ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Tweewekelijks ophalen van alle afval.

woensdag, 01 april 2015 14:00 Tweewekelijks ophalen van alle afval.

Tweewekelijks ophalen van alle afval wordt breed gedragen.

In de maand april hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven over het ophalen van de afvalcontainers.
Door het thans al gescheiden kunnen aanleveren van glas, plastic, papier en tuinafval blijkt in de praktijk dat zowel de grijze als de groene containers minder vaak ter lediging op straat worden aangeboden.
Op de stelling om slechts één container voor al het overige afval te gaan gebruiken en die dan ook maar eens per twee weken te laten leeghalen is hoofdzakelijk positief gereageerd.
Meer dan 700 personen bezochten de website www.burgersvanvenray.nl en daarvan hebben er 160 daadwerkelijk hun mening gegeven. Van die personen is 76 % het eens met de stelling : “Geen diftar en tweewekelijks ophalen van alle afval is goedkoper”.
De meningen van de groep van 24 % die het er niet mee eens is lopen nogal uiteen.
Op de website kunt u onder de groep “vorige stellingen” alle reacties nog nalezen.
Joos Linskens reageert als volgt :
Het blijkt in de praktijk dat de ophaalfrequentie voor veel huishoudens te hoog is. Alvorens het GFT afval bij het restafval kan, wel eerst onderzoeken of de scheiding/verwerking hiervan niet milieuonvriendelijker is of extra geld gaat kosten.
Mariel schrijft: Voor mijn tweepersoons huishouden duurt het veel te lang voordat de gft bak vol is, dan kruipen de maden eruit! Dus doe ik noodgedwongen alles in de grijze bak, en dan nog duurt het wel een maand voor hij vol is. Tuinafval brengen wij apart naar milieustation. Voor ons is dit dus een heel goed plan.
Wim Lenssen is het oneens met de stelling en schrijft :
De huidige manier van inzamelen is goed ingeburgerd. Sjouw zelf elke week een paar keer naar de inzamelpunten voor plastic, blik en pakken met als gevolg dat ik de container nu drie keer per half jaar aan de straat moet zetten. De groene container gebruik ik voor keukenafval en hoeft ook maar een paar keer per half jaar aan de straat. Goedkoper voor mij kan niet!!!
In haar reactie geeft de gemeente Venray aan dat vanaf September Sita met een speciaal ingericht nieuw voertuig gaat rijden, dat één compartiment voor restafval en één voor GFT heeft. Hiermee kunnen de grijze en groene bakken tegelijkertijd worden geleegd. Dit gebeurt dan niet meer wekelijks, maar om de week.
De vraag rijst echter of bij het ledigen van dat voertuig het restafval ook daadwerkelijk van het GFT afval gescheiden blijft. Als dat niet zo is, wordt dit aangepaste voertuig alleen gebruikt om het verschillend tarief tussen grijs en groen in rekening te kunnen brengen bij de inwoners.
Het standpunt van de gemeente over diftar, dat staat voor gedifferentieerde tarieven, is dat de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het afvalaanbod. Het is namelijk duur om restafval te laten verbranden in een speciale oven.
Blijkbaar bepaalt dus het verschil in de verbrandingskosten tussen rest- en GFT-afval het verschil in de door de gemeente bij de inwoners in rekening te brengen kosten.
Het is dus afwachten hoe de burgers van Venray dit in hun portemonnee zullen gaan ervaren !

 

REACTIES

Er kan bezuinigd worden bij het ophalen van vuilcontainers.

De stuurgroep Burgers van Venray heeft voor de maand april een stelling gekozen over het ophalen van afval.
De keuze voor deze stelling is gerelateerd aan een wijziging binnen de gemeente Horst a.d. Maas, waar m.i.v. 1 maart het huishoudelijk afval niet meer......

Lees verder