ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis de Peel.

maandag, 13 september 2021 15:10 De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis de Peel.

Vliegtuiglawaai blijkt voor veel mensen toch hinderlijk.

In de maand oktober 2021 hebben inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op de stelling over vliegtuiglawaai. De stelling was:
De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis De Peel.
Er hebben in oktober meer dan 600 unieke personen de website Burgers van Venray bezocht, waarvan de meesten ook daadwerkelijk hun keuze hebben gemaakt en hun standpunt hebben gemotiveerd.

Uit het overzicht van die uitgebrachte stemmen blijkt dat 2/3 (66 %) het eens is met de stelling. De reacties van de groep personen (34 %) die aangeven geen probleem te hebben met heropening van vliegbasis De Peel, zijn qua argumentatie nogal verschillend met die van de tegenstanders.
Die tegenstanders van de heropening gebruiken onder meer argumenten van stress, onnodige oefenvluchten, uitstoot van fijnstof, meer herrie door de F35 (JSF) dan de F16 tot zelfs de impact op de leefbaarheid van mens en dier. De kleinere groep personen (34 %) die geen probleem hebben met de heropening van de vliegbasis beargumenteren hun standpunt onder meer met onze veiligheid, de noodzaak voor defensieve taken en geven aan geen overlast van de herrie te zullen ondervinden.
Voor de geïnteresseerde lezer is het nalezen van alle op de website geplaatste reacties aanbevelingswaardig. Dat kan onder de button ‘vorige stellingen’. Enkele van zowel de eens- als de oneens stemmers worden hierna vermeld.

Hugo zet vraagtekens bij een aantal door voorstanders gehanteerde argumenten. Defensie, verdediging? Wat wordt er verdedigd? Ons land niet. Alle acties gebeuren in buitenland, als er ons eens iets wordt aangedaan dan laten we dat gewoon toe. Defensie kan hulp bieden bij overstromingen en dergelijke maar meer zit er toch niet in. Te klein, te weinig en dan zoveel overlast, zo´n kapitalen kostende herriebak, niet meer van deze tijd!! weg ermee.

Nelleke Verberkt-Sondervan is het oneens met de stelling en schrijft:
Het zal best geluidsoverlast bezorgen, maar het is een noodzakelijk kwaad. De basis op de Peel is er en het is niet fair om op een andere plaats een vliegveld te moeten aanleggen en andere mensen met de geluidshinder op te zadelen.
Wij moeten als Nederland ook ons steentje bijdragen. Het zijn een paar weken in het jaar.

Ook Hans van Kleef is het niet eens.
Ik ben er trots op dat wij een eigen luchtmacht hebben. Er is al genoeg bezuinigd op leger en politie. Het is niet gezond je afhankelijk te maken van landen om ons heen en hen de kastanjes uit het vuur te laten halen bij calamiteiten. Het dagelijkse rumoer om ons heen van auto's en motoren, de luidruchtigheid van mensen daar ergeren we ons blijkbaar niet meer aan.

Joerie is het eens met de stelling.
Als je een nieuwe auto koopt dan controleer je toch eerst of het ding wel in je garage past? Nu koop je een leger aan vliegtuigen en lijkt het eigenlijk nergens te passen. Dan maar op een oude vliegbasis? Dat daar fysiek ruimte lijkt te zijn, betekent niet dat er ook ruimte is in de leefbaarheid! Nog daargelaten dat er geen ruimte is in de uitstoot van CO2

Inge is het ermee eens en maakte de vergelijking tussen de verschillende straaljagers.
De F35 maakt 2x zoveel geluid dan de F16
Overlast zal er altijd zijn, maar 3x 6 weken is best veel.

Fred Eggink, die het eens is met de stelling tekent daarbij aan :
Tot op een jaar geleden was De Peel een slapende vliegbasis. De Nederlandse staat (Luchtmacht) heeft door de aankoop van nieuwe straaljagers een fout gemaakt, ze maken teveel lawaai boven ons land en daar is geen "geluidsruimte" voor. Nu worden oude regels en toestemmingen uit de mottenballen gehaald om geluidsruimte te genereren zonder dat aan de burgers te hoeven vragen. De overheid zou nooit meer toestemming krijgen om in zo'n dicht bewoond gebied te mogen vliegen met straaljagers en dat weet de overheid maar al te goed. Tevens is het een stiltegebied, de militair die belangstellenden informeerde twee jaar geleden zei: " er staan geen bordjes in de lucht dat telt voor ons niet". De regels gelden alleen voor burgers en kennelijk niet voor de overheid zoals we in het recente verleden meermaals gezien hebben.

J. Jegen benoemt zowel de toename in lawaai als het beperkte aantal locaties .
De nieuwe straaljagers maken 2 x zoveel lawaai als de F16. Er zijn intussen veel bases gesloten en nu probeert de overheid het geluidsoverlast probleem te verspreiden over de nog weinig beschikbare opties. De overheid zoekt dus haar grenzen op in dit geval. Daarnaast gaat er nog vaker geoefend worden met vliegend materieel. Dus nog veel meer overlast.

REACTIES

Jan v. M.: eens

Hallo mensen,
9 jaar geleden hadden we een huis gekocht in Mill. Een prachtig huis, een prachtige omgeving en een heel fijn dorp. De F16's kwamen nagenoeg over onze tuin gevlogen. We dachten dat het allemaal wel mee zou vallen met de overlast. Is toch mooi zo'n vliegtuig.
Daarom dachten we er goed aan te doen het huis te kopen. Inmiddels zijn we gevlucht! Huis verkocht en vertrokken naar Deurne. Het was werkelijk niet te doen. Het deed gewoon zeer aan de oren en thuiswerken werd 2x per dag onmogelijk gemaakt.
Het huis was geluid geïsoleerd, maar in de zomer bij mooi weer staat het raam open en leef je meer buiten. Je gaat je er meer en meer aan ergeren en het levert steeds meer stress op. Het wende echt niet, in tegendeel. Verhuizen was de enige oplossing.
Wat ik wil zeggen is dat het in het verlengde van de start/Landingsbaan niet te doen is. Je leefgenot gaat er aan! Ik heb te doen met de mensen in Milheeze en Venray. En ook hier in Deurne zal het geen pretje worden, ook al ligt dat niet in het verlengde van de baan.
Dat scheelt echt enorm. Probeer alles wat in ons vermogen ligt om de opening van de luchthaven te voorkomen. Een gewaarschuwd mens telt voor 2.

Geef uw reactie.

