ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.

donderdag, 21 januari 2021 17:55 Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.

De communicatie tussen onze zorgverleners is niet altijd optimaal.

Gedurende de maand februari van 2020 hebben inwoners van de gemeente Venray gereageerd op de stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was : Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren.
Van de respondenten was 80 % het eens met deze stelling.

Dat de aangekondigde sluiting van de HAP nog steeds een heet hangijzer is, blijkt ook uit de reacties daarover op deze stelling. Venray Lokaal presenteerde een voorstel om digitaal met de HAP te gaan “beeldbellen” en de huisartsenorganisatie Cohesie heeft inmiddels dat idee overgenomen. Als dit systeem binnenkort operationeel is, kan met een app op een mobiele telefoon met de arts van de HAP of van de spoedeisende hulp contact worden opgenomen.

De noodzakelijke onderlinge communicatie tussen huisarts, specialist, fysiotherapeut of de thuiszorg was een van de redenen waarom de betreffende stelling aan de inwoners was voorgelegd. Het is aan te bevelen als dit initiatief van Venray Lokaal en Cohesie door deze zorgverleners kan worden overgenomen.
Uit een aantal reacties die op de website staan vermeld, blijkt dat enkele personen minder prettige ervaringen met onderlinge communicatie tussen zorgverleners hebben gehad.
Bij het overzicht van vorige stellingen op de website zijn die ervaringen nog na te lezen.

Enkele opvallende reacties worden hierna vermeld.
Corrie Kok is het eens met de stelling en schrijft omdat de HAP verdwijnt in Venray dat al een teken is van de miscommunicatie. Zoveel hoofden zoveel zinnen, maar wie is er mee gebaat? De zieke mens niet, hij/zij moet maar zien op welke manier in het ziekenhuis te komen bij nacht en ontij. De teksten gelezen en allen kloppen zich op de borst hoe goed zij zijn.
Allicht, maar kritisch zijn kost teveel energie. Steek die energie maar in de communicatie onderling. Beter voorkomen dan genezen.

Francien vindt dat door goed te communiceren er niet langs elkaar heen wordt gewerkt of drie dubbele onderzoeken gedaan worden.

Elly heeft zelf ervaren dat het met die communicatie wel eens mis gaat.
De verwijzer houdt de regie. Als dat de huisarts is en er is onduidelijkheid dan vraag je dat aan de huisarts.
Ik heb ervaren dat mijn medische gegevens van de specialist niet automatisch aan mijn fysiotherapeut werden verstrekt. De specialist gaf mij een brief met behandeladvies voor de fysiotherapeut. Ik vind deze werkwijze correct en privacy gewaarborgd.
Ik merkte echter ook dat bij twijfel of vragen de fysiotherapeut geen contact zocht met de specialist voor verheldering. De fysiotherapeut vertelde dat specialisten dat niet doen. Ook uit privacy-overwegingen? Dan werkt het tegen je als patiënt.

René Lenards vindt dat een goede communicatie een complex systeem is, dat zowel binnen als buiten het ziekenhuis naadloos in elkaar moet grijpen. De medische zorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënt worden geleverd met daarbij de huisarts in de regierol. De regierol kost tijd en energie, dus moet er meer geld komen voor de huisartsenzorg. Een duidelijke visie op de gewenste ontwikkeling voor de komende jaren is te lezen de website van de Patiënten Federatie Nederland.
De politiek heeft inmiddels wel besloten dat er minder regeldruk moet komen, zodat de behandelaar meer tijd gaat krijgen voor de patiënt. De huisarts moet de regierol nemen die hij ook heeft. Als de huisarts meer naar zijn patiënt luistert kost dat meer tijd dan nu. Hij moet dan meer tijd nemen om de juiste keuze voor behandeling te maken. Hij verwijst hierdoor minder mensen naar het ziekenhuis en bespaart zo ook meer geld. Een huisarts in Afferden heeft daar goede resultaten mee. Maar werd teruggefloten vanwege zijn aanpak
omdat het ziekenhuis minder snel wordt ingeschakeld. Ziekenhuizen leven van de verwijzingen. Dus geld gaat voor goede zorg en dat is het grootste probleem voor een goed zorgsysteem.

