ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Venray lijkt te klein voor een zelfstandig professioneel museum.

donderdag, 25 maart 2021 20:41 Venray lijkt te klein voor een zelfstandig professioneel museum.

Verdeeldheid over het Venrays Museum.

In de maand april 2021 hebben de inwoners van Venray kunnen deelnemen aan een peiling over de toekomst van een museum in Venray. Op de pollingsite Burgers van Venray stond de stelling : Venray lijkt te klein voor een zelfstandig professioneel museum.
Uit de reacties van de meer dan 600 personen die de website bezochten, blijkt dat 2/3 van de respondenten het daarmee niet eens is. Zij vinden immers dat de rijke historie van Venray juist mag worden getoond en een toeristische trekpleister zou moeten zijn.
Een professioneel ingericht museum heeft dan zeker bestaansrecht vindt die groep.
In sommige reacties wordt gepleit voor een groter museumgebouw dan het huidige, waarin dan ook het museum van de psychiatrie moet worden gehuisvest.

Enkele meningen van 67 % respondenten die het niet eens zijn met de stelling zijn opvallend.
Ineke Grootemaat is van mening dat een plaats met 40.000 inwoners zeker bestaansrecht heeft voor een museum. Kijk naar museum More in het dorp Gorssel. Kunst en cultuur zijn onontbeerlijk voor het welzijn van eenieder.
Hans trekt een vergelijking met museums in de regio.
Melderslo is ook niet te klein voor een museum. Geschiedenis is belangrijk vanaf de oerknal tot nu, er is altijd wel een thema voor een museum.

Dat 1/3 van de ‘eens’- stemmers gerede twijfels heeft over dat bestaansrecht, wordt onderbouwd met nogal uiteenlopende argumenten.
Jan Jansen vraagt zich af wat ze er allemaal in moeten zetten.
Of zoals Tassie aangeeft: Wie bezoekt er tegenwoordig nog een museum? Vooral de jongeren zal dit niet interesseren. Zorg dat het centrum aantrekkelijk blijft. Ik zal nooit een museum over Venray bezoeken.
Wat kan een plaats als Venray nu museaal bieden vindt J.L.? Niet meer dan een beperkte collectie die je overal aan kunt treffen. Het museum van de Psychiatrie heeft veel meer waarde en inhoud.

Het is afwachten wat het college van B&W met het voorliggende onderzoeksrapport en de inzet van de kwartiermaker zal gaan besluiiten.
Uit de reacties op de website geeft Onyva alvast een voorzet.
Een gemeenschap is nooit te klein voor een museum. Kunst & Cultuur; de ziel van de samenleving die het verdient om zichtbaar te zijn en getoond te worden in al zijn verscheidenheid. Een museum is een podium voor reflectie, een trekpleister voor het ongewone dat zichtbaar wordt. Schoonheid in al zijn facetten - ook als het schuurt- is meer dan buitenkant en draagt bij aan een gezonde samenleving. Juist Venray als bijzondere en verscheiden gemeenschap verdient zo'n plek.
Ga opnieuw met elkaar om de tafel. Inventariseer ieders wensen en weeg de belangen van de gemeenschap. Denk bijvoorbeeld in thema's voor kunst & cultuur, wissel elkaar af en maak er een boeiend geheel van.
Zet Venray opnieuw op de kaart als een ongekende vrijplaats! Potentieel genoeg.

REACTIES

Suzanne: eens

De gemeente zijn wij allemaal. Elkaar aanspreken als dat niet werkt moet men kunnen melden. Vervolgens Extra controles en handhaven. Ik zie veel hondenbezitters die een zakje bij hebben maar niet gebruiken

Geef uw reactie.