René Lenards Venray plenards@xs4all.nl : eens

Ik heb alle reacties tot nu gelezen. Over het algemeen is het veel geleuterd . Wij hebben kennissen wonen in Amstelveen de wonen in en een penthouse waar de hele dag vliegtuigen voorbij vliegen zo kort dat je naar ze kunt zwaaien . Ik hoor ze nooit klagen. vliegtuigen voor zakelijk en vakanties vliegen het hele jaar 52 weken. Defensie staat in geen verhouding met die paar keer dat zij aan het vliegen zijn. Geluid overlast zal best mee vallen in verhouding met de burger luchtvaart. Wij woonden vroeger naast de spoorlijn waar dag en nacht kolentreinen voor bij raasden geen probleem maar wij waren ook niet zo verwent aks de mensen nu.
De club van Rome [geleerde uit vele landen] hebben al jaren geleden geschreven Nederland is geschikt voor maximaal 11 miljoen inwoners we hebben er inmiddels meer als 18 miljoen dat is het grote probleem waar we mee zitten en er komen er nog steeds meer bij. Als we dat probleem goed gaan aanpakken komt er ook ruimte vrij voor de andere zaken zoals Volkel als dat niet lukt moeten we de overlast van geluidshinder [Volkel] gewoon voor lief nemen net als alle andere milieu problemen. Ik kan er nog veel meer over schrijven maar het gaat nu over geluidsoverlast Volkel. Daarom laat ik het hierbij.

Geef uw reactie.

Inwoner venray: oneens

Gewoon open gooien, het zal nodig zijn om Nederlandse piloten te laten trainen. En daarbij mensen die klagen dat ze er dicht bij wonen. Ze wisten dat er een vliegveld ligt dus achteraf klagen is dat. Kinderen die er last van hebben als ze buiten spelen? Welk kind speelt nog buiten en als ze buiten zijn hebben ze oortjes in met muziek dus wat is erger …..

Geef uw reactie.

Theo Verhoeven: oneens

Alle tot nu toe geplaatste reacties gelezen hebbend kom ik tot de conclusie dat de meeste reacties aangeven het eens te zijn met de stelling.
Dat is dus een duidelijk.
Waarschijnlijk ligt het aan mijn locatie, ca. 250 meter noordelijk van de supermarkt Jan Linders, maar ik heb weinig tot geen last van de F16.
Of dat ook voor de F35 zal gelden weet ik nog niet, maar ik heb het vermoeden dat het niet veel zal veranderen aan mijn beleving.

Geef uw reactie.

Harry: eens

Dit vliegveld ligt relatief dicht bij bewoonde omgeving, dat geeft enorm veel overlast.

Geef uw reactie.

Chris: eens

Fijn voor de kleine kinderen die overdag nog slapen en savonds vroeg naar bed gaan. Zeeer goed voor hun ontwikkeling. En zeer teleurstellend dat de inwoners van Venray e.o. totaal geen geen invloed hebben op deze besluitvorming dat er weer gevlogen gaat worden.

Geef uw reactie.

Paul : oneens

Ik ben het eens ook omdat ik nog krap 4 km hemelsbreed van de peel af woon (de Rips). Maar was/is er niet sprake van compensatie voorwat betreft de geluidsisolatie voor de omliggende dorpen? Dat zou het minste zijn...
Ik snap ook dat er geoefend moet worden maar boven Vlieland , de Noordzee en Marne waard en zo nog een paar oefenterreinen zou toch voldoende moeten zijn? Hoop maar dat er geen vliegtuigen of helikopters in deze buurt crashen....

Geef uw reactie.

Lin: eens

Te veel herrie!

Geef uw reactie.

Monique : eens

Ik ben het eens dat het geluidsoverlast veroorzaakt omdat ik in Vredepeel woon en gisteren de straaljagers zeer laag heb over zien komen en wat een herrie als dit constant is kan ik beter gaan verhuizen want dat komt het woongenot niet ten goede. Ik woon vlakbij de vliegbasis.
Ik ben hier voor mijn rust komen wonen en dat zal hierdoor onze bewoners worden afgenomen.

Geef uw reactie.

Johan: oneens

A 73 bij Brukske geeft 24 uur per dag grote geluidsoverlast overlast . Dan stelt een straaljager niks voor, bovendien machtig om te zien

Geef uw reactie.

Jos Engels: eens

Te veel, te lang, en onnodig veel herrie, terwijl men in deze drukke tijd juist meer rust nodig heeft

Geef uw reactie.

William: eens

18weken herrie is niet meer van deze tijd, net zoals ons legertje ook niet meer van deze tijd. Idd eens met onderstaande mening van Jan dat een simulator veel uitkomst kan bieden, en anders maar oefenen in de woestijn ergens waar niemand er last van heeft. Als er oorlog zou komen zijn we net als voorheen na 1 dag alweer ingepakt en zal Willem Alexander net als zijn oma in Ottowa Canada wel een huisje ingericht klaar hebben staan.

Geef uw reactie.

Engels: eens

Tja, vind die apparaten fascinerend, maar om ze nou zoveel boven je huis te hebben. Neen.

Geef uw reactie.

Richard Engels : eens

Een aantal weken geleden als zeer storend ervaren toen we op een rustige dag in de tuin zaten. De vliegtuigen vlogen laag en met erg veel lawaai over ons huis. Het kan niet zo zijn dat dit in de toekomst op frequente basis gaat plaatsvinden. Al helemaal niet in het weekend natuurlijk. We zijn niet voor niets in een rustige buurt gaan wonen. Waar blijft ons woongenot?

Geef uw reactie.

piet: eens

De (12) F35 toestellen gaan dus 18 weken per jaar zware overlast bezorgen zeker in de dorpen Vredepeel, Ysselsteyn, Heide en Merselo.
De overlast gegevens uit Noorwegen
zijn alarmerende.
Daar lopen rechtzaken en defensie koopt daar omliggende woningen op te slopen.

Geef uw reactie.

Twan: eens

3 maal 6 weken per jaar deze herrie is wel heel erg veel en lange tijd,dat is 4 mnd. Per jaar!
Als er nu een oefening is ,is de overlast al groot!

Geef uw reactie.

