ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Gezond Leefmilieu Venray daagt de gemeente uit.

woensdag, 22 september 2021 14:46 Gezond Leefmilieu Venray daagt de gemeente uit.

de Gemeente Venray moet pal staan voor een gezonder woon-en leefmilieu, en voor de nog resterende natuur.
Geluidshinder vanwege luchtvaart lawaai is veel te zwak uitgedrukt, leren ons de ervaringen van de omwonenden van vliegbasis Leeuwarden.
De negatieve invloed van lawaai op onze kwaliteit van wonen en leven moet niet worden onderschat.
Reactivering van Vliegbasis De Peel heeft ook gevolgen voor de luchtkwaliteit, we hebben in Venray al meer dan genoeg bronnen van fijnstof en stikstof.
Niet alleen lawaai, maar ook verminderde luchtkwaliteit heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en de natuur.
De Gemeente Venray zou zich sterk moeten maken voor het herstel-verbeteren van een gezonde woon- en leefomgeving, de luchtkwaliteit, en de kwaliteit van de natuur.
Laat ze zich dan samen met haar inwoners verzetten tegen verdere verslechtering.

Mia Wegh, secretaris GLV

Gerelateerde artikelen

Werkgroep stop vliegbasis de Peel.

Lees verder

De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis de Peel.

Lees verder