ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.

woensdag, 19 mei 2021 17:22 De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.

Er wordt in Venray teveel gedoogd.

In de afgelopen maand juni hebben de inwoners van Venray kunnen reageren op de website Burgers van Venray op een stelling over het gedogen. De stelling was: De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de betrouwbaarheid van de overheid.
De website werd door bijna 700 personen bezocht. Van alle reacties blijkt 89 % het eens te zijn met de stelling. De beperkte groep van 11 % personen die oneens stemden, blijkt het in wezen toch eens te zijn met de stelling doch men wil liever meer aandacht voor belangrijkere zaken.

Dat het onderwerp “gedogen” bij nogal wat mensen in Venray leeft, blijkt uit de vele uiteenlopende reacties. Enkele opvallende daarvan staan hierna vermeld.
Ook reageren personen vaak op de reacties van anderen.

J.L. vindt dat het gedogen niet alleen de betrouwbaarheid van de overheid ondergraaft maar het is ook een vrijbrief om te handelen naar wat iemand persoonlijk het beste uit komt.
De kleine ergernissen vallen voor veel mensen het eerste op, maar vergeet niet de duit die de gemeente in het zakje doet met betrekking tot handhaven op vergunningen en regelingen, bestemmingsplannen. Kijk eens wat er in de agrarische sector aan scheve zaken gebeuren en worden toegestaan. Het devies is HANDHAVEN vanaf begin

P. Jacobs is een geboren en getogen Venraynaar. Hij ergert zich er vaak aan hoe je in het centrum bijna voor de sokken wordt gereden door fietsers en vooral scooters.
Vooral de jongeren op de scooters die al de indruk wekken, dat ze schijt aan de regels hebben en dat de pleinen en straten in het centrum van hun zijn.
Verder valt hem de volle vuilniszakken op die regelmatig langs de diverse grondcontainers in de wijken worden achtergelaten.

Ineke Grootemaat geeft aan dat je als voetganger niet meer veilig bent. In de Marktstraat staan de stoepen vol tafeltjes van TOF, waardoor je als voetganger midden op straat moet gaan lopen. En op meer plaatsen staan er borden op de stoep, waardoor je als voetganger de straat op moet. Het fietsen in het centrum wordt blijkbaar toegestaan. In de Raadhuisstraat staan auto's op de stoep geparkeerd, waardoor rolstoelers de straat op moeten om verder te kunnen. Hoog tijd dat er eens gehandhaafd wordt op allerlei fronten. Venray is zo wel erg onveilig geworden. Gemeente doe er iets aan!!!

Toon schrijft dat handhaven op hondenpoep zowiezo niet te doen is.
Fietsen in de Schoolstraat moet gewoon gedoogd worden. Er is plaats genoeg voor.
Mensen denken dat alles door de overheid geregeld moet zijn. Dit gaat van kwaad tot erger.
We hebben zelf ook verantwoordelijkheden.

Een anonieme persoon vindt: regels zijn regels. Daar hebben we ons aan te houden ook al schikt het soms niet. Anders zoek je maar een andere leefomgeving waar je denkt alles naar eigen goeddunken te kunnen doen.
Henk Jansen stelt dat er wordt in Venray helemaal nergens meer op wordt gecontroleerd en daarom wordt het steeds rommelligger.
Corrie Kok vindt het gedogen van overtredingen het nieuwe "normaal". Wegkijken is gemakzuchtig. Als je er iets van zegt, mag je blij zijn dat er geen laaiende ruzie ontstaat. Zeker op straat ben je dan niet veilig. Ook ben je niet veilig bij lawaaioverlast in een buurt, keiharde muziek, veel geschreeuw laat in de avond/nacht. Het is de onverschilligheid die de overhand heeft. Te weinig handhavers, boa's die nauwelijks te bereiken zijn. Zeker in de weekends. De overtreders weten maar al te goed dat er niet opgetreden wordt, dat maakt ze brutaal/ vogelvrij. Het zal niet altijd aan de politie of handhavers/boa's liggen. Zij kunnen niet tegelijkertijd ''overal'' zijn. Maar bij vele klachten zou er wel meer gehandhaafd moeten worden. Tandje bij zetten heet zoiets. En anders (misschien) vrijwilligers inschakelen die wat graag zouden willen optreden tegen dit soort overtredingen. Met bevoegdheid uiteraard, bescherming voor het risico dat men loopt. Met twee man op pad herkenbaar in beeld.
Niet te flauw doen, streng doch rechtvaardig.

REACTIES

Onyva: eens

Jammer, maar om nu alles te bestrijden met meer handhaving is niet de oplossing en werkt eerder een verharding en verdeeldheid in de hand 'de goeie tegen de kwaje'. Per slot wordt een samenleving gedragen door alle burgers die verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom geloof ik meer in burger-vriendelijke acties van de gemeente om weer even het geheugen op te frissen en de pijnpunten onder de aandacht te brengen. Zodat alles niet van kwaad tot erger wordt. Zo vraag ik mij bv. al zo lang als ik hier woon af, of tegen het verkeer in fietsen op een fietspad in Venray geoorloofd is? Ik ben bang dat als ik het ook ga doen (scheelt een oversteek van een drukke weg waarop veel te hard gereden wordt) ik een bekeuring krijg. Als de gemeente nu eens alle pijnpunten onder de loep neemt en bijvoorbeeld in dit geval de overstekende fietsers en voetgangers op de drukke kruising Maasheseweg-Christoffelkruid een tussenhaven geeft of een verkeerslicht, is dat al opgelost. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen die met een aanpassing te verhelpen zijn.