REACTIES

René Lenards: eens

Goede communicatie is een complex systeem dat zowel binnen als buiten het ziekenhuis naadloos in elkaar grijpen. De medische zorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënt worden geleverd met daarbij de huisarts in de regierol De regierol kost tijd en energie, dus moet er meer geld komen voor =HUISARTSENZORG= Onzinnig registreren moet stoppen. Er is een duidelijke visie op de gewenste ontwikkeling voor de komende jaren. Op de website van de =Patiënten Federatie Nederland= kunt U die visie vinden.
De politiek heeft inmiddels wel besloten dat er minder regeldruk moet komen, zodat de behandelaar meer tijd gaat krijgen voor de patiënt. De huisarts moet de regierol nemen die hij ook heeft. Als de huisarts meer naar zijn patiënt luistert kost dat meer tijd dan nu. Hij moet dan meer tijd nemen om de juiste keuze voor behandeling te maken. Hij verwijst hierdoor minder mensen naar het ziekenhuis en bespaart zo ook meer geld. Een dokter in Afferden heeft daar goede resultaten mee. Maar is terug gefloten.
Gefeliciteerd met je aanpak maar als je zo doorgaat en iedereen doet dat komt het ziekenhuis in de problemen. Ziekenhuizen leven van de verwijzingen. Dus geld gaat voor goede zorg en dat is het grootte probleem voor een goed zorgsysteem.

Geef uw reactie.

Corrie Kok : eens

Dat HAP verdwijnt in Venray tekent al de miscommunicatie. Zoveel hoofden zoveel zinnen, maar wie is er mee gebaat? De zieke mens niet, hij/zij moet maar zien op welke manier in het ziekenhuis te komen bij nacht en ontij. De teksten gelezen en allen kloppen zich op de borst hoe goed zij zijn.
Allicht, maar kritisch zijn kost teveel energie. Steek die energie maar in de communicatie onderling. Beter voorkomen dan genezen.

Geef uw reactie.

Jos: eens

Een goede communicatie is essentieel; zéker in de zorg!
Laten met name de specialisten eindelijk een keer inzien dat
niemand méér is dan een ander!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Een goede communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede zorgverlening. Dat geldt overigens bij alles wat mensen samen ondernemen.

Geef uw reactie.

Striepke: eens

Om te beginnen MOET de HAP open blijven. Venray is hier groot genoeg voor. Dit is op de eerste plaats een vervangende huisarts! De zieke patiënt moet NIET afhankelijk hoeven zijn van Venlo. Te gek voor woorden!! Niet iedereen, in deze moderne tijd, kan zelfstandig naar Venlo of Boxmeer. Je zult b.v.
's nachts plotseling ziek worden, dan is communicatie niet voldoende en om dan ruim 30 km te moeten rijden om in een ziekenhuis te kunnen komen. Dit moeten onze huisartsen niet willen!!!! Maar zolang zij zich hier niet over bekommeren, wellicht verdienen zij nog niet genoeg, zal de Hap helaas verdwijnen.

Geef uw reactie.

A.Ribbink: eens

Momenteel vindt veel zorgoverleg telefonisch of digitaal plaats. Het overzicht voor de patient zelf is daardoor soms onvoldoende duidelijk of beperkt. Optimale communicatie van zorgverleners met als spil de huisarts is hierbij belangrijk.

Geef uw reactie.

Jan Dr : : eens

Communicatie is een basisvoorwaarde en een must om de gehele zorgverlening te verbeteren.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

De communicatie moet goed zijn anders gebeuren er ongelukken. Het is de basis.

Geef uw reactie.

Mar: eens

Goed communiceren is de basis.

Geef uw reactie.

Joosl.: eens

De stelling is een open deur! en dus eigenlijk geen stelling. Een stelling op zich moet to the point zijn en geen ruimte laten voor interpretatie.

De communicatie kan nooit 100% zijn. Wel dient er naar gestreefd te worden dat de communicatie optimaal is.

Ook de concurrentie tussen verschillende ziekenhuizen in de regio kan optimalisatie in de weg staan of belemmeren; denk aan eigen belang.

Een ander belangrijk gegeven is het elektronische patiëntendossier. Het algemeen invoeren hiervan laat toch wel lang op zich wachten. Uiteraard dient de privacy goed afgeschermd te zijn, maar men moet hierin niet overdrijven, Het belang van de patiënt moet hierin voorop staan en kan de privacy wellicht overstijgen. Een elektronisch patiëntendossier draagt mijn inziens duidelijk bij aan een goede communicatie, vooral als zorg/behandeling nodig is buiten het gebied waar de patiënt woont.

