ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een polikliniek als dependance van Venlo is voor Venray meer dan voldoende.

maandag, 21 juni 2021 09:03 Een polikliniek als dependance van Venlo is voor Venray meer dan voldoende.

REACTIES

Petra: oneens

Wethoudster Anne Thielen heeft veel beloofd maar nooit iets geleverd. Op alle fronten. Ook hier. Zij heeft niets te zeggen over ziekenhuizen en huisartsenpost. Maar ze trok wel een hele grote broek aan en mond open. Mooi dat ze opstapte in de slipstream van die andere zogenaamde alleskunner. Ze wist dat ze weggestuurd zou worden na al haar blunders.

Geef uw reactie.

Theo Verhoeven: oneens

Natuurlijk is iets beter dan niets, maar als gemeente met ruim 42.000 inwoners zou je voor de gezondheidszorg toch wel "iets" meer mogen verwachten dan alleen een polikliniek.
Langzamerhand is bijna alles weg bezuinigd voor zover het de gezondheidszorg betreft. Vooral de strijd om de huisartsenpost heeft veel stof doen opwaaien en heeft duidelijk aangetoond dat Viecuri en ook Cohesie tezamen met de verzekeraars duidelijk de baas zijn over de zorg voor ruim 42.000 inwoners.
Het is bekend dat ook Horst liever had gehad dat de huisartsenpost in Venray open zou blijven, maar ook dat, zelfs samen goed voor ca. 86.000 inwoners, mocht niet baten.
Bovendien moet nog vermeld worden dat Boxmeer, dat op 1 januari a.s., als gevolg van herverdeling opgaat in de gemeente Land van Cuijk, niet alleen een polikliniek, maar een volwaardig ziekenhuis voor haar inwoners ter beschikking heeft. Aantal inwoners ruim 29.300.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Venray was indertijd goed genoeg om het ziekenhuis in Venlo van de ondergang te redden en als dank wordt alles uit Venray weggehaald, onvoorstelbaar!
Beter is het ziekenhuis van Venlo te verplaatsen naar Venray. Hier in de buurt van de Wieenhof geen wateroverlast. Eens kijken hoe de mensen in Venlo dan reageren.

Geef uw reactie.

Monique: oneens

Er wordt meer dan voldoende gereageerd, en ik kan mij alleen maar aansluiten op alle commentaar van oneens.
Maar de gevolgen zijn nog groter omdat we verbonden worden met een ziekenhuis die 5 dagen dicht gaat met wateroverlast.
Ik probeer al de hele week contact te krijgen met de zorg in venray.maar ik wordt afgewimpeld met de opmerking, lukt even niet want in Venlo moesten we een paar dagen dicht,
Hun? Hoezo? Venlo dicht, maar venray toch niet?.
WAT blijft er voor ons over,
Corona, wateroverlast, lange wachtlijsten in Venlo. Alles moet net gunstig voor je verlopen als je woont in venray.en je hebt zorg nodig!
En mensen met kennis van zaken , waar ook over gesproken wordt, waar zijn ze? Wat doen ze? Wat voor acties nemen ze?
Als het allemaal niet mogelijk is, oké, dan naar Boxmeer en het Radboud.maar zelfs die mogelijkheid wordt bemoeilijkt door belangen en afspraken die ergens achter onze rug worden gemaakt en waar we geen zicht op hebben.we kunnen niet eens naar de HAP in Boxmeer als we dat willen.
Gemeente wordt toch eens wakker en strijdbaar.DOE WAT!

Geef uw reactie.

Onyva: eens

René Lenards een heel goed initiatief! Het moet mogelijk zijn om via een burgerinitiatief het belang en daardoor het behoud van het ziekenhuis voor Venray mogelijk te maken. Het verleden heeft ons geleerd dat grootschaligheid vaak ten koste gaat van welzijn. Dat zagen we gebeuren bij gemeentelijke herindelingen, bij schoolvergrotingen, in de landbouw, openbaar vervoer en nu steeds meer ook in de gezondheidszorg.
Ik wil niet meteen zeggen dat een burger overal recht op heeft maar je mag er wel vanuit gaan dat in een zo welvarend land als Nederland, een gemeente en zijn bestuurders - in dit geval Venray - het WELZIJN van zijn burgers hoog in het vaandel zou moeten hebben staan. Uiteindelijk waren het diezelfde burgers van Venray die door middel van hun stem de zittende bestuurders de macht gaven om voor hun WELZIJN te zorgen. Dit schept een morele verantwoordelijkheid t.a.v. die burgers.
Een ziekenhuis met optimale zorg en kwaliteit in een zo grote gemeenschap als Venray is hard nodig. De nabijheid en directe bereikbaarheid van een ziekenhuis binnen de gemeentegrenzen zorgt niet alleen voor gezondheid maar geeft mensen ook een veilig gevoel, dat uiteindelijk bijdraagt aan het behoud van hun gezondheid of hun herstel. Een ziekenhuis zorgt voor verbinding en houdt mensen bovendien binnen de gemeente. Alleen een polikliniek is daarvoor niet voldoende. Er zullen zich steeds minder mensen willen vestigen en de (alleenstaande en kwetsbare ) mensen die er wonen worden door het verdwijnen van het ziekenhuis steeds afhankelijker gemaakt van anderen.

Geef uw reactie.

Onyva: eens reageert op Onyva : eens

Moet natuurlijk ONEENS zijn. Foutje, excuus!

Geef uw reactie.

René Lenards Venray plenards@xs4all.nl : oneens

Ik heb alle onderstaande reacties gelezen het is meer als duidelijk dat er in Venray een volwaardig ziekenhuis moet blijven. Daarover is bijna iedereen het eens. Door toedoen van de stichting Burgers van Venray is er een kerngroep opgericht met als opdracht de gezondheidzorg in Venray op niveau te houden en zelfs beter te maken. De kerngroep heeft er niets maar dan ook niets aan gedaan. Ook van B&W en de gemeente raad geen enkele actie . Als 76% voor een volwaardig ziekenhuis is hoor je daar na te luisteren en actie te ondernemen. Maar dat is voor deze mensen te moeilijk ze kijken liever de andere kant op en slapen verder. Ook op deze voor Venray belangrijke stelling kun je van deze mensen weinig of geen reactie verwachten. Hoe krijgen we in de gemeente Venray mensen die zich wel volledig in gaan zetten voor een goede gezondheidzorg in Venray. Wethouder Anne Thielen [ze is gelukkig weg] wilde de thuiszorg terug draaien als je hulp nodig gaan je maar naar familie of kennissen .
Ziekenhuis weg bejaardenhuizen weg HAP weg . Wat blijft er over NIETS maar dan ook NIETS. Geld gaat voor de zorg.
Laten we zorgen dat er mensen met kennis van deze zaken in actie komen. Want zo kan het niet verder. Vel wijsheid toe gewenst.

Geef uw reactie.

Marian: oneens

Motivatie is hieronder al gegeven. Voor Venray zal er vermoedelijk niet meer in zitten.
Zorgverzekeringen willen goedkope minimale zorg bieden.

Vergoedingen aan artsen zullen navenant zijn vermoed ik.

Geef uw reactie.

