ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Reactie ziekenhuis VieCuri

vrijdag, 29 januari 2021 16:25 Reactie ziekenhuis VieCuri


Hoe beter de communicatie tussen zorgverleners, des te beter de zorg voor de patiënt. Klinkt logisch en om die reden zetten we vol in op samenwerking. Dat geldt natuurlijk binnen de muren van ons ziekenhuis, waar zogenaamd MDO (Multi Disciplinair Overleg) al jaren een ingeburgerde term en praktijk is. En denk aan samenwerking – en dus communicatie - met gemeenten, huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg, ambulancezorg, verloskundigen, fysiotherapeuten en met collega-ziekenhuizen. We denken samen continu na over creatieve oplossingen om de juiste zorg op de juiste plek te brengen. Dat het niet alleen mooie woorden zijn en er ook daadwerkelijk iets gebeurt, lichten we graag toe aan de hand van een aantal mooie voorbeelden.
1. Verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties Proteion, Buurtzorg, De Zorggroep en Allerzorg komen aan huis bij patiënten die in behandeling van VieCuri zijn, maar niet per se naar het ziekenhuis hoeven te komen voor hun wondzorg. De wondverpleegkundigen ondersteunen op afstand d.m.v. beeldbellen. Dit werkt uitstekend en wordt als zeer positief ervaren door patiënt én zorgmedewerkers.
2. Enkele VieCuri-medewerkers hebben een ‘meervoudige functie’. Sommige SEH-artsen werken ook in de ambulancezorg. Dit levert over en weer mooie inzichten voor verbetering op en bevordert de overdracht
3. Op regionaal niveau maken we steeds meer transmurale afspraken (zorg die wordt aangeboden door meerdere zorgverleners) om zorg goed op elkaar af te stemmen. Het platform MCC PxZorg (MCC staat voor medisch coördinerend centrum) is via website en app voor alle zorgprofessionals toegankelijk om deze afspraken terug te vinden. Via dit platform zijn artsen van 9 zorgorganisaties in Noord-Limburg direct met elkaar verbonden en is er gerichte nazorg vindbaar op de ‘zorgkaart’. We gaan deze zorgkaart ook toegankelijk maken voor burgers, om hen meer regie te geven op hun zorg. Ook zijn er gezamenlijke scholingen. Het zorgt ervoor dat men elkaar ontmoet en leert van elkaars expertise.
4. De Regiopoli van VieCuri in Panningen verhuist in de loop van 2021 naar Pantaleon Medisch Centrum, eveneens in Panningen. De verhuizing betekent dat de patiënt in Pantaleon terecht kan voor een combinatie van o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, apotheek, tandarts en andere zorgprofessionals. Alles onder één dak heeft veel praktische voordelen voor de patiënt. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede, o.a. door de nog kortere lijnen en kennisuitwisseling tussen de zorgaanbieders. Uitbreiding van deze samenwerking in Gezondheidscentrum Pro Vita in Reuver staat ook voor de deur.
5. Eenzelfde beweging verkennen we samen met de zorgverleners van De Wieënhof in Venray. Onze nieuwe ziekenhuisvoorziening willen we naast Medisch Centrum de Wieënhof bouwen. Ook daar ontstaat dan één locatie met een combinatie van vele zorgprofessionals.
6. VieCuri, Laurentius Ziekenhuis Roermond en ruim 30 apotheken uit de regio Noord- en Midden-Limburg zijn in 2019 overgestapt op het digitaal versturen van recepten. Door het digitaal versturen van recepten wordt de kans op fouten verkleind. Dat komt de veiligheid van patiënten uiteraard ten goede.
7. Prostaatkankercentrum Zuid is sinds 1,5 jaar hét centrum in Limburg en Zuidoost-Brabant op het gebied van prostaatkankerzorg. Het is een samenwerking van de ziekenhuizen Elkerliek Helmond/Deurne, Laurentius Roermond , Maastricht UMC+, VieCuri en Zuyderland Heerlen/Sittard. Alle prostaatkankeroperaties vinden sinds 1 juli 2019 plaats in Zuyderland. Voor de patiënt betekent dit minder risico op complicaties, sneller herstel en een kortere opnameduur. Onderzoeken en (na)behandelingen verzorgen de deelnemende ziekenhuizen zelf, dus voor de patiënt dichtbij huis.
8. Voor patiënten met borstkanker uit Noord- en Midden-Limburg, is sinds september 2019 de zorg van Laurentius Roermond en VieCuri gebundeld in één Borstexpertiseteam. Dat maakt de zorg beter, duidelijker en efficiënter: kortere wachttijden, nagenoeg altijd alle onderzoeken op één dag en één operatie waarin én de tumor wordt weggehaald én de borst wordt gereconstrueerd.

Raad van Bestuur ziekenhuis VieCuri