Geef uw reactie.

Robbett: eens

Deze punten kloppen helaas allemaal. Als de gemeente dit blijft "goedkeuren" wordt het alleen maar erger, omdat de mensen die dit veroorzaken het idee krijgen dat ze er toch mee weg komen.

Geef uw reactie.

Paul W: eens

Ben van mening dat idd de bezem eens door het gemeentehuis moet. Hoelang pikken we dit gedogen nog? In het gemeentehuis zijn er een aantal flink bezig met “graaien” i.p.v. de zaken te behartigen voor de burgers. Dit gaat ook ten kosten van van het creëren van een innoverende economie ipv al die lelijke blokkendozen wat geen werkgelegenheid met zich mee brengt.
Even terug naar het onderwerp, ik ben het er idd mee eens dat het gedogen moet stoppen. Een paar BOA’s aanstellen moet niet het probleem zijn. Dat verdient zich zo weer terug.

Geef uw reactie.

Paul C: eens

Het is duidelijk te noteren dat bijna alles fout gaat/is in Venray wat betreft controles en handhaving van noodzakelijke lasten die de burgers dagelijks geconfronteerd wordt. En dit wordt gewoon goedgekeurd door de gemeente en zeker (sommige) van de ambtenaren en /of commissies. Voldoende voorbeelden worden hieronder genoteerd. Erg is het!
Probeer maar gewoon een (belangrijke) klacht in te dienen, en men krijgt, na een paar dagen, te horen dat het probleem zelfs niet meer bestaat, daarom hoeven de gemeente/ boa's niets te doen. Maar tijdens de twee/drie dagen was wel overlast en /of veiligheid issues!
Stuur maar een klacht over last van verkeerde parkeren rondom een schoolplein, die flinke overlast voor de direct buren levert, en je krijg geen ondersteuning, boa's doen niets en blijft het probleem gewoon staan, totdat verbale agressie wordt geoefend. Dan meteen een klacht indienen bij de lokale Politie die vraagt: wat zegt de Gemeente, wat doen de Boa's, met een antwoord van de gemeente die zegt "bel de Politie"! Niet te geloven :o(

Geef uw reactie.

j.l.: eens

het ondergraaft niet de betrouwbaarheid van de overheid maar is ook een vrijbrief om te handelen naar wat iemand persoonlijk het beste uit komt.
De kleine ergernissen vallen voor veel mensen het eerste op, maar vergeet niet de duit die de gemeente in het zakje doet met betrekking tot handhaven op vergunningen en regelingen, bestemmingsplannen. Kijk is wat er in de agrarische sektor aan scheve zaken gebeuren en worden toegestaan.

Het devies is HANDHAVEN vanaf begin

Geef uw reactie.

j.l.: eens

het ondergraaft niet de betrouwbaarheid van de overheid maar is ook een vrijbrief om te handelen naar wat iemand persoonlijk het beste uit komt.
De kleine ergernissen vallen voor veel mensen het eerste op, maar vergeet niet de duit die de gemeente in het zakje doet met betrekking tot handhaven op vergunningen en regelingen, bestemmingsplannen. Kijk is wat er in de agrarische sektor aan scheve zaken gebeuren en worden toegestaan.

Het devies is HANDHAVEN vanaf begin

Geef uw reactie.

Harrie van Oosterhout: eens

Alles op z'n beloop laten is voor héél véél Venraynaren een grote ergernis. De kosten van een paar extra BOA's neemt menigeen graag voor lief.

Geef uw reactie.

een bezorgde burger: eens

Te gek voor woorden. Al dat geblunder bij de gemeente en al die wanprestaties. In het bedrijfsleven zouden deze mensen al lang ontslagen worden wegens wanprestaties. Vraag me af waarom ik nog belastingen betaal in deze gemeente. Ondanks dat dat we met zijn allen elk jaar meer mogen betalen, wordt er minder gedaan. Waar gaat dit geld aan op? Onderzoeken naar criminele wethouders? Een grote circus attractie daar op het gemeentehuis. Mijn inziens moet er eens flink de bezem doorheen. Straffen waar nodig.
Het is toch niet meer goed te praten dat in de gehele gemeente waar 30 gereden mag worden (door gebrek aan trottoirs), tegenwoordig gewoon 20 km te hard word gereden omdat we toch niet gaan controleren, en dat we dat als gemeente maar gaan gedogen. Hoeveel kinderen moeten er eerst verongelukken. Mogen we de gemeente dan aansprakelijk gaan stellen omdat ze dit bewust toe staan? Wat een derde wereld toestanden hier in Nederland. Laat Loonen dat half miljoen crimineel vergaard geld maar uitgeven aan handhaving. Is zijn witte boord ook weer wit......
Dan nog het punt hondenpoep. Je moet eens iemand aanspreken op het los laten lopen van zijn hond of hondenpoep niet opruimen. Je weet niet wat je meemaakt. Van alle kanten asociaal. En met al die Corona honden zal dit probleem steeds groter worden.
Wat betreft fietsers, scooters en geluidsoverlast, de jeugd heb ik allang opgegeven. Een kansloze missie om daar enig verantwoordelijkheidsgevoel van te verwachten. Er zijn slechts kleine groepen die dit wel hebben en zich wel kunnen gedragen en aanpassen binnen de maatschappij, maar het merendeel helaas niet. Ik vraag me dan ook af hoe lang het nog zo door kan gaan in dit land. Je durft al bijna niet meer door het centrum met die groepjes agrassieve en intimiderende jongeren. Dus vooral blijven gedogen dan komt het helemaal goed met venray.