Tanja: oneens

De zorg in Venray wordt uitgekleed zonder dat er meer alternatieven naar voren worden gebracht. Het is noodzakelijk met het aantal inwoners van Venray en omstreken dat een volwaardig ziekenhuis met alle zorg dichtbij is en blijft. Venray hoeft van mij niet samen te blijven werken met Venlo, maar weer een zelfstandig ziekenhuis worden, om weer te kunnen doen waar ze goed in zijn; mensen helpen.

Geef uw reactie.

Nadia: eens

Als er ook al geen HAP meer is dan is een volledig maar klein ziekenhuis met EHBO en bedden en poli's voor de vele mensen in deze regio een must!

Geef uw reactie.

wim: eens

Wim hieronder moet ONEENS zijn .

ONEENS .

Geef uw reactie.

wim: eens

de politiek in Venray kan het beste maar eens met het ziekenhuis in Boxmeer en het Radboud in Nijmegen gaan praten , denk dat daar wel iets bemoedigends uit te werken is en dat er zeker interesse zal liggen . korter bij , andere mensen en andere mentaliteit . Viecuri kan evengoed zijn woningen bouwen want dat is de achtergrond , Venray helemaal leeg zuigen en alles halen wat er te halen valt . Roermond heeft gelukkig op tijd goed nagedacht . er staat een goed ziekenhuis en de aanrijtijd vanuit Venlo wordt gewoon als excuus gebruikt , investeer in het bestaande gebouw wat helemaal niet zo duur hoeft te zijn maar nu wordt wel dat als excuus gebruikt , ze willende laatste euro s uit Venray hebben , ze hebben al genoeg in Venray gehaald , kijk naar de Innovatietoren wel voor driekwart door Venrayse bedrijven gevuld is dus met andere woorden ze zuigen Venray helemaal leeg van alle kanten .bedenk dat je midden in de nacht als oudere naar Venlo moet , wat je moet doen om daar te komen en dan proberen ze je nog af te houden ook nog , Venray wordt steeds armer en de politiek laat dit ook allemaal over zich heen gaan dus ook over de inwoners. trouwens we zijn helemaal afhankelijk aan het worden van Venlo want waarom moet Venlo in Venray industrieterrein komen ontwikkelen , voordeel is dat zei als eerste de contacten hebben en de krenten uit de pap kunnen halen , Venray cijfert zichzelf weg , kijk naar Innovatietoren driekwart door Venraaynaren bezet .

Geef uw reactie.

Een burger van Venray: oneens

Blijkbaar wil VieCuri de opbrengst bij verkoop van het perceel van maar liefst 80.000 m2 aan de Merseloseweg gebruiken om 'de pot te spekken'. Om dan als 'wisselgeld' c.q. genoegdoening met een aangepast MC De Wieënhof te komen is een goedkoop doekje voor het bloeden. Vreemd dat de gemeente Venray dit alles zelfs wil faciliteren zonder alternatieve mogelijkheden aan te dragen !
Het aanpassen van de poli's op de huidige locatie in het te handhaven hoofdgebouw dient op z'n minst te worden onderzocht. De verpleegstersflat, nu in gebruik voor de administratie van VieCuri, kan worden gerenoveerd tot appartementencomplex. Met het slopen van de gebouwen achter het hoofdgebouw kan o.m. ruimte worden geboden voor diverse gemeenschapsvoorzieningen t.b.v. de wijk Noord-West. De rust in de directe omgeving van het Hospice wordt dan ook gerespecteerd. Om e.e.a. te financieren kan het perceelsgedeelte vanaf de Notarisberg en een deel van het bestaande parkeerterrein aan ongetwijfeld geïnteresseerde projectontwikkelaars worden verkocht.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het is gewoon belachelijk om ons ziekenhuis weg te halen.
Bereikbaarheid Venlo is knudde en het duurt vaak te lang om daar te komen in geval van nood.
Ons ziekenhuis behouden en tevens de hap terug laten komen inclusief nachtapotheek.

Geef uw reactie.

Martin: oneens

De bereikbaarheid van de EH in Venlo is veel te laag, zeker buiten "kantoortijden". De wachttijden zijn regelmatig meer dan een uur! Belachelijk. Van de andere kant is natuurlijk ook vraag valide "Wanneer is het spoed"? Ik heb inmiddels al een paar triage gesprekken moeten doen. Daar mag zeker extra aandacht aan besteed worden, helaas. Als ik zie dat er verschrikkelijk dronken mensen op de EH te recht komen, dan heb ik mij twijfels wel af en toe. Natuurlijk wil iedereen graag, en liefst snel, geholpen worden. Maar toch?

De aanrijtijden zoals er mee beschermt wordt zijn zeker voor de meeste mensen niet realistisch. En als je er dan bent, is 2 uur wachten geen uitzondering helaas.
Ergo; er is geen goede voorziening meer in de Gemeente Venray, en Viecuri blijft doof voor de noden en wensen van de gemeenschap buiten Venlo. Triest!

Geef uw reactie.

Anita Arts: oneens

Belachelijk dat we weer afgescheept worden met zo’n flut zorghok want een ziekenhuis kun je t niet noemen. T is van de zotte dat we met zoveel inwoners van venray en omstreken geen volwaardig ziekenhuis met alle zorg kunnen hebben terwijl we elke maand een giga bedrag voor zorg moeten betalen. de ouderen zijn dan steeds meer afhankelijk van anderen om hulp te krijgen net als ouders met kleine kinderen die niet midden in de nacht met een ziek kind een half uur kunnen gaan rijden om fatsoenlijke zorg te krijgen. DIT MOET IN VENRAY ZIJN EN BLIJVEN. .

Geef uw reactie.

R: oneens

De zorg rond Venray is reeds maximaal uitgekleed. Er lijkt enkel geredeneerd te worden vanuit de wensen van de artsen in deze. Het ergste is dat het vervolgens zo uitgelegd wordt dat het een verbetering lijkt. Precies als het opheffen van de nacht HAP. Artsen hadden gewoonweg geen zin meer om hun nachtdienst in Venray te werken (verschillende huisartsen geven aan dat dit de reden was voor het merendeel van de groep huisartsen) en dit wordt dan vertaald naar een leuk verhaaltje voor de onwetende burger.
Nu zo ook met het ziekenhuis in Venray, werd bij de fusie met ziekenhuis Venlo niet verteld dat het ziekenhuis nooit zou verdwijnen uit Venray (een toen al bestaande angst). Ik kan me als toenmalig werknemer nog wel zoiets herinneren. De bevolking is in aantal enkel toegenomen, zo ook de vergrijzing. Waar is dan de logica nog?
Hier lijkt het enkel om egoïsme en expansiedrift vanuit Venlo te draaien. De fusie met het Laurentius is mislukt (groot gelijk en chapeau Laurentius ziekenhuis!) Dus schijnbaar moet ziekenhuis Venlo nu zo groot mogelijk worden (want de volgende stap zal toch uitbreiding van locatie Venlo worden omdat men niet meer voldoende plek heeft voor al die patiënten). Dan kan men imponeren…. toch?!?
Mijn advies; houdt het menselijk, precies zoals het St. Elisabeth voorheen in al haar zelfstandigheid ook was. Gewoon een menselijk TOP-ziekenhuis.
Een oud verpleekundige.

Geef uw reactie.

