof draaien . ook zijn er al containers beschikbaar waarin waterstof op de plek gemaakt worden bij tankstations . jammer dat ze zo veel landbouwgrond willen gebruiken voor zonnepanelen waar we de uitkomst nog niet van kennen , het ziet niet uit , eerst goed nadenken en beter voor een definitieve oplossing gaan . denk eerst heel goed na voordat er definitieve beslissingen genomen worden . is niet zo maar terug te draaien .

Geef uw reactie.

Joan: eens

Dit is - naast kernenergie op kleine schaal - de toekomst.

Geef uw reactie.

René Lenards Venray plenards@xs4all.nl : eens

Ik ben het 100% eens met de stelling, heb er zelf al veel over geschreven. Waterstof is de oplossing voor een schonen energie voorziening dat geldt niet alleen voor Venray maar voor heel Nederland . Wij hebben in Nederland nog voor 150 jaar gas in de grond als we dat gaan mengen met waterstof wordt het geschat 400 jaar. Waterstof heeft een hele hoge druk daar zijn niet alle gasleidingen op berekend De Gas-Uni heeft 7 miljard vrij gemaakt om alle leidingen te controleren en deze geschikt te maken voor gas gemengd met waterstof door te laten. Met die werkzaamheden is men reeds gestart. Ook hier in Venray is men al bezig. Als dat klaar is kan men het gaan gebruiken. Men kan de huidige cv ketel blijven alleen de brander moet aangepast worden.
Geen zonnepanelen parken en geen windmolens. Zonnepanelen op je huis loont zich wel als je er geen geld voor hoef te lenen.
Spaargeld brengt niets meer op de stroom die je dan zelf opwekt is de rente van je geld. Je geld zit dan in de zonnepanelen.
Conclusie: Gas/waterstof en privé zonnepanelen op het dak en de milieu problemen zijn opgelost ook in Venray.

Geef uw reactie.

Berrie Breeschoten : eens

Waterstof is een perfecte oplossing om duurzaam door te gaan. En betaalbaar warmte te genereren, door het te gebruiken voor cv ketels.
Aanpassingen op bestaande woningen voor een warmtepomp, is voor vele onbetaalbaar.
Laat particulieren mee investeren in de bouw van een waterstof producerende centrale.
Zo blijven er ook meer woningen vrij voor de jeugd. Investeren in waterstof heeft meer rendement.

Geef uw reactie.

Gerelateerde artikelen

De gemeente Venray over waterstof en de energietransitie.

Lees verder

Het standpunt van Beepower, de Energie Coöperatie Venray.

Lees verder