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op een bezorgde burger : eens

Duidelijke boodschap. Helemaal erkenbaar, en wat betreft de geluidsoverlast, dit gebeurt dagelijks, meestal s 'avonds en in het weekend rondom schoolpleinen en andere terreinen zonder dat Boa's en /of Politie optreden. Interesseer ze helemaal niet!

Geef uw reactie.

Kees: eens

Waarom zijn er zoveel regels, schaf de regels af die je niet kunt handhaven

Geef uw reactie.

Jet van Dijk: eens

Woon pas een paar jaar in Venray. Maar wat hier kan en mag is onbegrijpelijk. De politie /handhavers zijn onzichtbaar.
In dorp kun je niet rustig lopen vanwege de fietsers en scooters. Er wordt erg hard gereden in Raadhuisstraat.
Het is een vuile troep overal op straat, ook honden stront ligt overal.
In park bij de kerk in dorp, liggen zakjes met drugs.. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar volgens mij wordt er al genoeg door andere gezegd.
Kortom de politiek zal toch ook voor de nette burgers die zich wel aan de regels houden moeten zorgen.

Geef uw reactie.

Paul C: eens reageert op Jet van Dijk : eens

De gemeente is gewoon bezig met andere dingen dan zorgen van de burgers te verhelpen. Boa's,... Wijkagenten wie zijn deze onzichtbare mensen?

Geef uw reactie.

M: eens

Er wordt amper gehandhaafd en het gaat van kwaad tot erger. Met name criminaliteit en dealen op straat

Geef uw reactie.

?: oneens

Er zijn wel ergere dingen en doen ze ook niks aan dus ja waarom deze kleine dingen

Geef uw reactie.

Een Piel haas. : eens

het is net of ze in Venray veel dingen doen omdat ze weten dat er geen controle is. en ja ze hebben gelijk.
Drugs overlast Brukske . Geen controle of moet de burger zelf doen???
Men gooit nu zelfs afval op de zelfde plek omdat ze weten er wordt toch niks aan gedaan. en ze ruimen het toch op .
Er zijn meer zwerf fietsen te bekennen in venray. en ze staan er lang.
Enz Enz Enz...

Conclusie .
Geen zichtbaarheid.
Woorden maar geen daden.
Meer betalen????
Er wordt niet naar de Inwoners van Venray gehoord. Alleen maar naar de Bekende Mensen zijn hier in venray.
Venray was vroeger mooi rustig behulpzaam . Nu het groter is geworden niet meer.

Geef uw reactie.

AVT: eens

Oneens fietsen in centrum niet probleem mee.

Geef uw reactie.

S: oneens

Op het afval dumpen en de 30km/h zone na heb ik gewoon liever dat er gefocust wordt op belangrijke zaken zoals de drugs criminaliteit met de daarbij behorende auto's en scooters.

Geef uw reactie.

AVT: oneens reageert op S : oneens

Belangrijk vind ik dat wordt gefocust op drugs, criminaliteit en zeker behorend auto's en scooters die geven wel overlast.

Geef uw reactie.

Astrid : eens

Als er regels en wetten zijn gemaakt, dan is het voor iedereen duidelijk waar men aan toe is. Dan is het handig als er ook gehandhaafd wordt. Anders hebben die regels en wetten geen nut.....

Geef uw reactie.

P. Ino: eens

Naast de genoemde overtredingen is er veel overlast van auto’s, quads en scooters die veel te hard rijden, het te moeilijk vinden om hun richtingaanwijzers te gebruiken en/of veel geluid produceren. Bijvoorbeeld de Kiosk tussen de Lidl en de Bachstraat is een 30km zone maar als je hier 30 rijdt wordt je met 80 km/u ingehaald. Levensgevaarlijk. De regel dat rechts voorrang heeft lijken velen niet te kennen, kennelijk denkt men door vooral veel lawaai en snelheid te maken wel voorrang te krijgen. Bij klagen hierover geeft de politie aan dat ze pas kunnen handhaven als de gemeente dit als een 30km zone inricht. De politie lijkt in de tussentijd alleen zichtbaar op de plekken en tijden waar de overtredingen vooral niet begaan worden. Inmiddels lijkt Venray steeds meer op een F1-circuit qua weggedrag en overlast door verkeerslawaai van ‘getunede’ auto’s.

Geef uw reactie.

Een Piel haas.: eens reageert op P. Ino : eens

Idd het is net of de ring weg In brukske een race weg is en ja het is ook vaak dat op de zelfde plek Bv een lantaren Paal wordt geramd Door te hard rijden.