Henk: eens reageert op R : oneens

Zo is het precies gegaan. Nooit had men aan deze fusie moeten meewerken. Maar toen de moeder en kind afdeling wegging naar Venlo was het gedaan met het ziekenhuis. Alles zolang mogelijk uitrekken, maar steeds iets meer weghalen tot de sterfconstuctie voltooid is. In deze fase zitten we nu.HAP en SEH weg ook mede dank zei de huisartsen die niet mee willen werken. Ik ga naar Boxmeer dit ziekenhuis is zoals Venray vroeger klein maar fijn. Ik raad het iedereen aan.
Nog een afspraak moet van tafel en die is dat je je eigen HAP niet mag uitzoeken. Dat is geen keuzevrijheid dit is een gedwongen keuze vanuit Ziekenfondsen en ziekenhuizen

Geef uw reactie.

Anita Arts: eens reageert op R : oneens

Goed verwoord en helemaal waar. En dan vergeten we nog de parkeerkosten die je kwijt bent voor een bezoek wat voor mensen met een kleine beurs er ook flink in hakt buiten de benzine kosten die ze maken.

Geef uw reactie.

Frans: oneens

De race voor een afgeslankte ziekenhuis voorziening/poliklinische activiteiten is allang genomen. De reden waarom er nog een voorziening komt bij de Wieënhof lijkt te zijn dat anders alle inwoners van Venray nu al gaan kiezen voor Boxmeer. Dat zal echter wel de toekomst zijn, Venlo werkt wel goed aan zijn specialismen maar werkt niet aan een betere patiëntvriendelijke cultuur. Verder is Maastricht als Universiteitsziekenhuis verbonden aan VieCuri voor veel patiënten te ver, waardoor de keuze voor Boxmeer en het Radboudziekenhuis in de toekomst veelvuldiger gemaakt zal worden. Ik spreek uit ervaring dat de patiëntvriendelijkheid in Boxmeer en Nijmegen met kop en schouders uitsteekt boven VieCuri.

Geef uw reactie.

Coby: oneens

Met het blijven sluiten en saneren van ziekenhuizen wordt de zorg steeds ontoegankelijker.
De corona pandemie heeft net aangetoond hoe groot het tekort is van volwaardige ziekenhuizen.
Het beddentekort wordt alleen maar groter en wachttijden langer, met alle kwalijke gevolgen van uitgestelde zorg.
SEH's in het gehele land zijn al jarenlang overbelast. Het is onbegrijpelijk dat sluiting ervan maar door blijft gaan. Terwijl het inwoneraantal van Nederland enkel maar blijft toenemen.
Het hebben van slechts een paar grote ziekenhuizen heeft ook nog eens het gevaar van bacterie uitbraken.
Het kan zomaar een heel ziekenhuis platleggen.
Ook de bereikbaarheid van het ziekenhuis voor personeel wordt hiermee steeds problematischer, De afstand in combinatie met onregelmatige werktijden zou wel eens een reden kunnen zijn / worden dat men niet meer in de zorg wil werken.
Ook verregaande specialisatie van ziekenhuizen is een groot nadeel. Niet alleen voor de afstand voor patiënten, maar ook voor de specialisten zelf. Het totaalbeeld van de patiënt verdwijnt. en de manier van werken zal specialisten die zich verder / breder willen bekwamen naar het buitenland doen verdwijnen.
Kortom verschraling van de zorg.
We zijn. straks enkel nog in staat enkele medische hoogstandjes te verrichten, maar het fundament is wel afgebroken wat het geheel uiteindelijk zal doen instorten.

Geef uw reactie.

J.A. Wittenberg: oneens

Het verzorgingsgebied van Venray is hiervoor te groot .

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Lekker vlak bij de a73, zijn de specialisten uit Venlo snel weer thuis van hun dagje ontwikkelingshulp aan de stomme Venrayse boertjes. Het slaat totaal nergens op dat een zo groot verzorgingsgebied als Venray zich zo laat uitkleden, en daar mogen we het Venlose ziekenhuis vorstelijk voor betalen. zo iets verzin je toch niet. Een en al minachtiging voor de Venrayse burgers. Snel stoppen met de 'samenwerking'' en ons heil zoeken in Boxmeer. Daar zie je een veel kleiner verzorgingsgebied dat het wel op orde heeft. Nu hoor ik steeds dat we geen invloed hebben op het beleid van Viecuri, maar ik zou het om willen draaien, die betaald bepaald. En dan wordt het misschien wel fijn bij Pantein.

Geef uw reactie.

Anita Arts: oneens reageert op Peter : oneens

Ik wil ook niet naar Boxmeer gewoon venray dat moet t zijn.

Geef uw reactie.

Catharina: oneens

Het is schandalig dat we zo uitgekleed worden door Viecuri Venlo hier in Venray?...
Met onze aantal inwoners hebben we gewoon recht op een goede zorg in Venray, inclusief eerste hulp en nacht apotheek.
Denk eens aan ouderen, hoe moeten die bij een nachtapotheek in Venlo komen??
En voor de ambulance is de afstand in noodsituaties van Venray naar Venlo.

We betalen meer als genoeg voor ziektekosten en

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Breek met Viecurie en ga in gesprek met Boxmeer!

Geef uw reactie.

Loet kusters : eens reageert op Uw naam * : oneens

Ik ben. Al doordat gedoe naar Boxmeer gegaan venlo heeft naar mijn mening geen interesse in goede zorg in venray

Geef uw reactie.

Ine juffermans: oneens

Ons wordt alles afgenomen. Denk dat het oude Z-H renoveren goedkoper is dan nieuwbouw. Zo oud is het nog niet. En maak er ook een EHBO bij. Dat gaat sneller als iedereen naar venlo laten komen. Geef ons aub fatsoenlijke zorg. Dat spaart de mensen ook veel uit. Oude mensen zijn er eerder. Mensen zonder vervoer, daar wordt niet over nagedacht. Een nieuw Z-H kost zoveel. Behoud het oude Z-H zullen veel mensen blij mee zijn

Geef uw reactie.

Een burger van Venray: eens reageert op Ine juffermans : oneens

Helemaal mee eens Ine. Hopelijk wordt er door de de rekenmeesters van VieCuri goed gekeken naar de opmerkingen van de Venraynaren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En laat de gemeente Venray nou eens ballen town voor haar inwoners !

Geef uw reactie.

Anita: oneens

Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen en dat is niet meer als het in Venlo is. Het is al belachelijk dat nu meestal alle afspraken alleen in Venlo gepland worden. Gemeente Venray heeft genoeg inwoners om het ziekenhuis open te laten. Nu zijn er al lange wachttijden laat staan als iedereen naar Venlo moet. Dan verdubbelen de wachttijden!!En dat de hap weg is is al helemaal dramatisch. Met doodzieke mensen moeten we nu ruin 20min. In de auto zitten. En mensen zonder vervoer hebben al helemaal een probleem s nachts want er is geen openbaar vervoer!

Geef uw reactie.

J.Th: oneens

Hoe kan het dat de gezondheidszorg in Venray afhankelijk is van een kostenplaatje van vie-curi in Venlo.
Extra reis tijd en kosten worden niet geteld. ( zijn voor de mensen zelf )
Ruim 40.000 mensen in en rond venray moeten het maar doen met de restjes in een dependance
Ook is nog niet bekend wat er in deze dependance overblijft aan poli’s
Komt de specialist maar 2 dagen in de week, rest in Venlo of dagelijks
Hoelang blijft dit of gaat het zoals met de HAP en de apotheek , Een paar jaar en dan verdwijnt deze dependance ook.

