ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Reactie van het Zorgkwartier Venray

dinsdag, 26 januari 2021 15:05 Reactie van het Zorgkwartier Venray

Communicatie en overzicht zijn de sleutelwoorden tot succes
Zorgkwartier Venray is een kleinschalige woon-zorgvoorziening in Venray. Wij hebben 27 bewoners met een psycho-geriatrische (dementie gerelateerde) of somatische (lichamelijke) grondslag. De kracht van de kleinschaligheid met daarnaast een goede samenwerking met zorgpartners is voor ons de sleutel tot succes. Vanuit zorgkwartier Venray hebben we een strategische samenwerking met Proteion. Powered by Proteion heet dat. We kunnen werken vanuit de flexibiliteit en wendbaarheid van kleinschaligheid, met de kracht en kwaliteit van een grote organisatie op de achtergrond.

Huisarts
In veel woon-zorgvoorzieningen voor ouderen, valt de bewoner onder de medische verantwoordelijkheid van een Specialist Ouderengeneeskunde. Bij Zorgkwartier Venray is dat niet het geval. Bij Zorgkwartier is de huisarts medisch eindverantwoordelijk. Voordeel daarvan is dat bewoners bij een verhuizing hun eigen huisarts kunnen behouden, mits dit een huisarts is uit een van de 4 Venrayse praktijken. Het geeft een veilig en vertrouwd gevoel dat bewoners de arts die ze al kennen, kunnen ‘meenemen’ wanneer ze bij ons komen wonen.
Van ons vraagt dit om een goede samenwerking met de huisarts. De zorgverleners van Zorgkwartier Venray zijn samen met de huisarts de eerste verantwoordelijke voor de zorg van de bewoners. Tussen de zorg en de huisartsen lopen korte lijnen die de afgelopen maanden al diverse keren intensief, maar zeker ook effectief zijn ingezet. Sleutelbegrippen daarin zijn korte communicatielijnen en overzicht in de keten.
Korte communicatielijnen
Communicatie is een essentieel onderdeel van een succesvolle behandeling of therapie. Bij ons is er 24/7 zorg aanwezig die de ingezette behandeling uitvoert en/of monitort. Doordat de zorgverantwoordelijke, zoals de verpleegkundige, verzorgende IG, helpende of activiteitenbegeleiders de bewoners goed kennen, kan er snel gesignaleerd worden of een behandeling wel of juist niet goed werkt. Dit maakt het mogelijk om snel te anticiperen op verandering en te schakelen met de medisch verantwoordelijke; de huisarts.
Overzicht in de keten
Overzicht is daarnaast een van de andere twee belangrijke factoren. Weten of iedereen in de behandelketen zijn taak uitvoert. De huisarts kan wel een medicijn voorschrijven, maar de apotheek zal dan ook de nodige acties moeten uitvoeren. Samen met bewoner en familie houdt de zorgverantwoordelijke overzicht op de keten. Is er een schakel in de keten die hapert, dan wordt dit snel opgemerkt door de 24-uurs zorg die geboden wordt. Dit is mogelijk door het kleinschalige karakter, het kleine team maar vooral doordat de zorgverantwoordelijke de bewoners ook écht goed kent.
Strategische samenwerking met Proteion
Vanuit de strategische samenwerking met Proteion, ondersteunt een Specialist Ouderengeneeskunde op consultbasis en geeft samen met de huisarts de medische zorg vorm. Twee artsen die naar de cliënt kijken. De ene vanuit de jarenlange ervaring met de cliënt, de ander vanuit het specialisme ouderengeneeskunde.

Digitale communicatie
In deze tijden is digitale communicatie van groot belang. Dat is goed geregeld via het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). De huisarts heeft toegang tot het ECD en kan zodoende over actuele informatie beschikken. CarenZorgt is een applicatie waarmee familie of mantelzorger zelf het ECD kan inzien, maar ook kan communiceren met de zorgverantwoordelijke. Hierdoor is snelle en laagdrempelige communicatie mogelijk.
Dit draagt bij aan optimale afstemming en zodoende optimale zorg en behandeling voor onze bewoners.