Geef uw reactie.

Avandi: oneens

Oneens.
Geen privégegevens delen met onbevoegden.

Geef uw reactie.

Ine: eens

Heb helaas persoonlijk ervaren wat slechte communicatie tussen artsen voor gevolgen heeft

Geef uw reactie.

Hans: eens

Als de zorgverleners bijvoorbeeld met Microsoft Teams zouden werken zou het allemaal een heel stuk beter gaan.

Geef uw reactie.

San: oneens

De communicatie dient met de patiënt of iemand die gemachtigd is, in het middelpunt, plaats te vinden en niet met de verwijzer. Die is slechts verwijzer.
Ik deel geen privégegevens omdat er geen enkele zorgaanbieder 100% kan garanderen dat mijn gegevens veilig bij hen zijn (lees ggd debacle) en als ze dan via elektronische patiëntendossiers gaan communiceren, ben ik daar niet blij mee, want daar heb ik de regie niet over.

Geef uw reactie.

Francien: eens

door goed te communiceren word er niet langs elkaar heen gewerkt of drie dubbele onderzoeken gedaan

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Als ik de reacties lees dan valt op dat de stelling niet duidelijk genoeg is.

Geef uw reactie.

Elly: oneens

De verwijzer houdt de regie. Als dat de huisarts is en er is onduidelijkheid dan vraag je dat aan de huisarts.
Ik heb ervaren dat mijn medische gegevens van de specialist niet automatisch aan mijn fysiotherapeut werden verstrekt. De specialist gaf mij een brief met behandeladvies voor de fysiotherapeut. Ik vind deze werkwijze correct en privacy gewaarborgd.
Ik merkte echter ook dat bij twijfel of vragen de fysiotherapeut geen contact zocht met de specialist voor verheldering. De fysiotherapeut vertelde dat specialisten dat niet doen. Ook uit privacy-overwegingen? Dan werkt het tegen je als patiënt.

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Als patient wil ik zelf de regie over welke info waar terecht komt, via de diverse hulpverleners en of instanties wordt mijn info slecht beveiligd, voor ik het weet ligt het voor de zoveelste keer op straat. Ik wil niet dat verzekeraars en andere boeven over mijn gegevens kunnen beschikken. Van optimale zorgverlening is, zeker in de toekomst in Venray geen sprake. in een verzorgingsgebied met meer dan 60000 mensen geen SEH of HAP is onvoorstelbaar en een minachting voor deze mensen! Dus over communicatie hoeven we het niet te hebben, dat is ronduit schijnheilig!

Geef uw reactie.

Uw naam *: oneens

Zolang er van die egotrippers in de top zitten heeft communiceren geen zin want ze naaien toch hun eigen naad

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Voor de zorg zouden niet afhankelijk moeten zijn van Venlo
Hebben alles naar Venlo gebracht

Geef uw reactie.

Hans: eens

Het goed communiceren is altijd een belangrijk punt.

Geef uw reactie.

Wim: eens

Ik ben er altijd vanuit gegaan dat dit ook gebeurde.
Te gek voor woorden dat we erom moeten vragen

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Betere communicatie vooraf zou sluiting wieenhof waarschijnlijk te voorkomen zijn geweest.

Geef uw reactie.

H.J.Koolen: eens

Er word al zo veel weg bezuinigd ,de mensen worden ouder en hadden graag een mooie levensavond voor al die jaren hard werken.zoals wij gedaan hebben,en nooit in in de bijstand gezeten te hebben.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

waarom moeten wij hier in de omgeving van Venray zo afhangkelijk zijn van dat verdomde Venlo.
ze moeten in Venlo maar eens eerst fasoenlijk Nederlands praten in plaats van dat verdome rot Venloo's

Geef uw reactie.

Marian : eens

Voor een optimale zorgverlening, zou de HAP in Venray open moeten blijven.
Dat ik andere reacties niet meer kan lezen, met andere woorden, er wordt censuur toegepast, vind ik ongepast. Ik zal niet meer deelnemen aan de stellingen.

Geef uw reactie.

Bestaat er in de zorgverlening onderling contact tussen de zorgaanbieders?

Wellicht bent u of een van uw familieleden wel eens onderzocht behandeld door een medisch specialist in het ziekenhuis. Dat gebeurt dan na een verwijzing van de huisarts.
De huisarts wordt na dat onderzoek......

Lees verder