Opmerkelijk is het dat de wacht tijden in Venlo bijna overal oplopen ( maar patiënten van Venray moeten naar Venlo in de wachtrij )

Geef uw reactie.

Annemie: oneens

Geldverspilling, en uitgeklede zorg overhouden, Venlo is te ver weg, als dit plan wordt doorgezet, krijgen we uitgeklede zorg

Geef uw reactie.

T.M.: oneens

Poliklinieken en poliklinische behandelingen/ingrepen moeten in Venray blijven. Als inwoners van Venray naar Venlo moeten dan kan het wel eens zijn dat ze gaan kiezen voor Boxmeer.
Je moet zorg aanbieden in Venray. Sluiten van de HAP is ook al erg genoeg.

Geef uw reactie.

Jo: oneens

Gezondheidszorg is een eerste levensbehoefte. En dat moet niet op zo een grote afstand te bereiken zijn maar dicht bij de mensen.

Geef uw reactie.

J.B.: oneens

Iemand die ziek is moet niet in n ziekenhuis liggen waar je n raam open wilt doen en verkeersruis hoort. En t gros zal wel in Venlo blijven. Ik vraag me zelfs af of er mensen zullen liggen of alleen poliklinische hulp. En daadwerkelijke opname toch naar Venray. T is beneden peil dat de zorg zo wegloopt in Venray. Egocentrisch Vie Curi denk ik. T gaat om geld. Heeft niets met n zorg roeping te maken. Maar ik wijk uit. Als zij ons niet meer willen, dan ik hen niet. En er zijn meer die uitwijken.

Geef uw reactie.

Rob Vullings : oneens

Venray ruim 40.000 inwoners en dan zonder ziekenhuis en eerste hulp schandalig.

Geef uw reactie.

Jorien: oneens

De zorg in Venray is al aanzienlijk uitgekleed, dagopnames en poliklinische behandelingen zouden mogelijk moeten blijven. Liefst met uitbreiding naar spoedeisende hulp, dit zie ik graag terug in Venray.

Geef uw reactie.

Tegen: oneens

Het is te gek voor woorden dat er blijvende of langdurige trauma s geaccepteerd worden en zelfs mensenlevens in gevaar komen door de arrogante houding van Venlo. Ik dring er sterk op aan met Venlo te breken en verbinding met Boxmeer/Nijmegen aan te gaan. Hun mentaliteit is zorg gericht en niet ego gericht. Ook het enorme bedrag dat wij als belastingbetalers van Venray moeten betalen voor een polikliniek staat in geen verhouding tot de zorg die geboden gaat worden. Bied hetzelfde bedrag aan Boxmeer en kijk dan wat die ervoor kunnen doen voor de bewoners van Venray. Gezonde concurrentie.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het is niet haalbaar oa voor oudere mensen .
Ook niet voor mensen s avonds en in het weekend die niet in bezit zijn van een vervoermiddel om van venray naar venlo te rijden ,of ze zijn niet in de gelegenheid vanwege de klachten te rijden?
En ik snap niet wrm er geen ziekenhuis in venray gebouwd kan worden .
Ik ben nl zelf vaak op de eerste hulp in het weekend geweest ,zelfs 2 weken terug nog
A telefonisch konden ze pas na 2 uur terug bellen zo druk hebben ze dan als je eindelijk ze aan de telefoon hebt kun je niet meteen komen maar moet je vaak ook nog lang wachten voordat je op de 1 ste hulp terecht kunt
EN DAT WIL VENRAY HELEMAAL SLUITEN????

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Het is niet haalbaar oa voor oudere mensen .
Ook niet voor mensen s avonds en in het weekend die niet in bezit zijn van een vervoermiddel om van venray naar venlo te rijden ,of ze zijn niet in de gelegenheid vanwege de klachten te rijden?
En ik snap niet wrm er geen ziekenhuis in venray gebouwd kan worden .
Ik ben nl zelf vaak op de eerste hulp in het weekend geweest ,zelfs 2 weken terug nog
A telefonisch konden ze pas na 2 uur terug bellen zo druk hebben ze dan als je eindelijk ze aan de telefoon hebt kun je niet meteen komen maar moet je vaak ook nog lang wachten voordat je op de 1 ste hulp terecht kunt
EN DAT WIL VENRAY HELEMAAL SLUITEN????

Geef uw reactie.

Marcel Martens: oneens

Een gemeente als Venray met 43.000 inwoners hoort een volwaardig ziekenhuis te hebben en moet niet om kostenoverwegingen uitgekleed worden.

Geef uw reactie.

Agnes: oneens

Venray dient de huidige faciliteiten te behouden. De hele bevolking van Venray en omgeving is hiermee gebaat.
Denk aan minder mobiele personen.

Geef uw reactie.

Stephan: oneens

Er blijft maar weinig over in Venray, voor de jeugd, voor de ouderen en het lijkt alsof de gemeente hier mee akkoord gaat.

Geef uw reactie.

maria: oneens

Ik ben het oneens omdat er steeds meer naar Venlo gaat, men kijkt alleen wat het beste voor voor het ziekenhuis uit komt maar niet naar de vele oudere mensen die weer verder moeten reizen. Venray is geen klein dorpje meer!!!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op maria : oneens

En wat denk je voor mensen die in het weekend hulp nodig hebben? En mensen zonder een auto midden in de nacht iemand wakker moeten bellen en ook nog eens moeten wachten voordat ze er terecht kunnen op de 1 ste hulp

Geef uw reactie.

maria: oneens

Ik ben het oneens omdat er steeds meer naar Venlo gaat, men kijkt alleen wat het beste voor voor het ziekenhuis uit komt maar niet naar de vele oudere mensen die weer verder moeten reizen. Venray is geen klein dorpje meer!!!

Geef uw reactie.

maria: oneens

Ik ben het oneens omdat er steeds meer naar Venlo gaat, men kijkt alleen wat het beste voor voor het ziekenhuis uit komt maar niet naar de vele oudere mensen die weer verder moeten reizen. Venray is geen klein dorpje meer!!!

Geef uw reactie.

Arts: oneens

Voor zo’n grote gemeente als Venray is het een slechte gang van zaken dat de medische voorzieningen zo uitgedund worden. Kwaliteit van zorg is ook zorg dichtbij.

Geef uw reactie.

Peters: oneens

Het is overduidelijk dat ze dan voor volledige sluiting gaan. Eerst gaat de deur van het ziekenhuis dicht. Vervolgens besluit Viecuri dat het toch niet haalbaar is en kan iedereen naar Venlo voor alle zorg.

Geef uw reactie.

Lilian: oneens

Een mooie gemeente als Venray zonder goede medische voorzieningen, het is schokkend hoe de oudste inwoners in de kou worden gezet. Niet iedereen beschikt over een auto of een auto van anderen. Venray laat zijn burgers wat dat betreft gewoon stikken

Geef uw reactie.