Jan: eens

De enorm toegenomen geluidsoverlast is zeker een voorbode van nog veel meer ellende.
En zoals het er tot nu aan uitziet gaat de heropening gewoon door.
Defensie gedraagt zich als een staat in de staat en heeft werkelijk lak aan alles.
Het ergste is dat de plaatselijke politiek zich gewoon door Defensie laten inpakken.
De Burgemeester roept wel dat we alles er aan moeten doen om heropening tegen te houden, maar als het op daden aankomt laat hij het tot op heden gewoon afweten en schaart hij zich achter Barbara Visser de verantwoordelijke bewindsvrouwe voor heropening. Landsbelang gaat altijd voor is dan de slogan, zeg maar drogreden.
Maar wat is landsbelang? Ik zou zeggen klimaat en woningbouw zijn grote problemen die aangepakt moeten worden en zijn werkelijk van landsbelang om dit op te lossen om een leefbare samenleving te behouden. Echter beiden komen ernstig in gevaar als heropening doorgaat. Men vreet dan alle aanwezige PAS ruimte op en zo komt de woningbouw in gevaar. En van klimaat maar niet te spreken met deze vervuilende snelheidsmonsters. Tot slot kost het enkel geld en levert het nooit wat op. Betalen voor de aanschaf, dan onderhoud en oefenen, vervolgens op missie de verkeerde doelen neermaaien en tot slot daar nog eens schadevergoeding voor betalen. en dan hebben we het nog niet gehad over schade aan woningen, enz. enz. enz.
En wat je ook nooit hoort is gebruik maken van flight simulators. Dit zou de eerste vereiste moeten zijn, dan kan men oefenen zoveel men wil in elk gewenste omstandigheid zonder dat er maar ook één burger last van heeft.

Geef uw reactie.

Esther: eens

Oefenen voor veiligheid is belangrijk. Echter Venray is de meest veedichte gemeente in Nederland. De luchtkwaliteit is al slecht. Denk mede aan de luchtvervuiling vanuit het Ruhrgebied en door de F35 zal dit nog verder verslechteren.

Geef uw reactie.

Malibu: eens

Veel te lange periode met veel te veel herrie!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Bevolking laten wennen voor de toekomst

Geef uw reactie.

Leoniek : oneens

Veiligheid is ontzettend belangrijk!

Geef uw reactie.

Jos: eens

De f35 geeft het dubbele lawaai als de f16! En dat is al véél lawaai!
Los van de vehoogde co2uitstoot etc! Volkel is dichtbij genoeg om te oefenen!

Geef uw reactie.

Joerie: eens

Als je een nieuwe auto koopt dan controleer je toch eerst of het ding wel in je garage past? Nu koop je een leger aan vliegtuigen en lijkt het eigenlijk nergens te passen. Dan maar op een oude vliegbasis? Dat daar fysiek ruimte lijkt te zijn, betekent niet dat er ook ruimte is in de leefbaarheid! Nog daargelaten dat er geen ruimte is in de uitstoot van CO2

Geef uw reactie.

Thj van den Berg: oneens

Een paar keer per jaar even een vliegtuig is altijd beter dan jaren in tereur. Daarbij keek ik altijd omhoog en nog als er een straaljager ff voorbij vloog of een helicopter. Zonder oefening geen veiligheid toch

Geef uw reactie.

Marja: eens

Venray is de meest veedichte gemeente in Nederland. De luchtkwaliteit is zeer slecht. Door de F35 zal dit nog verder verslechteren. De milieu-effect-rapportage zal aantonen dat vele normen die onze gezondheid moeten beschermen, overtreden worden. Het is dus gewoon niet mogelijk dat er nog meer uitstoot van CO2, fijnstof etc. bijkomt. Bovendien zou het een belemmering opleveren voor het bouwen van dringend noodzakelijke woningen. Dus ook al zou de vliegbasis meer personeel nodig hebben, dan kunnen er geen extra woningen gebouwd worden voor dat personeel. Tenslotte zal de geluidsoverlast en de uitstoot tot een waardedaling van de woningen in Venray leiden. In het buitenland zijn zelfs woningen en veebedrijven gesloopt die onder de aanvliegroute van de F35 lagen omdat de gezondheidsschade voor mens en dier te groot was. Wie gaat de schade van de boeren vergoeden als hun vee in paniek raakt door het keiharde geluid van de F35? Wie gaat de schade vergoeden als huisdieren in paniek raken? Het is ook niet redelijk dat boeren hun bedrijf moeten sluiten omdat er teveel stikstof, fijnstof etc is en die F35 mogen wel gaan vliegen, zelfs boven natuurgebieden.

Geef uw reactie.

Mash: oneens

Veiligheid boven alles

Geef uw reactie.

Harry: oneens

Er zal toch geoefend moeten worden. We willen toch ook in vrede leven, en dat brengt nu een maal consequenties met zich mee.

Geef uw reactie.

Gerrit: eens

Open maken levert weer meer werk op.

Geef uw reactie.

Mash: oneens reageert op Gerrit : eens

Dan moet je dus oneens stemmen Gerrit

Geef uw reactie.

Miranda : eens

3x per jaar is nog te overzien. Maar waarom meteen 6 weken achter elkaar. Dat zijn in totaal 18 van de 52 weken op jaarbasis. Verdeel het dan wat beter.

Geef uw reactie.

Marianne: oneens

Fijn,een beetje leven in de buurt.laat maar komen.

Geef uw reactie.

Monique Janssen : eens

De vliegtuigen brengen een oorverdovend lawaai met zich mee wat voor veel geluidsoverlast gaat zorgen en de daarbij behorende stress. Het aantal vliegbewegingen zoals gemeld betreft enkel het stijgen en landen. Daarnaast wordt er natuurlijk ook nog veel gevlogen.
Daarnaast zal er fijnstof neerdalen wat ongunstig is voor onze gezondheid.
Ons leefgenot en buitenleven zal ernstig beknot worden.
Ook treedt er waardevermindering van onze woning op. Kortom: dit willen we niet!!

Geef uw reactie.

Inge: eens

De F35 maakt 2x zoveel geluid dan de F16
Overlast zal er altijd zijn, maar 3x 6 weken is best veel.

Geef uw reactie.

Susanne van kuijck : eens

Het zal zeker de rust in het normaal zo rustige Venray gaan verstoren.. wij wonen op de Brabander dus redelijk dicht op de vliegbasis…
Maar helaas wat nodig is is nodig, denk dat wij daar weinig aan te willen hebben

Geef uw reactie.

Leon: eens

Geluid is zeer hard en onaangenaam. Je schrikt er gewoon van

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Veel vliegbewegingen al in deze Euro regio.Leefbaarheid, milieu,o.a.stikstof probleem. Fijnstof enz ze

Geef uw reactie.

John: eens

Hoogst irritante geldverkwisting.

Geef uw reactie.

Inwoonster Merselo : eens

Veel te veel lawaai en voor veel te veel weken. Dieren schrikken ervan en zelf wordt ik er heel onrustig van.
Als je binnen aan de telefoon zit kun je nu al het gesprek niet meer volgen. Laat staan als die F35 gaat vliegen. Bovendien zijn er al zoveel vliegvelden en vliegbewegingen hier in de omtrek.
Ook te belachelijk voor woorden dat dit mag boven een natuurgebied. De leefbaarheid van mens en dier gaat enorm achteruit.
En wij als brave burger moeten ons aan de geluidsnormen en alle andere regeltjes houden.

