ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt van de gemeente Venray

dinsdag, 02 maart 2021 17:16 Standpunt van de gemeente Venray

We zijn momenteel aan het verkennen of een windpark in Venray tot de mogelijkheden behoort. We hebben natuurlijk te maken met allerlei regelgeving die windparken op bepaalde plekken mogelijk en onmogelijk maakt, maar het is daarnaast natuurlijk belangrijk om over zo’n ontwikkeling gesprekken te voeren met onze inwoners. In opdracht van de gemeenteraad worden die gesprekken volop gevoerd. Dat hadden we liever fysiek gedaan, maar vanwege corona doen we dat digitaal. Zodra het kan en mag, doen we dat ook fysiek. Op die manier gaan we met onze inwoners in gesprek over de wensen, de voorwaarden en de bezwaren rondom het thema duurzame, hernieuwbare energie en in dit geval dus, meer specifiek: windenergie in Venray.

De gemeenteraad heeft KODE vastgesteld. Dat is een beleidsstuk waarin de gemeenteraad aangeeft hoe we in Venray omgaan met de opwek van duurzame energie. We hebben de Akkoorden van Parijs, we hebben een Klimaatakkoord van het Rijk en we hebben te maken met Europese klimaatafspraken. Onze gemeenteraad heeft in 2013 besloten om actief beleid te maken zodat de gemeente energieneutraal is in 2030 met compensatiemogelijkheden.

Maar de wereld stopt niet in 2030. Willen wij dat onze kinderen het net zo goed, of liever nog, beter dan onszelf hebben op deze wereld, dan is klimaatverandering het allerbelangrijkste om aan te pakken. En dat kan alleen gezamenlijk. We zijn de eerste generatie die wéét hoe groot de problemen zijn en tegelijkertijd de laatste generatie die nog kans heeft om de trend te keren. Dus ook de gemeente Venray zal daarin een steentje moeten bijdragen. We kunnen op de huidige weg van fossiele energie niet blijven doorgaan. Wat we zeker weten is dat we, door gas en olie op de huidige manier te blijven gebruiken, de rekening bij de volgende generatie gaan neerleggen.

Gelukkig zijn er duurzame alternatieven, zoals wind en zon én werken we aan energiebesparing. Immers: de groenste energie is de energie die helemaal niet opgewekt hoeft te worden. Zonnepanelen zijn we volop op de daken aan het aanleggen. Over zon op land wordt volop gesproken, ook in de media. Dat geldt ook voor windenergie. Hoe kunnen we als gemeente ons steentje bijdragen voor een betere wereld? En hoe zorgen we ervoor dat we dan ook meteen de kansen pakken die duurzame energie ons biedt? Denk bijvoorbeeld aan de opbrengsten van die energieopwek: die moeten zoveel mogelijk in Venray blijven. Dat zijn vragen die centraal staan.

Makkelijke opties bestaan niet. Vooruitschuiven helpt niet. Daarom moeten we goede en weldoordachte keuzes maken, samen met onze inwoners. En daarom kunnen we, pas als het onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie afgerond is, echt een antwoord geven op de vraag of Venrayse windenergie tot de mogelijkheden behoort.

Gerelateerde artikelen

Atlas Leefomgeving

Lees verder

KODE : Kader voor Opwekking Duurzame Energie

Lees verder

De mening van BeePower Venray

Lees verder

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

Lees verder