Inge: oneens

Venray heeft een goede ziekenhuis voorziening nodig, geen uitgekleed ziekenhuis dat op termijn door VieCuri weer verplaatst wordt en er nog minder voorzieningen over blijven.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Er wordt beweerd dat er op deze manier betere kwalkteit van zorg geleverd wordt, nou ik zie de zorg alleen maar achteruit hollen. Bereikbaar blijft voor mensen zonder vervoer erg slecht, De HAP al weg de avondapotheek al weg, je zal maar medicatie nodig hebben s,nachts , ik geef je het te doen als je geen vervoer hebt. Echt triest dat een gemeente en regio als Venray nog geen ziekenhuis kan handhaven, alle zorg verdwijnt hier, dit kunnen we toch niet toestaan als inwoner van de gemeente Venray.
Ik snap ook niet dat de zogenaamde mensen die hier over moeten beslissen, dit kunnen besluiten, ik zeg altijd....hoe hoger opgeleid....hoe minder de logica....
Daarom een oproep aan deze mensen die hierover besluiten, STOP ER MEE !!! de zorg steeds verder uit te kleden in Venray

Geef uw reactie.

Willem van Dijk : oneens

In noodgevallen ben je genoodzaakt om een auto te hebben en meer als een halfuur te moeten rijden .
Het wordt in Venray een armzalige bedoeling kwa zorg .
Een totale uitkleding en Venray heeft er niets aan en over te zeggen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Afstand tussen Venlo en Boxmeer is te groot. Daarbij als je al naar Venlo moet voor de HAP. Kies je er niet voor om dan weer naar Boxmeer te reizen. De keuze voor ziekenhuis komt dan ook ter discussie

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Venray heeft een volwaardig ziekenhuis nodig gezien het aantal inwoners. Ook komen er vele van andere regio’s naar Venray.,

Geef uw reactie.

Mieke: oneens

Viecuri moet gewoon het ziekenhuis in Venray behouden
1. We hebben te veel inwoners en daarmee ook recht op een ziekenhuis met hap.
2. Mensen met een beperking vinden het vaak al spannend genoeg om naar een ziekenhuis te gaan,laat staan zo'n fabriek als in Venlo.
3. Niet iedereen is in de gelegenheid om bij het ziekenhuis in Venlo te komen ivm geen auto/familieleden/vrienden/geld voor dure taxi's. Met als resultaat dat de zorg die nodig is gemeden wordt met alle gevolgen van dien!
4. Voor vele poliklinische behandelingen is verder verwijzing vaak ook noodzakelijk dus dan moet je als nog naar Venlo.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Als je geen auto hebt is het Venlose ziekenhyis zeer slecht bereikbaar. Om over snel, ook als je wel een auto hebt, maar niet te spreken.

Geef uw reactie.

René van Els: oneens

Als tijd zo van belang is, blijft spoed eisende hulp in Venray noodzakelijk. Dan wordt je niet afgescheept met max. rijtijden.

Als het leven en de mobiliteit een uitdaging wordt is goede (ouderen)zorg in Venray noodzakelijk. Dan weet je waar je terecht kunt voor een normale kwaliteit van leven.

Ik pleit voor een "eigen" ziekenhuis in Venray.
Bij voorkeur zelfs met een regionaal karakter.

Diegenen die de belasting en de verzekering in Venray betalen, verwachten een "zichtbare" zorglocatie in Venray en willen zeker niet worden misbruikt als een sluitpost voor de regio Venlo.

Rekenkunde is niet hetzelfde als menskunde.

Geef uw reactie.

Leo: oneens

Venray heeft een regio functie.
Daarbij behoren ook de voorzieningen.

Geef uw reactie.

Hans Bolwerk : oneens

Venray heeft recht op een eigen ziekenhuis, de poliklinieken zijn ook nodig in Venray. Venlonaren kunnen zonodig ook naar Roermond of Venray

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op Hans Bolwerk : oneens

En heel veel mensen uit venlo komen hier in venray voor controle omdat ze hier vriendelijker zijn .
Wat ik vaak hoor dat ze in venray vriendelijker zijn dan in venlo
Dat was vroeger al dat ze xeiden

Geef uw reactie.

Van rens: oneens

Omdat venray met 46000 inwoners recht op een ziekenhuis hebben.

Geef uw reactie.

Euwals: oneens

Venray, heeft met de hoeveelheid v inwoners echt wel behoefte aan een ziekenhuis. Veel inwoners zijn ook qua afstand afhankelijk ve ziekenhuis in Venray.
De HAP is al weg, anders ziet 't er voor de inwoners beroerd uit

Geef uw reactie.

Angele: oneens

Dan kun je voor elk klein ding naar Venlo rijden, en of gebracht moeten worden, voor degene die geen auto heeft. Alles wordt weggehaald in Venray, terwijl het dorp steeds meer inwoners krijgt....

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Venray (en omgeving) is groot genoeg voor n behoorlijk ziekenhuis waardoor het ook voor alle inwoners mogelijk is om goede zorg dicht(er)bij huis te krijgen.

Geef uw reactie.

H Ariëns: oneens

Nu alleen nog poliklinische handelingen. Straks steeds minder tot dat alles in Venlo zit.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Te minimale zorg!

Geef uw reactie.

Peter Kruijsen: oneens

Ouderen en mensen met beperkingen hebben recht op fatsoenlijke voorzieningen in de buurt. Velen kunnen niet of nauwelijks naar Venlo.

Geef uw reactie.

Tes: oneens

Er blijft zo niets meer over en iedereen gaat straks naar Boxmeer

Geef uw reactie.

Maurice Driessen: oneens

De Venrayse gemeenschap voelt zich niet gehoord in dit hele proces. Dit roept weerstand op tegen VieCuri met als waarschijnlijk gevolg dat mensen nog eerder voor het Maasziekenhuis in Boxmeer gaan kiezen. Is dit wat VieCuri wil?
Eén advies: VieCuri luister naar je cliënten, daarmee dwing je respect af. De houding die VieCuri nu aanneemt wordt uitgelegd als arrogant en het effect daarvan wordt meer en meer zichtbaar!

Geef uw reactie.

Bert: oneens

Venray is groot genoeg om een volwaardig ziekenhuis te hebben, inclusief een HAP!!!!!

Geef uw reactie.

Wil: oneens

Als protest gaan wij naar Ziekenhuis Boxmeer of Helmond.
Alles heeft Venray verkwanseld aan Venlo.
Het bestuur van gemeente Venray laat zijn inwoners
mooi in de steek.
Dit is het begin van het einde, kijk maar naar Horst,
daar is in het verleden ook alles verdwenen.

Geef uw reactie.

dienny kroos-van der meij: oneens

De ziekenhuisvoorziening moet een goed pakket hebben , dus ook HAP in de avonden en weekenden aanbieden, en niet een aangeklede polikliniek worden.
De gezondheidszorg in Venray is door het sluiten van de HAP toch al achteruit gehold, het is te gek voor woorden wat voor reisbewegingen ( 's avonds,
's nachts en in het weekend moet maken) je moet maken om bij spoedeisende hulp en medicijnen te komen.

Geef uw reactie.

ria michiels: oneens

Ziekenhuis naar Venlo is op en neer 60 km dit is te ver als je naar de huisartsenpost moet.
Er zijn veel mensen afhankelijk van het ziekenhuis in veray.

Geef uw reactie.