Geef uw reactie.

Jeroen: eens

Ben het eens en oneens. Ja, we zullen meer overlast krijgen, maar dat is slechts enkele keren per jaar.
Van de andere kant, de vliegtuigen vliegen toch al over Venray heen, daar veranderd weinig aan. In mijn optiek, beter Volkel uitbreiden en vanuit daar oefenen.
Voor een straaljager is Volkel - De Peel 1 minuut vliegen, als het niet minder is…..
Overlast blijven we houden, blijft wel belangrijk dat ons militair personeel goed getraind kan blijven.
Voor wat het waard is…..

Geef uw reactie.

Michel: eens

We zijn juist verhuisd om die herrie , het blijft je achtervolgen zo te zien .

Geef uw reactie.

Marloeke van der Kruijf : eens

Venray is een grote gemeente en de leefkwaliteit is Ier goed. Ik ben verhuisd van de randstad naar Venray omdat het hier onder andere rustig wonen is.
Laatst was er een oefening en ik schrok er wel van. Mijn man en ik werken beide thuis en zitten veel in online calls, deze herrie kunnen we daarbij niet gebruiken.

Geef uw reactie.

Jansens: oneens

Het gaat maar om een paar weken per jaar zonder nachtvluchten,
Mensen zoeken altijd iets te klagen!

Geef uw reactie.

Edwin: oneens reageert op Jansens : oneens

Nou zeker gern herrinering aan vroeger toen peel nog open was. Echt verschrikkelijk en nu wordt het nog erger. En jij vind 18 weken per jaar oefening niks???

Geef uw reactie.

Mash: eens reageert op Jansens : oneens

?

Geef uw reactie.

J.: eens

Kinderen moeten rustig buiten kunnen spelen zonder zoveel herrie te moeten horen.

Daarbij is het toegestane geluidsniveau vele malen hoger dus niet goed voor het gehoor..

Geef uw reactie.

R: oneens

Het is niet veel en nodig om ons land veilig te houden.

Geef uw reactie.

michielwalraven@gmail.com: eens

Als ik in mijn eigen huis ben en rust nodig heb, dan moet ik dit kunnen krijgen.

Geef uw reactie.

hugo: oneens

ok, verkeerde knop zie ik maar motivatie blijft

Geef uw reactie.

hugo: oneens

ok, verkeerde knop zie ik maar motivatie blijft

Geef uw reactie.

hugo: oneens

defensie, verdediging? wat wordt er verdedigd? ons land niet. alle acties gebeuren in buitenland, als er ons eens iets wordt aangedaan dan laten we dat gewoon toe. defensie kan hulp bieden bij overstromingen en dergelijke maar meer zit er toch niet in. te klein, te weinig. en dan zoveel overlast, zo´n kapitalen kostende herriebak, niet meer van deze tijd!! weg ermee

Geef uw reactie.

D. Louwers: eens

Grote impact op leefbaarheid van mensen en zeker ook alle dieren in de nabije (natuur)omgeving en stiltegebieden!
Broedseizoenen worden nu al wreed verstoord, dieren blijven dood in de wei..dit kan niet de bedoeling zijn.

Geef uw reactie.

M: oneens

Het lijkt me in deze tijd een noodzakelijk kwaad. Waar ze ook gaan oefenen, het brengt altijd voor een groep mensen 'overlast'. Liever op een bestaand terrein, dan dat er weer iets nieuws gebouwd moet worden. Helaas is Nederland te vol om een plek te vinden waar niemand er last van heeft...

Geef uw reactie.

A: eens

Te grote concentratie van vliegbases op betrekkelijk kleine oppervlakte

Geef uw reactie.

M: eens

De leefbaarheid van het dorp gaat dan drastisch omlaag! Niemand wil urenlang geurende enkele weken lawaai zitten aanhoren. Oefen maar ergens in een buitengebied en niet boven de hoofden van de burgers.

Geef uw reactie.

DB: oneens

Veiligheid heeft zijn prijs! Defensie moet oefenen om ons veilig te houden. Dat eeuwige gezeur over geluid..
Ga er lekker bij staan kijken en wees trots ?

Geef uw reactie.

Diana: oneens reageert op DB : oneens

Als ik behoefte heb aan herrie dan zoek ik die zelf wel op. Wat is er mis met vluchtsimulaties.
Waarom zou ik trots moeten zijn op defensie? Dat geld beter ergens anders aan besteden.

Geef uw reactie.

Koen: oneens

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar veel mensen nemen dit wel als vanzelfsprekend.
Met de dreiging van tegenwoordig zoveel mogelijk doen om ons land zo veilig mogelijk te houden. Als dat betekend dat zo nu en dan een vliegtuig overkomt moet dat maar. Kleine prijs voor onze veilgheid

Geef uw reactie.

M: eens

Ik vind het echt een enorm lawaai, het geeft stress en het zijn te veel weken in het jaar

Geef uw reactie.

Meike: eens

Ik kon bij de voorgaande oefeningen al niet rustig thuis zitten, zelfs niet met de ramen dicht. Het geluid gaat zo hard wat zorgt voor overprikkeling en stress. Continu die herrie. Niet goed voor de gezondheid. Als dit doorgaat komen er veel onplezierige weken aan.

Geef uw reactie.

Arie: eens

Weg met die herrie, die nieuwe toestellen maken al veel meer herrie dan de oude. Laat ze maar boven de randstad gaan oefenen.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Wordt tijd dat het in gebruik genomen wordt...mensen die tegen zijn kopen maar oordopjes

Geef uw reactie.

Lilian: eens

Elkaar niet kunnen verstaan in de tuin omdat de straaljagers zo laag overkomen over het centrum van Venray. Dat is dus wat ons straks drie keer per jaar zes weken lang te wachten staat; dat zijn 18 weken in het jaar. Daarnaast is het ongelofelijk dat er boven bewoond gebied geoefend gaat worden. Venray en omgeving is bekend met neerstortende militaire vliegtuigen en ik wil er niet aan denken wat er kan gebeuren. Ik hoop dat hier nog eens goed over nagedacht wordt en dat er kan worden uitgeweken naar oefeningen boven de Noordzee.

Geef uw reactie.

Rob: oneens

Men moet eens beseffen dat vrijheid en veiligheid niet gratis is, en dat het kleine beetje ‘overlast’ (voor zover je van overlast kunt spreken) er nu eenmaal bij hoort. Maar is het wel overlast? Het is pas overlast als men er zich aan stoort. Ik stoor me er zeker niet aan!

Geef uw reactie.

Nan: eens

Er is al te veel overlast voor de burgers!

Geef uw reactie.

