ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De Provinciale Staten en de landelijke politiek

woensdag, 04 maart 2015 13:00 De Provinciale Staten en de landelijke politiek

De Statenverkiezing boeide de burgers van Venray niet.

In de maand maart bestond de mogelijkheid voor de inwoners van Venray om hun stem uit te brengen over de invloed van de landelijke politiek op de Statenverkiezing.
De stelling luidde : de landelijke politiek overschaduwt het provinciale belang.
De weken voorafgaand aan de verkiezingsdag werden op diverse televisiezenders debatten gevoerd waaraan alleen de landelijke fractieleiders deelnamen.
Tijdens die debatten werd met geen woord gerept over de provinciale staten.
Daaruit bleek dat de gekozen stelling nog duidelijker werd. Het ging immers over het te behalen aantal zetels per partij in de Eerste Kamer.

Het opkomstpercentage in Venray van nog geen 45 % geeft al aan dat de Statenverkiezing niet hoog in de belangstelling stond. Ook de deelname van de inwoners van Venray aan deze stelling was beperkt, zeker in vergelijking met die van februari over het betaald parkeren. Er hebben 550 personen in maart de website bezocht en daarvan hebben er slechts 52 daadwerkelijk hun mening gegeven over de stelling.
Hoewel 81 % daarvan het eens is met de stelling, valt het op dat de 19 % oneens-stemmers aangeven niet te zijn beïnvloed door de landelijke politici.
Hierna volgen enkele reacties van personen die ook hun mening op de site hebben vermeld.

Remco is het eens met de stelling en schrijft :
De landelijke politiek is bezig met 1e Kamerverkiezingen. Het systeem dwingt de politici hier eenvoudigweg toe. Dat gaat wel ten koste van het provinciale belang. Daarom gewoon rechtstreekse 1e Kamerverkiezingen invoeren. Dan kunnen we de statenleden en de senatoren los van elkaar kiezen. En een kabinet een signaal geven wat dwingender is dan wat peilingen. Schaf die waterschapverkiezingen trouwens maar af.

Cees van Elswijk is het niet eens met de stelling en geeft als commentaar:
Als de provincie kandidaten hun boodschap beter communiceren met de burger dan heeft de landelijke politiek geen enkele invloed. Maar ik hoor of zie de provincie kandidaten nergens en weet dus totaal niet wat hun visie is en wat ze kunnen doen.

Het is de moeite waard om deze en andere meningen nog eens na te lezen op de website Burgers van Venray bij het onderdeel “vorige stellingen”.
 

REACTIES

claudia: eens

gewoon apart stemmen is het beste

Geef uw reactie.

Erik: eens

De lokale mensen en hun standpunten ken ik eigenlijk niet. De logische keuze is dan om maar te gaan voor de landelijke standpunten.

Geef uw reactie.

Remco: eens

De landelijke politiek is bezig met 1e Kamerverkiezingen. Het systeem dwingt de politici hier eenvoudigweg toe. Dat gaat wel ten koste van het provinciale belang. Daarom gewoon rechtstreekse 1e Kamerverkiezingen invoeren. Dan kunnen we de statenleden en de senatoren los van elkaar kiezen. En een kabinet een signaal geven wat dwingender is dan wat peilingen. Schaf die waterschapverkiezingen trouwens maar af..

Geef uw reactie.

Sander J: oneens

De landelijke politiek heeft niet alleen meer budget om haar boodschappen over te brengen, de meeste onderwerpen raken de mensen ook in de portemonnee. Bij de lokale politiek is er ook voldoende keuze om op basis van verschillen tussen partijen een keuze te maken. In de afgelopen tijd heb ik nog niets inhoudelijks gezien. Dan kies je van zelf op basis van je landelijke voorkeur. Ik zie alleen Patrick van der Broek friet bakken of samen met een schaapsherder op een poster. Moet mij dat motiveren?

Geef uw reactie.