Martien: oneens

De fusie tussen het Elisabeth Ziekenhuis is Venray en het St Maartenziekenhuis in Venlo is een fout die geleid heeft tot de huidige situatie. Als destijds de bevolking van Venray haar mening had kunnen geven hadden zij waarschijnlijk voor een fusie met het ziekenhuis in Boxmeer gekozen. Mogelijk was het Maasland Ziekenhuis aan de Venrayse kant van Boxmeer gebouwd. Waardoor dat ziekenhuis dichterbij Venray zou liggen dan het ziekenhuis in Venlo.
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat kleine ziekenhuizen verdwenen. Het afbreken van de faciliteiten van het Elisabeth Ziekenhuis was onvermijdelijk. reden voor een fusie. Maar waarom niet gekozen voor Boxmeer?
De medische staf van het Elisabeth Ziekenhuis en de huisartsen in Venray hebben hun patiënten bij hun keuze voor Venlo onvoldoende onvoldoende betrokken.
Wij burgers van Venray kunnen met onze voeten stemmen. Ieder moet kiezen voor het ziekenhuis dat zijn/haar voorkeur heeft. Of het gaat om afstand, wijze van behandeling (vriendelijk of onvriendelijk, wel of niet in dialect aangesproken worden).
Het gaat daarbij om ziekenhuizen in Noord Brabant. Met name Viecuri wil de provinciegrenzen dicht houden. Deze zijn in het verleden getrokken maar de vraag is of zij in deze tijd nog een rol moeten vervullen.
Limburg is een smalle langgerekte provincie. Nijmegen, Boxmeer, Deurne, Helmond en Eindhoven zijn dichterbij Venray dan Maastricht.
Viecuri heeft Venray nodig om voldoende patiënten te hebben. Maar in Venray hebben we Viecuri niet nodig voor onze gezondheidszorg.

Geef uw reactie.

Henk Deegens: oneens

Gemeente Venray is groot genoeg voor een regulier ziekenhuis , maar een een ziekenhuis met alleen poli's is ook goed , maar wat er wel zeker bij moet komen is een HAP en zeker voor in de Weekenden (zaterdag en Zondag) een Eerste Hulp Post met de vele Sportclubs in de Regio. De Nieuwe Locatie de Wieen is een perfecte locatie daarvoor.

Geef uw reactie.

Paul C: oneens

De gemeente Venray is groot genoeg, met alle kerkdorpen, om een fatsoenlijk ziekenhuis te hebben. Minimaal zouden verschillende polikliniek afdelingen moeten zijn, met additioneel een SEH / Eerste Hulp / HAP. Dit hadden we al meer dan dertig jaar geleden met een vele kleiner gemeente. Toen was het betaalbaar, waarom nu niet meer. Ik kan begrijpen dat gespecialiseerde/ kostbare apparatuur op een locatie zou moeten zijn (b.v. radiotherapie,...) maar daar stopt het.
De gekozen locatie (Wieenhof) is gezien de huidige druk op de Leunseweg en richting de A73 is al dagelijks gestoord dor files, wat zou het resultaat zijn als een zorginstelling in deze buurt zou komen.
Venrayse burgers en de gemeente moeten zich samen vechten tegen de keuze van Viecuri. Bovendien, Venlo zelfs staat dagelijks onder de files op de A73 / A67 en zeker rond een uur op vier is de weg gewoon stil. De 25km afstand zeg niets als men meer dan 35mn reistijd moet doen rondom die tijd.

Geef uw reactie.

Wim Beks: oneens

Waarom moet het ziekenhuis in Venray verdwijnen? Er zijn niet zoveel Nederlandse plaatsen waar ze zo'n groot en modern ziekenhuis hebben en hier wordt aan kapitaalvernietiging gedaan door het buiten gebruik te stellen en te laten slopen door de Venlose Vie Curie. De Venrayse bevolking is hierdoor verplicht om naar Venlo of Boxmeer te gaan, ikzelf kies voor Boxmeer omdat ik daar de verpleging en dokters tenminste kan verstaan.

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Wim Beks : oneens

Inderdaad, door eigen ervaring kan ik melden dat er zijn zeker afdelingen in Venlo die 'onvriendelijke' personeel hebben bij de balie, en ook door het gebruik van dialect i.p.v. fatsoenlijk Nederlands. En er verandert niet veel.

Geef uw reactie.

Taske: oneens

Venray is groot genoeg voor een volledig ziekenhuis incl. Operatie kamers.

Geef uw reactie.

Paul: eens

Schandalig gewoon dat het in zo’n welvarend land zulke ordinaire bezuinigingen op zo’n manier doorgevoerd kunnen worden.
Heb er gewoon geen woorden voor.

Overigens ben ik het absoluut oneens met de stelling.

Geef uw reactie.

Paul: oneens reageert op Paul : eens

Foutje, moet oneens zijn

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Dat is in feite de huidige situatie al.

Geef uw reactie.

ikke: oneens

Venlo is veel te ver weg voor veel mensen die geen vervoer hebben, en dan inderdaad daar spreken nog niet eens fatsoenlijk ABN

Geef uw reactie.

Paul Willems: oneens

Waarom geen volwaardig ziekenhuis? Gaan we nu nog verder bezuinigen? Er zijn al zoveel mensen die:
Problemen hebben met het vervoer.
Belast worden met additionele kosten die niet vergoed worden.
Grote moeite hebben met dat achterlijke dialect in dat ziekenhuis.
Grote moeite hebben met de onprofessionele wijze waarop mensen bejegend worden.
Moeite hebben met het commerciële circus rondom Venlo.(parkeergelden)
Moeite hebben met de vele fouten die gemaakt worden in Venlo.
Moeite met het feit dat je naar Venlo MOET.
Kortom een eigen volwaardig ziekenhuis zodat zorg ook dichtbij blijft

Geef uw reactie.

Jos: oneens

Als de Hap en nachtapotheek terugkomt, zou de nieuwe situatie
voldoende kunnen zijn! Als je bij spoed geen vervoer beschikbaar
hebt is het anders een onacceptabele situatie!

Geef uw reactie.

Jan Jansen: oneens

Waarom alles naar Venlo .wat blijft er dan nog van Venray over niets helemaal niets .
Venray wordt hele mal uitgekleed . geen HAP en daarom ook geen nacht apotheek, en ga zo maar door'
Daarom gaan er meer mensen naar Boxmeer.
IK was laats en het ziekenhuis in Boxmeer daar zag ik zelfs mensen uit America, dan kun je na gaan hoe de mensen in noord Limburg over het ziekenhuis Venlo denken.

Geef uw reactie.

Joan: eens

Om te voorkomen dat er nog meer patiënten naar het ziekenhuis van Boxmeer gaan en het achterland voor een volwaardig ziekenhuis groot genoeg is mogen wij niet volstaan met een polikliniek !

Geef uw reactie.

