ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

KODE : Kader voor Opwekking Duurzame Energie

woensdag, 24 februari 2021 10:47 KODE : Kader voor Opwekking Duurzame Energie

In het coalitieakkoord staat dat, wat betreft energiebronnen, niets wordt uitgesloten. Denk aan zonne-energie, windenergie, warmtebronnen en biomassa. Ze maken allemaal onderdeel uit van maatregelen die genomen kunnen worden om onze energiedoelstellingen te behalen. Dat deze opwekprojecten impact gaan hebben op onze omgeving staat buiten kijf. Uitgangspunt is dat we inzetten op eerlijk verdelen van lusten en lasten.

Bekijk hier de volledige rapportage van KODE zoals door de gemeenteraad vastgesteld.

 

 

Gerelateerde artikelen

Standpunt van de gemeente Venray

Lees verder

Atlas Leefomgeving

Lees verder

De mening van BeePower Venray

Lees verder

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

Lees verder