P. van Opbergen: eens

Lands- en provinciaal belang zijn andere grootheden. Al vind ik Patrick v/d Broeck een van de weinige landelijke partijleden die integriteit hoog heeft staan. Een voorbeeld van dat de landelijke politiek provinciaal ontwricht is de aardgaswinning over de rug van een provincie en de daarin wonende burgers. Ik zou pleiten voor een verbod op landelijke politiek in gemeenten en provincies. Nu worden deze verkiezingen steeds gebruikt als graadmeter voor landelijk succes en daar wil ik vanaf.

Geef uw reactie.

Frie v.d. Munckhof: eens

Eens. Een politiek debat moet gaan over de provinciale belangen. Alleen raakvlakken met de landelijke politiek kunnen worden besproken. De nadruk ligt nu te veel op de landelijke zaken.

Geef uw reactie.

Wim Lenssen: oneens

Het [probleem is alleen dat de landelijke politici teveel naar het belang van de eerste kamer kijken. Het provinciaal belang blijft echter overeind en je weet wat de Statenleden voor onze regio betekenen. Dus kun je stemmen op goede regionale kandidaten al of niet van je landelijke voorkeur, De waterschapsverkiezingen sneeuwen nu helemaal onder en dat is nog veel erger.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Het zijn natuurlijk Provinciale Verkiezingen, maar de gekozen Statenleden gaan straks wel de Eerste Kamerleden kiezen. Bovendien willen een aantal landelijke politici de huidige coalitie graag naar huis sturen, dus die zien nu hun kans. Wel vind ik dat de kandidaten voor de Provincie zich meer in de dorpen mogen laten zien. Ze zouden meer zichtbaar op straat moeten zijn. We hebben nog 14 dagen te gaan, dus wie weet. Ga in ieder geval allemaal stemmen, nu we dat recht hebben!!!!

Geef uw reactie.

Hennie: eens

Een mooi duo Patrick en Carla, ondanks de verschillende politieke invalshoek betekenen ze allebei veel voor onze regio. Jammer dat daarnaast de landelijke politiek zoveel aandacht opeist en de provincies er bijna niet aan te pas komen. De kracht van de macht !

Geef uw reactie.

buurman: eens

daar in den Haag doen ze met ons wat ze willen ze zijn gelijk hoe Hitler was, die zei en de rest deed nu gaan ze weer gas in Rusland halen terwijl ze meerdere en voldoende zonnen panelen overal kunnen leggen en wind molens plaatsen ook in zee of heeft de partij van de dieren daar problemen mee dat er misschien vleermuizen door geraakt kunnen worden

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Eens . De eerste kamer is een uit-de tijd- politiek mastodont .Maar ja, zo zit ons staatsbestel nu eenmaal in elkaar . Wie kent de kandidaten eigenlijk ?

Geef uw reactie.

Tom van den Hoek: eens

Er zijn vele zaken die in de provincie gaande zijn. Hoe de partijen erin staan is veel onduidelijkheid over.

Geef uw reactie.

Martien van Dijk: eens

Dit ligt voor een belangrijk deel aan de provinciale kandidaten zelf.

Geef uw reactie.

Cees van Elswijk: oneens

Als de provincie kandidaten hun boodschap beter communiceren met de burger dan heeft de landelijke politiek geen enkele invloed. Maar ik hoor of zie de provincie kandidaten nergens en weet dus totaal niet wat hun visie is en wat ze kunnen doen.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Eens.

Geef uw reactie.

Margo: eens

Ik hoop op een goede opkomst, zodat de Kamer van onderaf weer fatsoenlijk opgebouwd kan gaan worden!

Geef uw reactie.

Op 18 maart is de verkiezing van de leden van de provinciale staten.

Daaraan voorafgaand zie je her en der in de gemeente de verkiezingsposters van de diverse politieke partijen. Behalve enkele personen die in Venray ruime bekendheid genieten, zijn verreweg de meeste namen en gezichten voor de kiezers onbekend.

In de landelijke media......

Lees verder