Henk: oneens

Ik val in herhaling, de fusie in de jaren 80 het weghalen van moeder en kind en de sluiting van de IC heeft Venray de das om gedaan.
Het st.Elizabeth ziekenhuis stond zeer goed aangeschreven in de wijde omgeving. Dat is niet voor niets geweest men had oog voor de patiënt. In deze snelle en moderne tijd kan dit blijkbaar niet meer. Groot, groter het grootst dat is de insteek. Alles concentreren op een locatie, maar uit het oog verliezen de patiënt dus de klant van het ziekenhuis. Neem hierbij nog de ziekenfondsen want wie betaald die bepaald, niet luisteren naar de klant want die betaald maar heeft uiteindelijk niets te zeggen. Je mag nog wel je eigen ziekenhuis uitzoeken maar we spreken wel af met het ziekenhuis en ziekenfondsen dat je geen eigen HAP mag uitzoeken anders wordt het een janboel. Ik zeg weg met die regel want wie betaald die bepaalt en dat zijn wij de burgers. Dus de volgende stelling is, alle burgers mogen zelf bepalen naar welke HAP men wil gaan Boxmeer, Helmond, Udenhout of Venlo

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Henk : oneens

mee eens!

Geef uw reactie.

J: oneens

Belachelijk!! Een smeerlapperij is het hier in venray. Alles draait hier om geld, en de mensen kunnen stikken. Bah

Geef uw reactie.

Geert: oneens reageert op J : oneens

De keuzes mbt de hap, nachtapotheek en viecuri worden niet in Venray gemaakt!
Was dat wel zo dan was dit niet gebeurd.

Geef uw reactie.

Joke Brands: oneens

Nee, natuurlijk niet. Venray is groot genoeg om een volwaardig ziekenhuis te hebben, inclusief een HAP, want die had nooit mogen verdwijnen!??

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Belachelijk.
Dat burgers minimaal 25 minuten moeten reizen om bij een ziekenhuis te komen.
Als jezelf er niet met auto heen kunt wordt je door de zorgverzekeraar afhankelijk gemaakt.
In een land waar we zo genaamd allemaal voor ons zelf moeten kunnen zorgen.
Alles draait om geld.
We betalen ons blauw voor de zorg .
Bouw dan niets meer in Venray.
Bespaar dat geld dan i.p.v. half werk leveren.
Kan de top weer een extra bonus krijgen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Waarom moet de (spoed) patiënt behoorlijke afstand reizen terwijl dicht ook dichtbij zou kunnen. Laat de specialisten eventueel overkomen.
Eerst halen we SEH weg en daarna de HAP. Kijk eens naar de wachttijden in Venlo. Eerst bellen (in wachtrij of terug gebeld worden) en dan afwachten hoe laat je mag komen.
Een eerste hulppost met daarbij behorende operatiekamer/apparatuur is toch het minste wat een Regio als Venray voor zijn inwoners nodig heeft.

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Uw naam * : oneens

Helemaal mee eens. De richtlijn van 25km kan alleen maar geldig zijn als er geen files dagelijks komen op en naar de A73 vanuit de gemeente (incl. dorpen die verder weg zijn zoals Ysselsteyn, Meerselo b.v.). Probeer maar naar Venlo rond te komen tussen 16:00 en 17:00. De weg is bijna dagelijks potdicht door files.

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Uw naam * : oneens

Helemaal mee eens. De richtlijn van 25km kan alleen maar geldig zijn als er geen files dagelijks komen op en naar de A73 vanuit de gemeente (incl. dorpen die verder weg zijn zoals Ysselsteyn, Meerselo b.v.). Probeer maar naar Venlo rond te komen tussen 16:00 en 17:00. De weg is bijna dagelijks potdicht door files.

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

De sluipende afbraak van klinische ( en poliklinische ) zorg Is schrijnend en doet de bevolking van deze forse gemeente ernstig te kort. Heel stiekem worden alle belangrijke medische voorzieningen afgebroken . Burgemeester , gemeenteraad , U moet namens de bevolking van Venray het tij keren . Op z'n minst retour met de HAP en behoud en uitbouw van klinische
basale functies ! We hebben het goed gehad . Dat moet terugkeren ! Laten we geen tweederangs gemeente worden qua gezondheid voorziening .

Geef uw reactie.

E. Koenen. : eens

Oneens. Waarom moeten wij een ziekenhuis slopen om een ziekenhuis in Venlo overeind te houden. Nu de fusie met Roermond niet door gaat dan Venray maar helemaal inpakken. Ik heb het vermoeden dat alles al in kannen en kruiken zit, net als met de HAP. Hier zitten mensen met bestuursfuncties die elkaar het balletje toespelen. Wie zitten er allemaal met 2 of 3 petten in het bestuur, dat de overheid hier maar eens een onderzoek naar laat plaatsvinden. Venray krijgt naar gelang meer inwoners, steeds minder te bieden. Zo jaag je de jongere generatie weg. Gek hè dat Limburg gaat vergrijzen.

Geef uw reactie.

E. Koenen.: eens reageert op E. Koenen. : eens

Sorry moet oneens zijn.

Geef uw reactie.

Corrie Kok : oneens

mijn naam nog even bij de tekst; Als polikliniek Venray etc.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Als polikliniek Venray zou het kunnen voldoen, mits er goede zorg wordt verleend. En dat is nu precies waar het aan schort.
Geen vertrouwen in de zorgverlening. Als de nood aan de man/vrouw is moet men toch nog uitwijken naar Venlo, Boxmeer, alle andere ziekenhuizen in Limburg/Brabant. Maar die omweg, voor dat je in een goed gespecialiseerd ziekenhuis terecht komt, dat is de zorg van vele bewoners/zieken. Men trekt altijd aan het kortste eind. Tenslotte zonder zieken die nog naar Viecurie Venray willen/komen
heeft de polikliniek geen bestaansreden meer. Zonde van het geld, zonde van het gebouw, de sportvelden slopen, de wegen aanleggen. Wie heeft er eigenlijk baat bij?
Overigens kan men tegenwoordig zelf uitmaken in welk ziekenhuis men behandeld wil worden. Daar wordt misschien te weinig gebruik van gemaakt. Lees de polisvoorwaarden er maar eens op na.

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Wij zijn het oneens met de stelling omdat Venray beste een groot dorp is met vele kerkdorpen en dus ook een goed ziekenhuis moet hebben en geen dependance van Venlo.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het huidige ziekenhuis fungeert in feite al als een polikliniek.

Geef uw reactie.

Henk Jansen: oneens

Waarom moeten wij nu nog Viecuri nog helpen aan meer omzet, zonder dat daarvoor service word geleverd!
Ziekenhuis Boxmeer komt steeds dichterbij

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: eens

oneens dus sorry. Er moet voldoende ruimte blijven voor laag risico zorg. Ook is dit van belang voor de spreiding van de druk op de intensieve zorg!

Geef uw reactie.

Ivonne Kuiper: eens

Er moet voldoende ruimte blijven bij laagrisico zorg in Venray. Dat is ook van belang voor de zorgdruk in Venlo. Ook i.v.m. de bezoekregeling is het verstandig een uitwijk te houden naar Venray. Dit geldt uiteraard ook voor de patiënten vanuit de regio Venlo.

Geef uw reactie.

A v D.: eens

Een ziekenhuis in een straal van 25 km lijkt mij voldoende!

Geef uw reactie.

Joke Brands: oneens reageert op A v D. : eens

Je zult maar geen vervoer hebben, je zult s nachts maar eens met spoed naar Venlo moeten! Hoe dan? Achter op de fiets?

Geef uw reactie.