Geef uw reactie.

Burgers in nood: eens reageert op P. Ino : eens

Duidelijk, en een probleem is ook dat er is (bijna) geen constructive overleg tussen de gemeente, commissies, boa's en Politie. Zij kijken naar elkaar i.p.v. van hun verantwoordelijkheid te nemen, het probleem op te lossen en daarna iets in plaats te zetten, met controles om te zorgen dat niets meer gebeurt.

Geef uw reactie.

Martin Michels: eens

Er worden regels uitgevaardigd die niet gehandhaafd worden, dit kan niet, deze regels zijn er niet voor niets, zonder regels wordt het een grote zooi. Dit geldt ook voor de verrotte bestuurscultuur, vriendjespolitiek, etc.. Ook zij zoeken de grenzen van de regels/wetten op, zodat zij zichzelf of hun naasten kunnen bevoordelen.

Geef uw reactie.

Johanna: oneens

De opmerking fietsen over de markt stoort mij.
Het zijn de oost-west verbindingen voor de fietsers.
Door de horeca is ervoor gekozen om de terrassen aan beide zijden van de straat te plaatsen
Waardoor ik mij als fietser vaak gehinderd voel..
Wat betreft de Schoolstraat de beste noord-zuid verbinding voor fietsers, ik kan met voorstellen dat er van 12 tot 16 uur een Fietsersbod wordt afgekondigd voor de veiligheid van de voetgangers, maar op de andere tijden is er nauwelijks hinder voor de voetgangers, maar niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De Grotestraat moet altijd fietsvrij zijn en blijven.
Maar scooters/snorfietsen en brommers moeten zowel op de markten, alsook de pleinen en ook de Schoolstraat verboden worden.

Geef uw reactie.

Mike: eens

When I came to NL I thought that this country and Venray is a place of law and order. Sadly the longer I'm here I see otherwise. Nothing is done about dog shit laying in all places. Also bicycle going thru center like is bicycle highway. As well I never see police on patrol when I see them I'm think do they got hungry that they went out of the station.
Hopefully it will get better.

Geef uw reactie.

Mark: eens

Deze “kleine” vergrijpen zijn grote ergernis voor vele. Vandaar dat er minder begrip komt voor handhavers bij andere momenten dat ze wel optreden.

Geef uw reactie.

Piet: oneens

er is onvoldoende mankracht om alles aan te kunnen pakken

Geef uw reactie.

Hans: eens

Handhaving kijkt liever de andere kant op ipv op te treden,zeker wat betreft fietsers,scooters in heel venray maar vooral in het centrum

Geef uw reactie.

haro: eens

Het lijkt af en toe in het dorp wel de raceway. Zouden ze de verkeerde afslag genomen hebben op het circuit. Ik woon in het Brukske. gisteren reed ik de straat uit en zou dan voorrang moeten hebben, maar dat krijg je hier niet. Als ik door was gereden waren er gewonden gevallen. Eerst een scooter met minstens 70 op de teller zonder helm en daar achter een zwarte golf die de zelfde snelheid hadDe weg Brukske vanaf de LIDL naar de rotonde is een 30 km/h weg. er is al eens onderzoek gedaan naar de snelheid en daar kwam uit dat er niet te hard wordt gereden. Als ik daar alle snelheids overtredingen mag innen heb ik een riant maandsalaris. Weinig bestuurders houden zich naan de snelheid.

Geef uw reactie.

Robert: eens

Als je in het centrum loopt wordt je omver gefietst of gereden, toenemende mate van rotzooi rondom oa het kennedyplein.
Tegen het verkeer inrijden op éénrichtingswegen.

Geef uw reactie.

P. Jacobs: eens

Ik ben een geboren en getogen Venraynaar.
Ik erger me er vaak aan hoe je in het centrum bijna voor de sokken wordt gereden door fietsers en vooral scooters.
Vooral de jongeren op de scooters die al de indruk wekken, dat ze schijt aan de regels hebben en dat de pleinen en straten in het centrum van hun zijn.
Verder valt mij de volle vuilniszakken op die regelmatig langs de diverse grondcontainers in de wijken zijn achtergelaten.

Geef uw reactie.

EM: eens

Wij wonen pas een jaar in Venray en wij zijn er iedere dag verbaasd over dat er zoveel gedoogd wordt hier. Waar wij ons met name aan ergeren zijn de fietsers in het centrum (heel vervelend als je bijna blind bent), de hondenpoep die je echt overal tegenkomt en natuurlijk de hardrijders. Als je je aan de snelheid houdt word je gewoon ingehaald.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

De politiek is veel te soft. En veel te veel vriendjes politiek.
Wees eens transparant en eerlijk naar de burgers.
Dan kun je ook hetzelfde van de burgers verwachten.

Geef uw reactie.

Marco: eens

Een gemeente die zichzelf niet aan gerechterlijke uitspraken houd.
Plannen doirdrukt en wanneer men door de rechtbank wordt teruggefloten in hoger beroep gaat
Kan ook van de burger niet verwachten dat hij zich aan de door hun opgelegde regelgeving houd

Geef uw reactie.