Beau: eens

De reacties lezende lijkt het wel wanneer je tegen de heropening van vliegbasis de Peel bent je iets tegen defensie hebt. Dat is volgens mij niet het geval. Je kunt je beter afvragen wat de meerwaarde is van zo’n heropening. Dat defensie die meerwaarde ziet is duidelijk. Het betreft hier echter een organisatie die telkenmale bewijst het met de rechten van de burger niet zo nauw te nemen.
Om misverstanden te voorkomen:
1. We hebben nu verdeeld over de huidige vliegbasis zo’n 70 F16’. s Er wordt straks in heel Nederland met minder F35’s gevlogen (zo’n 40 stuks). Waarom is dan een extra vliegbasis nodig ? Wil defensie de basis heropenen, omdat defensie tegen de geluidsmaxima aanloopt op vliegbasis Leeuwarden en straks vliegbasis Volkel ? De f-35 maakt ten slotte veel meer geluid dan de F-16. Dat zou als dat de reden is een verkeerd argument zijn.
2. Er wordt ingezet op 3600 vliegbewegingen (starten en landen) per jaar, verdeeld over 18 weken (90 werkdagen). Uitgaande van een (ook voor de moderne militair) ‘normale’ werkdag komt dit neer op gemiddeld 40 landingen en 40 starts per dag, dus 10 acties per uur.
3. Met het feit dat hier in de omgeving al meerdere vliegbasis/luchthavens liggen wordt geen rekening gehouden. Wanneer vliegbasis De Peel weer wordt opengesteld voor jacht- en transportvliegtuigen en tevens ook het aantal helikoptervluchten en burgerluchtvaart wordt uitgebreid, betekent dit een concentratie van 3 vliegbases op een relatief klein grondoppervlak in Zuidoost Brabant.
4. Het is niet uit te leggen dat wanneer de regering tot de noodzaak tot onmiddellijke reductie van CO2-uitstoot besluit er toch een extra vliegbasis wordt gefaciliteerd voor groei van het militair vliegverkeer. Algemeen bekend is dat vliegen, ten opzichte van andere vormen van vervoer, leidt tot een volkomen disproportionele uitstoot van fijnstof.
5. Het leefklimaat zal aanzienlijk verslechteren. Een te grote geluidshinder zal worden ondervonden, zowel binnen als buitenhuis voor mens en dier. Bij nachtvluchten is er een slaapverstoring te verwachten, die kan lijden tot ernstige geestelijke en lichamelijke klachten. Er bestaat een mogelijk gezondheidsrisico door carcinogene (kankerverwekkende) stoffen, die vrij komen bij de al of niet volledige verbranding van kerosine. De landbouw zal te lijden hebben door additionele deposities van stikstof en verbrandingsresten (stikstof en verbrandingsresten die op de geteelde groenten terecht komen en door de desbetreffende groente worden opgenomen)

Al met al genoeg redenen om tegen een heropening te zijn. Het gaat hier dus niet om een argumentatie tegen defensie of om het verleggen van problemen naar andere locaties. De gedachte dat het wel mee zal vallen en dat het niet in je achtertuin moet zijn is een verkeerde. Je kunt je beter afvragen hoe je je samen met andere bewoners en betrokken gemeenten je hiertegen verzet

Geef uw reactie.

Thea Goemans : oneens

Wij hebben DEFENSIE hard nodig in noodsituaties!!

Geef uw reactie.

Nelleke Verberkt-Sondervan: oneens

Het zal best geluidsoverlast bezorgen, maar het is een noodzakelijk kwaad. De basis op de Peel is er en het is niet fair om op een andere plaats een vliedveld te moeten aanleggen en andere mensen met de geluidshinder op te schepen.
Wij moeten als Nederland ook ons steentje bijdrage. Het zijn een paar weken in het jaar.

Geef uw reactie.

Programmamaker: oneens reageert op Nelleke Verberkt-Sondervan : oneens

Vreemde opmerking Nelleke, wil niet oneerbiedig zijn maar wat stelt nou ons leger alleen voor? De Nederlandse regering heeft jarenlang bezuinigd op defensie en zet nu in op de verkeerde keuzes. Ook had je als overheid destijds al moeten kiezen voor een omgeving waar je niemand tot last bent wat nu hét grote probleem is.

Geef uw reactie.

JB: eens

Denk na en je weet wat de gevolgen zijn.

Geef uw reactie.

Programmamaker: eens

Hypocriet dat nu ineens die vluchten moeten plaatsvinden in deze tijd dit temeer omdat de burgers steeds zwaarder belast worden door de overheid mét hun klimaatverandering. Wat frustreert vele mensen is de houding van Den Haag, ben nou eens eerlijk naar de toekomst toe en zorg ervoor dat die blijft voor onze jongere generaties dus ook veel minder vluchten van straaljagers!

Geef uw reactie.

Janny: eens

Met deze stelling ben ik het eens. Door geluidsoverlast ga je veel stress ervaren en van stress word je ziek. Het geluid wat F35 maakt heb ik ervaren bij de open dag Vliegbasis Volkel. Zeker als deze herriemakers gedurende 18 weken per jaar over je hoofd vliegen.

Geef uw reactie.

Gerr: eens

Die autoos tegenwoordig maken meer herrie op straat dat je er een hartaanval van krijgt als ze langs je rijden.

Geef uw reactie.

JB: oneens reageert op Gerr : eens

We hebben het over vliegtuigen. En mensen klagen ook dat je de stille auto niet hoort en je daar weer n hoedje van schrikt.

Geef uw reactie.

Toon : eens

Dat ze die oefeningen maar boven zee houden.
Daar is de minste overlast.

Geef uw reactie.

Burger 16803: eens

Er moet iets aan het klimaat gebeuren toch die verandering begint bij de overheid zelf niet bij de burger die is maar voor een klein gedeelte belastend voor het klimaat..terug naar basis trainingen te paard of te voet geen sleurpende straaljagers die er tonnen brandstof door heen jassen in korte tijd voor niks.....

Geef uw reactie.

P.: eens

Hoezo gezondste regio??? Naast de verschrikkelijke belasting op onze gezondheid door de intensieve veeteelt, krijgen we dit er nu ook nog bij!!

Geef uw reactie.

Neeltje Rooymans: eens

Al enkele malen vliegoefeningen mee gemaakt. Vind het geluid VERSCHRIKKELIJK! Wordt er erg onrustig van en vind het naar en vervelend. Voor mij heeft het negatieve impact op mijn leven.

Geef uw reactie.

Wings: eens

Onrust, kinderen die niet kunnen slapen, alles trilt als een dergelijke oefening uitgevoerd wordt. Ga dit lekker ergens anders doen in een onbewoond gebied. Ze hebben ik de lucht en op papier geen enkel idee hoeveel onrust en geluid dit veroorzaakt. Dit is nog erger dan geluid van een regulier passagiersvliegtuig.