Theo Schrooten: oneens

Ziekenhuiszorg wordt door Viecurie op bestaande hoofd locatie in Venlo geconcentreerd. Activiteiten op andere locaties worden gaandeweg tot nul gebracht. Dit is het efficiëntie denken in de huidige zorg. Een spreekkamer van een specialist in het “nieuwe ziekenhuis” in Venray is toch ronduit een lachertje. Nu vinden al telefonische consulten plaats, en wat dacht u van coronatijdperk? Een beeldverbinding tussen arts en patient is toch heel normaal aan het worden.
Gemeentebestuur moet ook niet akkoord gaan met locatie de wieen. Betere aan- en afvoerwegen? Aan mijn hoela. Verplaatsing sportvelden kost gemeenschap geld. Geen cent investeren door de gemeente Venray. Op de bestaande locatie aan de Merseloseweg heeft Viecurie genoeg ruimte. Maar ja , deze locatie wil Viecurie aan marktpartijen verkopen. Wel de lusten , niet de lasten.
Viecurie snijdt zich in eigen vlees. Ziekenhuis Boxmeer komt steeds dichterbij.

Geef uw reactie.

Marion: oneens

hoe kun je het daar mee eens zijn? Een plaats als Venray afschepen met een polikliniek! Een volwaardig ziekenhuis zou hier op zijn plaats zijn lijkt me zo. Nee alles moet naar Venlo. Ik versta ze daar niet eens fatsoenlijk! En zeker voor mensen die afhankelijk zijn van anderen of openbaar vervoer. Niet te doen. Overdag kun je nog met de pendeldienst maar dat kan in de avonduren niet. Dus als je op bezoek wilt gaan bij iemand, zie maar hoe je er komt. Ronduit belachelijk. Maar de zorg is al lang compleet uitgekleed en zorgverzekeraars maken al jaren de dienst uit met hun enorme winsten. Maar de beslissing is al lang genomen, we kunnen schrijven wat we willen.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

De zorg in Venray wordt compleet uitgekleed! Burgers van Venray tellen simpelweg niet mee.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Waarom een fusie? Om er beter van te worden!
En wat blijkt nu? Het een na het ander wordt ons afgenomen!
Wat is er niet goed aan het huidige ziekenhuis?
Daarbij een mooie parkeerplaats waar je nog gratis kunt parkeren!
En wat krijgen we ervoor terug? Een ding is zeker dat we er in alles op achteruit gaan! Heel jammer voor alle inwoners!

Geef uw reactie.

H.Koolen: oneens

Venray heeft genoeg inwoners om een serieus ziekenhuis te behouden.hier wonen veel oudere mensen die niet weten hoe ze in Venlo moeten komen.dat busje is uit de boze heb het zelf meegemaakt,een late afspraak en je komt bij de bushalte dan mag je niet mee,want het personeel gaat voor .en daar sta je dan.En dan mag je zien hoe je thuiskomt.

Geef uw reactie.

Herman: oneens

Daarom, heb ik al jaren besloten (19 jaar om naar ziekenhuis in Boxmeer te gaan, sta hier bij enkele specialisten onder controle en dat gaat tot op de dag van vandaag zeer naar tevredenheid.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ten eerste de HAP die zomaar weggaat. Levensgevaarlijk!! Dan nu ook nog een kleingedeelte van vicurie wat overblijft. Werkelijk schandalig

Geef uw reactie.

Henny: oneens

Vicurie vergroot zich ten kosten van de patiënten zorg in Venray . Onder het mom kleiner maar beter , helaas laat de praktijk een andere zijde zien.

Geef uw reactie.

Marij: oneens

Ik vind het een schande dat een gemeente met behoorlijk veel inwoners nog niet eens een fatsoenlijk ziekenhuis heeft. De HAP is ook al weg. Dat wij gedwongen worden om naar Venlo te gaan, omdat ze daar te vuil zijn naar Venray te komen. Bah, vieze politieke spelletjes, over de rug van burgers. Voor veel mensen wordt de drempel om zorg te vragen nog hoger. Veel mensen zullen zeggen, hoe dan in Venlo te komen? En dat belachelijk dure parkeergeld dat je daar kwijt bent, dat komt er ook nog eens bij. Cohesie en kornuiten moeten zich de ogen uit de kop schamen, voor dit schandelijke besluit.

Geef uw reactie.

Rob Kuiper: eens

Laagrisico opnames moeten ook in Venray kunnen.

Geef uw reactie.

JJJegen: eens

Anders zijn er teveel kleinschalige ziekenhuizen, grotere regionalen zkhzn waar kennis, kunde en routine kunnen worden opgebouwd zijn nmm beter.

Geef uw reactie.

Jan Dr: oneens

Venray heeft recht op een volwaardig geoutilleerd ziekenhuis inclusief eerste hulp. En het lijkt nu te worden een nieuwbouw met alleen poliklinisch afdelingen. Kortom : een enorme verschraling dus van zorgaanbod. Laten we het tijd nog keren!!

Geef uw reactie.

Frits: oneens

De inwoners van Venray en omstreken hebben recht op een behoorlijk geoutilleerd ziekenhuis, inclusief eerste hulp!
Het is toch van de zotte, dat iemand met een afgezaagde duim o.i.d. helemaal naar Venlo moet om na een uur eindelijk een beetje geholpen te kunnen worden.
Het patienten-aanbod in de regio is voor een basisziekenhuis ruimschoots voldoende lijkt mij.
Voor meer ingewikkelde (en langduriger) zorg kan men dan naar Venlo, terwijl de basiszorg, inclusief operaties en kortdurende opname in de eigen naaste omgeving wordt geregeld.
Alleen poliklinieken is weer een verdere afbraak van de zorgvoorzieningen hier.

Geef uw reactie.

Leo: eens

Mede vanwege hoge kosten, is een volwaardig ziekenhuis in Venray niet echt nodig. Denk ook aan het nu reeds ontstane tekort aan specialisten. Een polikliniek voor alle disciplines is voldoende, mits:
1) er voldoende parkeerruimte komt. Kijk maar eens hoe vol de parkeerplaatsen aan de Merseloseweg zijn. Is er bij Wieënhof voldoende ruimte?
2) er een eerste hulp faciliteit komt. Nu er geen HAP bemand kan worden is dat toch wel het minste voor overdag, en avonden, en weekeinden. Daar zijn de inwoners van Venray mee gebaat.

Geef uw reactie.

Olga sommerdijk : oneens

Er moet voldoende medische hulp zijn in Venray. Het is van de zotte dat de inwoners van Venray naar Boxmeer of Venlo moeten terwijl hier een prachtig ziekenhuis is. Ze willen hier alles weg halen. Dat kan en mag niet.

Geef uw reactie.

Petra: oneens

Zeker oneens, veel mensen worden nu al naar Veno en Boxmeer gestuurd, terwijl de mensen uit Venlo graag naar Venray komen omdat je hier nog als patient word behandeld en niet als nr , behoud Venray en ik zou zeggen geef Venray meer zorg terug inclusief de 1 st hulp

Geef uw reactie.

De ziekenzorg in Venray wordt nog verder uitgekleed.

Dat VieCuri Venlo heeft besloten het ziekenhuis in Venray te gaan sluiten is al eerder bekend gemaakt. Er werd later toegezegd dat in een nieuw te bouwen ziekenhuis echter nog wel knie- en heupoperaties zouden worden uitgevoerd maar......

Lees verder