René Lenards: oneens

Venray is zeker niet te klein voor een museum Venray heeft een historisch verleden waar een mooi museum een grote toegevoegde waarden heeft. Als je in het verleden kijkt is het museum eerder te klein dan te groot. Het bestuur moet een team zijn wat op de juiste manier samen werkt. De tijd niet besteden aan het niet eens zijn maar samen werken aan het opbouwen van mooie tentoonstellingen . Weer moete doen om de samen werking te zoeken het museum van de psychiatrie . Want als je meer gaat samen werken heb je ook meer te bieden. De start is mijn inziens verkeerd geweest. Maar alles kan nog. De drie punten die het bestuur noemt moet je vooraf goed uitwerken. In goede overleg is alles mogelijk daar heb je geen adviesbureau voor nodig.
Stop met verhalen die niets brengen en ga met goed overleg aan het werk. Zelf met de eigen mensen opbouwen en alleen advies vragen daar waar nodig. Dan krijgt Venray een prachtig museum waar we trots op kunnen zijn.
Veel wijsheid toegewenst.

Geef uw reactie.

Martinus: oneens

Zoals de omschrijving “een professioneel museum” stelt is er zeker plaats voor, maar niet in de huidige vorm. Te veel beperkingen door de locatie de bestuurders en de politieke wil om er een écht museum van te maken.

Professioneel kost geld! Maar creërend anderzijds ook waarde.
If you pay peanuts, you get monkeys is, met respect voor de inspanningen van velen, toch wel op z’n plaats.

Geef uw reactie.

Vincent Smolders: oneens

Venray heeft een belangrijke regiofunctie en een rijke geschiedenis. Een museum is dan ook zeer op zijn plaats, ook als het financieel niet direct zelfstandig kan zijn.

Geef uw reactie.

Erik: oneens

De stelling vind ik wel bijzonder: drie stellingen in één. Slaat klein op zelfstandig? Of op professioneel? Of op museum? Maar ik denk dat alle drie binnen Venray wel moet kunnen. Maar zorg voor een goede visie, een goed bestuur, goede samenwerking en een goed financieel plan!

Geef uw reactie.

Tassie: eens

Wie bezoekt er tegenwoordig nog een museum? Vooral de jongeren zal dit niet interesseren. Zorg dat het centrum aantrekkelijk blijft. Ik zal nooit een museum over Venray bezoeken

Geef uw reactie.

Rob Kuiper: oneens

Venray heeft veel te bieden op veel terrein.
Helaas lopen initiatieven, inzichten niet synchroon. Triest voorbeeld is de geschiedenis van de muziekschool.
Wat is wijsheid? Het culturele erfgoed en de inspanningen en activiteiten van vele generaties van inwoners van Venray en omstreken verdienen een museum. Zowel voor de komende generatie bewoners als voor bezoekers en toeristen.

Geef uw reactie.

Henk jansen: eens

Wat Venray voor het museum in huis heeft zie je in ieder dorps museum!
Men heeft de boot gemist door niet de samenwerking met het Psychiaters museum aan te gaan

Geef uw reactie.

JL.: eens

Wat kan een plaats als Venray nu museaal bieden? Niet meer dan een beperkte collectie die je overal aan kunt treffen, Het museum van de Psychiatrie heeft veel meer waarde en inhoud dan de collecties ( welke?), die nu worden gepresenteerd, maar dat heeft wijselijk afgehaakt.
In een gebouw dat zo beperkt is kun je beter andere activiteiten plaats vinden.
Daarnaast (dis)functioneert er een museumbestuur op hautaine wijze waarvan er enkelen alleen voor eigen eer en glorie in "plaats nemen". Ons kent ons cultuur en het heeft geen enkele binding met de gemeenschap Oplossing nieuw bestuur zonder rugzak en mensen in het bestuur die gewoon kunnen doen.

Regie meer bij de gemeente, maar bij welke wethouder dan?

Geef uw reactie.