Geef uw reactie.

jan J.: oneens

I.v.m. veiligheid en de huidige macht verhoudingen moeten wij er alles aan doen om onze jongens te laten trainen binnen NAVO verband . Waar dan ook . We liggen in Europa qua defensie toch al niet voorop.
Het zou van lafheid getuigen als we zouden zeggen : mee eens , maar niet in m'n achtertuintje. Bovendien vond ik de overlast best meevallen.
Kom op , trainen . Is het niet in Leeuwarden , dan wel vanuit de Peelbasis !

Geef uw reactie.

Chris: oneens

Met de huidige toename van extremistische groeperingen, veelal uit geloofsovertuiging, en wereldleiders die nogal wapperende handjes hebben, is zorgen voor ons eigen vrij- en veiligheid een goede defensie noodzakelijk. Oefenen is hier een onderdeel van. Als deze defensie nodig zou blijken in de toekomst en wij als Nederland slaan hierbij een flater, zeggen we natuurlijk "hadden we maar....." oftewel in het dialect "Hay haay ien de boks geschete".

Geef uw reactie.

Fons Rooijakkers : oneens

Is geen commerciële luchtvaart maar noodzakelijke luchtvaart.

Geef uw reactie.

Henk : oneens

Mensen moeten niet zo janken om vliegtuiggeluid. Is juist prachtig om te horen. Laat die mennekes gewoon trainen met de vliegtuigen zodat ze ons en andere kunnen beschermen.

Geef uw reactie.

Jan: oneens

We leven in een vrij land en ik hoop dat dit voorlopig zo blijft. Het overvliegen van Navo vliegtuigen is noodzakelijk om onze vrijheid te behouden. China is in een zeer hoog tempo zijn bewapening aan het opvoeren. Als wij op onze defensie bezuinigen, vliegen hier straks Chinese vliegtuigen over, die niet zo vredelievend zijn.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Het is fijn dat we een luchtmacht hebben om onze veiligheid te beschermen. Daar hoort o.a.. ook geluidsoverlast bij, maar dat is dan maar zo.
Persoonlijk hebben we meer last van de racebaan in de Raadhuisstraat, dan van die paar vliegtuigen.

Geef uw reactie.

fredeggink@hotmail.com: eens

Tot op een jaar geleden was De Peel een slapende vliegbasis. De Nederlandse staat (Luchtmacht) heeft door de aankoop van nieuwe straaljagers een fout gemaakt, ze maken teveel lawaai boven ons land en daar is geen "geluidsruimte" voor. Nu wordt oude regels en toestemmingen uit de mottenballen gehaald om geluidsruimte te genereren zonder dat aan de burgers te hoeven vragen. De overheid zou nooit meer toestemming krijgen om in zo'n dicht bewoond gebied te mogen vliegen met straaljagers en dat weet de overheid maar al te goed. Tevens is het een stiltegebied, de militair die belangstellenden informeerde twee jaar geleden zei: " er staan geen bordjes in de lucht dat telt voor ons niet" De regels gelden alleen voor burgers en kennelijk niet voor de overheid zoals we in het recente verleden meermaals gezien hebben.

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens reageert op fredeggink@hotmail.com : eens

Helemaal mee eens, mooi verwoord!

Geef uw reactie.

Elly: eens

18 weken per jaar elke dag urenlang die vliegtuigen boven ons hoofd. Ik moet er niet aan denken!!!
We worden met z’n allen gek van de herrie.
En dan hebben we het nog niet over de uitstoot en fijnstof waar we in deze regio toch al uitzonderlijk hoog in scoren.

Geef uw reactie.

Jan: eens reageert op Elly : eens

De commissie MER is hierover heel duidelijk in haar advies van augustus jl. m.b.t. de omgevingsvisie Venray: deze laat qua gezondheid en leefomgeving voor ons als burgers van Venray als gevolg van onder andere de plannen van vliegbasis De Peel nog heel wat te wensen over. De uitstoot van Ultrafijnstof is de veroorzaker van longkanker volgens de resultaten die eerder deze maand gepresenteerd zijn tijdens de World Conference on Lung Cancer (WCLC).En dan nog de gezondheidsschade door geluidsoverlast. Dit strookt niet echt met de doelstelling "Venray vergroent" en "de gezondste regio van Noord-Limburg".
Dat je dit als landelijk/provinciaal en gemeentelijk bestuur je inwoners dit kunt aandoen, terwijl er in Noord-Duitsland een groot oefengebied wordt gecreeerd. Wie is er trouwens aansprakelijk als het aantal longkankerpatienten in de gemeente Venray explosief gaat stijgen mochten de plannen doorgaan. Of is het jammer maar helaas voor de inwoners van de gemeente Venray?

Geef uw reactie.

theej van gend: eens

Inderdaad van de gemeente Venray moeten wij het niet hebben als het gaat om de belangen van haar burgers. Dus moeten wij ons zoveel mogelijk en in grote getale laten horen.
Verder is het m.i. onzin dat die paar vliegtuigjes evt. vijandigheden tegen kunnen houden.
Sterker nog; de bewapeningsindustrie spint garen bij het uitbreiden van vliegbewegingen!
Ook moet men van ons mooie Limburg afblijven en ons platteland lekker zo laten; ga ergens anders, of in je eigen voortuin herrie maken!!!

Geef uw reactie.

Hans: eens reageert op theej van gend : eens

Top

Geef uw reactie.

Marly: eens reageert op theej van gend : eens

Helemaal mee eens!

Geef uw reactie.

Jac Engel: eens

Defensie is nodig, dus met de tijd meegaan

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: oneens

Ik ben er trots op dat wij een eigen luchtmacht hebben. Er is al genoeg bezuinigd op leger en politie. Het is niet gezond je afhankelijk te maken van landen om ons heen en hen de kastanjes uit het vuur te laten halen bij calamiteiten. Het dagelijkse rumoer om ons heen van auto's en motoren, de luidruchtigheid van mensen daar ergeren we ons blijkbaar niet meer aan.

Geef uw reactie.

Beau: oneens reageert op Hans van Kleef : oneens

Wat een kul. 1. Natuurlijk wordt de dagelijkse rumoer van auto's en motoren groter, maar daar gaat deze enquête niet over. 2. We maken ons niet afhankelijk van andere landen wanneer deze vliegbasis niet gebruikt gaat worden.

Geef uw reactie.

Hans: eens reageert op Beau : oneens

Klopt

Geef uw reactie.

Jan: eens reageert op Beau : oneens

klopt

Geef uw reactie.