Karel: eens

Mistoestanden bij huisvesting arbeidsmigranten en het zelfs in strijd zijn met bestemmingsplan wordt niet aangepakt. Mensen worden gehuisvest in smerige en onveilige woning. Te weinig ruimte. Betalen woekerprijzen per bed en mogen dan in een stapelbed slapen. Is al jaren bekend bij gemeente, maar wordt niet aangepakt. Ook politieke partijen sluiten hiervoor de ogen.

Geef uw reactie.

Jan: eens

We missen het gezicht van de politie op straat. als je ze al een keer tegenkomt dan denk je verrek ze bestaan nog.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Dat moet nu toch wel duidelijk zijn ,na alle discussies rond het CDA.
Hun verkiezingsleus "Nu Doorpakken" getuigd van maatschappelijke arrogantie.
Gewoon Inpakken en Wegwezen

Geef uw reactie.

Marco: eens reageert op Pieter : eens

Klopt helemaal.
Zolang men figuren zoals Jan Loonen blijft steunen is de geloofwaardigheid van de gemeente verloren

Geef uw reactie.

J. Brands: eens reageert op Marco : eens

Zo is dat!

Geef uw reactie.

Huub Rambags: eens

Wij ergeren ons voortdurend aan de in de stelling omschreven toestanden.

Geef uw reactie.

truus: eens

in de nacht , maar ook overdag wordt er VEEL te hard gereden op de binnen ring van uit het centrum.
Vooral in het weekend, gebeurt dit , heel vaak ik houd mijn hard vast voor de komende zomer.
Ze halen elkaar in met hoge snelheid vaak extra HARD geluid ( verkeerde uitlaat).
Motoren komen vaar met veel herrie en snelheid het centrum uit.
Er is melding van gemaakt bij de politie , maar die hebben geen mensen en geen tijd wegens de CORONA.
Dus hopen we dat er GEEN ongelukken gebeuren !!!!!

Geef uw reactie.

Herman: eens

Als s'avonds na 24.00 de gasten komen bij de sporthal de Landweert, en s'morgens is goed te zien, wat voor troep ze achterlaten, en niks geen Boa's of dergelijke zie je niet, nee die werken s'nachts niey.

Geef uw reactie.

Burgers in nood: eens reageert op Herman : eens

En ook niet in het weekend! Tenminste in onze buurt.

Geef uw reactie.

Elly: oneens

De voorbeelden die jullie noemen zijn ‘kleinigheden’ in vergelijking met integriteitsschandalen in de bestuurscultuur in Nederland. En ja, ook in Venray. Denk aan de affaire Loonen! Of de misstanden in de intensieve veeteelt. De vergisters waar gif in wordt gedumpt.
Als jullie dat hadden bedoeld in de stelling zou ik het daar hartgrondig mee eens zijn.
Durf dat ook eens te benoemen.

Geef uw reactie.

Sib: eens reageert op Elly : oneens

Ook eens!@

Geef uw reactie.

Pieter: eens reageert op Sib : eens

Volgens mij wordt dit zeker bedoeld !

Geef uw reactie.

H: eens

Door bezuinigingen en terugloop klanten in het centrum is het wat maklijker om de teugels te laten vieren maar dat is geen oplossing ze parkeren op de Julianasingel voor een uitrit op de stoep er wordt weinig gehandhaafd waardoor ze dit kunstje blijven herhalen helaas

Geef uw reactie.

Leo: eens

Natuurlijk weten we allemaal hoe het moet. Maar gedragen we ons ook daarnaar? Kan iedereen dat van zichzelf zeggen? En wat doet de gemeentelijke overheid met al onze opmerkingen? Leuke stelling , maar goed gedrag begint bij onszelf

Geef uw reactie.

Piet: eens reageert op Leo : eens

eens

Geef uw reactie.

Joan: eens

Als je niet handhaaft kun je net zo goed de regels afschaffen

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: eens

Die gedoogcultuur is landelijk. Door bezuinigingen is er geen of veel te weinig controle. Er is ook geen sociale controle van het publiek meer. Maakt men een op- of aanmerking, dan is de kans groot dat men met agressie te maken krijgt. meer controle en hogere boetes moeten die gedoogcultuur keren.

Geef uw reactie.

Burgers in nood: eens reageert op Hans van Kleef : eens

Duidelijk gezegd!

Geef uw reactie.

natuurliefhebber: eens

Hoe kunnen we er voor zorgen dat er minder stankoverlast komt in Venray? Niemand weet het! Het antwoord is heel eenvoudig! Stop met het uitgeven van vergunningen voor de veehouderij! En gedoog geen stankoverlast doordat de luchtwassers niet aan staan!
Men spreekt over een gezonde omgeving dus gaat hopelijk de vergunning voor Houben om zijn mestindustrie 3 keer uit te breiden en te verhuizen van Ysselsteyn naar Heide niet door! ( Wat eerst een mooi open gebied was tussen de twee dorpen is nu al lang een varkensindustriegebied geworden)
Misschien was het een goed idee geweest om met Maxima en Willem-Alexander een tripje te maken over de Schei, daarna over het Volen, verder over de Steegse Peelweg, Rouwkuilenweg en dan richting Heide...En zo laten zien wat een gezonde omgeving hier betekent!

