ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Betaald parkeren staat onder druk

woensdag, 04 februari 2015 13:00 Betaald parkeren staat onder druk

Het is opvallend hoe de laatste tijd vrijwel iedereen in Venray een mening heeft over het betaald parkeren. Dan gaat het nog niet eens alleen over het feit dat men moet betalen om te mogen parkeren in het centrum. Ook de parkeerwachters, de bijzondere opsporings ambtenaren (BOA’s) ontkomen niet aan die kritiek.

Nu de ondernemers in het winkelcentrum een afname in omzet ervaren en met lede ogen zien dat een aantal collega winkeliers het bijltje er al bij neer gegooid hebben, wordt als oorzaak van die omzetdaling mede het parkeerbeleid van de gemeente genoemd.
“Schaf betaald parkeren af in Venray” zo luidt hun noodkreet. De crisis in het centrum van Venray is volgens de winkeliers merkbaar doordat hun klanten wegblijven en er een meer dan gemiddelde leegstand van winkels is. Mensen uit Venray en de kerkdorpen blijken ook naar andere gemeenten in de regio uit te wijken, met name vanwege het daar geldende klantvriendelijke parkeerbeleid.

Het blijft natuurlijk koffiedik kijken om te veronderstellen dat bij een klantvriendelijker parkeerbeleid van de gemeente, het centrum van Venray massaal zal worden bezocht.
Bovendien heeft de gemeente financiële verplichtingen uit de parkeervoorzieningen, zoals o.m. de parkeergarage, die door het betaald parkeren (en de parkeerboete’s ?) bekostigd moeten worden. Het goedkoper parkeren kost de gemeente dus geld.
Hoe dan ook, er heerst in Venray op grote schaal onvrede of onbegrip over het betaald parkeren. Het volk mort !
Reden voor de groep onafhankelijke inwoners van Venray, die de website Burgers van Venray elke maand van een actuele stelling voorziet, om de inwoners van Venray en de kerkdorpen hun mening te vragen over de stelling :
“Ik wil ook in Venray twee uur gratis kunnen parkeren”.
Gedurende de hele maand februari kan men op deze site aangeven of men het hiermee eens of oneens is. Bovendien kan men hierop een eigen mening geven of suggesties voor de beleidsbepalers bij de gemeente of voor de raadsleden aan de hand doen.

REACTIES

De Venrayse burgers kiezen overduidelijk voor goedkoper parkeren.

Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van Venray gedurende de maand februari kunnen oordelen over de stelling :
Ik wil ook in Venray twee uur gratis kunnen parkeren.
Gelet op de grote respons op deze stelling kan worden geconcludeerd......

Lees verder