Beau: eens

Totaal overbodig die reactivering. Er kan al in Volkel en Leeuwarden gevlogen worden. Waarom uitbreiding bij minder F35's dan dat er F-16's waren ? De enige reden die ik kan bedenken is dat er met de F35 (door de herrie) minder gevlogen kan worden in Volkel en Leeuwarden. Dat mag en kan dus geen reden zijn.

Geef uw reactie.

Joan: eens

De gemeente moet alles uit de kast halen om deze ongezonde ontwikkeling te voorkomen

Geef uw reactie.

Janneke: eens reageert op Joan : eens

Zo is het maar net!

Geef uw reactie.

Leo: eens

Ik zie met angst en beven de ontwikkelingen tegemoet. Het lawaai, wat we zo af en toe nu al horen, is oorverdovend. Echt niet normaal. Laat alsjeblieft de oefeningen daar plaats vinden, waar geen mensen wonen. De geluidsbelasting is zeer schadelijke voor het gehoor en voor de gemoedsrust.

Geef uw reactie.

Hans: eens reageert op Leo : eens

Klopt

Geef uw reactie.

Janneke: eens reageert op Leo : eens

Dat oefengebied is er al in Noord-Duitsland/Noord-Nederland.

Geef uw reactie.

Janneke: eens reageert op Leo : eens

Dat oefengebied is er al in Noord-Duitsland/Noord-Nederland.

Geef uw reactie.

Janneke: eens reageert op Leo : eens

Dat oefengebied is er al in Noord-Duitsland/Noord-Nederland.

Geef uw reactie.

Janneke: eens reageert op Leo : eens

Dat oefengebied is er al in Noord-Duitsland/Noord-Nederland.

Geef uw reactie.

Jack.: eens

als dit vliegveld wordt geopend , wordt het geluid oorverdovend elke dag.

Geef uw reactie.

E. Koenen. : oneens

Jarenlang vlakbij gewoond. Het was mooi, bijzonder en ook nog eens nuttig. Je raakt eraan gewend. Defensie is nodig, we moeten bij de tijd blijven.

Geef uw reactie.

Janneke: eens reageert op E. Koenen. : oneens

De F35'smaken wel nog meer geluid dan de F16's. Zelfs de inwoners van Leeuwarden klagen nu ook, terwijl zij al jaar en dag langs het vliegveld wonen. Dus de F35 maken wel degelijk meer herrie. Zij gaan van 8 naar 10 en wij van 0 naar 10. Dat is nog wel een verschil !
https://nos.nl/artikel/2385231-geluidsoverlast-in-friesland-flink-toegenomen-door-f-35

Geef uw reactie.

andre: eens

Enorm scherp lawaai en ongezond. Zonde van deze rustige leefomgeving.

Geef uw reactie.

Janneke: eens reageert op andre : eens

Zeker

Geef uw reactie.

Frits: eens

Zeer hinderlijk en slecht voor de gezondheid.

Geef uw reactie.

Corrie Kok : oneens

De geluidsoverlast van vliegbasis De Peel betekent de bescherming van de Nederlandse bevolking. Wij willen een veilig land, een land waar het goed wonen en werken is. Waar men bereid is om veel vluchtelingen op te nemen die een oorlog of ander terreur ontvluchten.
Kijk naar de TV beelden waar mensen door een (stront)afvoer liepen, je zal het maar moeten doen met je kinderen. In zo een situatie denk je niet aan geluidsoverlast (De Peel). Integendeel afgevoerd worden in een vrachtvliegtuig is de enige optie blijkbaar om weg te kunnen komen uit het oorlogsgeweld. Hoe blij was Nederland die de vliegtuigen begroeten tijdens de bevrijding van de oorlog, het brood wat gedropt werd. Laat maar komen de beschermers soldaten in hun vliegtuigen.
De TT racers en Zandvoort racers herrie zat aan zee. "Geweldig"!! Niemand protesteerde. De herrie op de motorcrossbanen in de bossen, moet kunnen. Niemand protesteerde. Deze herrieoverlast is al jaren aan gang.
Denk verder dan je eigen achtertuin, dakterras of balkon.

Geef uw reactie.

Beau: oneens reageert op Corrie Kok : oneens

Bescherming van de Nederlandse bevolking ? Door nog een 4e vliegbasis te openen ? lees je eerst in dan merk je dat het helemaal niet gaat om je eigen achtertuin, dakterras of balkon.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Defensie verdedigd ons tegen aanslagen van terroristen, idioten van IS of aanvallen van Russische hackers. Maar als je een aanslag hebt overleeft ben je misschien wel doof geworden en heb je toch geen last meer van het vliegtuiglawaai. Wat doe jij tegen terroristen?

Geef uw reactie.

Herman: oneens

Ik vindt dit een van de fantastische geluiden en de kracht van die machines fantastisch.Ik zit in nederland op een camping, waar veel
helicopters vliegen en zeer laag, en ook straaljagers die er over heen vliegen, gewoon geweldig. Ik heb er weinig tot geen last van.

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: oneens

Ik vind het prima als er geoefend gaat worden vanaf vliegbasis De Peel. We hebben ook als Nederland een taak in de wereld om bij te springen indien dat nodig is. Dat kan alleen met goed geoefende mensen. Erg egoïstisch om dat op anderen hun bordje te leggen.
Bovendien is het niet dagelijks. Ik neem aan dat we van tevoren op de hoogte worden gesteld van a.s. oefeningen.
En wie keek als kleine jongen niet geïnteresseerd omhoog als er een helikopter (laag) overkwam of een indrukwekkende straaljager?
Mensen wees toch niet zo wereldvreemd!!

Geef uw reactie.

Joke Brands: oneens reageert op Ivonne Kuiper : oneens

Ik weet niet of je weet dat de herrie van die f35 straaljagers je incasseringsvermogen overstijgt, maar het is verschrikkelijk. Dus koop maar vast een degelijke koptelefoon, want het is niet te harden, zag ik in een reportage waarin omwonenden van Leeuwren dit beleefden. Slapeloosheid, onrust, depressies….je huis niet meer kunnen verkopen, uitstoot van kerosine….enz. enz.

Geef uw reactie.

Ooit zo trots.....: oneens

Ik sta er een beetje dubbel in.
Aan de ene kant is het een slechte voorbode want;
- De JSF-F35 maakt echt bizar veel méér lawaai (heb 'm al meerde malen zien én horen vliegen) dan de huidige F-16.
- Er is al te veel geluidsoverlast door de A-73 en de industrie.
- De lucht in Venray is al véél te sterk vervuild door de veel te intensieve veehouderij en daar komen dan 18 weken extra (sterke) vervuiling bij.
- Het vliegveld ligt in- of tegen een ecologische hoofdstructuur (EHS) en de verhoging van het aantal vliegbewegingen zal de natuur niet ten goede komen.