Leo: oneens

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de huidige situatie. Er is een goed functionerende beroepskracht ontslagen bij de overgang naar het huidige gebouw. Door het uitblijven van een gezonde financiële injectie kon het museum niet worden ingericht op een manier, die recht doet aan de Venrayse geschiedenis. Veel ruzie en onbegrip heeft er toe geleid dat het Museum voor de Psychiatrie een andere huisvesting heeft gekozen en dat blijkt een goede zet. Dit museum is ( bijna) geheel ingericht en vertelt de o zo belangrijke geschiedenis van ontwikkelingen in de psychiatrie en de Venrayse bijdrage daaraan. Daar is ook veel meer financiële ruimte dan het Venrays Museum heeft gekregen. Mijns inziens kan het Venrays museum met de nodige aanpassingen in de organisatie een goede aanvulling zijn voor het toeristisch aantrekkelijk maken van Venray. Een organisatie als Cultura Venray kan een verbindende rol spelen om de diverse hoogtepunten van Venrays geschiedenis (Petrus Bandenkerk, de toren als uitkijkpunt, Theetuin, Museum voor de Psychiatrie, Venrays Museum, oorlogsgeschiedenis, Schaapscompagnie, zelfs de transitie van agrarische gemeente naar dienstverlening en industrie) op een professionele wijze aan inwoners en passanten aan te bieden. Idealiter, vermoed ik, want er zijn teveel heilige huisjes en er is te weinig financiële ruimte.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Voor een museum is Venray niet te klein. Probleem in Venray is dat het bestuur te bepalend is en onvoldoende luistert naar andere partijen. Alleen maar ruzie over inhoud en onvoldoende dialoog en samenwerking. VVV in dit pand is wel prima, midden in centrum. Ook hier hetzelfde probleem.
Museum moet ten dienste staan van de gemeenschap. Nu is er alleen maar heibel en er komen amper bezoekers. Slecht visitekaartje voor Venray

Voor museum van psychiatrie is er helaas veel te weinig ruimte. Had men van tevoren moeten bedenken bij de opzet van het museum.

Beleid opnieuw omschrijven en daadkracht bij uitvoering hiervan. Desnoods dwingend opleggewn.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Voor een museum is Venray niet te klein. Probleem in Venray is dat het bestuur te bepalend is en onvoldoende luistert naar andere partijen. Alleen maar ruzie over inhoud en onvoldoende dialoog en samenwerking. VVV in dit pand is wel prima, midden in centrum. Ook hier hetzelfde probleem.
Museum moet ten dienste staan van de gemeenschap. Nu is er alleen maar heibel en er komen amper bezoekers. Slecht visitekaartje voor Venray

Voor museum van psychiatrie is er helaas veel te weinig ruimte. Had men van tevoren moeten bedenken bij de opzet van het museum.

Beleid opnieuw omschrijven en daadkracht bij uitvoering hiervan. Desnoods dwingend opleggewn.

Geef uw reactie.

Henk Deegens: oneens

Ik denk dat Venray zeker niet te klein is voor een Professioneel Museum , we hebben ook een Psychiatrie Museum , we zouden eigenlijk gewoon 1 groot museum gebouw moeten hebben met alles wat met de historie van de gemeente Venray te maken heeft , dus voeg de Psychiatrie Museum daar ook bij.

Geef uw reactie.

Jan Jansen: eens

wat moeten ze er allemaal in zetten

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Er is een prachtige nieuwe permanente tentoonstelling 'Venray tussen Peel en Maas' die door alle Corona-perikelen nog nauwelijks aan het Venrays publiek tentoongesteld kon worden.

Geef uw reactie.

Onyva: oneens

Een gemeenschap is nooit te klein voor een museum. Kunst & Cultuur; de ziel van de samenleving die het verdient om zichtbaar te zijn en getoond te worden in al zijn verscheidenheid. Een museum is een podium voor reflectie, een trekpleister voor het ongewone dat zichtbaar wordt. Schoonheid in al zijn facetten - ook als het schuurt- is meer dan buitenkant en draagt bij aan een gezonde samenleving. Juist Venray als bijzondere en verscheiden gemeenschap verdient zo'n plek.
Ga opnieuw met elkaar om de tafel. Inventariseer ieders wensen en weeg de belangen van de gemeenschap. Denk bijvoorbeeld in thema's voor kunst & cultuur, wissel elkaar af en maak er een boeiend geheel van.
Zet Venray opnieuw op de kaart als een ongekende vrijplaats! Potentieel genoeg.

Geef uw reactie.