Geef uw reactie.

Elly: eens reageert op natuurliefhebber : eens

De spijker op de kop! Zo is het.

Geef uw reactie.

Sib: eens reageert op natuurliefhebber : eens

Heel goed!. En juist dat wordt vermeden als de pest. Alex bier en zijn latino zouden eens over de hei moeten fietsen . hebben ze meteen geroken hoe je de omgeving uit stinkt op de Hei ....en op meerdere plaatsen rondom Venray.
Ben je gek haar jurk ( die wij betaald hebben) daar krijgt ze nooit die stinklucht weer uit!

Geef uw reactie.

Burgers in nood: eens reageert op natuurliefhebber : eens

En nu dat het tropisch warm wordt, kunnen we s 'nachts zelfs geen raam openen! Wij moeten de naam Venray aanpassen door "Venray_Stinkt"

Geef uw reactie.

Wim: eens

eens , met bovenaan de slechte lucht in Venray .

stop met de stallenbouw en de zogenaamde bio centrales .
stoppen zelfs al zijn er vergunningen , niet meer uitbreiding toestaan en nog beter stallen slopen en meer stimuleren om boeren te laten stoppen .
Venray is wereldkampioen met de stank en ongezonde lucht , kun je niet trots op zijn en het gaat maar door .
Venray is een stinkdorp aan het worden en we staan er landelijk voor bekend , gevolg geen woningbouw meer nodig want mensen willen hier niet meer wonen en als er geen woningen meer nodig zijn zullen er nog meer voorzieningen verdwijnen . er moet iets gebeuren .

Geef uw reactie.

Elly: eens reageert op Wim : eens

Mee eens!

Geef uw reactie.

Pieter: eens reageert op Elly : eens

Vergeet de industrieële vervuilers niet !!
Wat te denken van Walkro gelegen in het nieuwe Maaspark

Geef uw reactie.

Burgers in nood: eens reageert op Wim : eens

Ook mee eens!

Geef uw reactie.

Marian : eens

Naar mijn mening zou het niet slecht zijn, als er heel af en toe toch eens gehandhaafd wordt, en dan heel streng.
Dat houdt de burger in het gareel.
Niet elke eerste maandag van de maand, maar random.
De rest is al gezegd.
Ik lees veel ontevredenheid over ons leefklimaat, lees intensieve veehouderij.
Ga een rondje fietsen om 17.00 uur, dan weet u waarom.

Geef uw reactie.

Jac.: eens

Gedogen is zeker niet gemakkelijk. Het vraagt activiteit van het gemeentebestuur en hun ambtenaren. En hoeveel personeel heb je beschikbaar. En wie tik je wel op de vingers en wie niet?
Maar vooral is er een bepaalde instelling voor nodig ! ! !
En wanneer je dan het Loobeekdal verhaal neemt, en de benadering van de burgers van het oostelijk deel van onze gemeente betreffende de windenergieplannen dan houd je je hart vast......

Geef uw reactie.

Sib: eens reageert op Jac. : eens

Zie inderdaad het loobeek verhaal , met deze mensen hier aan het roer houd je zeker " je hart vast"!!

Geef uw reactie.

Burgers in nood: eens reageert op Jac. : eens

Het vraagt ook een "echte Wil en Doen" cultuur, maar die is ver te zoeken bij de gemeente en ambtenaren!

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Als voetganger ben je niet meer veilig. In de Marktstraat staan de stoepen vol tafeltjes van TOF, waardoor je als voetganger midden op straat moet gaan lopen. En op meer plaatsen staan er borden op de stoep, waardoor je als voetganger de straat op moet. Het fietsen in het centrum wordt blijkbaar toegestaan. In de Raadhuisstraat staan auto's op de stoep geparkeerd, waardoor rolstoelers de straat op moeten om verder te kunnen. Hoog tijd dat er eens gehandhaafd wordt op allerlei fronten. Venray is zo wel erg onveilig geworden. Gemeente doe er iets aan!!!

Geef uw reactie.

Toon: oneens

Handhaven op hondenpoep is zoizo niet te doen.
Fietsen in de Schoolstraat moet gewoon gedoogd worden. Er is plaats genoeg voor.
Mensen denken dat alles door de overheid geregeld moet zijn. Dit gaat van kwaad tot erger
We hebben zelf ook verantwoordelijkheden.

Geef uw reactie.

J. Brands: oneens reageert op Toon : oneens

Leg dat maar eens uit aan de jeugd, die verantwoordelijkheid! Hangjeugd her en der, in de vlakwaterbossen, rommel achterlatend en vernielingen alom!
De mensen nemen steeds minder verantwoordelijkheid voor hun gedrag!

Geef uw reactie.

?: eens reageert op Toon : oneens

Mee ens worden ze dan ook strenger op katten

Geef uw reactie.

Jack.: eens

Door gedogen denken de mensen IK mag dit ,want er wordt toch NIET gehandhaafd.
Hierdoor denken de mensen ik wordt niet gestraft en KAN dit gewoon doen.
Zo leert men de mensen NIET wat wel en niet is toegestaan.
En het is nog gevaarlijk zoals fietsen waar het niet mag en smerig als de poep NIET opgeruimd wordt

Geef uw reactie.