Aan de andere kant;
- Ik vind het belangrijk dat ons luchtruim en dat van andere landen bewaakt wordt op momenten dat de veiligheid of de vrede in gevaar komt.

Los van of de Gemeente Venray en/of de Provincie Limburg en/of omliggende Gemeentes en Provincies zich gaan verzetten tegen her-activering van de vliegbasis, naar mijn mening moeten zij nu al onmiddellijk stoppen met het verstrekken van vergunningen aan andere milieuvervuilers én keihard aan de slag met het terugdringen van de veestapel want anders hebben ze in mijn ogen richting Defensie geen enkel recht van spreken.

Geef uw reactie.

ONYVA: eens

Was erg schrikken van die overvliegende herrie. Dat agressieve, indringende geluid is beklemmend. En nog beklemmender is het gevoel dat dit in de toekomst regelmatig gaat gebeuren en je ongewild 'doelwit' bent met een heropende de vliegbasis zo dichtbij!
En dat terwijl iedereen bovendien zo zijn best doet om luchtvervuiling tegen te gaan. Kwalijk dit!

Geef uw reactie.

Olga: oneens

Ik heb er totaal geen last van en vind het ook nog prachtig om te kijken als ze over komen.
Het is tenslotte ook nog eens voor een goed doel.

Geef uw reactie.

Anna: eens

Ik heb zelf bij Leeuwarden gewoond en heb weet van de geluidsoverlast van de vliegbasis daar. Dat is niet te vergelijken met gewone vliegtuigen.
Zeer onprettig voor mens en dier

Geef uw reactie.

J. Jegen: eens

De nieuwe straaljagers maken 2 x zoveel lawaai als de F16. Er zijn intussen veel bases gesloten en nu probeert de Overheid het geluidsoverlast probleem te verspreiden over de nog weinig beschikbare opties. De overheid zoekt dus haar grenzen op in dit geval. Daarnaast gaat er nog vaker geoefend worden met vliegend materieel. Dus nog veel meer overlast.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Er zal ongetwijfeld geluidsoverlast zijn, dit is het nadeel als je in zo dichtbevolkt land woont

Geef uw reactie.

Fan : eens

Absurde beslissing en noodzaak tot verzet .Er is al genoeg overlast door lawaai en fijnstof ,en de vraag is waarom plots ,na 28 jaar ,de luchthaven weer beschikbaar moet zijn .Met name de gemeenteraad zou zich flink moeten verzetten ,maar de ervaring leert dat de gemeente Venray als het aankomt op belangenbehartiging van haar mensen een grote wassen neus is ,zie ook de stankoverlast door boeren ,zie de diverse manieren om allerlei overtredingen te gedogen tegen de wensen van burgers in.De gemeente zou alle mogelijkheden tot juridisch verzet moeten uitputten .Er komt bij het oefenen ook nog eens bij dat er sprake is van enorme verspilling van benzine ,ook in strijd met de noodzaak de uitstoot te verlagen (Urgendavonnis !)

Geef uw reactie.

M: oneens

Ook deze mensen moeten hun werk kunnen doen, en zij doen dat voor onze veiligheid !!!!!!

Geef uw reactie.

Fan: oneens reageert op M : oneens

Vertel eens waneer wij voor het laatst zijn ""AANGEVALLEN""????
Landsverdediging riet zich op het aanvallen van bevolking of militairen in """andere""" landen .
Dat is GEEN landsverdediging en niet voor ONZE veiligheid !!!

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens reageert op Fan : oneens

Zo is dat Fan!

Geef uw reactie.

Y: eens

De overlast van pas deed me inderdaad meteen denken aan de plannen die er zijn om de vliegbasis volledig open te doen. Het lawaai heeft invloed om ons kwaliteit van leven. Echt vervelend dat ze deze plannen gaan voorzetten ondanks dat de kwaliteit van heel veel inwoners zo achteruitgaat en hier niet naar geluisterd wordt.
Wij zien er in ieder geval enorm tegenop!

Geef uw reactie.

Henk Jansen: eens

We hebben al stank overlast, en dan komt er ook nog geluidsoverlast bij.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Ik sta helemaal achter de woorden van Mia Wegh!


de Gemeente Venray moet pal staan voor een gezonder woon-en leefmilieu, en voor de nog resterende natuur.
Geluidshinder vanwege luchtvaart lawaai is veel te zwak uitgedrukt, leren ons de ervaringen van de omwonenden van vliegbasis Leeuwarden.
De negatieve invloed van lawaai op onze kwaliteit van wonen en leven moet niet worden onderschat.
Reactivering van Vliegbasis De Peel heeft ook gevolgen voor de luchtkwaliteit, we hebben in Venray al meer dan genoeg bronnen van fijnstof en stikstof.
Niet alleen lawaai, maar ook verminderde luchtkwaliteit heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en de natuur.
De Gemeente Venray zou zich sterk moeten maken voor het herstel-verbeteren van een gezonde woon- en leefomgeving, de luchtkwaliteit, en de kwaliteit van de natuur.
Laat ze zich dan samen met haar inwoners verzetten tegen verdere verslechtering.

We moeten meer oefenen...waarvoor? Hebben we nog steeds niet geleerd van onze militaire uitstapjes naar oorlogsgebieden?
Wapens de wereld uit!

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens reageert op Uw naam * : eens

Zo is dat! Hopelijk zien de leden van de gemeenteraad dit ook en verdwijnt dit onzalige plan van de radar, om maar eens in stijl te blijven!

Geef uw reactie.

Joke Brands: eens

Ik zie heel erg op tegen de komst van die F35-s. Als dit doorgaat verwacht ik bij heel veel mensen stress, slecht slapen, zelfs depressiviteit ligt om de hoek, omdat je die herrie niet in de hand hebt!
Dus hopelijk gaat dit onzalige plan niet door! Ook slecht voor het klimaat, al die kerosine uitstoot!
Ga maar eens te rade bij de inwoners in de buurt van Leeuwarden! Het moet verschrikkelijk zijn om daar te wonen met al die F35-s boven hun hoofden en dat oorverdovend lawaai! Nee dus!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Te laag en te veel lawaai, hoger vliegen is beter

Geef uw reactie.

Venray staat mogelijk veel vliegtuiglawaai te wachten.

Enkele weken geleden werd Venray op een rustige zaterdagmiddag opgeschrikt door eenmalig uitbundig vliegtuiglawaai. Het bleek afkomstig te zijn van een vooraf aangekondigde oefening. Maar in de nabije toekomst worden we wellicht geconfronteerd......

Lees verder