J D : eens

Niet eens met de stelling. Venray heeft potentie genoeg.
Twee zeer hinderlijke factoren in de huidige situatie :
1. Gebouw is verre van optimaal ingericht qua huidige inrichtingseisen bij gebruik.
2. Het bestuur speelt helaas nog altijd een te autoritaire hoofdrol en vormt karakterologisch een blokkade in samenwerking met anderen en vooral met de gemeente.
Oplossing : compleet nieuw bestuur die met het recente verleden niet besmet is en die verder vanaf de basis weer opnieuw gaat bouwen met nieuw elan.

Geef uw reactie.

A.v.D.: oneens

Liefst een gezamenlijk museum met het psychiatrisch museum. Dit moet toch een bestaansrecht hebben. Dus weer opnieuw aan de slag! Wie neemt het voortouw?

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Melderslo is ook niet te klein voor een museum. Geschiedenis is belangrijk vanaf de oerknal tot nu, er is altijd wel een thema voor een museum.

Geef uw reactie.

J. Koopmans : oneens

Naast het ‘Museum voor de Psychiatrie’ hoort er in Venray zeker een museum over de historie van Venray te zijn. Dan heb je twee toeristen trekpleisters.

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Ga op zoek naar de verbinding en vecht elkaar niet de tent uit?

Geef uw reactie.

Johan van de Velde : oneens

Venray wordt nog steeds gezien als een DORP maar dan een kerndorp of beter een Kerngemeente .
Ik zie het verschil tussen Horst ad Maas en Venray niet helemaal . Horst ad Maas heeft sowieso 2 musea en straks een mega Gasthuus .
Venray zou er naar moeten streven van het dorps/boeren imago af te komen.
Ijsselsteijn heeft 2 musea Overloon heeft zijn Museum je kan natuurlijk ook redeneren laat de Venrayse mensen op kosten van andere gemeentes en dorpen naar de buren gaan.
Mensen die hier zouden willen komen wonen zeker van uit het westen verwachten toch iets meer dan alleen agrarische bedrijven en distributie hallen.
Postkantoor slopen bibliotheek wegstoppen , gelukkig de bioscoop en de schouwburg van de verdoemenis gered maar anders hadden we alleen Appie Heijn en de Action.
Dus Peterus Banden kerk tot museum bombarderen etc etc . Vincent Van Gog /St Anna verder uitdiepen.
Dus werken aan de Museums in Venray .

Geef uw reactie.

Femke: oneens

Overloon is kleiner dan Venray en heeft ook een beroemd museum, het oorlogsmuseum. Een goed museum kan een toeristische trekpleister zijn en een opsteker zijn voor Venray.

Geef uw reactie.

Corrie Kok : eens

Het oeverloze gesteggel is typerend voor het elkaar niets gunnen. De een vindt zich zelf beter dan de andere partij. Hou eens op met dat kinderachtige geruzie.
Natuurlijk hoort een museum over de psychiatrie op het oude ""St.Servatius"" terrein. De VVV past uitstekend in het pand, toegankelijk in een mooie omgeving. Waarom zo bekvechten?? Wat meer begrip voor elkaar zou de wereld er beslist beter op worden.
Een museum van Venray zelf, wordt het niet weer alleen maar oorlogsfoto"'s, er valt niet zoveel meer te bedenken hoe Venray er vroeger uitzag.
De meeste mooie gebouwen zijn gesloopt, het postkantoor gaat ook al er ook aan.
Ga in overleg met elkaar op een volwassen manier.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Een plaats met 40.000 inwoners heeft zeker bestaansrecht voor een museum. Kijk naar museum More in het dorp Gorssel. Kunst en cultuur zijn onontbeerlijk voor het welzijn van een ieder.
Zo dom dat er een goede conservator is weggestuurd (Maria van Dorst). Sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Iemand aanstellen die veel van kunst en cultuur weet kan van dit museum iets moois maken! Een kunsthistoricus of beeldend kunstenaar.

Geef uw reactie.

Over De Borggraaf wordt alleen maar gesteggeld.

Op het Mgr. Goumansplein staat sinds enkele jaren een imposant nieuw gebouw dat de naam “De Borggraaf” draagt.
Door een projectontwikkelaar zijn daar een aantal woningen en appartementen gebouwd met op de begane grond een......

Lees verder