Een bezorgde Venraynaar!: eens

'Verbeter de wereld en begin bij jezelf'
Als de (Venrayse) overheid niet opkomt voor haar burgers, achterkamerpolitiek bedrijft, ooogluikend aan zelfverrijking doet en zelf de aan haar opgelegde regels niet handhaaft, dan komt dat zeer zeker niet ten goede van de betrouwbaarheid en werkt dit in alle lagen van de bevolking burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand.
Mijn ergernissen;
1. Gedrag / houding van politieke kopstukken.
2. Het aantal veestallen die er nu nog steeds bijgebouwd worden terwijl de veestapel (zeker in deze regio) veel te groot is en juist moet inkrimpen.
3. De slechte luchtkwaliteit en stank waar ik dagelijks mee geconfronteerd wordt.
4. Gebrek aan- of selectieve handhaving (de gewone man is makkelijk te pakken, de elite komen overal mee weg).

Geef uw reactie.

J. Brands: eens reageert op Een bezorgde Venraynaar! : eens

Helemaal mee eens!

Geef uw reactie.

Burgers in nood: eens reageert op Een bezorgde Venraynaar! : eens

Helemaal mee eens, en wat moeten we doen als de Politieke en Gemeentebestuur niet naar de burgers luisteren en ondersteunen: de regie zelfs in handen nemen?

Geef uw reactie.

SC: eens

Het gedogen van de gemeente Venray gaat veel verder dan alleen kleine overtredingen. De cultuur en het gedrag van de bestuurders en de gemeente ambtenaren zijn niet aan de maat en er wordt niet integer gehandeld. De ene hand wast de andere en ze houden elkaar een hand boven het hoofd waarbij vooringenomenheid een groot goed is. De toon aan de top is fout, we hebben immers een burgemeester die nog voor hij in de functie is gestart, zich al heeft geconformeerd aan de boeren en die nu Jan Loonen steunt, zonder dat er een robuust onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Honden- of duivenpoep, fietsen op de promenade, afval in het bos, het is allemaal klein bier voor ze.

Geef uw reactie.

J. Brands: eens reageert op SC : eens

Dat bedoel ik dus! Helemaal mee eens!

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Bij gedogen ga je uit van bewuste keuze wat je wel of niet gedoogd. Of je als overheid dit doet, hoeft dit niet ten koste te gaan van de betrouwbaarheid. we controleren toch ook niet of iedereen voldoende contant geld bij heeft. Om ze dan op te pakken wegen landloperij als dit bedrag als onvoldoende wordt ingeschat. Je moet goed vaststellen wat een speerpunt is en wat je kunt laten gaan. Als je zo nodig in het centrum wilt wonen aan een van de pleinen, moet je niet janken om een beetje herrie, dat hoort bij een centrum. Dan is het niet goed dat de overheid al regelneukend gaat handhaven. Hondepoep moet gewoon worden opgeruimd, daar betaald een honden bezitter toch belasting voor. maar iemand die zijn hond voor mijn deur laat poepen, die mag hierop aangesproken worden...

Geef uw reactie.

J. Brands: eens reageert op Peter : oneens

De hondenbelasting is al jaren afgeschaft! En zeker mag men hondenbezitsters die de poep niet opruimen, hier op aanspreken!

Geef uw reactie.

Burgers in nood: oneens reageert op Peter : oneens

"janken om een beetje herrie" dat is ok, maar het probleem tegenwoordig is dat het niet meer over een "beetje" gaat, en niet alleen rondom het centrum! Bovendien herrie is iets, agressiviteit op straat is iets anders.

Geef uw reactie.

JH: eens

Vervuiling in de omgeving neemt alleen maar toe. Hondenpoep op fietspad/rand trottoir, Afval bij op en afritten maar ook gewoon op straat en langs de weg.

Geef uw reactie.

J. Brands: eens

Er wordt veel gedoogd in Venray, m.n. in het gemeentehuis! Wegkijken als een wethouder op een bedenkelijke manier aan zijn grond komt in het Loobeekdal!
Dat zou ook niet gedoogd moeten worden!

Geef uw reactie.

jan J.: eens

Een maatschappij die zich niet aan regels houdt koerst af op wanorde en anarchie . Het boeven gilde zal dan de boventoon voeren .

Geef uw reactie.

Wim: eens

helemaal mee eens, mensen doen gewoon haar eigen zin, zijn totaal niet voor rede vatbaar, laten zich niet corrigeren krijg je meteen een agressieve feedback.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Eens

Het voorbeeldgedrag van de loco burgemeester kan wel wat beter.

Geef uw reactie.

Gera Bouter: eens

We hoeven geen politiestaat te worden, maar als BOA ‘s burgers aanspreken op de afspraken wordt het wel prettiger leven met elkaar.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Regels zijn regels daar hebben we ons aan te houden ook al schikt het soms niet anders zoek je maar een andere leefomgeving waar je denkt alles naar eigen goeddunken te kunnen doen

Geef uw reactie.

Hans: eens

Denk toch eens zelf na; in Singapore betaal je € 500,-- voor een weggegooide kauwgum, dus zie je daar nergens kauwgum op straat liggen. I rest my case!

Geef uw reactie.

