ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De Provinciale Staten en de landelijke politiek

woensdag, 04 maart 2015 13:00 De Provinciale Staten en de landelijke politiek

Op 18 maart is de verkiezing van de leden van de provinciale staten.

Daaraan voorafgaand zie je her en der in de gemeente de verkiezingsposters van de diverse politieke partijen. Behalve enkele personen die in Venray ruime bekendheid genieten, zijn verreweg de meeste namen en gezichten voor de kiezers onbekend.

In de landelijke media echter worden de bekende fractievoorzitters van de landelijke politieke partijen ten tonele gevoerd. Het lijkt erop dat zij de kastanjes uit het vuur moeten halen ten behoeve van de provinciale lijsttrekkers. De achterliggende motivatie voor hun is daarbij dat de uitslag van de verkiezing van de statenleden gevolgen heeft voor de landelijke politiek. De statenleden kiezen immers daarna de leden van de Eerste Kamer.
En het is juist deze Eerste Kamer die de landelijke politiek kan of mogelijk zal beïnvloeden.

De kiezer wordt in de verkiezingsperiode door de landelijke politici in verwarring gebracht. Gaat de uit te brengen stem nu naar een partij die met haar verkiezingsprogramma juist aandacht vraagt voor provinciale taken, of geniet de landelijke partij de voorkeur.

Reden waarom de onafhankelijke website Burgers van Venray de volgende stelling aan u wil voorleggen.
De landelijke politiek overschaduwt (of ontwricht) het provinciale belang.
Gedurende de maand maart kunt u op deze site aangeven of u het eens of oneens bent met deze stelling. Bovendien kunt u uw eigen mening ook op de site vermelden.

 

REACTIES

claudia: eens

gewoon apart stemmen is het beste

Geef uw reactie.

Erik: eens

De lokale mensen en hun standpunten ken ik eigenlijk niet. De logische keuze is dan om maar te gaan voor de landelijke standpunten.

Geef uw reactie.

Remco: eens

De landelijke politiek is bezig met 1e Kamerverkiezingen. Het systeem dwingt de politici hier eenvoudigweg toe. Dat gaat wel ten koste van het provinciale belang. Daarom gewoon rechtstreekse 1e Kamerverkiezingen invoeren. Dan kunnen we de statenleden en de senatoren los van elkaar kiezen. En een kabinet een signaal geven wat dwingender is dan wat peilingen. Schaf die waterschapverkiezingen trouwens maar af..

Geef uw reactie.

Sander J: oneens

De landelijke politiek heeft niet alleen meer budget om haar boodschappen over te brengen, de meeste onderwerpen raken de mensen ook in de portemonnee. Bij de lokale politiek is er ook voldoende keuze om op basis van verschillen tussen partijen een keuze te maken. In de afgelopen tijd heb ik nog niets inhoudelijks gezien. Dan kies je van zelf op basis van je landelijke voorkeur. Ik zie alleen Patrick van der Broek friet bakken of samen met een schaapsherder op een poster. Moet mij dat motiveren?

Geef uw reactie.

P. van Opbergen: eens

Lands- en provinciaal belang zijn andere grootheden. Al vind ik Patrick v/d Broeck een van de weinige landelijke partijleden die integriteit hoog heeft staan. Een voorbeeld van dat de landelijke politiek provinciaal ontwricht is de aardgaswinning over de rug van een provincie en de daarin wonende burgers. Ik zou pleiten voor een verbod op landelijke politiek in gemeenten en provincies. Nu worden deze verkiezingen steeds gebruikt als graadmeter voor landelijk succes en daar wil ik vanaf.

Geef uw reactie.

Frie v.d. Munckhof: eens

Eens. Een politiek debat moet gaan over de provinciale belangen. Alleen raakvlakken met de landelijke politiek kunnen worden besproken. De nadruk ligt nu te veel op de landelijke zaken.

Geef uw reactie.

Wim Lenssen: oneens

Het [probleem is alleen dat de landelijke politici teveel naar het belang van de eerste kamer kijken. Het provinciaal belang blijft echter overeind en je weet wat de Statenleden voor onze regio betekenen. Dus kun je stemmen op goede regionale kandidaten al of niet van je landelijke voorkeur, De waterschapsverkiezingen sneeuwen nu helemaal onder en dat is nog veel erger.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Het zijn natuurlijk Provinciale Verkiezingen, maar de gekozen Statenleden gaan straks wel de Eerste Kamerleden kiezen. Bovendien willen een aantal landelijke politici de huidige coalitie graag naar huis sturen, dus die zien nu hun kans. Wel vind ik dat de kandidaten voor de Provincie zich meer in de dorpen mogen laten zien. Ze zouden meer zichtbaar op straat moeten zijn. We hebben nog 14 dagen te gaan, dus wie weet. Ga in ieder geval allemaal stemmen, nu we dat recht hebben!!!!

Geef uw reactie.

Hennie: eens

Een mooi duo Patrick en Carla, ondanks de verschillende politieke invalshoek betekenen ze allebei veel voor onze regio. Jammer dat daarnaast de landelijke politiek zoveel aandacht opeist en de provincies er bijna niet aan te pas komen. De kracht van de macht !

Geef uw reactie.

buurman: eens

daar in den Haag doen ze met ons wat ze willen ze zijn gelijk hoe Hitler was, die zei en de rest deed nu gaan ze weer gas in Rusland halen terwijl ze meerdere en voldoende zonnen panelen overal kunnen leggen en wind molens plaatsen ook in zee of heeft de partij van de dieren daar problemen mee dat er misschien vleermuizen door geraakt kunnen worden

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Eens . De eerste kamer is een uit-de tijd- politiek mastodont .Maar ja, zo zit ons staatsbestel nu eenmaal in elkaar . Wie kent de kandidaten eigenlijk ?

Geef uw reactie.

Tom van den Hoek: eens

Er zijn vele zaken die in de provincie gaande zijn. Hoe de partijen erin staan is veel onduidelijkheid over.

Geef uw reactie.

Martien van Dijk: eens

Dit ligt voor een belangrijk deel aan de provinciale kandidaten zelf.

Geef uw reactie.

Cees van Elswijk: oneens

Als de provincie kandidaten hun boodschap beter communiceren met de burger dan heeft de landelijke politiek geen enkele invloed. Maar ik hoor of zie de provincie kandidaten nergens en weet dus totaal niet wat hun visie is en wat ze kunnen doen.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Eens.

Geef uw reactie.

Margo: eens

Ik hoop op een goede opkomst, zodat de Kamer van onderaf weer fatsoenlijk opgebouwd kan gaan worden!

Geef uw reactie.

De Statenverkiezing boeide de burgers van Venray niet.

In de maand maart bestond de mogelijkheid voor de inwoners van Venray om hun stem uit te brengen over de invloed van de landelijke politiek op de Statenverkiezing.
De stelling luidde : de landelijke politiek overschaduwt het provinciale belang.
De......

Lees verder