ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.

woensdag, 19 mei 2021 17:22 De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.

Er wordt in Venray teveel gedoogd.

In de afgelopen maand juni hebben de inwoners van Venray kunnen reageren op de website Burgers van Venray op een stelling over het gedogen. De stelling was: De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.
De website werd door bijna 700 personen bezocht. Van alle reacties blijkt 89 % het eens te zijn met de stelling. De beperkte groep van 11 % personen die oneens stemden, blijkt het in wezen toch eens te zijn met de stelling doch men wil liever meer aandacht voor belangrijkere zaken.

Dat het onderwerp “gedogen” bij nogal wat mensen in Venray leeft, blijkt uit de vele uiteenlopende reacties. Enkele opvallende daarvan staan hierna vermeld.
Ook reageren personen vaak op de reacties van anderen.

J.L. vindt dat het gedogen niet alleen de betrouwbaarheid van de overheid ondergraaft maar het is ook een vrijbrief om te handelen naar wat iemand persoonlijk het beste uit komt.
De kleine ergernissen vallen voor veel mensen het eerste op, maar vergeet niet de duit die de gemeente in het zakje doet met betrekking tot handhaven op vergunningen en regelingen, bestemmingsplannen. Kijk eens wat er in de agrarische sector aan scheve zaken gebeuren en worden toegestaan. Het devies is HANDHAVEN vanaf begin

P. Jacobs is een geboren en getogen Venraynaar. Hij ergert zich er vaak aan hoe je in het centrum bijna voor de sokken wordt gereden door fietsers en vooral scooters.
Vooral de jongeren op de scooters die al de indruk wekken, dat ze schijt aan de regels hebben en dat de pleinen en straten in het centrum van hun zijn.
Verder valt hem de volle vuilniszakken op die regelmatig langs de diverse grondcontainers in de wijken worden achtergelaten.

Ineke Grootemaat geeft aan dat je als voetganger niet meer veilig bent. In de Marktstraat staan de stoepen vol tafeltjes van TOF, waardoor je als voetganger midden op straat moet gaan lopen. En op meer plaatsen staan er borden op de stoep, waardoor je als voetganger de straat op moet. Het fietsen in het centrum wordt blijkbaar toegestaan. In de Raadhuisstraat staan auto's op de stoep geparkeerd, waardoor rolstoelers de straat op moeten om verder te kunnen. Hoog tijd dat er eens gehandhaafd wordt op allerlei fronten. Venray is zo wel erg onveilig geworden. Gemeente doe er iets aan!!!

Toon schrijft dat handhaven op hondenpoep zowiezo niet te doen is.
Fietsen in de Schoolstraat moet gewoon gedoogd worden. Er is plaats genoeg voor.
Mensen denken dat alles door de overheid geregeld moet zijn. Dit gaat van kwaad tot erger.
We hebben zelf ook verantwoordelijkheden.

Een anonieme persoon vindt: regels zijn regels. Daar hebben we ons aan te houden ook al schikt het soms niet. Anders zoek je maar een andere leefomgeving waar je denkt alles naar eigen goeddunken te kunnen doen.
Henk Jansen stelt dat er wordt in Venray helemaal nergens meer op wordt gecontroleerd en daarom wordt het steeds rommelligger.
Corrie Kok vindt het gedogen van overtredingen het nieuwe "normaal". Wegkijken is gemakzuchtig. Als je er iets van zegt, mag je blij zijn dat er geen laaiende ruzie ontstaat. Zeker op straat ben je dan niet veilig. Ook ben je niet veilig bij lawaaioverlast in een buurt, keiharde muziek, veel geschreeuw laat in de avond/nacht. Het is de onverschilligheid die de overhand heeft. Te weinig handhavers, boa's die nauwelijks te bereiken zijn. Zeker in de weekends. De overtreders weten maar al te goed dat er niet opgetreden wordt, dat maakt ze brutaal/ vogelvrij. Het zal niet altijd aan de politie of handhavers/boa's liggen. Zij kunnen niet tegelijkertijd ''overal'' zijn. Maar bij vele klachten zou er wel meer gehandhaafd moeten worden. Tandje bij zetten heet zoiets. En anders (misschien) vrijwilligers inschakelen die wat graag zouden willen optreden tegen dit soort overtredingen. Met bevoegdheid uiteraard, bescherming voor het risico dat men loopt. Met twee man op pad herkenbaar in beeld.
Niet te flauw doen, streng doch rechtvaardig.

REACTIES

Gedogen of handhaven.

Onder het begrip ‘gedogen’ wordt het oogluikend toestaan of het niet optreden bij het overtreden van regels en voorschriften beoordeeld.
Wat wordt er zoal in Venray door de gemeente gedoogd ?
Ongetwijfeld herkent u een aantal overtredingen waarop......

Lees verder