F. Verhoeven: eens

Eens, of het nu gaat over fietsen in het centrum (fietsers die dan ook nog hun fietsbel durven te rinkelen als een voetganger "in de weg" loopt als ze de Markt over crossen), bedrijven die rücksichtslos meer bomen kappen dan toegestaan en wegkomen met alleen een vermanend vingertje of de vervuiling van onze leefomgeving door fijnstof en andere uitstoot veroorzaakt door de gigantische hoeveelheid veebedrijven in onze omgeving. Vooral bedrijven lijken overal mee weg te komen.
Het wordt ook gedoogd dat vastgelegde natuurcompensatiebeloftes al jarenlang niet worden nagekomen. Zo zijn er nog zoveel meer punten te bedenken waarvan je je afvraagt: hoe wordt dit zomaar toegestaan? Of het nu klein of groot gedogen is, het heeft allemaal een impact op ons gevoel van welzijn en onze leefomgeving en in bepaalde gevallen zelfs onze gezondheid.

In het voorjaar van 2018 publiceerde de Universiteit Maastricht een studie die een hoog aantal aangeboren afwijkingen signaleerde bij baby's in Noord-Limburg. Oorzaak nog onbekend. Maar, ook weer een feit: er zit veel fijnstof in de lucht boven Venray. Via het landelijk meetnet luchtkwaliteit van het RIVM is inzichtelijk dat dat de gemeente Venray hoger scoort op gebied van fijnstof dan andere gemeenten in de provincie. (bron Trouw: https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-erg-is-de-overlast-van-de-veedorpen-van-venray~beeb0bcf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).

Ook is inmiddels bekend dat de regio's met veel fijnstof veel harder zijn geraakt door corona dan andere regio's. In deze gevallen kost gedogen gewoonweg levens.
(https://www.dvhn.nl/groningen/Overduidelijk-verband-tussen-luchtvervuiling-en-corona-25853691.html)

Geef uw reactie.

Sib: eens reageert op F. Verhoeven : eens

Hélemaal met U eens!
Uw laatste allinea betreffende veel (te veel) fijnstof in combinatie met corona is méér dan de waarheid en niets dan de waarheid! De cijfers liegen/logen er niet om dat Venray één van de gebieden is /was met heel veel covid zo niet pp een gegeven moment even 'boven aan stond ' in NL. Het blijft en bleef nog steeds ' hardgrondig' stil uit de politiek in Venray betreffende. De grote mestuitstoot door de grote veebedrijven rondom Venray is tragisch ( zie De Heide) hier is tot aan ijselstein alles varkensmesterijen aan en aan wat de klok slaat. En dan heb ik het nog niet eens over de andere dorpen rondom! Wanneer wordt hier nu eens gesaneerd!? Politiek word wakker! en laat Uw burgers in een schone(re) lucht leven door eindelijk dit aan te pakken.....maar onee we hebben een wethouder die "uit deze business, wereld komt ..?!

Geef uw reactie.

Henk Jansen: eens

Er wordt in Venray helemaal nergens meer op gecontroleerd en daarom wordt het steeds rommelligger

Geef uw reactie.

Corrie Kok : eens

Het gedogen van overtredingen is het nieuwe "normaal". Weg kijken is gemakzuchtig. Als je er iets van zegt, mag je blij zijn dat er geen laaiende ruzie ontstaat. Zeker op straat ben je dan niet veilig. Ook ben je niet veilig bij lawaaioverlast in een buurt, keiharde muziek, veel geschreeuw laat in de avond/nacht. Het is de onverschilligheid die de overhand heeft. Te weinig handhavers, boa's die nauwelijks te bereiken zijn. Zeker in de weekends.
De overtreders weten al te goed dat er niet opgetreden wordt, dat maakt ze brutaal/ vogelvrij.
Het zal niet altijd aan de politie / handhavers/boa's liggen. Zij kunnen niet tegelijkertijd ''overal'' zijn. Maar bij vele klachten zou er wel meer gehandhaafd moeten worden. Tandje bij zetten heet zoiets. En anders (misschien) vrijwilligers inschakelen die wat graag zouden willen optreden tegen dit soort overtredingen. Met bevoegdheid uiteraard, bescherming voor het risico dat men loopt. Met twee man op pad herkenbaar in beeld.
Niet te flauw doen, streng doch rechtvaardig.

Geef uw reactie.

Burgers in nood: eens reageert op Corrie Kok : eens

Helemaal mee eens en duidelijk gezegd.... vrijwilligers inschakelen of "buurt milicies"?

Geef uw reactie.

Hennie: eens

Bewoners haken af en worden hierdoor minder betrokken

Geef uw reactie.

Barr: eens

Ongehoorzaamheid wordt beloond. b.v. natuurbegraafplaats Weverslo.

Geef uw reactie.

Sib: eens

Wonende in het centrum maken we alle drie punten dagelijks mee!

Geef uw reactie.

Gedogen of handhaven.

Onder het begrip ‘gedogen’ wordt het oogluikend toestaan of het niet optreden bij het overtreden van regels en voorschriften beoordeeld.
Wat wordt er zoal in Venray door de gemeente gedoogd ?
Ongetwijfeld herkent u een aantal overtredingen waarop......

Lees verder