ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis de Peel.

maandag, 13 september 2021 15:10 De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis de Peel.

Vliegtuiglawaai blijkt voor veel mensen toch hinderlijk.

In de maand oktober 2021 hebben inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op de stelling over vliegtuiglawaai. De stelling was:
De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis De Peel.
Er hebben in oktober meer dan 600 unieke personen de website Burgers van Venray bezocht, waarvan de meesten ook daadwerkelijk hun keuze hebben gemaakt en hun standpunt hebben gemotiveerd.

Uit het overzicht van die uitgebrachte stemmen blijkt dat 2/3 (66 %) het eens is met de stelling. De reacties van de groep personen (34 %) die aangeven geen probleem te hebben met heropening van vliegbasis De Peel, zijn qua argumentatie nogal verschillend met die van de tegenstanders.
Die tegenstanders van de heropening gebruiken onder meer argumenten van stress, onnodige oefenvluchten, uitstoot van fijnstof, meer herrie door de F35 (JSF) dan de F16 tot zelfs de impact op de leefbaarheid van mens en dier. De kleinere groep personen (34 %) die geen probleem hebben met de heropening van de vliegbasis beargumenteren hun standpunt onder meer met onze veiligheid, de noodzaak voor defensieve taken en geven aan geen overlast van de herrie te zullen ondervinden.
Voor de geïnteresseerde lezer is het nalezen van alle op de website geplaatste reacties aanbevelingswaardig. Dat kan onder de button ‘vorige stellingen’. Enkele van zowel de eens- als de oneens stemmers worden hierna vermeld.

Hugo zet vraagtekens bij een aantal door voorstanders gehanteerde argumenten. Defensie, verdediging? Wat wordt er verdedigd? Ons land niet. Alle acties gebeuren in buitenland, als er ons eens iets wordt aangedaan dan laten we dat gewoon toe. Defensie kan hulp bieden bij overstromingen en dergelijke maar meer zit er toch niet in. Te klein, te weinig en dan zoveel overlast, zo´n kapitalen kostende herriebak, niet meer van deze tijd!! weg ermee.

Nelleke Verberkt-Sondervan is het oneens met de stelling en schrijft:
Het zal best geluidsoverlast bezorgen, maar het is een noodzakelijk kwaad. De basis op de Peel is er en het is niet fair om op een andere plaats een vliegveld te moeten aanleggen en andere mensen met de geluidshinder op te zadelen.
Wij moeten als Nederland ook ons steentje bijdragen. Het zijn een paar weken in het jaar.

Ook Hans van Kleef is het niet eens.
Ik ben er trots op dat wij een eigen luchtmacht hebben. Er is al genoeg bezuinigd op leger en politie. Het is niet gezond je afhankelijk te maken van landen om ons heen en hen de kastanjes uit het vuur te laten halen bij calamiteiten. Het dagelijkse rumoer om ons heen van auto's en motoren, de luidruchtigheid van mensen daar ergeren we ons blijkbaar niet meer aan.

Joerie is het eens met de stelling.
Als je een nieuwe auto koopt dan controleer je toch eerst of het ding wel in je garage past? Nu koop je een leger aan vliegtuigen en lijkt het eigenlijk nergens te passen. Dan maar op een oude vliegbasis? Dat daar fysiek ruimte lijkt te zijn, betekent niet dat er ook ruimte is in de leefbaarheid! Nog daargelaten dat er geen ruimte is in de uitstoot van CO2

Inge is het ermee eens en maakte de vergelijking tussen de verschillende straaljagers.
De F35 maakt 2x zoveel geluid dan de F16
Overlast zal er altijd zijn, maar 3x 6 weken is best veel.

Fred Eggink, die het eens is met de stelling tekent daarbij aan :
Tot op een jaar geleden was De Peel een slapende vliegbasis. De Nederlandse staat (Luchtmacht) heeft door de aankoop van nieuwe straaljagers een fout gemaakt, ze maken teveel lawaai boven ons land en daar is geen "geluidsruimte" voor. Nu worden oude regels en toestemmingen uit de mottenballen gehaald om geluidsruimte te genereren zonder dat aan de burgers te hoeven vragen. De overheid zou nooit meer toestemming krijgen om in zo'n dicht bewoond gebied te mogen vliegen met straaljagers en dat weet de overheid maar al te goed. Tevens is het een stiltegebied, de militair die belangstellenden informeerde twee jaar geleden zei: " er staan geen bordjes in de lucht dat telt voor ons niet". De regels gelden alleen voor burgers en kennelijk niet voor de overheid zoals we in het recente verleden meermaals gezien hebben.

J. Jegen benoemt zowel de toename in lawaai als het beperkte aantal locaties .
De nieuwe straaljagers maken 2 x zoveel lawaai als de F16. Er zijn intussen veel bases gesloten en nu probeert de overheid het geluidsoverlast probleem te verspreiden over de nog weinig beschikbare opties. De overheid zoekt dus haar grenzen op in dit geval. Daarnaast gaat er nog vaker geoefend worden met vliegend materieel. Dus nog veel meer overlast.

REACTIES

Venray staat mogelijk veel vliegtuiglawaai te wachten.

Enkele weken geleden werd Venray op een rustige zaterdagmiddag opgeschrikt door eenmalig uitbundig vliegtuiglawaai. Het bleek afkomstig te zijn van een vooraf aangekondigde oefening. Maar in de nabije toekomst worden we wellicht geconfronteerd......

Lees verder