ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van Stichting Venray Monumentaal

woensdag, 28 april 2021 14:16 Het standpunt van Stichting Venray Monumentaal

STICHTING VENRAY MONUMENTAAL: VOORSTANDER BEHOUD VOORMALIG POSTKANTOOR

Onze huidige samenleving wortelt in het verleden. Bij alle vernieuwing en modernisering is de bestaande situatie het beginpunt. Dat geldt ook voor onze bebouwde omgeving en zeker ook voor het voormalig postkantoor. Dit gebouw is een aansprekend voorbeeld van de architectuur van de Wederopbouw. Het staat prominent op een hoek in het historische laagbouwdeel van het centrum van Venray en maakt deel uit van een uniek ensemble.
De naam Poststraat, waar het bouw aan ligt, onderstreept het historische belang ervan. Het postkantoor was in het verleden een hotspot waar geadresseerde en afzender niet omheen konden. Het vervulde een centrale rol in de toenmalige communicatiestromen.
Een postkantoor is overal ter wereld van grote betekenis geweest. Daarom zijn de gebouwen dan ook vaak architectonische iconen, veelal ontworpen door architecten van naam. Hier kwamen mensen, zaken en bouwkunst samen, zo ook in Venray. In het categoriaal onderzoek Wederopbouw 1940-1965 inzake postkantoren van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 2005 behoort ons postkantoor nationaal gezien tot de meest behoudenswaardige postkantoren.
Stichting Venray Monumentaal (SVM) heeft in het verleden het postkantoor voorgedragen voor de gemeentelijke monumenten lijst. Om diverse redenen is toen negatief beschikt. Sterker nog aan de eigenaar van het pand is in 2010 heel ongebruikelijk in 2010 een sloopvergunning verleend zonder einddatum.
Om extra aandacht op dit pand te vestigen hebben wij als SVM in 2019 de opening van “Open Monumenten Dag” in het postkantoor georganiseerd. Tijdens deze manifestatie heeft Leon van Meijel, nota bene de adviseur van de gemeente Venray inzake cultuurhistorie, zijn research naar de wederopbouwperiode in Venray nader toegelicht. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het gemeentebestuur. Dit onderzoek is breed van opzet en is een rolmodel voor andere gemeenten ook in het licht van de Omgevingswet. Leon van Meijel noemt het pand overigens ook uitdrukkelijk in zijn digitale publicatie Gemeente Venray. Architectuur van de Wederopbouw en de Welvaartsstaat 1940-1970. Deel 9: Toonbeelden, p. 30.
Op dit moment staat de sloop in de picture. Er is een artikel in Dagblad de Limburger verschenen over de nieuwbouw op de plaats van het oude postkantoor: een appartementen complex met +/- 24 eenheden. Dit gebouw heeft massale afmetingen die ons inziens niet passen in de historische laagbouwomgeving ter plekke. De nieuwbouw wordt zelfs vijf verdiepingen hoog. Naar onze smaak niet passend in het beeld voor dit deel van het centrum van Venray.
Laat een ding duidelijk zijn, het oude Postkantoor is een alleraardigst gebouw en een mooi voorbeeld van Wederopbouw Architectuur met zelfs een knipoog naar zijn voorganger, die in de Tweede Wereldoorlog ten offer is gevallen aan een bombardement. Dit had een sierlijk torentje met een dergelijke bekroning.

In het verleden is het centrum van Venray al diverse keren ontdaan van beeldbepalende gebouwen om plaats te maken voor nieuwbouw of extra parkeerplaatsen. Dat dreigt nu weer. Het gemeentebestuur van Venray is hardleers. En nadat een dergelijke beslissing is genomen en het centrum weer ontdaan is van een uniek stukje verleden verschijnt er een anoniem bouwwerk waarvan er al zoveel staan.

Frans van der Kruiff,
Voorzitter Stichting Venray Monumentaal.