ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De aanleg van glasvezel in Venray duurt te lang.

maandag, 16 augustus 2021 15:54 De aanleg van glasvezel in Venray duurt te lang.

Glasvezel in Venray houdt de gemoederen bezig.

In september hebben de inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op een stelling over de aanleg van glasvezel op de website Burgers van Venray.
De stelling was: De aanleg van glasvezel duurt te lang.
Dat het onderwerp glasvezel oproept tot verschillende reacties geeft aan dat de meer dan 400 personen die de website bezochten, nogal uiteenlopende argumenten hanteren.
Uit die reacties blijkt dat men niet alleen verdeeld is over de voortgang van de aanleg van het glasvezelnet. Van die reacties vindt immers 58 % dat het inderdaad te lang duurt, terwijl 42 % vertrouwen erin blijft houden dat het allemaal goed gaat komen.
Als men echter alle reacties op die website nog eens naleest, blijkt dat er onvrede leeft bij zowel de voor- als de tegenstemmers van de stelling. Wijkbewoners in met name de Brabander die al erg lang moeten wachten op glasvezel terwijl ze al geruime tijd “aan het lijntje” worden gehouden. Inwoners van Venray die best tevreden zijn met de bestaande kabelaansluiting van Ziggo vinden een overgang naar glasvezel niet nodig omdat ze geen behoefte hebben aan een snellere internetverbinding.
Een aantal opvallende reacties worden hierna vermeld.

Ivonne Kuiper: eens
Ik weet niet of het te lang duurt. Men is bezig en ik vind dat iedere inwoner van Venray zich rekenschap moet geven van het feit dat er bedrijven zijn, ook in het buitengebied die de verbinding van glasvezel superhard nodig hebben om te kunnen functioneren. Als het voor jouw beperkte emailverkeer voldoende is, O.K. Maar wees niet zo egoïstisch en denk groot. Denk aan bedrijven, landbouwers, melkveebedrijven etc. Die moeten ook mee kunnen in de ontwikkelingen!
Twan Jacobs: eens
Ik moet deze vraag helaas met "eens" beantwoorden. Maar daar zeg ik bij dat het aan de inwoners zelf ligt. Het motto van GlaswebVenray was en is: "Als u het wil"! Maar blijkbaar wil Venray het niet. Als iedereen die het wel wil nu eens een buurtbewoner probeert over te halen? Dan verdubbelt het aantal aanmeldingen.
Jeroen van de Leur: oneens
Daar waar inwoners voldoende interesse hebben getoond is glasvezel aangelegd. Daar waar onvoldoende interesse (lees: aanmeldingen) zijn gaat er niet aangelegd worden.
Ondanks de garantstelling is de coöperatie verantwoordelijk voor een economisch haalbare bedrijfsvoering. Kosten maken die niet terugverdiend kunnen worden hoort daar niet bij. Inwoners van de Venrayse wijken hebben zelf de sleutel in handen.
Ernst: eens
Absoluut eens! Wij vallen onder het wijkstation van De Brabander. Hier is toegezegd dat glasvezel er komt (ook al zitten we nog net onder de 30%), maar daarna blijft het nog steeds stil. Hoelang gaat het nog duren? Glasvezel is de toekomst en laten we dit vanuit de coöperatie nu eens snel regelen!
Marian: oneens
Mensen die glasvezel hebben gaan massaal terug naar de oude provider. Hopeloos de providers van de glasvezel. Glasweb heeft al veel te veel geld gekost, ophouden met die club
Hendriks : oneens
Ik heb geen glasvezel nodig. Ik mis niks. Mijn huidige Internet is snel zat.

Joosl.: oneens
Blijkbaar is er weinig behoefte aan dit soort snelle verbindingen.
Begrijpelijk want het huidige net (ziggo) voldoet uitstekend en wordt ook steeds sneller.
Verder zijn er ontwikkelingen waardoor mogelijk via satellietverbindingen e.e.a. mogelijk wordt en is kabelnetwerk niet meer nodig.
Henk Jansen: eens
Heb mij al vanaf de start opgegeven, heb wel begrip dat het buitengebied eerder aan de beurt was maar wacht nu al wel erg lang.
Ronny G: oneens
Woon zelf in de wijk Antonius veld. Hier werkt het netwerk van Ziggo naar volle tevredenheid. Persoonlijk zie ik geen noodzaak om over te stappen naar het eventueel aan te leggen netwerk van Glasweb Venray.
Hans: eens
De aanleg van het glasvezelnetwerk had al in 1983 klaar kunnen zijn. Door de huidige computertechniek is het niet meer nodig om de laatste kilometer van het verdeelstation tot de woning, de koperen kabel door glasvezel te vervangen. Dus is glasvezel alleen nuttig als de aansluiting naar het verdeelstation meer dan een kilometer van de woning is verwijderd. Daarom wil ik geen glasvezel.

Al met al lijkt er sprake van vertraging in de uitrol van de glasvezelaanleg door GlaswebVenray. De tijd zal leren of het desondanks succesvol gaat worden.

REACTIES

Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak voor glasvezel.

In de gemeente Venray is met name in het buitengebied, samen met de agro- en andere grote bedrijven op grote schaal glasvezel aangelegd.
Vooral in de kerkdorpen was het in het verleden moeilijk om gebruik te maken van een......

Lees verder